Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Obiectul: LIMBA Și Literatura ROMÂNĂ


Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Textul literar / textul noliterar
Tipul : mixtă
Data: 08.10.2019
 COMPETENȚE române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE: C9
Unitatea de competență: 9.1.

OBIECTIVELE LECȚIEI
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
 Să identifice corect figurile de stil și imaginile artistice din textul literar
 Să identifice corect termenii științifici din textul nonliterar;
 Să găsească deosebirile dintre textul literar și cel nonliterar în ceea ce privește autorul, mesajul transmis și limbajul folosit;
 Să enunțe trăsăturile specifice textului literar/nonliterar;
 Să recunoască un text literar/nonliterar;
 Să transforme un text nonliterar într-unul literar, folosind un limbaj poetic expresiv

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversația euristică, învățarea prin descoperire, exercițiul, lucrul în echipă, problematizarea, diagrama VENN
2. FORME DE ORGANIZARE: - activitate frontală;
- activitate pe echipe;
- activitate individuală.
o
3. MATERIALE ŞI MIJLOACE: fișe cu texte literare / nonliterare, fişe de lucru, planșă cu texte, tabla.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Nr
crt ETAPELE Timpul UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE Mijloace Forme de Evaluare
LECŢIEI alocat ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A organizare
ELEVILOR

0 MOMENT 1 min Profesorul consemnează absenţii şi îi conversaţia Frontală


ORGANIZATORIC
mobilizează pe elevi în restabilirea ordinii;
elevii îşi pregătesc materialele necesare
începerii activităţii;

evaluare
ACTUALIZAREA Se verifică (din punct de vedere calitativ) Tabla Frontală iniţială
CUNOŞTIŢELOR
I 5 min tema pentru acasă.
conversaţia Caietele de
temă

II ANUNŢAREA 2 min Se comunică elevilor, în limbaj conversaţia Frontală


OBIECTIVELOR
accesibilizat, obiectivele cognitive enunţate
mai sus.
observarea
Elevii sunt rugați să observe care sunt conversaţia Tabla, Frontală comporta-
CAPTAREA 5 min
III instanțele comunicării în cazul textului pe care fișa cu texte mentelor
ATENŢIEI
l-au avut de studiat ”Toamna” de O. Goga: nonliterare, elevilor

2
emițătorul- poetul, receptorul – cititorul, fișa cu
mesajul transmis – instalarea toamnei care strofele
aduce cu ea diverse transformări și sentimente poeziei
de tristețe; limbajul poetic: imagini și figuri de
stil.
Elevii sunt solicitați să citească textele de pe
IV PREZENTAREA 10 min planșa din fața lor, aceasta fiind împărțită în -fişe de Frontală analiza
OPTIMĂ
două coloane: pe prima coloană este scrisă lectură răspunsuri
A CONŢINUTULUI
ŞI poezia ”Toamna” de O. Goga, iar pe a doua lectura -lor
DIRIJAREA coloană două texte: un articol de dicționar explicativă elevilor
ÎNVĂŢĂRII cuprinzând definiția cuvântului ”Toamnă” și Pe echipe
un buletin meteo pentru data de 23 noiembrie.
Li se pun elevilor o serie de întrebări în
legătură cu aceste texte: -fişe de lucru
1. Care dintre texte are exprimarea mai
frumoasă?
2. Ce exprimă poezia (care este mesajul
poetic? Dar textele de pe coloana din
dreapta?
3. Care text v-a impresionat mai mult?
4. Care text presupune imaginație?
Valorificând răspunsurile elevilor, profesorul
scoate în evidență câteva trăsături ale textului
literar/nonliterar. Aceste trăsături sunt scrise
pe planșă, în cele două coloane. Se
completează astfel schema comunicării,
scriindu-se termenii cheie specifici textului
literar (gânduri, idei, sentimente, limbaj
3
poetic, a impresiona cititorul) și respectiv cei
caracteristici textului nonliterar (informații
exacte, termeni științifici, a informa cititorul)

V OBŢINEREA 20 de Elevii sunt rugați să se grupeze câte 4, Lucrul pe Tabla


PERFORMANŢEI min formându-se 7 grupe care vor rezolva sarcinile echipe
propuse în continuare. Grupelor li se dau fișele
de lucru, fiecare desemnându-și un lider care
să scrie rezolvarea cerințelor. Grupele primesc Conversaţia Cretă evaluare
4 fragmente de texte literare și 4 texte Frontală finală
nonliterare amestecate, urmând ca acestea să
fie încadrate în cele două categorii de texte:
Problemati
literare/nonliterare. Câte un reprezentant al
zarea
fiecărei grupe va veni la tablă și va plasa textul
respectiv în zona textelor literare sau
nonliterare, după caz. După rezolvarea acestei
sarcini, grupele vor rezolva cerințele de pe fișa
de lucru. După rezolvarea fiecărei sarcini, Conversația Fisele de
rezultatele vor fi verificate de profesor. euristică lucru

Se fac trimiteri la obiectivele propuse, Problema Frontală observarea


VI FEEDBACK-UL 1 min verificându-se măsura în care acestea au fost tizarea comporta-
realizate. mentelor
elevilor

4
VII EVALUAREA Elevii sunt rugați să realizeze o diagramă în
PERFORMANŢEI 5 min intersecția celor două cercuri fiind notate evaluare
asemănările dintre textul literar și cel Diagrama Fișe de lucru Individuală finală
nonliterar, iar pe margine trăsăturile Venn
caracteristice fiecărui tip de text.

VIII RETENŢIA Se fac aprecieri generale şi individuale


ŞI TRANSFERUL 1 min asupra activităţii desfăşurate.
Tema pentru acasă : Pornind de la articolul Frontală
”Crizantema – floarea care anunță venirea Conversaţia notare
toamnei”, care este un text nonliterar, elevii
trebuie să realizeze acasă un text literar despre
crizantemă.

5
FIȘĂ DE LUCRU

Se dă textul:
MIAZĂNOÁPTE s. f. 1. Unul dintre cele patru puncte cardinale, aflat în direcția Stelei Polare, nord; p. ext. parte a globului pământesc, a unui
continent, a unui oraș etc. situată spre acest punct cardinal. ♦ Lumea, popoarele din țările, ținuturile etc. situate în (sau spre) nord. 2. (Înv. și pop.)
Miezul nopții. – Lat. mediam noctem.

Rezolvați cerințele:

1. Răspundeți cu A (Adevărat) sau F (Fals) la următoarele afirmații:


a) Textul se bazează pe imaginație. _________
b) Textul a fost scris pentru a informa cititorul despre o anumită realitate. _______
c) În text sunt folosite figuri de stil. _________
d) Scopul acestui text este acela de a impresiona cititorul. ___________
e) În text apar mai multe aspecte care se pot găsi și în realitate. _________
f) Textul citat apare într-un dicționar. ________
g) În acest text autorul a creat un univers imaginar. ___________

2. Grupați următorii termeni în coloanele de mai jos, în funcție de tipul de text cu care au legătură: limbaj științific, cercetare, imaginație,
date exacte, sentimente, a informa, limba expresiv, realitate, a impresiona, ficțiune

6
TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR

Temă: Pornind de la articolul următor, realizați un text literar despre crizantemă

Crizantema –

floarea care anunţă venirea toamnei

Provenind în special din Asia, dar şi din Europa, această floare cuprinde mai mult de 150 de specii. Specifică toamnei, crizantema (Crysanthemum)
se găseşte sub formele cele mai diverse, de la tufele pitice până la cele de un metru înălţime, cu flori care acoperă aproape toată gama de culori
cunoscută, cu dimensiuni şi forme dintre cele mai variate, de la simple la duble, involte (bătute), stelate, globuloase etc.

Toate au acel parfum minunat, inconfundabil, care ne anunţă ca a venit toamna. Crizantema este o plantă perenă, sensibilă la durată de iluminare
(preferă zilele mai scurte ale toamnei pentru a înflori). De asemenea, este sensibilă la temperaturile extreme. Într-o cultură efectuată afară (nu în seră),
7
sunt foarte importante lucrările realizate asupra plantei: ciupirea sau suprimarea vârfului de creştere are drept scop principal prelungirea perioadei de
vegetaţie, astfel ca planta să ajungă la înflorire toamna, când va dispune de condiţiile naturale (lumină şi căldura) optime procesului de înflorire.

Această operaţiune se face primăvara, când lăstarii tineri au 10-15 cm înălţime. Copilirea (eliminarea lăstarilor laterali de pe tulpinile florale) se
repetă ori de câte ori este nevoie pentru a obţine tije drepte, viguroase, fără ramificaţii. Irigarea se face din abundenţă, fiindcă planta consumă cantităţi
mari de apă. Crizantemele se pot recolta în funcţie de specie, de la începutul toamnei până în noiembrie, târziu. Se folosesc ca flori tăiate, rezistă
foarte mult atunci când li se schimbă apa din vas, dar, în aceeaşi măsură pot fi păstrate în grădina unde formează tufe superbe, extrem de decorative
până spre începutul iernii. În zonele cu geruri aspre este necesară protejarea plantei.

(Cristina Filipovici - specialist în amenajări peisajere)

TOÁMNĂ, toamne, s. f. Anotimp care urmează după vară și precedă iarna, cuprinzând (în
emisfera boreală) intervalul dintre 23 septembrie și 22 decembrie, caracterizat prin scăderea treptată
a duratei zilei, însemnate precipitații și veștejirea vegetației. ◊ Loc. adj. De toamnă = care se face
sau se întâmplă toamna, care este necesar sau caracteristic acestui anotimp. ◊ Loc. adv. Astă toamnă
= în toamna trecută. La toamnă = când va veni toamna; în timpul toamnei viitoare. De (cu) toamnă
= fiind încă toamnă. Pe (sau în) toamnă = când a sosit (sau când va sosi) toamna, pe timpul
toamnei. Până la toamnă = până la începutul toamnei. ♦ (Adverbial; în forma toamna) În timpul
toamnei. – Lat. autumnus. (https://dexonline.ro/definitie/toamna )
8
BULETIN METEO
Prognoza meteo din data de 23 noiembrie anunță că vremea va fi caracterizată de
un regim termic apropiat de cel normal pentru a doua decadă a lunii noiembrie în
majoritatea zonelor.
Cerul va prezenta înnorări accentuate și va ploua local în vestul, centrul și nordul țării și izolat în
rest. Vântul va avea intensificări în regiunile sudice, estice și la munte, cu viteze mai mari în sudul
Banatului și pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 17 grade, iar cele minime
între 6…8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Vor fi condiții de ceață.
La munte, luni vom avea încă o zi mohorâtă și rece. Va ploua în masivele sudice și sud-vestice
și mai puțin în restul zonei montane, iar vântul va sufla tare la altitudini mari.
www.click.ro/news/vremea/prognoza-meteo-23-noiembrie-ploi-si-vant-nordul-tarii

Ciocârliile (Alaudidae) sunt o familie de păsări cântătoare din ordinul „Passeriformes” care cuprinde 92 de specii cu corpul de dimensiune mijlocie sau mică.
Ciocârliile sunt păsări care cântă în zbor, aleargă și își fac pe sol cuibul care conține cca. 6 ouă pestrițe. Hrana de bază a ciocârliilor o constituie semințele de
vegetale. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioc%C3%A2rlie

LAMÂIȚA - LIPPIA CITRIODORA

Descrierea plantei și cultivare : Lămâița este o tufă rămuroasă, ce poate atinge și 4 m înălțime. Frunzele sunt foarte aromate, lunguiețe, ascuțite la capăt,
aranjate câte trei; ele au o lungime de 7-10 cm, marginile sunt netede. Culoarea frunzelor de lămâiță este verde pal, cu striații puternice. Frunzele, daca sunt
recoltate în perioada de înflorire a plantei, rămân parfumate ani de zile și sunt folosite și la prepararea parfumurilor. Florile sunt mici, de culoare purpuriu
deschis și înfloresc în august. http://condimenteweb.ro/condimente/lamaita-c87
9
Şindrilele IKO,
Gândeşte-ţi inteligent
acoperişul !
Construcţii noi şi renovări

Şindrilele bituminoase reprezintă materialul ideal pentru acoperirea construcţiilor noi dar şi
pentru renovarea vechilor acoperişuri. Indiferent de stilul de acoperiş pe care vi-l doriţi, IKO
vine în întâmpinarea nevoilor Dumneavoastră cu o gamă bogată de şindrile şi accesorii. Atât
studiile efectuate de institutele tehnice Europene independente cât şi studiile laboratoarelor
IKO au confirmat de fiecare dată calitatea produselor noastre. Vă oferim servicii de cel mai înalt
nivel şi căutăm în permanenţă să ne îmbunătăţim tehnologia şi produsele. Astfel am reuşit
de-a lungul a peste 60 de ani de activitate să îmbunătăţim calitatea şi proprietăţile şindrilelor
şi să lărgim gama de produse. Aceasta reprezintă o garanţie că IKO impune în continuare
standardul cel mai înalt în domeniul şindrilelor bituminoase.

Diagrama VENN

TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR

10