Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Identificarea unui construct psihologic măsurabil (stima de sine, gelozia


ipotetică , anxietatea, calitatea relației cu mama, etc.) definirea, descrierea
teoretică a acesteia și includerea surselor bibliografice conform cerințelor APA
într-un referat de min. 3 pagini-10.10 2019 2. Identificarea unei scale de măsură a
constructului respectiv și traducerea acestei scale în limba română-10.10 2019 3.
Aplicarea scalei unui număr de 10 participanți și auto- evaluarea (subiectivă)
participanților în privința constructului țintă 4. Re-aplicarea scalei acelorași
min. 10 participanți-17.10 2019 5. Identificarea unui alt construct psihologic
corelat direct sau invers cu constructul ales conform teoriei (satisfacția în
legătură cu viața vs optimism stima de sine vs depresie) și aplicarea scalei care
îl măsoară aceluiași eșantion de min. 10 persoane - 24.10.2019 6. Prezentarea orală
a portofoliului prin prisma TUTUROR calităților psihometrice (consistență internă,
fidelitatea, validitate de construct rezultatul analizei factoriale, validitate de
criteriu, etalon în cote T și etalon în clasele scalei normalizate-5 clase)-
ultimul seminar