Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială nr.

4 Arpășel
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
CLASA: A VI-A, L2
NR. DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2
PROFESOR: Horgea Cristina
ANUL ŞCOLAR : 2019-2020
MANUAL: SNAPSHOT ELEMENTARY, LONGMAN

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A ACTIVITATII DIDACTICE


AN SCOLAR 2019-2020

NR. UNITATEA COMP. CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. DE SPECIFICE ORE
ÎNVĂŢARE ALOC.
1. Revision Recapitularea continuturilor studiate in 4 1h test de
clasa a V-a 09.09-13.09 evaluare initiala
16.09-20.09

2. UNIT 1 1.1 Selectarea unor informaţii Călătorii: mijloace de transport, locuri 4


NICE TO particulare dintr-un mesaj scurt articulat de vacanţă 23.09-27.09
MEET YOU clar şi rar Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume
ALL 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu tipice, locuri;
suport verbal sau vizual, despre sine/ (Vocabulary : countries and 30.09-04.10
persoane/ activităţi din universul imediat nationalities/ family members)
1.2 Desprinderea unor informaţii F1: a oferi şi a solicita informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând despre viaţa personală
lexic cunoscut, citit în gând F3: a descrie persoane, obiecte;
4.1 Completarea unor formulare simple
cu date personale Present Tense Simple – revision
Adjectivul nehotărât: some/ any
Prepositions of place – revision
3. UNIT 2 1.1 Selectarea unor informaţii Şcoala: reguli 2 07.10-11.10
particulare dintr-un mesaj scurt articulat (Vocabulary: furniture and objects;
YOU clar şi rar patterns and colours)
MUSTN’T 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
PLAY LOUD suport verbal sau vizual, despre sine/ F1: a oferi şi a solicita informaţii
MUSIC persoane/ activităţi din universul imediat despre viaţa personală
1.2 Desprinderea unor informaţii F3: a descrie persoane, obiecte;
particulare dintr-un text scurt, conţinând F6: a exprima o obligaţie, lipsa unei
lexic cunoscut, citit în gând obligaţii
4.1 Completarea unor formulare simple Verbe modale: must
cu date personale

4. FAST 1.1 Selectarea unor informaţii Revision 2 14.10-18.10


REWIND 1 particulare dintr-un mesaj scurt articulat Reading/speaking/writing
clar şi rar
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
1.2 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.1 Completarea unor formulare simple
cu date personale
5. 1.1 Selectarea unor informaţii Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume 4 21.10-25.10
UNIT: 3 particulare dintr-un mesaj scurt articulat tipice, cântece
I ALWAYS clar şi rar Timp liber: activităţi 28.10-01.11
HAVE 2.2 Integrarea unor cuvinte noi în Cumpărături: mărfuri specifice,
COFFEE enunţuri proprii magazine
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple F1: a oferi şi a solicita informaţii
despre viaţa personală
F3: a descrie persoane, obiecte;
F5: a exprima preferinţe
Present Tense Simple – adverbs

6. UNIT: 4 1.1 Selectarea unor informaţii Timp liber: activităţi 4 04.11-.8.11


WOULD YOU particulare dintr-un mesaj scurt articulat Cumpărături: mărfuri specifice, 11.11-15.11
LIKE A clar şi rar magazine
SANDWICH? 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu  Vocabulary: food and drinks
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat F3: a descrie persoane, obiecte;
1.2 Desprinderea unor informaţii F4: a oferi ajutorul
particulare dintr-un text scurt, conţinând F5: a exprima preferinţe
lexic cunoscut, citit în gând
4.1 Completarea unor formulare simple Present Tense Continuous – revision
cu date personale Viitorul cu „going to”
Substantivul: plurale neregulate,
numărabile/ nenumărabile
Adjectivul nehotărât: some/ any

7. FAST 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Revision 2 18.11-22.11


REWIND dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar Reading/speaking/writing
– UNITS 3 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
AND 4 suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.1 Completarea unor formulare simple
cu date personale
8. UNIT 5 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Consolidation of language and skills 2 25.11-29.11 * Activitate de
WIDE ANGLE dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar proiect „Snapshot
of where I live”
ON THE 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
WORLD: suport verbal sau vizual, despre sine/
RADIO DAYS persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.1 Completarea unor formulare simple
cu date personale
9. 1.2 Desprinderea sensului global al unui Timp liber: locuri pentru petrecerea
UNIT 6 minidialog/ unei descrieri de persoană timpului liber, activităţi
WHO ARE sau obiect, articulate clar şi rar Vocabulary: Months and dates; Sports 2 02.12-06.12
THEY 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
PLAYING? suport verbal sau vizual, despre sine/ F1: a oferi şi a solicita informaţii
persoane/ activităţi din universul imediat despre viaţa personală
3.1 Desprinderea unor informaţii F2: a oferi şi a solicita informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând despre lumea înconjurătoare
lexic cunoscut, citit în gând F4: a invita
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple Present Continuous as future;
4.1 Completarea unor formulare simple the Gerund defining relative clauses
cu date personale with who, which, where
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
10. UNIT 7 1.2 Desprinderea sensului global al unui Şcoala: obiecte de studiu, orar, reguli 2 09.12-13.12
A minidialog/ unei descrieri de persoană (School subjects: common adjectives)
LIVERPOOL sau obiect, articulate clar şi rar
GHOST 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
STORY suport verbal sau vizual, despre sine/ F2: a oferi şi a solicita informaţii
persoane/ activităţi din universul imediat despre lumea înconjurătoare
3.1 Desprinderea unor informaţii F3 a descrie persoane, obiecte
particulare dintr-un text scurt, conţinând F5: a exprima preferinţe
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise Past Tense Simple ( afirmativ, negativ,
simple interogativ)
4.1 Completarea unor formulare simple Past Tense with used to *
cu date personale Possessive pronouns
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe Adverbul de timp: yesterday, last,
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor …..ago.
imagini
11. FAST 1.2 Desprinderea sensului global al unui Revision 2 16.12-20.12
REWIND minidialog/ unei descrieri de persoană Reading/speaking/writing
– UNITS sau obiect, articulate clar şi rar
6AND 7 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple
4.1 Completarea unor formulare simple
cu date personale
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
SEMESTRUL II
12. UNIT 8 1.2 Desprinderea sensului global al unui Timp liber: activităţi 4 13.01-17.01 24.01 – Zi liberă
GIRLS minidialog/ unei descrieri de persoană Cumpărături: magazine, mărfuri
SCREAMED sau obiect, articulate clar şi rar specifice, bani 20.01-23.01
AND WEPT. 2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple, Călătorii: mijloace de transport
ca răspunsuri la întrebări Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu tipice, locuri, cântece, poezii
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat F1: a oferi şi a solicita informaţii
3.1 Desprinderea unor informaţii despre viaţa personală
particulare dintr-un text scurt, conţinând F2: a oferi şi a solicita informaţii
lexic cunoscut, citit în gând despre lumea înconjurătoare
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple Past Simple of irregular verbs
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
13. UNIT 9 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Animale: descriere, îngrijire. 2 27.01-31.01
WHAT WAS IT dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar Cumpărături: magazine, mărfuri
DOING? 1.2 Desprinderea sensului global al unui specifice, bani
minidialog/ unei descrieri de persoană Vocabulary: animals/ rooms and parts
sau obiect, articulate clar şi rar of the house
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/ 1. a oferi şi a solicita informaţii
persoane/ activităţi din universul imediat despre viaţa personală
3.1 Desprinderea unor informaţii 2. a oferi şi a solicita informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând despre lumea înconjurătoare
lexic cunoscut, citit în gând 3. a descrie persoane, obiecte
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple Past Continuous
Time clauses with when / while
14. FAST 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Revision 2 03.02-07.02
REWIND dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar Reading/speaking/writing
– UNITS 1.2 Desprinderea sensului global al unui
8AND 9 minidialog/ unei descrieri de persoană
sau obiect, articulate clar şi rar
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple

15. UNIT 10 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Consolidation of language and skills 2 10.02-14.02
WIDE ANGLE dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar
ON THE 1.2 Desprinderea sensului global al unui
WORLD: minidialog/ unei descrieri de persoană
INTO THE sau obiect, articulate clar şi rar
JAWS OF… 2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
DANGER suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple

16. REVISION 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Consolidarea conţinuturilor anterioare
dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar Recapitulare şi evaluare semestrială 2 17.02-21.02
1.2 Desprinderea sensului global al unui
minidialog/ unei descrieri de persoană
sau obiect, articulate clar şi rar
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini

17. UNIT 11 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Timp liber: locuri pentru petrecerea Saptamana ,,
I’VE LOST dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar timpului liber, activităţi 2 24.02-28.02 Scoala altfel – Sa
stii mai multe , sa
MY 1.2 Desprinderea unor informaţii Cumpărături: mărfuri specifice fi mai bun
RUCKSACK particulare dintr-un text scurt, conţinând (Vocabulary: material and personal
- lexic cunoscut, citit în gând possessions; clothes) 02.03-06.03
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/ F2: a oferi şi a solicita informaţii
persoane/ activităţi din universul imediat despre lumea înconjurătoare
3.1 Desprinderea unor informaţii F3: a descrie persoane, obiecte
particulare dintr-un text scurt, conţinând F5: a exprima preferinţe
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise Adjectivul calificativ
simple Question word: How? + adjective*
Prepozitiile with, on, in.
18. UNIT 12 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Timp liber: locuri pentru petrecerea
IT’S THE dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar timpului liber, activităţi
HIGHEST IN 1.2 Desprinderea unor informaţii Vocabulary: adjectives of
THE WORLD particulare dintr-un text scurt, conţinând measurement
lexic cunoscut, citit în gând
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu F2: a oferi şi a solicita informaţii
suport verbal sau vizual, despre sine/ despre lumea înconjurătoare
persoane/ activităţi din universul imediat F3: a descrie persoane, obiecte
3.1 Desprinderea unor informaţii F5: a exprima preferinţe
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând Adjectivul calificativ: grade de
3.2 Executarea unor indicaţii scrise comparaţie
simple

19. FAST 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Revision 2 09.03-13.03


REWIND – dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar Reading/speaking/writing
UNITS 11 1.2 Desprinderea unor informaţii
AND 12 particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
3.2 Executarea unor indicaţii scrise
simple

20. UNIT 13 Prietenie: descrierea fizică şi morală a 2 16.03-20.03


YOU prietenului, relaţii între prieteni
SHOULDN’T (Vocabulary: parts of the body)
Vacanța de
MOVE IT. 1.2 1.2 Desprinderea unor informaţii
primăvară
particulare dintr-un text scurt, conţinând F1: a oferi şi a solicita informaţii
lexic cunoscut, citit în gând despre viaţa personală
04.04-21.04
2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple, F2: a descrie persoane, obiecte
ca răspunsuri la întrebări F3: a oferi ajutorul
3.1 F6: a face o sugestie
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor-verbul will/ won’t pentru predictii si
imagini decizii
-verbul should/shouldn’t pentru
sfaturi
21. UNIT 14 Prietenie: descrierea fizică şi morală a 2 1 mai – Zi
DO I HAVE 1.2 Desprinderea unor informaţii prietenului, relaţii între prieteni 23.03-27.03 liberă
TO? particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând F4: a oferi ajutorul
2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple, F7: a exprima o obligaţie, lipsa
ca răspunsuri la întrebări uneiobligaţii
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în
enunţuri proprii
3.1 Desprinderea unor informaţii Verbe modale: have to/ don’t have to
particulare dintr-un text scurt, conţinând Viitorul cu will
lexic cunoscut, citit în gând -noun formation with suffixes
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
22. FAST 1.2 Desprinderea unor informaţii Revision 2 30.03-03.04
REWIND particulare dintr-un text scurt, conţinând Reading/speaking/writing
– UNITS 13 lexic cunoscut, citit în gând
AND 14 2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple,
ca răspunsuri la întrebări
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în
enunţuri proprii
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
23. UNIT 15 1.2 1.2 Desprinderea unor informaţii Consolidation of language and skills 2 22.04-24.04
WIDE ANGLE particulare dintr-un text scurt, conţinând
ON THE lexic cunoscut, citit în gând
WORLD: 2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple,
TOO OLD AT ca răspunsuri la întrebări
FOURTEEN? 2.2 Integrarea unor cuvinte noi în
enunţuri proprii
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
24. UNIT 16 Timp liber: locuri pentru petrecerea 2 1 mai – Zi
WHAT 1.2 Desprinderea unor informaţii timpului liber, activităţi (Vocabulary: 27.04-30.04 liberă
WOULD YOU particulare dintr-un text scurt, conţinând leisure activities)
LIKE TO DO? lexic cunoscut, citit în gând Prietenie: relaţii între prieteni
2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple,
ca răspunsuri la întrebări F4: a oferi ajutorul
3.1 Desprinderea unor informaţii F5. a exprima preferinţe
particulare dintr-un text scurt, conţinând F7: a face o sugestie
lexic cunoscut, citit în gând F8: a invita
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe F9: a exprima intenţii
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini Imperativul –let’s*
Would like/would prefer +infinitive
with to*
25. UNIT 17 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Timp liber: locuri pentru petrecerea 2 04.05-08.05
IF YOU dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar timpului liber, activităţi
COMPLAIN 1.2 1.2 Desprinderea unor informaţii (adjectives and adverbs)
ANY MORE, .. particulare dintr-un text scurt, conţinând Prietenie: relaţii între prieteni
lexic cunoscut, citit în gând
2.1 Alcătuirea unor enunţuri orale simple, F4: a oferi ajutorul
ca răspunsuri la întrebări F5. a exprima preferinţe
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în F7: a face o sugestie
enunţuri proprii F8: a invita
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu F9: a exprima intenţii
suport verbal sau vizual, despre sine/
persoane/ activităţi din universul imediat -Numeralul ordinal
3.1 Desprinderea unor informaţii - First Conditional: if clause + I’ll
particulare dintr-un text scurt, conţinând (will) (won’t)*
lexic cunoscut, citit în gând -adverb formation
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
1 iunie-Zi
imagini
liberă
26. FAST Consolidation of skills Revision 2 11.05-15.05
REWIND Reading/speaking/writing
– UNITS 16
AND 17
27. 1.1 Selectarea unor informaţii particulare Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume 2
UNIT 18 dintr-un mesaj scurt articulat clar şi rar tipice, locuri (Vocabulary: jobs in the 18.05-22.05
THE SCENES 1.2 1.2 Desprinderea unor informaţii media, types of films)
ARE FILMED particulare dintr-un text scurt, conţinând Şcoala: obiecte de studiu
HERE. lexic cunoscut, citit în gând
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în F3: a descrie persoane, obiecte
enunţuri proprii F2: a oferi şi a solicita informaţii
2.3 Producerea unor enunţuri simple, cu despre lumea înconjurătoare
suport verbal sau vizual, despre sine/ F5: a exprima preferinţe
persoane/ activităţi din universul imediat
3.1 Desprinderea unor informaţii -The Passive – present simple
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
28. UNIT 19 Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume 2 25.05-29.05
THEY WERE 1.2 Desprinderea unor informaţii tipice, locuri
SOLD AS particulare dintr-un text scurt, conţinând (Vocabulary: food and drink in a
SLAVES- lexic cunoscut, citit în gând restuarant)
2.2 Integrarea unor cuvinte noi în The Passive – past simple;
enunţuri proprii - much, many, a lot of
3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând F3: a descrie persoane, obiecte
lexic cunoscut, citit în gând F2: a oferi şi a solicita informaţii
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe despre lumea înconjurătoare
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini Viitorul cu will
The passive*
29. UNIT 20 1.2 1.2 Desprinderea unor informaţii 2 02.06-05.06
WIDE ANGLE particulare dintr-un text scurt, conţinând Consolidation of language and skills
ON THE lexic cunoscut, citit în gând
WORLD: 2.2 Integrarea unor cuvinte noi în
A DIARY OF enunţuri proprii
HOPE 3.1 Desprinderea unor informaţii
particulare dintr-un text scurt, conţinând
lexic cunoscut, citit în gând
4.2 Redactarea unor mesaje simple pe
baza unor cuvinte de sprijin şi a unor
imagini
30. FINAL Consolidarea conţinuturilor anterioare 2
REVISION Recapitulare şi evaluare finală 08.06-12.06