Sunteți pe pagina 1din 1

Open in the Academia.

edu App
The world's largest open access library in
your pocket

N OT N O W D O W N LOA D

& Search for papers, people,


% and interests

carly philips - Burlacul


Deea Andreea

! " # …
Download Bookmark Share More

PAPER RELATED

Carly Phillips

Burlacul
Tr
aducer
e:PETRUŢAI
ONESCU

EDITURA LIDER

Descr
iereaCIPaBi l
biot
eci
iNa=i
onaleaRomâniei
PHILLIPS,CARLY
Burlacul/CarlyPhil
li
ps;tr
ad.:Pet
ru=
aIonescu-
BucureLti
:Li
der,2007
I
SBN 978-
973-
629-
151-7

I
.I
onescu,Pet
ru=
a(t
rad.
)

821.
111-
31=135.
1

Redact
are:ARETIANASTASESCU
Cor
ect
ura:EMI
LIALEANCĂ
Tehnoredactare:PUI
U ENACHE

Car
lyPhi
ll
ips
3

THEBACHELOR
Copyri
ght©2002byKar
enDr
ogi
n

Mame
ime leşitat
ăluimeupe
ntr
ucăm-
auf
ăcuts
ă
c
redc
ăpotf
aceabso
lutori
ce.

LuiPhil
,fiindcămăi
ubeş
teşimăspri
ji
năsăt
recpri
n
t
oateî
ncer
cări
le.

Şipe
ntr
uJa
cki
eşiJ
en,c
aref
acc
ato
tuls
ăme
rit
e.