Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

,,Fără muzică, viața ar fi o greșeală.” -Friedrich Nietzsche

DATA: 14.12.2017

GRĂDINIȚA: Grădinița cu P.P„Căsuța cu Povești” Craiova

GRUPA: mică „Pisicile Aristocrate”

TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm cee ace simțim?”

SUBTEMA: „E vremea colindelor!”

DOMENIILE EXPERIENȚIALE: DEC

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Iarna a sosit în zori”- joc muzical

,,O, brad frumos! -predare cântec

MIJLOC DE REALIZARE: joc muzical

TIPUL DE ACTIVITATE: Transmitere de noi cunoștințe

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

• Să cânte acompaniaţi de educatoare;


• Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

● Cognitive:

 Să intoneze cel puțin 4 versuri din cântecul ,,Iarna a sosit în zori”;


 Să redea cel puțin linia melodică a cântecului ,,O, brad frumos”;
 Să cânte pe grupuri, în perechi sau individual cântecul.

● Senzorio-motorii:

 Să respecte poziția corectă a corpului;


 Să respecte ritmul respirației în timpul reprezentației.

● Afectiv-atitudinale:

▪ Să manifeste interes pentru activitatea desfășurată prin manifestarea dragostei pentru


frumos.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

▪RESURSE PROCEDURALE: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, jocul;

▪RESURSE MATERIALE: SMART TV, brad împodobit pentru Crăciun;

▪FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual și pe grupe

FORMA DE EVALUARE: continuă-formativă

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

DURATA: 10-15 de minute

BIBLIOGRAFIE:

 „Programa activităților instructiv educative in gradinița de copii",Ed. V. & Integral, 2008;


 Mioara Pletea şi ceilalţi, Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.
Ghid pentru cadrele didactice. Vol. III, Editura DPH, 2009;
 Adriana Caltun, Educație muzicală- ghid metodic pentru preșcolari, Tehno Art, 2008.
Anexa 1

O, brad frumos

O, brad frumos, o brad frumos,


Cu cetina tot verde.
Tu ești copacul credincios,
Ce frunza nu și-o pierde,
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare


ACTIVITĂȚII
Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
Momentul Asigur condițiile optime desfășurării
organizatoric activității:
-Aerisesc sala de grupă;
-Aranjez mobilierul și pregătesc materialul
didactic.
Captarea atenției O realizez printr-o audiție a cântecelor de Joc SMART Frontală Continuă
iarnă învățate anterior, însoție de mișcări TV
sugerate de text.
Copiilor le cer să intoneze cântecele și să
danseze conform mișcărilor sugerate și
învățate anterior.
Reactualizarea Reactualizarea cunoștințelor se face prin Exercițiul SMART Frontală Aprecieri
cunoștințelor jocul muzical ,,Iarna a sosit în zori”. TV verbale
Solicit copiilor să cântăm împreună Jocul
cântecul, după care repetăm, însoțind
versurile cu mișcările sugerate.

Anunțarea temei Anunț tema: „Astăzi, pentru că știți voi că Explicația, Frontală
eu v-am spus ce fac copiii în Ajunul conversația.
Crăciunului, vom învăța și noi un colind.
Acesta se numește O, brad frumos!”
(Anexa 1)
Transmiterea Pentru început le voi spune copiilor să nu Conversația, Bradul Frontală Continuă
informațiilor uităm că spatele trebuie să fie mereu drept, Exercițiul, împodobit Individuală
mai ales atunci când urmează să cântăm. Demonstrația pentru
„Spatele trebuie să fie lipit de scăunel și sărbătoarea
urmează să ne încălzim gâtul pentru ca de Crăciun Pe
atunci când vom cânta să nu ne doară și să parcursul
sune mai frumos.” activității
Urmează realizarea vocalizelor, prin
sugerarea repetării după educatoare a
sunetelor. Smart Tv
După etapa încălzirii vocii, voi cânta
integral cântecul O, brad frumos! Cânt
primele două versuri și solicit copiilor să îl
repetăm împreună, după care aleg câte 3-4
copii care, cu ajutorul meu, vor reda din
nou versurile învățate. Urmez același
algoritm pentru următoarele patru versuri,
după care repetăm cântecul integral
împreună.

Obținerea Solicit copiilor să cânte individual și pe Individuală Continuă


performanței grupe cântecul O, brad frumos! Exercițiul
Începem prin intonarea cântecului pe grupe Pe grupe Prin
(câte 5), iar după fiecare reprezentație aplauze
copiii sunt aplaudați de către colegi.
Încheierea Ofer stickere și fac aprecieri verbale.
activității

S-ar putea să vă placă și