Sunteți pe pagina 1din 5

INFORMAŢII PERSONALE Naval Teodor Mihail

Bd. Cuza Voda, 12, Chisinau, MD-2060, Republica Moldova

022 56 95 20 +373 691 85823


navalteo@gmail.com
http:www.oldarchitecture.eu
https://www.facebook.com/teodor.naval

Sexul: Masculin | Data naşterii: 03/05/1976 | Naţionalitatea: R. Moldova

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Lector universitar 2015-prezent


Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Urbanism si Arhitectura, „Departamentul
Arhitectura”
Bd. Dacia, 39
▪ Profesor-consultant „Proiectarea de Arhitectura” anul VI
▪ Indrumator la teze de master a diplomanzilor-arhitecti
▪ Membru CEL

Arhitect – Sef de proiect 2013-prezent


Birou de proiectari in arhitectura „OldArchitecture” SRL, str. Al. Vlahuta, 14, Chisinau, MD-
2015, Republica Moldova

▪ Elaborarea Conceptelor de Arhitectura


▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru Constructii
▪ Verificarea corectitudinii executarii a proiectelor
▪ Primirea deciziilor de executie, implementarea tehnologiilor in proiecte
▪ Semnarea Documentelor de baza pe santier, atribuite ASP-ului
▪ Participarea la Darea in expluatare a Constructiilor

Arhitect – Sef de proiect: 2009-2013


Birou de proiectari in arhitectura „Conado-Design” SRL, bd. Cuza Voda, 18/1, Chisinau,
MD-2060, Republica Moldova

▪ Elaborarea Conceptelor de Arhitectura


▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru Constructii
▪ Verificarea corectitudinii executarii a proiectelor
▪ Primirea deciziilor de executie, implementarea tehnologiilor in proiecte
▪ Semnarea Documentelor de baza pe santier, atribuite ASP-ului
▪ Participarea la Darea in expluatare a Constructiilor
▪ Coordonarea solutiilor de inginerie si de constructii

Arhitect: 2006-2009
Birou de proiectari in arhitectura „Conado-Design” SRL, bd. Cuza Voda, 18/1, Chisinau,
MD-2060, Republica Moldova
▪ Elaborarea Conceptelor de Arhitectura
▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru Constructii

Lector Superior: 2003-2010


Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Urbanism si Arhitectura, Catedra „Design
Interior”
Bd. Dacia, 39
▪ Lector la disciplina „Proiectarea de Interior” anul III-IV

TEODOR NAVAL
▪ Indrumator la deze de master a diplomanzilor
▪ Membru CEL
▪ Lector disciplina „Arhitectura Constructiilor”

Arhitect: 2004-2006
OO „Institutul de Inginerie si Management Urban” bd. Dacia, 39, Chisinau, MD-2060,
Republica Moldova
▪ Elaborarea Conceptelor de Arhitectura
▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru Constructii

Designer Mobilier: 2001-2004


SRL „Miscare” str. Burebista 5/1-a, Chisinau, MD-2002, Republica Moldova
▪ Elaborarea Conceptelor de mobilier
▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru executia Mobilierului
▪ Efectuarea releveului a incaperilor
▪ Coordonarea solutiilor aprobate,
▪ Monitorizarea executarii mobilierului
▪ Predarea executarii.

Arhitect: 1998-1999
SRL „Lascont”, str. Bucuresti, 46, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
▪ Elaborarea Conceptelor de Arhitectura
▪ Elaborarea Proiectelor de Executie pentru Constructii

Membru Uniuni Arhitectilor din R Moldova: 2012-prezent


Membru CEL catedra „Design Interior: 2012-2014
Membru al Prezidiumului Uniuni Arhitectilor din R Moldova: 2015-prezent
Membru CEL al Departamentului Arhitectura: 2017-prezent

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studiu de masterat; 2001-2003 ,


Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Urbanism si Arhitectura, Catedra „Design
Arhitectura”
Bd. Dacia, 39
Studiu universitar; 1995-2001
Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Urbanism si Arhitectura, Catedra „Design
Arhitectura”
Bd. Dacia, 39
Studii scolare 1983-1993
Scoala medie nr. 1, or. Camenca, R. Moldova
Studiu profesional 2018

In cadrul proiectului: EU Twinning Project “Support to promote cultural heritage in the


Republic of Moldova through its preservation and protection”

TEODOR NAVAL
COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
rusă înalt înalt înalt înalt înalt

franceză slab mediu slab mediu mediu

Permis de conducere Categoria B


Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Niveluri: Utilizator experimentat


Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar,


software pentru prezentări, cunoastere de softuri pentru proiectarea arhitecturala,
cat 2D atat si 3D)
▪ bune cunoştinţe de editare imagini, dobândite ca fotograf amator

Competenţe dobândite la ▪ o bună cunoaştere a proceselor de executare a documentatiei de proiect (de la


locul de muncă inceputul proiectarii pana la darea in exploatare a edificiului
▪ cunoasterea profunda a materialelor si elementelor de constructie si finisaj aplicate in
santieire de reconstructie si santiere al constructiilor noi
▪ experienta de comunicare cu beneficiarii
▪ experienta de elaborare a proiectelor pentru obiective cu statut protejat

Competenţe ▪ o bună cunoaştere a proceselor de executare a documentatiei de proiect (de la


dobândite la locul inceputul proiectarii pana la darea in exploatare a edificiului
de muncă ▪ cunoasterea profunda a materialelor si elementelor de constructie si finisaj aplicate in
santieire de reconstructie si santiere al constructiilor noi
▪ experienta de comunicare cu beneficiarii
▪ experienta de elaborare a proiectelor pentru obiective cu statut protejat

TEODOR NAVAL
Mentiuni si diplome: ▪ diploma pentru munca prodigioasa in arhitectura emis de Ministrul Dezvoltarii Regionale si
Constructiilor; 05.10.2015
▪ diploma de gradul I UA din RM pentru obiectivul „Magazin de tehnica Agricola, Criuleni” a.
2014
▪ diploma de gradul II UA din RM pentru obiectivul „Reconstructia imobilului existent din str.
Grivitei, or. Cahul” – a. 2014
▪ diploma de gradul II UA din RM pentru obiectivul „Bloc Locativ din str. L. Dumitriu” – a. 2014
▪ diploma de gradul III UA din RM pentru obiectivul „Constructia unui imobil nou in urma
demolarii constructiilor existente din str. Varlaam, 50” – a. 2014
▪ Diploma pentru contributii remarcabile in conservarea, protejarea si punerea in valoare a
patrimoniului cultural-istoric, emis de Ministerul Culturii, - a. 2014
▪ diploma de gradul II UA din RM pentru obiectivul „complex comercial Ghebhard-Plus. Or.
Cahul” – a. 2016
▪ diploma de gradul III UA din RM pentru obiectivul „Constructia unui imobil nou in urma
demolarii constructiilor existente din str. Varlaam, 50” – a. 2014
▪ diploma pentru participare la concurs de elaborare a conceptului EXPO-2015; Ministerul
Economiei al RM, a. 2013
▪ diploma de gradul II UA din RM pentru obiectivul „amenajarea zonei balneare Or. Cahul” –
a. 2017
▪ diploma de gradul I UA din RM pentru obiectivul „casa de locuit din str. Domnitei 1” – a.
2018
▪ diploma de gradul III pentru cel mai bun proiect in cadrul concursului national, revalorizind
spatiul public din zona centrala a or. Chisinau, a. 2016
▪ Diploma pentru cel mai bun proiect al concursului Premiul DAS in categoria incadrare in sit
existent
▪ Diploma speciala a concursului international al desenului arhitectural „ArchiGrafica – 5” or.
Moscova, F. Rusa – a. 2018

TEODOR NAVAL
INFORMAΤII PRIVIND
ACTIVITATEA DE ARHITECT

Proiectarea obiectivelor cu ▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din str. Columna,
statut protejat 105 (spitalul 4 municipal) - proiect executat; constructie in faza de executie. Beneficiar:
„Casa Evreiasca” a. 2014
▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din
str. Alexandru cel Bun, 48; Beneficiar: IM „Inspectia Financiara”; proiect executat;
constructie finisata; a. 2015
▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din str. Columna,
98; beneficiar IS „Registru” proiect executat; constructie finisata; a. 2015
▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din str. Al. Vlahuta,
14; beneficiar Naval Daniela; proiect executat; constructie in faza de executie; a. 2017
▪ autorul proiectului de renovare a parcului cu statut protejat Gr. Vieru din mun. Cahul;
Beneficiar: Primaria mun. Cahul; proiect la faza – schita de proiect; a. 2017
▪ autorul proiectului de renovare a sitului cu statut protejat „Fântâna Cadinei” din s. Lipnic, r-
nul Ocnita; proiect executat; constructie finisata; a. 2014
▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din str. Al.Hajdeu,
120; beneficiar Delta-Forta SRL; schita de proiect executata; constructie in faza de
executie; a. 2013
▪ autorul proiectului de renovare/reconstructie a cladirii cu statut protejat din str. V.
Alecsandri, 78; beneficiar Railean Serghei; proiect in faza de executie; a. 2018
Proiectarea obiectivelor in
zone protejate
▪ autorul proiectului a unei constructii comerciale cu RH S+P+2E+M din str. Mitropolit Varlaam,
50 mun. Chisinau; Beneficiar: Burduja Liuba; Molnicean Ruslan; proiect executat;
constructie finalizata a. 2013

▪ autorul proiectului de reconstructie a imobilului locativ din str. Al. Bernardazzi, 48 mun.
Chisinau; proiect executat; constructie finalizata a. 2013
▪ autorul proiectului de reconstructie a imobilului comercial din str. Al. Hajdeu, 98/2 mun.
Chisinau; proiect executat;
▪ executorul proiectului de constructie a unui centru expozitional din str. S. Lazo,1; Beneficiar:
Matcovski E.; proiect executat; constructie in faza de executie; a. 2017
▪ autorul proiectului de amenajare a scuarului din str. Vlaicu Parcalab, 75 mun. Chisinau;
Beneficiar: Teatrul Dramatic Rus „A.P. Cehov”; proiect executat; constructie finalizata a.
2015
▪ autorul proiectului de reconstructie a imobilului comercial din str. Columna 105, mun.
Chisinau; proiect executat; constructie finalizata a. 2016
▪ autorul proiectului de reconstructie a imobilului locativ din str. Cojbuc, 16, mun. Chisinau;
proiect executat; a. 2016
▪ autorul proiectului de reconstructie a imobilului locativ din str. Cojbuc, 14, mun. Chisinau;
proiect executat; a. 2017

TEODOR NAVAL