Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea școlară: Școala Gimnaziala nr.

4 Arpasel Vizat director


Disciplina:Comunicare în limba modernă - Limba engleză
Profesor: Horgea Cristina
Clasa: IV, 2h/săpt. (Fairyland 4- Express Publishing)

Planificare calendaristică
An şcolar 2019-2020

Nr. Unitate de învăţare Competențe specifice Nr. Săpt. Obs.


crt. Contexte de comunicare/Vocabular ore
1. STARTER UNIT 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate 1
It’s nice to be back! clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 4 09 -13 sept
 Vocabulary: revision, numbers (1-100) 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 16 -20 sept.
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
3.3. Identificarea datelor cerute pe un formular simplu
(nume, prenume, data nașterii, adresa)

MODULE 1 SEMESTRUL I
2. UNIT 1 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
1a Hello clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile
1bThe Mirror 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 6 23 -27 sept
1c Super Gran dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 30 sept-4
 Vocabulary: countries, appearance, character, rar (filme, cântece pentru copii) oct.
family members, abilities 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 7-11 oct.
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Structures: The verb ‘to be’, the verb ‘have got’, 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței
possessive adjectives, the verb ‘can’ 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
- Project: Write about your super family informații uzuale

1
Vacanta intersemestriala: 21 dec-1 26 oct-3 noiembrieVacanta clasele primare
4. UNIT 3 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
3a In town clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 6 14-18 oct.
3b A new scarf 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de orientare, în
3c The Green Cross Code vederea atingerii unui obiectiv 21 -25 oct.
1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 04-08 nov.
Vocabulary: buildings, directions, clothes, prices, dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și
the Green Cross Code rar (filme, cântece pentru copii)
Structures: Prepositions of place, plurals, 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
imperative familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței
- Project: Write about your neighborhood 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale

UNIT 4 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate


4a A space trip clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 6 11-15 nov.
4b XL in concert! 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 18-22 nov
4c A happy person dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 25-29 nov.
Vocabulary: jobs, daily routine, free - time rar (filme, cântece pentru copii)
activities, school subjects 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Structures: Present simple, adverbs of frequency, 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni
prepositions of time 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței
- Project: Write about your daily routine and 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
favourite subject informații uzuale
Troll Tales! 2
Go Green! 2
Our World

ianuarie
5. Checkpoint (Units 3 - 4) 2 02-06 dec

MODULE 3

2
6. UNIT 5 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
5a The Country Code clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 2 09-13 dec
5b Yes, doctor! 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii
5c Stay healthy! dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și
Vocabulary: country code, rules, illnesses, advice rar (filme, cântece pentru copii)
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: Must/mustn’t, should/shouldn’t familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
object pronouns 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței
- Project: Give advice 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale

1. Merry Christmas, everybody! 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 2


dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 16-20 dec.
 Christmas vocabulary rar (filme, cântece pentru copii) Vacan.
2.1. Cererea și oferirea de informații Inters.
– Greeting cards 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite 21 dec.-
de la prieteni, colegi, professor 12 ian
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare

SEMESTRUL II
7. UNIT 6 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
6a Yumville clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile
6b Meal time 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 13-17 ian. 24 ian –
6c On the shelves dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 20-23 ian. Zi
Vocabulary: food, containers rar (filme, cântece pentru copii) libera
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: Much/many/a lot of, some/any, familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
containers, prepositions of place 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni
- Project: Write a note 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale
Troll Tales! 3
Go Green! 3
Our World

8. Checkpoint (Units 5 - 6) 2
27 ian.-31
ian
3
MODULE 4
STARTER UNIT 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 4 03-07 feb
Let’s start! familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Vocabulary: revision, habits 4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre alții 10-14 febr.

Structures: revision
UNIT 7 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
7a Animal elections clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile
7b The new president 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 17-21 feb.
7c Animal homes dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 24-28 feb
Vocabulary: animals, habitats rar (filme, cântece pentru copii)
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: Comparisons familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
- Project: Write about your country 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale

UNIT 8 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate


8a A little green man clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 09-13 2-6
8b Who was it? 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 martie martie
8c Just the other day dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și
Vocabulary: feelings, adjectives, buildings rar (filme, cântece pentru copii) 16-20 Scoala
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, martie altfel:
Structures: Was/were familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri ,, Sa stii
- Project: Write about what you were like as a baby mai
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței multe,
Troll Tales! 4 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin sa fii
Go Green! 4 informații uzuale mai
Our World 4.1. Completarea unui chestionar cu detalii personale bun!”
(nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)

Checkpoint (Units 7- 8) 2 23-27 mart

MODULE 5
3- UNIT 9 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate Vacant.
9a Knights and castles clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 30 mart-03 de
9b It kicked me! 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 aprilie primăv
9c A knight for a day! dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și

4
Vocabulary: knights, castles, kings, queens rar (filme, cântece pentru copii) 4-21
Structures: present simple, present continuous 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, aprilie
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
-Project: Write what you did last weekend 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni
( optional) 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței 22-24
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin aprilie
informații uzuale
4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre alții
UNIT 10 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
10a Willow’s story clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 27apr-30
10b I love this tree! 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 1 mai
10c A better place dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și

1 mai – Zi libera
Vocabulary: actions, jobs, famous people rar (filme, cântece pentru copii)
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: present simple familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
-Project: Write about a famous person 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
Troll Tales! 5 informații uzuale
Go Green! 5
Our World

8. Checkpoint (Units 9 - 10)


2 4-8 mai
MODULE 6
UNIT 11 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate
11a The fairy garden clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile
11b Helping Erlina 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 11-15mai
11c The wishing Well dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar și 18-22 mai
rar (filme, cântece pentru copii)
Vocabulary: fairy animals, months, ordinals 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: Question Words, will familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale

UNIT 12 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate


12a We’re going to fly clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile 1 iunie
12b Port Fairy 1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii 4 25-29 mai –Zi
5
12c Fly away! dintr-o varietate de mesaje orale simple, articulate clar libera
și rar (filme, cântece pentru copii)
Vocabulary: holidays, things to take on holiday, 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 5 iunie
holiday activities familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri 2-5 iunie Ziua
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni activ.
Structures: Be going to 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței educat.
Project: Write about your holiday plans 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin
informații uzuale
Troll Tales! 6 4.1. Completarea unui chestionar cu detalii personale
Go Green! 6 (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)
Our World

9. FINAL REVISION 2 8-12 iunie 8 iunie-


Zi
libera