Sunteți pe pagina 1din 4

Probă de evaluare sumativă clasa VII la educaţie civică

Numele, prenumele_________________________ data__________________

1. Explică noţiunile: 8p
a.autoeducaţie______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b.autoevaluare_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c.discriminare______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. comunicare asertivă_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.Ce sînt stereotipurile şi prejudecăţile 4p


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.Care sînt avantajele gîndirii pozitive 5p

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4Exprimă grafic – desen, schemă una din stările : tristeţe, fericire, amărăciune, frică 5p
5. Comentează spusele lui M.Eminescu „E în zadar să vorbeşte celui care nu vrea să te asculte” 7p

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6.Redactează un eseu pe una din teme: 10p

* Omul este propriul său Prometeu

* Cuvintele sunt oglinda sufletului

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Propune un motto care te caracterizează. Explică de ce 3p

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Matricea de specificare clasa VII

Domenii Cunoaştere Aplicare Integrare Total


teme
Stereotipuri şi 30*25/100=7.5 40*25/100=10 30*25/100=7.5 1*100/4=25
prejudecăţi: 7.5*7/100=0.52 10*7/100=0.7 7.5*7/100=0.52
manifestări şi
efecte
Gîndirea 30*25/100=7.5 40*25/100=10 30*25/100=7.5 1*100/4=25
pozitivă şi 7.5*7/100=0.52 10*7/100=0.7 7.5*7/100=0.52
comunicarea
asertivă
Autoanaliza şi 30*25/100=7.5 40*25/100=10 30*25/100=7.5 1*100/4=25
autoeducaţia 7.5*7/100=0.52 10*7/100=0.7 7.5*7/100=0.52

Relaţiile 30*25/100=7.5 30*25/100=7.5 1*100/4=25


interumane 7.5*7/100=0.52 40*25/100=10 7.5*7/100=0.52
temeinice 10*7/100=0.7

Total 4 30 40 30 100

Barem de corectare a probei de evaluare la educaţia civică clasa VII

Nr Criterii de apreciere 39 P
1 Cîte 2p pentru explicarea fiecărei noţiuni 8
2 Cîte 2p pentru identificarea stereotipurilor 4
Cîte 2 p pentruz identificarea prejudecăţilor
3 5p pentru caracteristica gîndirii pozitive 4
4 3p pentru desen 5
2p pentruidentificarea stării desenate
5 5p pentru comentarea proverbului 7
2p pentru argumentarea citatului
6 3puncte pentru abordarea relevantă a subiectului; 6
3 puncte pentru expunere logică;
3 punct pentru utilizarea adecvată a noţiunilor (cel puţin 2 noţiuni)
1 punct pentru corectitudinea ortografică.
7 2 p pentru scrierea motoului 3p
1p pentru explicarea lui

Schema de notare

„10” 38-39p „5” 11-18p

„9” 34-37p „4” 9-10p

„8”29-33p „3” 6-8p

„7”25-28p „2”3-5p

„6”19-24p „1”1-2p