Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la informatică pe semestrul II – clasa a IX-a G- R1

1.
a) Programul alăturat conține erori de
sintaxă sau de compilare. Corectați-le și
rescrieți pe foaia de teză programul
corect.(2p)
b) Ce afișează programul?(1p)
c) Realizați o altă inițializare a vectorului
astfel încât programul să afișeze 1.(1p)

2.
Precizați care este rezultatul afișat în urma
executării programului. (2p)

A. 7;11 B.6;9 C. 7;9 D. 7;12

3. (2p)
Un șir de numere naturale se numește palindrom dacă se citește la fel de la stânga la dreapta și de la
dreapta la stânga. De exemplu, șirul (1, 2, 3, 2, 1) este palindrom, iar șirul (1, 2, 3, 2, 4) nu este
palindrom. Un șir de numere naturale se numește palindrom ciclic dacă se transformă în palindrom
printr-o serie de permutări ciclice ale elementelor sale. O permutare ciclică a elementelor șirului
reprezintă deplasarea lor cu o poziție spre stânga (cu excepția primului element, care trece pe ultima
poziție). Considerăm dat un program care decide dacă un șir a, având n (1 ≤ n ≤ 1 000) elemente
numere naturale este un palindrom ciclic sau nu, și afișează un mesaj corespunzător (Da/Nu). În caz
afirmativ, programul determină numărul minim de permutări ciclice care transformă șirul dat în
palindrom.
Ce va afișa acest program pentru urmatoarele șiruri de numere:
a) a = (1, 1, 2, 2)
b) a = (3, 4, 3, 2, 1, 1, 2)
c) a= (1, 2, 3, 4)
d) a= (1, 1, 1, 1)
4. (1p) Înlocuiți punctele de suspensie în secvența de program de mai jos astfel încât aceasta să
realizeze prin variabila de tip bool, ok, verificarea proprietății de palidrom a unui vector v de
dimensiune n, numerotat de la 1.
Lucrare scrisă la informatică pe semestrul II – clasa a IX-a G- R2

1.
a) Programul alăturat conține erori de
sintaxă sau de compilare. Corectați-le și
rescrieți pe foaia de teză programul
corect.(2p)
b) Ce afișează programul?(1p)
c) Realizați o altă inițializare a vectorului
astfel încât programul să afișeze 1.(1p)

2.
Precizați care este rezultatul afișat în urma
executării programului. (2p)

A. 7; -1 B.6;9 C. 6;10 D. 6;-1

3. (2p)
Un șir de numere naturale se numește palindrom dacă se citește la fel de la stânga la dreapta și de la
dreapta la stânga. De exemplu, șirul (1, 2, 3, 2, 1) este palindrom, iar șirul (1, 2, 3, 2, 4) nu este
palindrom. Un șir de numere naturale se numește palindrom ciclic dacă se transformă în palindrom
printr-o serie de permutări ciclice ale elementelor sale. O permutare ciclică a elementelor șirului
reprezintă deplasarea lor cu o poziție spre stânga (cu excepția primului element, care trece pe ultima
poziție). Considerăm dat un program care decide dacă un șir a, având n (1 ≤ n ≤ 1 000) elemente
numere naturale este un palindrom ciclic sau nu, și afișează un mesaj corespunzător (Da/Nu). În caz
afirmativ, programul determină numărul de permutări ciclice care transformă șirul dat în palindrom.
Ce va afișa acest program pentru urmatoarele șiruri de numere:
a) a = (2, 2, 2, 2)
b) a = (3, 1, 3, 2, 4, 4, 2)
c) a= (1, 2, 3, 3)
d) a= (2, 2, 1, 1)
4. (1p) Înlocuiți punctele de suspensie în secvența de program de mai jos astfel încât aceasta să
realizeze prin variabila de tip bool, ok, verificarea proprietății de palidrom a unui vector v de
dimensiune n, numerotat de la 1.