Sunteți pe pagina 1din 2

Teză la Istorie - clasa a VIII a A

I. Completați spațiile libere cu răspunsul corect:


1. Cel mai important factor al romanizării a fost .............................................................. .
2. Creștinismul a fost transmis la nord de Dunăre în limba .................................................. .
3. Cei mai importanți migratori care au trecut pe teritoriul țării noastre au fost
............................................. .
4. Substratul poporului român este ............................................ .
5. Stratul poporului român este .................................................. .
6. Adstratul poporului român este .............................................. .
18p (6*3 p)
II. Se dă următorul text:

La sfârșitul secolului al XIV-lea, o nouă primejdie amenința Europa: expansiunea


Imperiului Otoman. În mai puțin de un secol, acest imperiu se întinsese până în Asia și în sudul
Europei până la Dunăre.

În Țara Românească, în anul 1386, era înscăunat ca domn Mircea cel Bătrân, unul dintre
urmașii lui Basarab I. În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a cunoscut o perioadă
de înflorire economică. S-au dezvoltat agricultura și mineritul, iar comerțul era prosper.
Domnitorul a zidit Cetatea de Scaun la Târgoviște. A organizat armata și a întărit cetățile de la
Dunăre. A încheiat tratate de alianță cu regii Ungariei și Poloniei, pentru a primi ajutor în caz e
primejdie.

Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Ce primejdie amenința Europa la sfârșitul secolului al XIV – lea?


2. Până unde se întindea Imperiul Otoman?
3. Cine era înscăunat ca domn în Țara Românească, în anul 1386?
4. Ce s-a dezvoltat în timpul lui Mircea cel Bătrân?
5. Cu cine a încheiat Mircea cel Bătrân tratate de alianță?
20p (5*4p)
III. Numiți trei tactici militare folosite de domnii români. 10 p
IV. Menționați :
- trei categorii sociale specifice Evului Mediu 9 p (3*3p)
- trei ocupații specifice țăranilor 9 p (3*3p)
- două orașe reședință din Țara Românească 6 p (2*3p)
- două orașe reședințe domnești din Moldova 6 p (2*3p)

V. Realizați corespondențe între cele două coloane:

1. Mircea cel Bătrân a. domn al Moldovei


2. Iancu de Hunedoara b. domn al Țării Românești
3. Vlad Țepeș c. s-a implicat în cruciadele târzii
4. Ștefan cel Mare d. lupta de la Rovine (1395)

12p (4*3p)

Oficiu: 10 p

Total: 100 de puncte