Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE - UNITATEA I, clasa a VIII-a

Se dă textul:
„Un vânt răzleţ îşi şterge lacrimile reci
pe geamuri. Plouă.
Tristeţi nedesluşite-mi vin, dar toată
durerea
ce-o simt n-o simt în mine,
în inimă,
în piept,
ci-n picurii de ploaie care curg.
Şi altoită pe fiinţa mea imensa lume
cu toamna şi cu seara ei
mă doare ca o rană.
Spre munţi trec nori cu ugerele pline.
Şi plouă.”
Lucian Blaga, vol. „Poemele luminii” (1919), „Melancolie”

Cerinţe:
1. Demonstrează că este operă lirică; (50 de puncte)
2. Desparte în silabe cuvintele şi spune regulile aplicate: „şterge”, „fiinţa”,
„piept”; (3 puncte)
3. Identifică şi evidenţiază trei diftongi diferiţi; ( 6 puncte)
4. Explicaţi formarea cuvintelor:nedesluşite, mea; (8 puncte)
5. Selectează patru cuvinte din vocabularul fundamental şi patru din masa
vocabularului; (8 puncte)
6. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: „inimă”, „nedesluşite”,
„tristeţi”, „altoită”, „vin”; ( 5 puncte)
7. Ilustrează omonimia cuvântului „mine” în două enunţuri; (4 puncte)
8. Găseşte trei sensuri ale cuvântului polisemantic „inimă”.(6 puncte)
Din oficiu: 10 puncte