Sunteți pe pagina 1din 2

RAEI

1. Desemnarea persoanei care va introduce datele în aplicația


informatică și care va solicita ARACIP crearea unui cont în
aplicația ˂ 01 octombrie
2. Identificarea și colectarea categoriei de date administrative,
managerial, ale CEAC, de funcționare, statistice etc.) ce vor fi
introduce în aplicația informatică. ˃15 octombrie
3. Completarea bazei de date/profiluluui instituției/
documentelor școlii din aplicație; ˃ 15 octombrie
4. Inițializarea RAEI pentrul anul în curs;
5. Inițializarea RAEI cu aprobarea ARACIP (etapă
excepțională) până în 15.octombrie
6. COMPLETAREA cadranelor cercului calității
CADRANUL I – REALIZARE – completarea activităților de
îmbunătățire a calității și de evaluare internă, planificate la
finalizarea RAEI din anul școlar trecut. 15.10 - 31.08 ANUL
URMĂTOR
7. Adăugare activități noi – Cadranul I – REALIZARE
8. Completarea Cadranului II - EVALUARE 15 octombrie
9. Completarea Cadranului III - REVIZUIRE 01.septembrie -
15 octombrie
10. Completarea Cadranului IV - PLANIFICARE septembrie
11. Finalizare RAEI - până în 14 octombrie
12. Finalizare RAEI cu aprobare ARACIP