Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat, Aprobat,

Responsabil Comisie Metodica Director


Colegiul Național “Vladimir Streinu” Găeşti 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Cadru Didactic Disciplina Clasa/Specializarea Nr. ore/săptămână Programă
Șerbănescu Mihai Cristian Consiliere și orientare a XII-a C 1 oră / săptămână OMEC nr. 5287 / 09.10.2006
Matematică-Informatică

Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Conținut tematic Nr. ore Săptămâna


crt. competențe specifice
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
1 Explorarea 1.1 Elaborarea Autocunoaştere şi dezvoltare
Modelarea traseului profesional,
resurselor unui program personală 1 S1
proces al managementului
personale care personalizat de - tehnici de management al 9-13.09
resurselor personale.
influenţează reuşită personală resurselor personale;
planificarea şi profesională - asumarea responsabilităţii şi a
Proiectarea opțiunilor profesionale.
carierei consecinţelor 1 S2
- strategii de responsabilizare şi de 16-20.09
Compatibilitatea dintre traseul
pregătire pentru viaţa de adult
profesional ales și competențele,
1 S3
deprinderile și abilitățile deținute.
23-27.09
2 Integrarea 2.1 Analizarea Comunicare şi abilităţi sociale
S4
abilităţilor de beneficiilor - comportamente de cooperare în Lider vs Manager. 1
30.09-04.10
interrelaţionare, comportamentului grupurile de apartenenţă
S5
în vederea de cooperare; - modalităţi de adaptare la Calitățile unui lider. 1
7-11.10
dezvoltării 2.2 Analizarea schimbările din cadrul grupului de
S6
personale şi factorilor care apartenenţă Relația dintre lider și grup. 1
14-18.10
profesionale contribuie la - calităţile liderilor; dezvoltarea
S7
dezvoltarea calităţilor de lider Rolul unui lider în cadrul grupului. 1
21-25.10
abilităţilor de lider
S8
Comunicarea dintre lider și grup 1
28.10-01.11
Colegiul Național “Vladimir Streinu” Găeşti 2019-2020

3 Utilizarea 3.1 Exersarea Managementul informaţiilor şi al


adecvată a abilităţilor de învăţării
informaţiilor, în utilizare eficientă Managementul informaţiilor
propria a diferitelor - resurse relevante cu privire la Tehnici de căutare și selectare a
activitate, resurse, pentru a învăţare, muncă, carieră informației din mediul on-line.
1 S9
pentru obţinerea localiza, selecta Managementul învăţării
4-8.11
succesului şi evalua - gândirea critică şi autocontrolul Validarea informațiilor prin
informaţii despre asupra propriei învăţări verificarea surselor.
1 S10
învăţare, muncă, - Învăţarea permanentă
11-15.11
carieră; (caracteristici, reglementări Valorificarea informației selectate în
3.2 Exersarea naţionale şi europene) contextul creionării traseului
1 S11
abilităţilor de profesional.
18-22.11
învăţare critică,
creativă şi Autoevaluarea , proces necesar
1 S12
eficientă, în pentru succesul profesional.
25-29.11
vederea obţinerii
reuşitei personale Standarde europene privind
1 S13
şi profesionale; învățarea pe tot parcursul vieții.
2-6.12
3.3 Explicarea
necesităţii şi
avantajelor
învăţării.
4 Elaborarea 4.1 Evaluarea Planificarea carierei Traseul profesional al absolventului. 1 S14
proiectului de pregătirii Alternative educaţionale 9-13.12
dezvoltare personale pentru - învăţământ postobligatoriu: şcoli Specialist vs necalificat. 1 S15
personală şi continuarea postliceale,învăţământ universitar 16-20.12
profesională studiilor/ pentru de scurtă/ lungă durată, Planul pentru carieră. 1 S16
inserţia educaţia adulţilor; specificul 13-17.01
Profesională; educaţiei, condiţii de acces, Căutarea și selectarea anunțurilor 1 S17
4.2 Exersarea finalizare, echivalarea diplomelor la angajatorilor. 20-24.01
abilităţilor de nivel european S18
utilizare a Elemente de marketing personal Contractul de muncă. 1 27-31.01
documentelor de - portofoliul personal şi planul S19
marketing pentru carieră după finalizarea Fișa postului. 1 3-7.02
personal şi ciclului superior al liceului; S20
Europass, în integrarea şi armonizarea Litigii dintre angajat și angajator. 1 10-14.02
Colegiul Național “Vladimir Streinu” Găeşti 2019-2020

vederea priorităţilor şi a obiectivelor C.V-ul european. 1 S21


continuării (educaţionale, profesionale, 17-21.02
studiilor familiale), în vederea obţinerii Scrisoarea de intenție. 1 S22
sau a inserţiei pe succesului personal şi profesional 24-28.02
piaţa muncii - CV, scrisoare de intenţie, interviul Pașaportul lingvistic. 1 S23
de angajare – cerinţe formale, 2-6.03
standarde europene Competențele digitale. 1 S24
- documente Europass: CV-ul 9-13.03
european, paşaportul lingvistic, Standarde europene pentru 1 S25
suplimentul la diplomă, certificatul angajarea în spațiul UE. 16-20.03
de calificare
5 Exersarea 5.1 Analizarea Calitatea stilului de viaţă
abilităţilor de conceptului de Calitatea vieţii personale
management al calitate a vieţii - impactul carierei şi a profesiei 1 S26
Managementul timpului.
unui stil de viaţă în contextul asupra calităţii vieţii 23-27.03
de calitate dezvoltării - calitatea vieţii în situaţii de criză:
Interacțiunea dintre carieră și viața
carierei; cum influenţează o situaţie de criză 1 S27
personală.
5.2 Exersarea calitatea vieţii unei persoane; 30.03-03.04
abilităţilor de - modalităţi de intervenţie în
Managementul stresului.
management al situaţie de criză 1 S28
stresului în Calitatea relaţiilor sociale şi a 22-24.04
Managementul situațiilor de criză.
pregătirea pentru mediului de muncă 1 S29
examene; - pregătirea pentru examene şi 27.04-01.05
Autocontrolul și respectul de sine.
5.3 Analizarea managementul stresului 1 S30
conceptelor de Egalitatea de şanse în dezvoltarea 4-8.05
Competiția – oportunitate sau
egalitate de carierei 1 S31
obstacol.
şanse şi de - dimensiunea de gen în 11-15.05
egalitate de gen, dezvoltarea şi planificarea carierei; S32
Simularea unui interviu de anajare.
din perspectiva stereotipurile de gen ca bariere în 1 18-22.05
planificării opţiunile de carieră S33-Săpt. Alt.
carierei. 25-29.05
Colegiul Național “Vladimir Streinu” Găeşti 2019-2020

Avizat, Aprobat,
Responsabil Comisie Metodica Director,
PLANIFICARE ANUALĂ

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Cadru Didactic Disciplina Clasa/Specializarea Nr. ore/săptămână Programă


Șerbănescu Mihai Cristian Consiliere și orientare a XII-a C 1 oră OMEC nr. 5287 / 09.10.2006
Matematică-Informatică

Nr. crt. Semestru Nr. ore Săptămâni


1 I 15 S1-S15
2 II 18 S16-S33
TOTAL ANUAL 33 33

Nr. crt. UNITĂŢI DE COMPETENTĂ Semestrul Nr. ore


1 Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea I 3
carierei
2 Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării I 5
personale şi profesionale
3 Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru I 5
obţinerea succesului
4 Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională II 12
5 Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de II 7
calitate
6 Școala Altfel II 1
TOTAL ORE ANUAL 33