Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA


CATEDRA DE DESIGN DE PRODUS SI ROBOTICA
SCOALA DOCTORALA – ANUL I
ANUL UNIVERSITAR: 2009 - 2010

REFERAT

la disciplina

CREATIVITATE
SI
INVENTICA

Doctorand: Ing. Constantin S. SURUGIU

Conducator de doctorat: Prof. Dr. ing. Radu IOVANAS

Coordonator disciplina: Prof. Dr. ing. Serban BOBANCU

Universitatea Transilvania Brasov – Catedra de Design de Produs si


Robotica
B-dul Eroilor nr. 29 – 500036 Brasov – România
Tel. Secretariat: +40-(0)268-412921/182 – Fax: +40-(0)268-472496
E-mail: c-dpr@unitbv.ro – www.unitbv.ro
TEMA
Disciplina Creativitate si Inventica

Domeniul: Ingineria Industriala


Departamentul de doctorat: Eco Tehnologii Avansate de Sudare D-12
Conducător: Prof.dr.ing.Radu IOVANAS
Doctorand: Sergiu SURUGIU
Forma de doctorat: Cu Frecventă
An : I
Tema proiectului de cercetare ştiinţifică: Cercetari privind sudarea
conductelor magistrale

2
Potentiala utilizare a analizei multicriteriala asupra temei de doctorat cu titlul
Cercetari privind sudarea conductelor magistrale

Teme alese pentru realizarea analizei multicriteriale

Pentru dezvoltare am ales doua teme:

1. Sudarea electric-manuala cu electrod invelit.

2. Sudarea in mediu de gaze protectoare,MIG/MAG.

Organizarea sedintei de BRAINSTORMING

Şedinţa de brainstorming a avut loc pe data 04.09.2010 ora 16.00 cu o durată de 30 minute
in cadrul Catedrei de SIM, avand ca participanti, persoane cu varste cuprinse intre 23 – 55 ani :
- 2 postdoctoranzi
- 3 doctoranzi
- 1 profesor

Idei brute emise in cadrul sedintei de brainstorming:

• Stabilirea gradului de calificare a personalului.


• Determinarea gradului de manevrabilitate a instalatiei.
• Stabilirea ratei de depunere a procedeelor.
• Determinarea consumului de energie a fiecarui procedeu.
• Determinarea costului de fabricatie a fiecarui procedeu.
• Determinarea compozitiei chimice a materialelor depuse.
• Studierea duritatii materialului depus in urma sudarii.
• Determinarea numarului de operatii pregatioare.
• Determinarea consumului de material de adaos pentru fiecare procedeu.
• Stabilirea timpului efectiv de sudare.
• Stabilirea gradului de adaptare a procedeelor la automatizare,mecanizare si
robotizare.
• Determinarea caracteristicilor mecanice realizate la sudare.
• Stabilirea diversificarii materialelor de adaos folosite la procedeele de sudare.
• Stabilirea posibilitatii de sudare in pozitii diferite.

3
Analiza multi-criteriala
Criterii stabilite in urma prelucrarii ideilor brute emise la sedinta de Brainstorming.
1. Calificare sudor;
2. Manevrabilitate instalatie;
3. Rata depunere electrod invelit;
4. Rata depunere sarma de sudare;
5. Consum de energie;
6. Cost de fabricatie utillaje de sudare;
7. Cost fabricatie materiale de adaos;
8. Compozitie chimica a materialului de adaos;
9. Compozitie chimica a materialului de baza;
10. Duritatea materialului depus prin sudare;
11. Numarul de operatii pregatitoare in vederea sudarii;
12. Consumul de material de adaos in urma sudarii;
13. Timp de sudare;
14. Viteza de sudare;
15. Adaptarea instalatilor la mecanizare;
16. Adaptarea instalatilor la automatizare;
17. Adaptarea instalatilor la robotizare;
18. Caracteristicile mecanice ale imbinarii súdate;
19. Numar de materiale de adaos utilizate la sudare electric manuala;
20. Numar de materiale de adaos utilizate la sudare MIG/MAG;
21. Sudarea in diferite pozitii.

Determinarea ponderii fiecarui criteriu

Determinarea ponderii fiecărui criteriu este finalizata prin calcularea asa numiţilor
coeficienţi de pondere.
In acest scop se intocmeste un tabel, in care atât liniile cat si coloanele sunt reprezentate de
criteriile stabilite, urmate de o analiza morfologica.
In tabel se va compara fiecare criteriu cu fiecare, făcându-se astfel intrarea pe la fiecare linie
si ieşirea pe la fiecare coloana.
Fiecărui criteriu i se va oferi o valoare in funcţie de criteriul fata de care este analizat, astfel:
- valoarea 0 - când criteriul de pe linie este mai puţin important decât criteriul de pe coloana
- valoarea ½ - când criteriul de pe linie este la fel de important ca si criteriul de pe coloana
4
- valoarea 1- când criteriul de pe linie este mai important decât criteriul de pe coloana.
Stabilirea locului clasării criteriului analizat, in raport cu celelalte criterii se va realiza prin
însumarea, pe linie, a punctelor fiecărui criteriu. Valoarea nivelului fiecărui criteriu va coincide cu
locul ocupat in clasamentul criteriilor, astfel încât pe primul nivel se va situa criteriul care a obţinut
cel mai mare număr de puncte, iar pe ultimul nivel se va situa criteriul care a acumulat cel mai mic
număr de puncte.
Coeficienţii de pondere, notaţi simbolic cu γi, se vor calcula cu ajutorul formulei de calcul:

In care:
p – suma punctelor obtinute (pe linie) de elementarul
luat în calcul;
∆ p – diferenţa dintre punctajul elementului luat în calcul şi
punctajul elementului de la ultimul nivel; dacă elementul luat în calcul este chiar cel situat pe
ultimul nivel, ∆ p rezultă cu valoarea 0;
m – numărul criteriilor surclasate (depăşite din punct de vedere al punctajului) de către criteriul
luat în calcul;
Ncrt – numărul de criterii considerat;
∆ p′ - diferenţa dintre punctajul elementului luat în calcul şi punctajul primului element (rezultând o
valoare negativă); dacă elementul luat în calcul este situat pe primul nivel, ∆ p′ rezultă cu valoarea
0.

In tabelul urmator sunt prezentate criteriile cu nivelul de puncte obtinute, precum si


coeficientii de pondere.

Identificarea tuturor variantelor


• Varianta a.: Sudarea electric manuala cu electrod invelit
• Varianta b.: Sudarea in mediu de gaze protectoare MIG/MAG

Acordarea unei note N:


5
Criteriu Varianta a Varianta b

Ni Ni

1 9 9

2 9 10

3 10 9

4 9 9

5 9 10

6 10 9

7 9 9

8 10 10

9 9 10

10 10 8

11 8 9

12 9 10

13 8 10

14 10 9

15 9 8

16 10 9

17 8 10

18 7 9

19 8 10

20 9 10

21 10 9

Calcularea matricii consecintelor

Criteriu ɤi Varianta a Varianta b

Ni Ni x ɤi Ni Ni x ɤi

1 1.483 9 13.347 9 13.347

2 0.848 9 7.632 10 8.48

3 1.931 10 19.31 9 17.379

6
4 1.483 9 13.347 9 13.347

5 0.848 9 7.632 10 8.48

6 0.514 10 5.14 9 4.626

7 0.848 9 7.632 9 7.632

8 4.095 10 40.95 10 40.95

9 2.518 9 22.662 10 25.18

10 1.483 10 14.83 8 11.864

11 0.705 8 5.64 9 6.345

12 1.25 9 11.25 10 12.5

13 0.514 8 4.112 10 5.14

14 0.848 10 8.48 9 7.632

15 2.206 9 19.854 8 17.648

16 1.931 10 19.31 9 17.379

17 1.25 8 10 10 12.5

18 1.25 7 8.75 9 11.25

19 3.04 8 24.32 10 30.4

20 1.931 9 17.379 10 19.31

21 0.848 10 8.48 9 7.632

Total 289.957 299.021

7
Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punctaj Nivel Pondere ɤi
1 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10.5 6 1.483
2 0 0.5 0.5 0 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 9.5 8 0.848
3 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 11 5 1.931
4 0 1 0 0.5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10.5 6 1.483
5 1 0 1 0 0.5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9.5 8 0.848
6 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8.5 10 0.514
7 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 9.5 8 0.848
8 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 15.5 1 4.095
9 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 12 3 2.518
10 0 0 0 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 10.5 6 1.483
11 1 0.5 1 0 0 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0.5 9 9 0.705
12 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0 0.5 0 1 1 10 7 1.25
13 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 8.5 10 0.514
14 0 0.5 1 1 1 0 1 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0 9.5 8 0.848
15 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0 1 0 11.5 4 2.206
16 0 0 0 1 0 0 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 1 11 5 1.931
17 1 0.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0.5 1 0 1 1 10 7 1.25
18 0 1 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 0 1 10 7 1.25
19 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 13.5 2 3.04
20 0 0.5 1 1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0 1 0 1 0 0.5 1 11 5 1.931
21 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.5 9.5 8 0.848

In tabelul de mai sus sunt prezentate criteriile cu nivelul de puncte obtinute, precum si coeficientii de pondere.
9