Sunteți pe pagina 1din 36

Peste 800 de titluri Polirom în format digital

pe platforma Libris.ro

2 ◄ Cuprins ►
Cuprins
Aurora Liiceanu, Așteptarea Penelopei................................................................ 4 Leonard Cohen, Flacăra.....................................................................................21
Mircea Mihăieș, O noapte cu Molly Bloom......................................................... 5 Mihail Bulgakov, Corespondență • Jurnale.......................................................22
Amin Maalouf, Naufragiul civilizațiilor.............................................................. 6 Junichiro Tanizaki, Istoria secretă a seniorului din Musashi..........................23
John Mason, Trei ani în Turcia............................................................................ 7 Romain Gary (Émile Ajar), Regele Solomon....................................................24
Gheorghe Crăciun, Frumoasa fără corp............................................................. 8 Michael Ondaatje, Lumina de veghe.................................................................25
Liliana Corobca, Buburuza.................................................................................. 9 Parinoush Saniee, Cei rămași și cei plecați.......................................................26
Mircea Daneliuc, Sfumato..................................................................................10 Ledicia Costas, Balada unicornilor....................................................................27
Mihai Radu, Contaminare..................................................................................11 Henrik Tamm, Ninja Timmy și rîsetele furate..................................................28
Lavinia Braniște, Sonia ridică mîna...................................................................12 Andrei Gorzo, Viața, moartea și iar viața criticii de film...............................30
Mihai Buzea, Recrutorii......................................................................................13 Orlando Figes, Vorbind în șoaptă......................................................................31
Dan Ciupureanu, Biroul de Întrebări Ridicole..................................................14 Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (coord.), Istorii (ne)spuse........................32
Simona Antonescu, Maria Tănase....................................................................15 Ion-Ovidiu Pânișoară, Marin Manolescu (coord.), Pedagogia
Matei Vișniec, Cronica realităţilor tulburătoare...............................................16 învățămîntului primar și preșcolar..........................................................33
Vasile Ernu, Izgoniţii...........................................................................................17 Ramona Paloș, Simona Sava (coord.), Educația adulților..............................34
Ana Maria Sandu, Mama îmi spune că am o viață frumoasă........................18 Martin Rees, Despre viitor..................................................................................35
Andrei Oișeanu, Narcotice în cultura română.................................................19 Bill Bryson, Continentul uitat............................................................................36
Malala Yousafzai, Liz Welch, Sîntem dezrădăcinate........................................20

3 ◄ Cuprins ►
■ Seria de autor „Aurora Liiceanu” ►►►

Aurora Liiceanu
Așteptarea Penelopei

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7925-6, 130 × 200 mm, 200 p.

De ce unii așteaptă ani la rînd să fie alături de persoana iubită, în timp ce alții nu au răbdare și își continuă viața
fără să mai privească în urmă? Încercînd să înțeleagă așteptarea ca alegere voluntară care ne modelează desti-
nul, Aurora Liiceanu se îndreaptă către lumea literaturii și pune sub lupă cîteva personaje a căror viață a fost
marcată de așteptare, dar și personaje grăbite, care nu știu să aștepte. Poveștile fascinante pe care le relatează îi
au ca protagoniști, între alții, pe Penelopa, mitica soție a lui Ulise, pe Ernest Hemingway și pe prima lui soție,
Hadley, pe Gatsby al lui Scott Fitzgerald, pe cunoscutul niponolog Donald Keene și pe Florentino Ariza, eroul
lui García Márquez din Dragostea în vremea holerei.

Vicleșugurile și aventurile lui Odiseu • Penelopa cea cu două fețe? • Așteptarea îndelungată: bănuieli, deghizări
și semne • Saudade. Prezența absenței • Aștept 100 de zile: scadența grăbită • 51 de ani, 9 luni și 4 zile: o aștep-
tare cît o viață • Așteptarea și personalitatea disociată

AURORA LIICEANU, doctor în psihologie, cercetător senior la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru” al Academiei Române. La Editura Polirom a mai publicat, între altele: Patru femei, patru
povești (2010, 2011), Supuse sau rebele. Două versiuni ale feminității (2013, 2019), Soacre și nurori. La cine este
cheia? (2014, 2018), Ea și El. Biografia unei relații (2016), Madlena (2017), Putere și sînge. O aventură indiană
(2018), Tînăra cu părul alb. Misterul Nabokov (2019).

4 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Mircea Mihăieș
O noapte cu Molly Bloom
Romanul unei femei

Ediție cartonată
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7947-8, 150 × 235 mm, 512 p.

„Această carte încearcă să înțeleagă felul în care funcționează mintea unei femei. Nu e însă vorba de o persoană
în carne și oase, ci de un personaj ficțional. Molly Bloom este eroina feminină a capodoperei lui James Joyce,
Ulysses. Pentru mine, ea reprezintă una dintre cele mai puternice expresii ale feminității din literatura occiden-
tală a ultimelor două secole, alături de Anna Karenina, Emma Bovary și mai puțin celebra Eula Varner-Snopes
(din trilogia The Hamlet, The Town, The Mansion a lui William Faulkner). Cele trei personaje menționate se
sinucid. Nu și Molly Bloom. Toate patru își înșală soții – însă numai Molly construiește o teorie a infidelității,
pornind de la experiența prin care trecuse alături de primul (și singurul) ei amant. Prezentul volum este, după
știința mea, cea dintîi reconstituire «biografică» a personajului Molly Bloom datorată unui singur autor.” (Mircea
Mihăieș)

MIRCEA MIHĂIEŞ (n. 1954) este profesor de literatură engleză și americană la Universitatea de Vest din
Timișoara. Între 2005 și 2012 a fost vicepreședinte al Institutului Cultural Român. Redactor-șef al revistei
Orizont. Volume publicate: De veghe în oglindă (1989); Femeia în roșu (1990, în colaborare); Cărțile crude.
Jurnalul intim și sinuciderea (1995); Victorian Fiction (1998); Masca de fiere (2000); Atlanticul imaginar (2002);
Scutul lui Perseu (2003); Viața, patimile și cîntecele lui Leonard Cohen (2005); Metafizica detectivului Marlowe
(2008); Ultimul Judt (2011); Ulysses, 732. Romanul romanului (2016).

5 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Amin Maalouf
Naufragiul civilizațiilor

Traducere de Dan Petrescu


ISBN: 978-973-46-7928-7, 130 × 200 mm, 328 p.

În această carte cuprinzătoare și plină de forță, Amin Maalouf ni se arată ca spectator angajat și gînditor, com-
binînd istorisiri și reflecții, uneori povestind evenimente majore la care s-a întîmplat să fie unul dintre puținii
martori oculari, apoi asumîndu-și rolul de istoric mai presus de experiența sa personală pentru a ne explica prin
ce derive succesive a trecut umanitatea de a ajuns în pragul dezastrului. „Pornind de pe pămîntul meu natal au
început tenebrele să se răspîndească în lume”, scrie el, înainte de a evoca extincția Levantului plural și șocurile
seismice ale lumii arabo-musulmane, ale căror replici au afectat, treptat, întreaga planetă. Emite ipoteza nouă a
unei „mari răsturnări” care ar fi metamorfozat toate societățile umane și ai cărei moștenitori buimaci am fi noi
astăzi. Trebuie să ne dezmeticim, conchide Maalouf. Pachebotul oamenilor nu mai poate continua să plutească
astfel către pierzanie.

AMIN MAALOUF, scriitor prolific, tradus în peste 20 de limbi. La Editura Polirom, au fost traduse romanele:
Stînca lui Tanios (2004, 2017), Periplul lui Baldassare (2004), Primul secol după Beatrice (2004), Grădinile lumi-
nii (2005), Leon Africanul (2006), Scările Levantului (2006, 2014) și Samarkand (2006, 2014).

6 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca Memoria. Jurnale, autobiografii, amintiri ►►►

John Mason
Trei ani în Turcia

Traducere și studiu introductiv de Mihai-Răzvan Ungureanu


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7883-9, 130 × 200 mm

Pentru prima dată în limba română, jurnalul unei misiuni medicale în Iaşii de acum un secol şi jumătate

În decembrie 1845, comitetul pentru pro­movarea creștinismului în rîndul evreilor, reprezentînd Biserica Liberă
a Scoției, încheie o înțelegere cu John Mason, licențiat al Royal College of Surgeons (Edinburgh), pentru a deveni
medic misionar la Iași, privit pe atunci ca parte din Imperiul Otoman. Volumul constituie jurnalul pe care John
Mason l-a ținut în perioada desfă­șurării misiunii medicale (1846-1849). O carte remarcabilă prin descrierea
locurilor și a oamenilor întîlniți, a obiceiurilor locale, de la practici medicale şi religi­oase pînă la băi, igienă sau
costume naționale.

Medici practicanți și principii religioase – dr. Vanderkemp și ghiaurii • Plecarea din Dumfries – drumul spre
Gibraltar • Portrete ale tovarășilor de călătorie • De la Gibraltar la Galați • Cerșetorii din Malta • De la Galați la
Iași • Cornul de aur • Costume naționale • De la Constantinopol la Iași, Moldova • La Varna • Dunărea •
Brașoveanca • O țară bogată • Dispensarul misiunii din Iași • Evreicele • O operație chirurgicală • Carac­teristici
naționale • Curățenia și sănătatea • Invidia medicilor locali • Vizite prin sate • Idolatrie cu nume creștine • Vizita
sultanului la Colegiul Medical • Palatul sultanului • Băile • Marele bazar din Constantinopol

7 ◄ Cuprins ►
■ Seria de autor „Gheorghe Crăciun” ►►►

Gheorghe Crăciun
Frumoasa fără corp

Ediția a III-a, însoțită de un dosar de receptare critică


Ediție îngrijită de Carmen Mușat și Oana Crăciun
Prefață de Carmen Mușat
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7968-3, 130 × 200 mm, 472 p.

Al nouălea titlu din Seria de autor „Gheorghe Crăciun”, începută în anul 2014, sub îngrijirea criticului literar
Carmen Mușat și a fiicei autorului, Oana Crăciun, romanul Frumoasa fără corp este o mărturie despre forța
cuvîntului scris și a literaturii de a recompune lumi reale, vii, care, fără a fi consemnate prin literă, rămîn doar
iluzii. Doar scriitorul și literatura – frumoasa fără corp – pot insufla viață realității. Relația dintre scriitor și cre-
ația sa este o poveste de dragoste imaterială, dar materializată în operă, în personajele și destinele lor. După Acte
originale, copii legalizate și Compunere cu paralele inegale, acest roman continuă să folosească „scrisul ca formă
de rezistență la agresiunile unui trup ce suspectează lumea de irealitate”.

GHEORGHE CRĂCIUN s-a născut pe 8 mai 1950 în comuna Tohanu Vechi, județul Brașov, și s-a stins din viață
pe 30 ianuarie 2007. Personalitate marcantă a culturii românești, romancier, teoretician și critic literar, a fost
profesor universitar de teoria literaturii la Facultatea de Litere a Universității din Brașov. A publicat romane,
studii teoretice, numeroase articole și eseuri, a contribuit la alcătuirea unor lucrări colective cu caracter didac-
tic pentru învățămîntul preuniversitar. În anul 1990, împreună cu un grup de profesori și intelectuali brașoveni,
ia inițiativa înființării unui departament de studii umaniste în cadrul Universității Transilvania, devenit ulte-
rior Facultatea de Litere.

8 ◄ Cuprins ►
■ Fiction Ltd ►►►

Liliana Corobca
Buburuza

Carte publicată şi în ediţie digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7964-5, 130 × 200 mm, 248 p.

La rugămintea unei jurnaliste, Vasilica Buburuz își rememorează viața în fața unui reportofon. E ultima confe-
siune a unei femei care din copilărie este imobilizată într-un scaun cu rotile, handicap ce nu o împiedică să tră-
iască asemenea oamenilor valizi, țintuiți, la rîndul lor, în fața computerelor și dominați de prejudecăți de tot
felul. Își dorește să danseze, să-i crească aripi și să-și ia zborul, să se elibereze de boli și suferințe măcar în vis.
Cu o origine modestă, considerată de părinți un eșec al vieții lor și de aceea lipsită de afecțiune, fata infirmă stu-
diază, termină două facultăți, se poate întreține singură. Grațioasă și fragilă, dar cu resorturi inimaginabile, tră-
iește și povești de dragoste, și multe deziluzii, depășite în numele iubirii. Mărturia ei de o crudă sinceritate
creionează portretul unei ființe greu încercate – o luptătoare optimistă și perseverentă, care se dedică alinării
suferințelor celor din jur și, cu o vitalitate extraordinară, reușește să se bucure de fiecare nouă zi.

LILIANA COROBCA s-a născut la 10 octombrie 1975, în satul Săseni, raionul Călărași, Republica Moldova. A
debutat în anul 2003 cu romanul Negrissimo. La editurile Cartea Românească și Polirom a publicat romanele
Un an în Paradis (2005), Kinderland (2013, 2015), Imperiul fetelor bătrîne (2015), Caiet de cenzor (2017) și
Capătul drumului (2018). A scris și un monolog în trei acte, Cenzura pentru începători (2014). A beneficiat de
burse și rezidențe de creație în Germania, Austria, Franța, Polonia.

9 ◄ Cuprins ►
■ fiction ltd ►►►

Mircea Daneliuc
Sfumato

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑7953-9, 130 × 200 mm, 208 p.

Manu Stoleru, jucător adulat de fotbal și antrenor respectat, acum pensionar, fără griji financiare, are o soție
cunoscută în tot Bucureștiul pentru frumusețea ei și un băiat mare, pe picioarele lui. Pe scurt, o familie aparent
împlinită. În realitate, e îngrijorat fiindcă băiatul e homosexual și vrea să adopte un copil împreună cu partene-
rul, iar operația suferită recent, un transplant de cornee, nu are deocamdată rezultatul așteptat. Și, mai presus
de toate, amintirea Violetei, pe care a iubit-o patologic înaintea Sabinei, se suprapune insistent cu orice acțiune
cotidiană, oricît de neînsemnată. Deși ar putea merge oriunde în lume pentru operație, el alege un spital din
Tîrgu Mureș, orașul în care a trăit cu Violeta. Călătoria pe care o face cu Sabina pentru controlul medical de
după operație îi pune pe amîndoi la încercare: ea nu mai reușește să-și înțeleagă soțul, iar Manu, blocat într-un
spațiu ambiguu, caută peste tot urmele Violetei. Ceea ce trebuia să fie un drum de cîteva ore se transformă într-o
călătorie în trecut, scurtcircuitată de revelații care îi schimbă lui Manu percepția despre prezent și îi împing pe
cei doi pe un drum fără întoarcere.

MIRCEA DANELIUC (n. 1943), om de teatru și film, scriitor. Și-a făcut debutul literar în 1997, cu romanul
Pisica ruptă (ediția a II-a, 2013); au urmat romanele Marilene (1999, 2005), Apa din cizme (2000, 2006), Strigoi
fără țară (2001, 2014), Petru și Pavel (2003, 2015), Ora lanti (2007), Cele ce plutesc (2009), Ca un grătar de mici.
Un picior de plai, cu șpițul (2013), Andreas, Andrada (2016), nuvela Băiatul fără sprîncene (2012), precum și
volumele de proză scurtă Două spălări pe cap (2010), Dulci meleaguri (2016) și Cele mai tîmpite momente (2018).

10 ◄ Cuprins ►
■ Ego. Proză ►►►

Mihai Radu
Contaminare

Carte publicată și în ediție digitală eBook


130 × 200 mm

Anastasia are 33 de ani, lucrează ca reporter la o emisiune de succes. Viața sa înseamnă muncă, Netflix, city break-uri
și sex ocazional. Nu caută relații, nu vrea copil. La insistențele mamei – după moartea tatălui – hotărăște să facă
un credit imobiliar, ca să nu mai stea cu chirie. De doi ani are o relație intermitentă, cu lungi pauze, cu un doc-
tor stomatolog mai în vîrstă decît ea cu 12 ani. Totodată, urmărește firul poveștii unei fete care a dispărut după
ce a încercat să fugă în străinătate în decembrie 1989. În paralel se desfășoară și povestea unui ofițer SRI de la
„talpa” serviciului, care adună informații pentru a-l prinde pe hackerul ce i-a relatat jurnalistei povestea fetei
dispărute în 1989, în ceea ce se numește Operațiunea „Not Found – 404”. Pe parcurs se conturează legături nebă-
nuite între personajele din trecut și cele din prezent, iar Anastasia se va confrunta cu descoperiri uluitoare atît
în ancheta jurnalistică, cît și în viața personală.

MIHAI RADU (n. 1977) a absolvit Facultatea de Filosofie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași. Este jurnalist la săptămînalul Cațavencii și scrie pentru emisiunea Starea Nației. După volumul de proză
scurtă Hobby și alte povestiri, apărut în 2009, a publicat, împreună cu Simona Tache, Femeile vin de pe Venus,
bărbații de la băut (2013) și Bărbații vin de pe Marte, femeile de la coafor (2015). De același autor, la Editura
Polirom au mai apărut romanele Sebastian, ceilalți și-un cîine (2014) și Extraconjugal (2017, 2018).

11 ◄ Cuprins ►
■ Ego. Proză ►►►

Lavinia Braniște
Sonia ridică mîna

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7972-0, 130 × 200 mm

„Lavinia Braniște, nume de vîrf din noul val, revine cu un roman extraordinar. Cartea explorează trecutul comu-
nist plecînd de la un scenariu de film despre Zoia Ceaușescu, dar investighează și labirinturile geografice ale
României – acele zone obscure și ambigue care apar pe hartă doar în preajma alegerilor electorale. Sonia ridică
mîna pleacă în căutarea comunismului pierdut, în căutarea provinciei pierdute, în căutarea familiei pierdute, în
căutarea identității de gen, în căutarea noilor configurații sociale din lumea metropolitană de azi. Este un roman
melancolic și puternic. Imersiunea lui în trecut provoacă prezentul să iasă la suprafață.” (Mihai Iovănel)

LAVINIA BRANIŞTE s-a născut în 1983, la Brăila. A studiat limbi străine la Cluj-Napoca și București. A debu-
tat în 2006 cu volumul de poezii Povești cu mine, urmat de două volume de proză scurtă, Cinci minute pe zi
(2011) și Escapada (2014). A scris și cîteva cărți pentru copii: Rostogol merge acasă (2016), Jungla lui Toco (2016),
Rostogol păzeşte pepenii (2017) și Melcușorul (2018). Interior zero, primul ei roman, a fost tradus în limba ger-
mană la Editura Mikrotext.

12 ◄ Cuprins ►
■ Ego. Proză ►►►

Mihai Buzea
Recrutorii

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7963-8, 130 × 200 mm, 320 p.

Fiindcă există atît de multe biografii ale unor morți, această carte trebuia să fie biografia unui viu. De pe urma
ei, naratorul – cu aspirații de scriitor – urmărește să scoată niște bani. Intenția era ca publicul din România –
poate lipsit de modele, poate suprasaturat de „modele” – să afle povestea reușitei lui Săndel. Dar, după o primă
variantă scrisă pe baza unor fotografii, naratorul își dă seama c-a greșit abordarea și-și propune să plece pe
urmele lui Săndel, din Lume în Nelume, pentru a-i cunoaște pe oamenii cu care acesta s-a întîlnit și locurile în
care și-a construit cariera; numai că apare problema de a face rost de bani pentru călătoriile de documentare,
așa că recurge la diverse metode, care însă se dovedesc a fi nişte eșecuri. Cu dezinvoltură și umor, naratorul per-
severează și izbutește să ajungă în Africa și în Asia Centrală, dar rămîne de văzut dacă, după încheierea călăto-
riilor, „cartea cu Săndel” va fi în continuare despre Săndel.

MIHAI BUZEA (n. 1971) a fost profesor și vînzător de asigurări, iar în prezent este reporter la Cațavencii. Alte
ocupații: om bun la toate, plimbător de cîini, traducător, babysitter, Moș Crăciun, fabricant de lucrări de diplomă,
chelner, paznic de noapte. A mai lucrat ca bișnițar în anii ’90 (Cracovia, Istanbul, Praga), ca muncitor necalifi-
cat în anii 2000 (Budapesta, Paris, Lyon) și ca muncitor intelectual în București (copywriter). În 2014 a plecat
la Londra, unde a învățat meseria de arborist, pe care o descrie în romanul-reportaj Gastarbeiter (2017). Alte
cărți publicate: Berile de Aur (2006), Povestea lui Vasile Pogor (2018), Jimmy (2018).

13 ◄ Cuprins ►
■ ego. proză ►►►

Dan Ciupureanu
Biroul de Întrebări Ridicole

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑7954-6, 130 × 200 mm, 200 p.

„Lumea e un stabiliment de boli psihice, arondat unui birou de întrebări ridicole, fără răspuns, prin care bîn-
tuie personaje stranii. Ian, om de serviciu într-un hotel din Paris (curăță toalete, emite panseuri existențiale,
inspirate de urmele de fecale), bîntuie și el prin această lume, grăbindu-se spre Craiova și București, ca să prindă
incinerarea mamei sale, cu care conversează la telefon pe drum (m-au încuiat în capelă, a trebuit să ies pe geam
ca să fumez. Pînă cînd mă vor incinera, sînt încă mama ta). Mama lui Ian, aflăm din primele pagini, s-a trezit
moartă – o metaforă tutelară, ce dirijează desfășurarea narațiunii, detectînd puseurile de iluminare din proxi-
mitatea morții. Călătoria lui Ian este o buclă, care tinde să-l întoarcă spre sine și spre originea maternă.
Prin acest al doilea roman, conceput în același registru magic grotesc-morbid ca precedentul, Dan Ciupureanu
își consolidează locul printre cei mai valoroși prozatori români ai momentului.” (Radu Aldulescu)

DAN CIUPUREANU a cîştigat concursul de debut al Editurii Vinea în 2014, cu volumul Efectul calmantelor
(Premiul pentru debut în poezie al revistei Tiuk!). A mai publicat volumele de poezii Liderul grupei mici de la
grădiniţa de stat nr. 2 (2015), Les jeux paralympiques (2016) și Smoker’s Swan Song (2018), iar în 2017 i-a apărut
primul roman, Omar și diavolii (Polirom). A publicat teatru și proză scurtă în reviste literare din România,
Germania și Franța. În 2019 a regizat mai multe scurtmetraje, unele selecționate la festivaluri din România,
Spania și Italia.

14 ◄ Cuprins ►
■ biografii romanţate ►►►

Simona Antonescu
Maria Tănase
O fântână pe un drum secetos

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7962-1, 130 × 200 mm, 192 p.

Viețile personalităților culturale de ieri, povestite de scriitorii de azi

„— Cine iubește și lasă/ Dumnezău să‑i dea pedeapsă!


Blestemul ieșea scrîșnit din pămînt, se aduna din cerul care răbda totul, traversa pieptul ei și se revărsa cu putere
în odaie, nu prin glasul ei, ci, frîngîndu‑i‑l, prin însuși glasul părăsiților care‑i dăduseră naștere. Maria lăsă dure-
rea să o străbată și să se strige singură. Cînd rosti Tîrîișul șarpelui, prelungind dincolo de puterea de ascultare a
celor doi bărbați î‑urile și ș‑urile, genuni întregi de deznădejde și furie neputincioasă îi cuprinseră pe toți trei,
iar odaia păru să se desprindă de lumea cunoscută și să plutească într‑un univers de durere fără margini.
Cînd isprăvi, ducînd fără greș pînă la capăt întreg cîntecul auzit abia de două ori, Harry Brauner rămase lipit de
spătarul fotoliului așa cum rămîi într‑un automobil care prinde brusc viteză. Maria aduse cea dintîi lucrurile la
locurile lor, trăgînd la loc marginea draperiei și netezind cu palma postavul care acoperea masa. Profesorul o
mai urmări o vreme, fără să se obosească să‑și mascheze interesul sub politețuri care păreau acum nepotrivite
în odaia în care Maria cîntase, pentru cea dintîi oară în viața ei, Cine iubește și lasă.”

SIMONA ANTONESCU s-a născut la Galați în anul 1969. A debutat în anul 2015 cu Fotograful Curții Regale,
roman cîștigător al Premiului de Debut al Uniunii Scriitorilor din România și finalist al Festival du Premier
Roman de Chambéry. A mai publicat romanele Darul lui Serafim (2016), Hanul lui Manuc (2017) și Ultima cru-
ciadă (2019).

15 ◄ Cuprins ►
■ Ego-grafii ►►►

Matei Vișniec
Cronica realităţilor tulburătoare
(sau despre lumea contemporană ca enigmă şi amărăciune)

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7973-7, 120 × 185 mm

La zece ani de la apariţia volumului Cronica ideilor tulburătoare, Matei Vişniec revine cu o selecţie de articole
şi eseuri social-politice şi culturale. Această culegere ne înfăţişează portretul unei lumi în schimbare accelerată,
dar şi portretul unui om avid să înţeleagă realităţile tulburătoare din jurul său. Mereu cu un pas înaintea arma-
tei de istorici, eseişti, sociologi, filosofi, politologi, jurnalişti, lumea contemporană evoluează atît de rapid, de
subtil şi de surprinzător, încît instrumentele cu care este studiată devin în scurt timp perimate. În această situaţie
este necesar un efort continuu de reflecţie critică pentru a înţelege ce se întîmplă şi pentru a lua decizii privind
viitorul. O întrebare răvăşitoare traversează întreaga carte: oare va fi necesar, avînd în vedere mersul istoriei pre-
zente, să se renunţe la democraţie şi la libertate în schimbul securităţii şi al conservării mediului înconjurător?

Poet, dramaturg, romancier, jurnalist, MATEI VIŞNIEC s-a născut pe 29 ianuarie 1956 la Rădăuţi. A publicat
poezie, romane, eseuri şi piese de teatru. Piesele sale sînt traduse şi jucate în peste 30 de ţări. Din 1987 trăieşte
în Franţa, iar din 1990 este jurnalist la Radio France Internationale. A fost distins cu prestigioase premii lite-
rare, printre care: Premiul Academiei în 1998 şi Premiul Uniunii Teatrale din România (UNITER) pentru întreaga
activitate în 2015. În Franţa, i-a fost decernat de mai multe ori Premiul Presei la Festivalul Internaţional de Teatru
de la Avignon. În 2009 Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici (SACD) îi acordă Premiul European,
iar în 2016 romanul Negustorul de începuturi de roman primeşte Premiul Jean-Monnet pentru literatură euro-
peană.

16 ◄ Cuprins ►
■ Ego-grafii ►►►

Vasile Ernu
Mică trilogie a marginalilor
Izgoniții

Carte publicată și în ediție digitală eBook


120 × 185 mm

După Sectanții și Bandiții, Mica trilogie a marginalilor se încheie cu volumul Izgoniţii, avînd ca punct de plecare
lupta gemenilor Iacov și Esau, fiii patriarhului Isaac, transpusă în istoria modernă. Protagoniștii sînt doi frați,
Sara şi Aaron, ce reconstituie mitul primului război civil prin povestea unei familii de evrei din Chişinău de la
început de secol XX. Aventura lor are loc în imperiul țarist între 1903 – primul pogrom cu rezonanță globală ce
are loc la Chișinău – și 1917 – Revoluția Rusă. Cei doi au viziuni total diferite asupra nedreptăților dureroase
pe care sînt nevoiți să le întîmpine și găsesc soluții diferite la violența, marginalizarea și lipsirea de drepturi la
care sînt supuși. În final se va dovedi cine a avut dreptate. Sara sau Aaron?

VASILE ERNU este născut în URSS în 1971. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie (Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, 1996) şi al unui master în filosofie (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1997). A fost
redactor fondator al revistei Philosophy & Stuff şi redactor asociat al revistei Idea artă + societate. A debutat cu
volumul Născut în URSS (Polirom, 2006, 2007, 2010, 2013). La Editura Polirom a mai publicat: Ultimii eretici ai
Imperiului (2009); Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc (împreună cu Bogdan‑Alexandru
Stănescu, 2010); Mică trilogie a marginalilor. Sectanţii (2015, 2017); Mică trilogie a marginalilor. Bandiţii (2016,
2017). Este unul dintre fondatorii şi coordonatorii proiectului www.criticatac.ro. Mai multe detalii pe www.ernu.
ro.

17 ◄ Cuprins ►
■ Ego-grafii ►►►

Ana Maria Sandu


Mama îmi spune că am o viață frumoasă

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7959-1, 120 × 185 mm, 240 p.

„N-am ținut jurnal decît pe perioade scurte, dar am scris săptămînal tot felul de texte, care au apărut în revis-
tele la care am lucrat sau am avut rubrici. S-au adunat în timp multe foldere, iar de curînd, cînd căutam ceva,
mi-am dat seama că de unele dintre ele uitasem cu totul. Le-am recitit și m-am bucurat că le aveam. Am strîns
aceste «mărturii» despre lumea mea, așa cum am văzut-o, am citit-o, am scris-o și am trăit-o pînă acum. Volumul
acesta e ca o geantă de voiaj, în care am pus amintiri de familie, fotografii, cărți, locuri în care am călătorit,
oameni dragi, Bucureștiul în care locuiesc și scriu. Sînt articole publicate în antologii românești și străine, în
revistele RePublik, aLtitudini, Noua literatură, District 40 și, cele mai multe, în Dilema Veche.”

ANA MARIA SANDU a debutat în 2003 cu volumul Din amintirile unui Chelbasan (Editura Paralela 45). Cartea
a fost tradusă în limba franceză în 2010 cu titlul L’écorchure. La Editura Polirom a publicat: Fata din casa vagon
(2006), text care stă la baza spectacolului de teatru cu același nume, Omoară-mă! (2010), care a fost tradus în
limba italiană (Uccidimi!, Aìsara, 2012), apărînd în 2018 și în limba maghiară, la Editura Vince Kiadó Kft, Aleargă
(2013), de asemenea dramatizat, și Pereți subțiri (2017). A mai publicat texte în antologii, cum ar fi Iubire 13,
Prima dată, Nouvelles de Roumanie, Rumänien heute. A coordonat volumul Cu ochii-n 3,14, o antologie Dilema
Veche, apărută în 2016 la Editura Humanitas. Trăiește la București. Este redactor la revista Dilema Veche.

18 ◄ Cuprins ►
■ Seria de autor „Andrei Oișteanu” ►►►

Andrei Oișeanu
Narcotice în cultura română
Istorie, religie și literatură

Ediția a IV-a revăzută, adăugită și ilustrată


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7952-2, 130 × 200 mm, 720 p.

„N-am putut să las din mînă cartea lui Andrei Oișteanu. Am aflat din ea că mulți autori din cultura română
foloseau narcotice, experimental sau hedonistic. Dar aici este un pericol extraordinar: toate aceste stimulente
ard și distrug. Cei care sînt artiști cu adevărat, cei mai mulți dintre ei, au ars lumînarea la ambele capete. Sînt
faimoșii damnați pe care îi cunoaștem. Cartea lui Andrei Oișteanu este o parte a tabloului culturii române, pînă
acum escamotată.” (Mircea Cărtărescu)

„O explorare vastă din unghi cultural, istoric și antropologic aplicată dimensiunii evazionist-narcotice a iden-
tității autohtone. Volumul aduce o importantă schimbare de orizont în antropologia noastră culturală și se afirmă
ca una dintre sintezele de pondere ale culturii române dintotdeauna.” (Paul Cernat)

Al. Odobescu: Supradoză de morfină • Mateiu Caragiale: Opiu, canabis și hașiș la Curtea-Veche • Ion Barbu:
Eterul cotidian și cocaina săptămînală • Emil Cioran: „Calmante să-mi domolesc indignarea” • Eugène Ionesco:
„Injecții să dea la cap spaimei”

ANDREI OIȘTEANU este cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor (Academia Română) și conferențiar asociat
la Universitatea din București. Este președintele Asociației Române de Istorie a Religiilor. De același autor, la Editura
Polirom au apărut: Religie, politică și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu (2007); Grădina de dincolo.
Zoosophia. Comentarii mitologice (2012); Cutia cu bătrîni (roman) (2012); Imaginea evreului în cultura română
(2012); Ordine și Haos. Mit și magie în cultura tradițională românească (2013), Sexualitate și societate (2016).

19 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Malala Yousafzai, Liz Welch


Sîntem dezrădăcinate
Călătoria mea și poveștile altor fete refugiate din toată lumea

Traducere din limba engleză de Bianca Alecu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7971-3, 130 × 200 mm

Cîștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai împărtășește poveștile emoționante, la limita supra-
viețuirii, ale unor tinere refugiate, împletite cu propria poveste despre dezrădăcinare și adaptare la o nouă viață.
Se conturează astfel cîteva dintre fețele aflate în spatele știrilor pe care le auzim în fiecare zi despre milioanele
de oameni din întreaga lume ce fug din calea conflictelor. Sînt poveștile nespuse ale unor fete incredibile întîl-
nite de Malala în drumurile ei, fete ce și-au pierdut familia, comunitatea și, adesea, singurul mod de viață pe
care îl cunoșteau. În plină criză a migrației, Sîntem dezrădăcinate este un avertisment important care amintește că
fiecare dintre cei 68,5 milioane de oameni ce sînt strămutați în prezent reprezintă o persoană – adesea tînără –
cu propriile speranțe și visuri, care merită să trăiască în pace și să-i fie respectate drepturile universale.

MALALA YOUSAFZAI a devenit cunoscută inițial publicului din Pakistan sub pseudonimul Gul Makai, o fetiță
de 11 ani care își descria viața sub regimul taliban. Însă activitatea sa, din ce în ce mai mediatizată, o aduce în
vizorul talibanilor. În octombrie 2012, Malala este împușcată în cap în autobuzul cu care venea de la școală. A
supraviețuit miraculos și, din Birmingham, Malala și-a continuat campania în slujba educației. În prezent, Malala
promovează accesul la educație prin intermediul Fundației Malala, organizație nonprofit care investește în pro-
grame comunitare și acordă sprijin militanților pentru dreptul la educație din întreaga lume. Malala Yousafzai
a fost distinsă în 2014 cu Premiul Nobel pentru Pace.

Jurnalistei LIZ WELCH îi place să spună povești, cu eroi sau cu oameni obișnuiți. Unele dintre ele au cîștigat
premii, altele s-au transformat în cărți celebre. Ea se află în continuă căutare de noi provocări.

20 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom ►►►

Leonard Cohen
Flacăra

Prefață de Adam Cohen


Ediție de Robert Faggen și Alexandra Pleshoyano
Traducere din limba engleză de Florin Bican
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7970-6, 130 × 200 mm, 306 p.

Flacăra reunește în mod excepțional ultimele poeme și texte ale lui Leonard Cohen, pe care el însuși le-a strîns
și le-a pus în ordine în ultimele luni de viață. Volumul conține și o selecție amplă din carnetele lui Cohen, inclu-
zînd totodată texte de cîntece, bucăți de proză și ilustrații, cărora el le-a conferit o formă poetică de-a lungul
întregii vieți, oferind astfel o viziune intimă fără precedent asupra trăirilor unui artist și gînditor unic.
Constituindu-se într-un ultim capitol, de o forță impresionantă, al carierei literare legendare a lui Cohen, Flacăra
ne prezintă deplina anvergură a liricii coheniene, de la dimensiunea de o splendidă transcendență la cea infu-
zată de umor negru. Deopotrivă devastator de tristă și cuceritor de stranie, volumul ne face părtașii scrierilor
unui poet și textier care a sondat abisurile celor mai sumbre întrebări ale noastre pentru a ieși la suprafață tîn-
jind după altele noi.

LEONARD COHEN (n. 1934, Montréal) și-a început cariera artistică în 1956, cu volumul de poezii Let Us
Compare Mythologies. A publicat 12 cărți, printre care două romane celebre, The Favourite Game (Joaca prefe-
rată, 1963) și Beautiful Losers (Frumoşii învinşi, 1966). A devenit cunoscut pe plan internațional drept un cîn-
tăreț și compozitor emblematic. A lansat 14 albume, interpretările sale din concerte transformîndu-l în unul
dintre cei mai aclamați artiști din lume. A primit Grammy Lifetime Achievement Award în 2010, Premiul Prințul
de Asturias pentru Literatură în 2011, Premiul Juno pentru melodia anului și albumul anului în 2016 și a fost
inclus în Rock and Roll Hall of Fame. A încetat din viață în noiembrie 2016.

21 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom ►►►

Mihail Bulgakov
Corespondență ● Jurnale

Traducere din limba rusă, note şi indice de Ana‑Maria Brezuleanu


Prefaţă de Ion Vartic
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7958-4, 130 × 200 mm, 464 p.

„În ciuda statutului lor conjunctural şi aleatoriu, cores­pondenţa şi fragmentele de jurnal ale lui Mihail Bulgakov
surprind, dintru început, tocmai prin coerenţa lor, prin felul în care, în ele, se configurează anumite motive ide-
atice şi psihice transformate curînd în laitmotive, în obsesii, în idei fixe (cum singur o spune chiar corespon-
dentul şi diaristul). Coerenţa acestor tipuri de proză ocazională reflectă, pas cu pas, coerenţa biografiei umane
şi artistice a scriitorului.”
Ion Vartic

„Acum meditez la tot felul de lucruri şi am început să înţeleg limpede că trebuie să renunţ la deprinderea de a
rîde. În afară de asta, literatura este toată viaţa mea. Nicicînd n-o să mă mai întorc la nici un fel de medicină.
Ca om, Gorki îmi este antipatic, dar ce scriitor uriaş şi puternic este şi ce lucruri importante şi teribile spune el
despre vocaţia de scriitor.”
Mihail Bulgakov

MIHAIL AFANASIEVICI BULGAKOV, născut la Kiev în 1891, fiul unui profesor de dogmatică de la Academia
de Teologie din oraș, absolvă strălucit Facultatea de Medicina a Universităţii din Kiev, practicîndu‑și, timp de patru
ani, profesiunea cu deosebită competență. Stabilit definitiv la Moscova în 1921, renunță la medicină în favoarea
literaturii și publicisticii. De o mare diversitate – foileton, schiță, povestire, nuvelă, roman, farsă, dramă etc. –,
scrierile sale au o inconfundabilă unitate a viziunii. Contestat ade­sea cu virulență de critica vremii, a reușit să
publice prea puțin în timpul vieții, antologicele narațiuni fantastice Diavoliada și Ouăle fatale, precum și roma-
nul Garda albă numărîndu‑se printre excepții. Adevărata glo­rie a lui Bulgakov este postumă. Pînă și capodopera
sa, Maestrul și Margareta, la care a lucrat și după ce și‑a pierdut vederea, pînă în ultima zi a vieții, a apărut în URSS
abia în 1967, an ce marchează începutul publicării masive a operelor lui Bulgakov peste graniță, inclusiv în România.
22 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Esenţial ►►►

Junichiro Tanizaki
Istoria secretă a seniorului din Musashi

Traducere din limba japoneză de Magda Ciubăncan


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7946-1, 130 × 200 mm, 200 p.

Publicat inițial în foileton în 1931-1932, romanul Istoria secretă a seniorului din Musashi este povestea unui per-
sonaj fictiv, Terukatsu, un tînăr de familie aleasă, ce se achită conștiincios de datoria pe care o are ca urmaș de
nobil, construindu-și pas cu pas drumul de războinic ce îi fusese destinat. Motivele din spatele multora dintre
acțiunile sale au însă legătură cu secretele din viața sa particulară și cu ciudatele lui obsesii sexuale, iar Tanizaki
alege să dezvolte această parte a istorisirii, recurgînd la așa-zise cronici ce pretind a spune adevărata poveste,
cea care nu se găsește în scrierile oficiale. Dincolo de reîntîlnirea cu teme preferate ale scriitorului, precum ero-
tismul bizar, cititorul va regăsi și o construcție romanescă extrem de bine realizată, cu un ritm alert și cu ele-
gante note de ironie și umor fin.

Junichiro Tanizaki (1886-1965) a fost unul dintre cei mai populari scriitori ai literaturii japoneze.
Obsesiile erotice distructive, un univers sexual adesea şocant, dar şi modul în care schimbările rapide din sînul
societăţii japoneze în secolul XX afectează viaţa de familie se regăsesc în multe dintre cărţile sale: Moartea lui
O-Tsuya (1915), Naomi (1924), Labirintul destinului (1928-1930), Istoria secretă a seniorului din Musashi (1935),
O pisică, un bărbat şi două femei (1936), Surorile Makioka (1943-1948), Cheia (1956), Jurnalul unui bătrîn nebun
(1961; Polirom, 2016) etc. Majoritatea romanelor sale au fost adaptate pentru cinematografie, iar în 1964 numele
lui Junichiro Tanizaki s-a aflat pe lista scurtă a Premiului Nobel.

23 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Esențial ►►►

Romain Gary (Émile Ajar)


Regele Solomon

Traducere din limba franceză şi note de Daria Laura Bîrsan


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7961‑4, 130 × 200 mm, 296 p.

Ca şofer de taxi, Jean întîlneşte zilnic zeci de oameni ciudaţi. Totuşi, nimeni nu-l întrece pe Solomon Rubinstein,
„regele pantalonilor”, care a făcut avere din prêt‑à‑porter şi îşi ocupă timpul sărind în ajutorul celor care trăiesc
în mizerie sau care suferă de singurătate. Omenirea aşteaptă de prea multă vreme să fie consolată şi are nevoie
urgentă de un Mesia. Cu modestie, domnul Solomon îşi asumă, chiar dacă temporar, rolul de Mîntuitor, luîn-
du-şi şi un tînăr discipol, pe Jean, un adevărat „autodidact al angoasei”. Cei doi se străduiesc să compenseze
nedreptăţile vieţii şi să le dea deznădăjduiţilor care sună la centrul de apel non-stop organizat chiar în aparta-
mentul regelui pantalonilor sentimentul liniştitor că cineva veghează mereu asupra lor şi este mereu acolo să le
întindă o mînă de ajutor. Însă nimeni nu are mai mare nevoie de ajutor decît domnişoara Cora Lamenaire, inter-
pretă de cîntece realiste celebră în timpul ocupaţiei germane, femeia pe care Solomon Rubinstein o iubeşte cu
o pasiune violentă de jumătate de secol. Publicat în 1979, sub pseudonimul Émile Ajar, romanul Regele Solomon
este considerat de mulţi capodopera lui Romain Gary.

ROMAIN GARY (pseudonimul lui Roman Kacew) s-a născut în 1914 la Vilnius, în Lituania. La sfîrşitul celui
de-al Doilea Război Mondial a scris primul roman, Educaţie europeană, şi şi-a început cariera diplomatică. În
1956, romanul Rădăcinile cerului a fost distins cu Premiul Goncourt. A avut o dublă carieră literară de succes
sub pseudonimul Émile Ajar, primind pentru a doua oară Premiul Goncourt în 1975, pentru romanul Ai toată
viaţa înainte. Multe dintre cărţile sale au fost adaptate pentru marele ecran, precum Clar de femeie (1979), în
regia lui Costa-Gavras, sau Ai toată viaţa înainte (1977), distins cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.
S-a sinucis în 1980, la Paris.

24 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Michael Ondaatje
Lumina de veghe

Traducere din limba engleză şi note de Ariadna Ponta


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7967‑6, 130 × 200 mm, 320 p.

În perioada tulbure de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, doi adolescenți londonezi, Nathaniel
și Rachel, rămîn să trăiască în casa familiei împreună cu un bărbat vag cunoscut, poreclit Molia, care le va fi tutore.
Părinții pleacă unul după altul în Singapore, în interes de serviciu, sau cel puțin așa par să stea lucrurile – asta
pînă cînd Rachel descoperă în pivnița casei cufărul de călătorie al mamei, cu toate hainele și lucrurile acesteia
frumos aranjate și lăsate în chip inexplicabil acasă. În lunile ce urmează viața celor doi adolescenți se modifică
radical. Casa lor devine un loc de întîlnire pentru diverși inși stranii, iar Nathaniel și Rachel ajung implicați în
lucruri pe care nu le pricep pe de-a-ntregul: întîlniri misterioase, contrabandă cu ogari de curse, transporturi
ciudate în miez de noapte. Peste toate planează o amenințare tăcută și grea, ce pare să aibă legătură cu războiul
abia terminat și cu mama lor. Abia peste treisprezece ani Nathaniel va descoperi adevărul despre dispariția aces-
teia, dar și un alt adevăr, mai dureros, legat de prima lui iubire adolescentină. Scris sub forma unui roman de
aventuri și spionaj, Lumina de veghe este de fapt o carte despre maturizare, dragoste și răzbunare, un Bildungsroman
complex, cu destine întrețesute, care menține suspansul pînă la ultima pagină.

MICHAEL ONDAATJE s-a născut în Sri Lanka în 1943 şi s-a mutat în Marea Britanie, iar apoi în Canada. A
studiat la Bishop’s University din Lennoxville, Québec, apoi la University of Toronto şi la Queen’s University din
Kingston, Ontario, unde a obținut o diplomă de master în literatură. În 1971, după ce a predat o vreme la
University of Western Ontario, London, a devenit profesor la York University din Toronto. Ondaatje este auto-
rul a şapte romane dintre care cel mai celebru, Pacientul englez (1992; Polirom, 2011, 2013, 2018), a fost recom-
pensat cu Man Booker Prize și ulterior, în 2018, cu Golden Man Booker Prize. Michael Ondaatje locuiește în
prezent în Canada și predă literatură engleză la York University din Toronto.

25 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Parinoush Saniee
Cei rămași și cei plecați

Traducere de Cristina Ciovîrnache


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7222-6, 130 × 200 mm, 256 p.

Autoarea bestsellerului internațional Cel care mă așteaptă

Revoluția Islamică din 1978-1979 a generat în societatea iraniană un exod fără precedent, fenomen care a frag-
mentat foarte multe familii din zonele urbane ale Iranului. Emigrația masivă a adus cu sine schimbări majore
ale relațiilor familiale tradiționale, trecerea timpului mărind, emoțional și cultural, distanța dintre cei plecați în
străinătate și cei rămași acasă. Romanul lui Parinoush Saniee spune povestea unei reuniuni de familie, a reve-
derii dintre o mamă și cei șase copii ai săi (alături de familiile lor), după ani buni de separare. Dar bucuria reve-
derii este curînd umbrită de diferențele de gîndire politică și socială, alături de vechi tensiuni mocnite și
resentimente, în spatele cărora se ascund povești nebănuite și drame tulburătoare. Un roman despre familie,
dezrădăcinare și experiența traumatizantă a exilului.

PARINOUSH SANIEE s-a născut la Teheran, în 1949, într-o familie de intelectuali înstăriţi. A absolvit Facultatea
de Psihologie şi este de profesie sociolog şi psiholog. Pînă în prezent a scris mai multe romane, printre care Cartea
sorţii şi Vălul Teheranului, dar cel care i-a adus notorietatea a fost Cel care mă aşteaptă, debutul ei editorial, un
imens bestseller internațional, în ciuda interdicţiei de publicare în ţara natală. Tatăl celuilalt copil, un alt mare
succes al său, s-a bucurat de aprecierea publicului iranian. Parinoush Saniee are alte cîteva cărţi ce îşi aşteaptă
publicarea, în cazul în care vor fi aprobate de comisia de cenzură din Iran.

26 ◄ Cuprins ►
■ junior ►►►

Ledicia Costas
Balada unicornilor

Traducere din limba spaniolă de Oana-Dana Balaș


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7931-7, 130 × 200 mm, 216 p.

La Școala de Invenții și Meserii merg cei mai străluciți tineri, capabili să inventeze case motorizate, pălării zbu-
rătoare și multe alte obiecte extraordinare. Agata McLeod este una dintre cele mai bune eleve, dar există multe
lucruri pe care nu le știe despre instituție... și despre propriul trecut. Tînăra inven­tatoare va trebui să pornească
într-o călătorie spre începuturile lumii, plină de aventuri și de primejdii. Fantezia și știința se întrepătrund într-o
confruntare necruțătoare ce aduce față în față corbi și unicorni.

Ledicia Costas (n. 1979, Vigo) a studiat dreptul la Universitatea din Vigo, însă deja de mulţi ani se dedică
în întregime literaturii. Nu-și ascunde predilecţia pentru vrăjitoare, fantome și morţi, care au inspirat-o să scrie,
de exemplu, Escarlatina, a cociñeira defunta (Vineţica, bucătăreasa moartă, 2014), roman recompensat cu
Premiul Merlín (2014) și cu Premiul Naţional de Literatură pentru Copii și Adolescenţi (2015). Romanul Balada
unicornilor a primit unele dintre cele mai prestigioase premii de literatură pentru copii, printre care Premio
Lazarillo 2017, Premio Fervenzas Literarias 2018 şi Premio Kelvin 505 al Festivalului Celsius 232 pentru cel mai
original roman pentru copii în anul 2019.

27 ◄ Cuprins ►
■ junior ►►►

Henrik Tamm
Ninja Timmy și rîsetele furate

Traducere din limba suedeză de Roxana Dreve


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7942-3, 130 × 200 mm, 218 p.

Pisoiul Timmy, nurca Simon și frații purceluși Jasper și Casper sînt inventatori și speră să-și vîndă fabuloasa
invenție, o mașină de decojit portocale, unui negustor din oraș. Cu speranța că se vor îmbogăți, ei își cară mași-
năria pe străzile din Elyzandrium, din al căror întuneric îi atacă o bandă de porci mistreți cam prostănaci, dar
puternici. Cu ajutorul prietenilor Alfred, un bătrînel fabricant de jucării magice, și Flores, o superbă pisică-pilot,
Timmy și gașca lui pun din nou mîna pe invenția pierdută. Doar că, în focul luptei, ei află că nu sînt singurele
victime ale porcilor bandiți. Copiii din întregul oraș par să-și fi pierdut veselia. Ce ar putea face Timmy și banda
lui ca să-i ajute? Într-o poveste de aventuri plină de suspans și acțiune, încercînd să lupte cu răul care pîndește
în întunericul nopții, curajosul Timmy și prietenii lui cutezători devin luptători ninja și, fără să se gîndească
măcar, eroi.

HENRIK TAMM este ilustrator și scriitor. S-a născut în Halmstad, Suedia, iar după împlinirea vîrstei de 3 ani
familia sa a decis să se mute în Tanzania. Apoi în Pakistan și, ca lucrurile să capete culoare, în Perú. La 19 ani
se mută în Los Angeles pentru studii, la Art Center College of Design, pe care le termină în 1995. De atunci își
împarte viața între proiecte personale și Hollywood; a conceput, printre altele, ilustrația unor filme celebre ca
Shrek și Narnia, dar și celebra serie ce îi are ca personaje pe Timmy și prietenii săi, ajunsă la al patrulea volum
și tradusă în unsprezece limbi.

28 ◄ Cuprins ►
29 ◄ Cuprins ►
■ Cinema ►►►

Andrei Gorzo
Viața, moartea și iar viața criticii de film

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-7965-2, 130 × 200 mm, 248 p.

După un compendiu de istorie universală a instituţiei criticului de film, care dă cititorului instrumentele nece-
sare pentru a porni la drum, Andrei Gorzo descinde pe cele mai controversate platouri de filmare şi în miezul
literaturii de specialitate, dedicată acestora. Un subiect ardent este Noul Cinema Românesc, care a stîrnit dis-
pute, a zgîndărit orgolii, a creat şcoală şi a devenit „apă vie” pentru critica de film. Un altul, problema pereni-
tăţii filmului autohton din anii comunismului. Alături de eseurile dedicate unor mari artişti şi teoreticieni ai
cinemaului, studiile din acest volum nu se constituie doar într-o dezbatere intelectuală solid articulată, ci şi
într-un spectacol polemic şi vital. Critica de film a murit! Trăiască critica!

ANDREI GORZO a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din
București și la New York University. Doctor în cinematografie și lector universitar, cercetează și predă, la UNATC,
istoria cinematografului și a ideilor despre cinema. A început să publice cronici de film în 1996 și a publicat asi-
duu în presa culturală românească – în perioada 2003-2015 a fost titularul unei rubrici săptămînale de cinema
în revista Dilema Veche. Prima lui carte, Bunul, răul și urîtul în cinema, a apărut în 2009 la Editura Polirom. Alte
volume de autor: Lucruri care nu pot fi spuse altfel. Un mod de a gîndi cinemaul, de la André Bazin la Cristi Puiu
(2012) și Imagini încadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó (2015).

30 ◄ Cuprins ►
■ Historia ►►►

Orlando Figes
Vorbind în șoaptă
Viaţa privată în Rusia lui Stalin

Traducere de Justina Bandol și Mihaela Negrilă


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-6128-2, 160 × 235 mm, 600 p.

Una din opt persoane din Uniunea Sovietică a fost victima terorii staliniste – nici o familie nu a scăpat de epu-
rări, de gulag sau de colectivizările și strămutările forțate. Aceasta este una dintre concluziile la care ajunge
Orlando Figes în urma cercetării a numeroase documente de arhivă din peri­oada cuprinsă între revoluția bol-
șevică din 1917 și pînă după moartea lui Stalin. Vorbind în șoaptă poartă citi­torul prin apar­tamente comune
înghesuite, în care micile certuri puteau duce la denunțuri fatale, paranoia și alienare, dezvăluind lumea inte­
rioară a cetățenilor sovietici de rînd și efor­turile lor de a supra­viețui în atmosfera dominată de neîncredere și
frică, printre trădări și compromisuri. Figes îi umanizează pe informatori și demonstrează că, într-un sistem
represiv, oricine putea deveni cu ușurință un colabo­rator. Volumul este portretul unei societăți în care toată
lumea vorbea în șoaptă fie pentru a se pro­teja pe sine și propria familie, fie pentru a-i vinde pe alții.

„Un subiect extraordinar, la toate nivelurile, care și-a găsit în Orlando Figes istoricul demn de amploarea și pro-
funzimea lui.” (Standpoint)

ORLANDO FIGES este profesor de istorie la Colegiul Birkbeck, Universitatea din Londra. Este autorul a nume-
roase cărţi despre istoria Rusiei, cum ar fi Just Send Me Word: A True Story of Love and Survival in the Gulag
(2012). De acelaşi autor, la Editura Polirom au apărut Revoluţia Rusă, 1891‑1924. Tragedia unui popor (2016),
Dansul Natașei. O istorie culturală a Rusiei (2018) şi Crimeea. Ultima cruciadă (2019). Cărțile sale au fost traduse
în peste 20 de limbi. Revoluția Rusă a fost dis­tinsă cu Wolfson Prize, NCR Book Award, W.H. Smith Literary
Award, Longman/History Today Book Prize și Los Angeles Times Book Prize.

31 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (coordonatori)


Istorii (ne)spuse
Strategii de supraviețuire și integrare socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici
din Europa Centrală și de Est în anii ’50-’60

160 × 235 mm

Volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Măsurile represive directe sau indirecte luate împotriva celor considerați de regimurile comuniste inamici sau
a familiilor acestora și efectele derivate din ele fac parte dintr-o realitate cu care s-au confruntat sute de mili-
oane de oameni. Iar traumelor fizice și psihice îndurate de foștii deținuți în închisori li se adaugă cele cărora au
trebuit să le facă față atît ei, cît și familiile lor timp de zeci de ani: marginalizarea socială, teama permanentă de
posibile represalii ș.a. De la istoriile unor familii de deținuți politici, efectele pe termen lung ale represiunii și
supraviețuirea profesională pînă la victimele „colaterale” ale sistemelor represive din Europa Centrală și de Est
în anii ’50-’60, volumul reconstruiește, în capitole semnate de autori români și străini din țări foste comuniste,
poveștile (ne)spuse ale unor destine dramatice.

COSMIN BUDEANCĂ este doctor în istorie (2008) la Universitatea „Babeş‑Bolyai”, Cluj‑Napoca, și expert în
cadrul IICMER. Dintre volumele coordonate de el la Editura Polirom menționăm: Experiențe car­cerale în
România comunistă (6 vol., 2007-2012), Destine individuale şi colective în comunism (2013), Stalinizare şi desta-
linizare (2014), După 25 de ani (2017), Vieți în umbra trecutului (2017).

DALIA BÁTHORY este doctor în studii europene și relații internaționale (2013) la Universitatea „Babeș-Bolyai”,
Cluj-Napoca, și expert în cadrul IICMER. De aceeași autoare, la Editura Polirom a apărut Vieți în umbra trecu-
tului (coord., 2017).

32 ◄ Cuprins ►
■ profesorul de succes ►►►

Ion-Ovidiu Pânișoară, Marin Manolescu (coordonatori)


Pedagogia învățămîntului primar și preșcolar

2 volume
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46‑7876-1 (vol. I-II), 160 × 235 mm, 688 + 440 p.

Cele două volume ale lucrării reunesc contribuţiile a nu mai puţin de 41 de specialişti în psihologie, ştiinţele
educaţiei şi didactica specialităţii privind formarea și pregătirea cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi
preşcolar. Capitolele primului volum se axează pe elementele fundamentale ale educației, problemele sistemu-
lui educațional românesc, curriculumul educațional, instruirea și evaluarea în educație, toate văzute din per-
spectiva unor abordări de ultimă oră. Al doilea volum vizează cadrele didactice, părinții, consilierii și crearea
unor relații echilibrate între toți participanții la procesul educațional. De asemenea, autorii oferă informații utile
despre didactica diverselor discipline studiate în școală, de la matematică și științele naturii pînă la artă, limbi
străine sau educație fizică.

ION-OVIDIU PÂNIŞOARĂ este profesor doctor, director al Departamentului de Formare a Profesorilor şi con-
ducător de doctorat în ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti. A participat în calitate de expert la con-
ferinţe internaţionale şi naţionale și este implicat în programe de cercetare. A publicat numeroase lucrări și este
coordonatorul colecțiilor „Carieră. Succes. Performanţe” şi „Profesorul de succes” ale Editurii Polirom.

MARIN MANOLESCU este profesor emerit la Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Formare a
Profesorilor, şi conducător de doctorat în ştiinţele educaţiei. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţămîntul
universitar, preuniversitar şi în Ministerul Educaţiei şi este coordonatorul programelor de masterat „Mentoratul
în educaţie” şi „Educaţie presecundară”.

33 ◄ Cuprins ►
■ Collegium. Științele educației ►►►

Ramona Paloș, Simona Sava (coordonatoare)


Educația adulților
Baze teoretice și repere practice

Ediția a II-a revăzută și adăugită


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-3330-2, 160 × 235 mm, 472 p.

„Educația adulților din România, asemenea educației pentru adulți din Europa, este un domeniu educațional
în expansiune constantă, care se bucură de un interes în creștere din partea strategilor și a politicienilor educa-
ționali. Educația adulților. Baze teoretice și repere practice își propune să ofere fiecărui student, masterand, prac-
tician sau specialist în domeniu, încă din primul capitol, accesul la o sursă de informare comprehensivă, care
aduce clarificări teoretice necesare și constituie o imagine coerentă și actuală a elaborărilor științifice și episte-
mologice, a problematicilor în domeniu, contribuind la o mai bună înțelegere a acestora, la o necesară compa-
tibilizare terminologică, ideatică și disciplinară. Informațiile cuprinse în această carte sînt dense, acoperind
probleme diverse, care depășesc posibilitățile de parcurgere a lor de către studenți pe parcursul unui semestru.
Am abordat o problematică vastă, pentru a acoperi viziuni diferite ale cadrelor didactice universitare asupra a
ceea ce este necesar să cunoască viitorii specialiști educaționali care vor lucra cu adulții, dar și pentru a veni în
întîmpinarea diversității nevoilor de informare ale practicienilor care interacționează cu adulții în diferite sec-
toare ale educației pentru adulți și la diferite paliere.” (Coordonatoarele)

RAMONA PALOȘ este conferențiar doctor la Catedra de psihologie a Facultății de Sociologie și Psihologie din
cadrul Universității de Vest din Timișoara.

SIMONA SAVA este profesor universitar doctor, director al Departamentului de Științe ale Educației al Facultății
de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

34 ◄ Cuprins ►
■ Hexagon ►►►

Martin Rees
Despre viitor
Perspectivele umanității

Traducere de Ștefan Bolea


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7951‑5, 135 × 200 mm, 288 p.

Omenirea a ajuns într-un punct critic. Pămîntul se încălzește din cauza schimbărilor climatice, populația e în
continuă creștere, bogăția este polarizată, iar armele de distrugere în masă fac ca războiul și chiar terorismul să
pună în pericol soarta întregii planete. În acest context, Martin Rees consideră că viitorul umanității este legat
de cel al științei, iar supraviețuirea noastră pe termen lung depinde de accelerarea dezvoltării anumitor tehno-
logii și de restricționarea altora. Progresele din domenii ca biotehnologia, cibertehnologia, robotica și inteli-
gența artificială ne pot permite să învingem amenințările cu care ne confruntăm, de la schimbarea climatică
pînă la războiul nuclear. În același timp, știința spațială ne va da capacitatea să explorăm cosmosul cu ajutorul
roboților și al inteligenței artificiale. Bogată în informații despre știință și tehnologia de vîrf, Despre viitor va
captiva pe oricine vrea să înțeleagă problemele critice care vor defini viitorul omenirii pe Pămînt și poate din-
colo de granițele planetei și ale sistemului nostru solar.

MARTIN REES (n. 1942), cosmolog și fizician britanic. Din 1995 este Astronom Regal, iar între 2005 și 2010 a
fost președinte al Royal Society. A mai publicat, printre altele: Gravity’s Fatal Attraction: Black Holes in the
Universe (1995), Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Universe (1999), Our Cosmic Habitat (2001),
From Here to Infinity: Scientific Horizons (2011).

35 ◄ Cuprins ►
■ Hexagon. Cartea de călătorie ►►►

Bill Bryson
Continentul uitat
America micilor orașe

Traducere de Anacaona Mîndrilă‑Sonetto


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7814-3, 135 × 200 mm, 336 p.

După ce a petrecut zece ani în Anglia, Bill Bryson vrea să-și rememoreze copilăria, așa că pleacă din locul în
care s-a născut, Des Moines, Iowa, într-o călătorie prin 38 dintre statele americane, pe care o documentează cu
mult umor. Autorul speră să se reîntîlnească cu peisajele idilice ale copilăriei sale, însă găsește lanuri nesfîrșite
de porumb, benzinării, moteluri și localuri care arată peste tot aproape la fel și sînt populate de oameni ce sea-
mănă uimitor de mult unul cu altul. Un jurnal de călătorie despre o lume mai puţin cunoscută, un amestec
imprevizibil de kitsch și frumusețe, cartea lui Bill Bryson combină descrieri ale vieţii din micile orașe în care
ajunge autorul cu povestiri despre tinerețea lui și despre America și americani, toate însoțite de comentariile lui
sarcastice inegalabile.

BILL BRYSON s­-a născut în SUA, a lucrat ca jurnalist și a fost rector al Universității Durham din Marea Britanie.
La Editura Polirom, de același autor au mai apărut: Acasă. O istorie a vieții private (2012, 2017), De cealaltă parte
a lumii. Călătorind prin Australia (2014), O plimbare în pădure. Redescoperind America pe cărările Munților
Apalași (2015), Călătorii prin Europa (2015), Despre toate, pe scurt. De la Big Bang la ADN (2015), 1927. O vară
care a schimbat lumea (2016), Însemnări de pe o insulă mică. O călătorie prin Marea Britanie (2017), Drumul
către Little Dribbling. Noi însemnări de pe o insulă mică (2018) și Însemnări dintr-o țară mare. Visul american
văzut de aproape (2018).

36 ◄ Cuprins ►