Sunteți pe pagina 1din 17

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE ,,UNIREA” PAŞCANI

CATEDRA: DISCIPLINE ECONOMICE


PROFESOR: ANDREIA COSTINA ALECSA
MODUL III : CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
CLASA a IX – a C
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Tehnician achiziții și
contractări
AN ŞCOLAR: 2016-2017

PROIECT DIDACTIC
A. PLANUL LECŢIEI
Unitatea de învăţare : Caracteristicile de calitate ale mărfurilor nealimentare
Subiectul lecţiei : Identificarea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor nealimentare
Scopul lecției: recapitularea cunoștințelor referitoare la caracteristicile de calitate ale mărfurilor
nealimentare
Tipul lectiei: recapitulare si sisistematizare a cunoştintelor
Competenţa specifică: Descrierea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor nealimentare
Competenţe derivate:
 Sa clasifice sortimentul de marfuri nealimentare;
 Sa incadreze produsele nealimentare in clasificarea merceologica;
 Sa prezinte caracteristicile de calitate ale marfurilor nealimentare;
 Sa identifice defectele marfurilor nealimentare;
 Sa efectueze verificarea organoleptica a marfurilor nealimentare.
Managementul resurselor
1) Resurse materiale:
 Material didactic: tabla, creta, videoproiector, imagini, fise
 Spaţiul de desfăşurare : sala de clasă
2) Resurse temporale:
 Durata lecţiei: 50 min. Timpul acordat lecţiei este suficient pentru parcurgerea etapelor de învăţare propuse,
pentru rezolvarea sarcinilor de lucru şi asigurării feed - back- ului.
 Data şi ora ţinerii lecţiei: 31.03.2017, ora 10.30
3) Resurse metodologice:
 Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia didactică, observația
4) Resurse educaţionale:
 T. Petre, G. Simionescu, Studiul calității produselor și serviciilor, Editura Niculescu, București, 2008;
 Tantica P, Simionescu G., Comerț, ED. CD Press, București, 2010;
 Prof. F. E. Sfichi, prof. L. Hagiu, prof. V. E. Maţipiuc, prof. L. , Auxiliar curricular, Modul III, Calitatea
produselor și serviciilor, Suceava, 2010
 Elemente care au contribuţii esenţiale la obţinerea performanţelor stabilite prin obiective: comunicarea,
utilizarea materialului didactic adecvat, utilizarea materialelor informative.
5) Resurse psihologice:
 Capacitatea de învăţare disponibilă : clasa are un efectiv de 28 de elevi, toţi apţi de învăţătură.
 Diagnosticul motivaţiei: interesul elevilor nu este egal, deoarece structura psihologică şi aptitudinală este
diferită.

1
A. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forma de Mod


lecţiei materiale procedurale organizare evalu
1.Moment Creează climatul psihologic şi atmosfera Îşi pregătesc materialele necesare. Catalog Conversaţia Activitate obse
organizatoric necesară desfăşurării activităţii. Material frontală comp
( 1 minut ) Verifică prezența elevilor didactic ntulu
Aranjează materialul didactic necesar pentru
desfăşurarea lecţiei
2. Captarea Comunică elevilor că lecţia de aprofundare Au recapitulat lecţiile legate Conversaţia Activitate
atenţiei anunţată din ora precedentă se va desfaşura caracteristicile de calitate ale frontală
(4 minute) sub forma unei lecţii în cadrul căreia se va marfurilor nealimentare şi sunt
îmbina recapitularea orală cu utilizarea fişei pregătiţi pentru a răspunde la întrrebări
de lucru şi pentru a rezolva cerinţele din fişa de
lucru

3.Anunţarea Tablă Conversația Frontal


noului subiect şi Anunță și scrie pe tablă tema lecției și Notează în caiete Cretă
a obiectivelor prezintă obiectivele care exprimă ceea ce
lecției noi elevii trebuie să cunoască la terminarea
(1 minut) lecției
 Sa clasifice sortimentul de marfuri Ascultă explicaţiile profesorului
nealimentare;
 Sa incadreze produsele nealimentare in
clasificarea merceologica;
 Sa prezinte caracteristicile de calitate
ale marfurilor nealimentare;
 Sa identifice defectele marfurilor
nealimentare;
 Sa efectueze verificarea organoleptica a
marfurilor nealimentare
5. Precizarea Anunță elevii că vor realiza recapitularea Se pregătesc. Conversaţia Frontal
conținutului noțiunilor despre caracteristicile de calitate
științific ce va fi ale marfurilor nealimentare conform

2
repetat ( 1 planului de recapitulare prezentat din ora
minut ) precedentă Ciorchinele
Copacul
ideilor
Pânza de
Împarte clasa în 5 grupe de câte 5-6 elevi păianjen
-pregăteşte materialul Se împart în grupe de 5-6 elevi
-indică elevilor să rezolve prima sarcină din
6.obținerea fişa de lucru -rezolvă prima sarcină din fişa lucru Activitate
performanței - indică elevilor să rezolve a doua sarcină -colaborează în echipa de lucru, pe grupe
prin repetare din fişa de lucru relizând ... Obse
teoretică ( 28 - indică elevilor să rezolve a treia sarcină Coli ciocan sistem
minute ) din fişa de lucru Markere

Hexagon

Activitate
Fișa de pe grupe
lucru

Acrostich

3
.Evaluarea Conversație Activitate
performanţei Notează elevii care au participat activ la individuală Obse
( 5 minute) lecţie sistem

6.Aprecieri și Profesorul anunță tema pentru acasă : Ce Îşi notează tema pe caiete. Conversația Activitate Tema
recomandări rol au marfurile electrocasnice si electronice frontală acasă
anunţarea temei in consumul populatiei, plecati de la cateva
pentru acasă exemple oferite din sortimentul acestor
( 1minut ) marfuri si face aprecieri globale și
individuale cu privire la participarea elevilor
la reușita lecției

4
SCHEMA TABLEI

Recapitulare - „Organele de simț”

1. Ochiul - organ al vederii


- componente - glob ocular: tunica externă, tunica mijlocie, tunica internă
- organe anexe
Bolile ochiului: miopia, hipermetropia, cataracta, strabism etc.
2. Urechea - organ al auzului si al echilibrului
- componente - urechea externă
- urechea medie
- urechea internă
Bolile urechii: otita, oreionul, mastoidita.
3. Nasul - organ al mirosului şi respiraţiei
- componente: - nări
- mucoasa nazală
- Mucoasa olfactivă
Bolile nasului: deviaţia de sept, rinita alergică.
4. Limba - organ al gustului
- este acoperită de mucoasa linguală
Boală a limbii: afta bucală.
5. Pielea - organ tactil, termic, dureros şi de presiune
- componente: - epidermă
- dermă
- hipodermă
- anexele pielii: - cornoase (firele de păr şi unghiile)
- glandulare (glande sebacee şi sudoripare)
Bolile pielii: acneea şi herpesul.

5
Modul III: Calitatea produselor si serviciilor

Clasa a IX-a :......

Fisa de lucru

Pentru a putea fi vandute, produsele si serviciile au nevoie ca ele sa fie cunoscute de catre beneficiari.

Acest lucru se realizeaza prin reclama facuta acestor produse sau servicii in care se evidentiaza necesitatile satisfacute
de ele si caracteristicile superioare altor produse de acelasi fel.

Sarcina de lucru:

Realizati o reclama printr-o imagine sugestiva si un text scurt pentru un produs nealimentar din cele recapitulative la
alegere.

6
GRUPA NR.1
Membrii grupei
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
FIȘA DE ACTIVITATE NR.1

Sarcina nr.1 Realizaţi o pânză de păianjen, pornind de la elementul cheie GLOB OCULAR

FIȘA DE ACTIVITATE NR.2-FIXAREA CUNOȘTINȚELOR

Sarcina nr.1 Desenaţi un hexagon şi completaţi triunghiurile hexagonului cu răspunsurile la următoarele


întrebări legate de organe de simț
1 Care celule fotoreceptoare sunt responsabile de vederea cromatică?
2.Precizați rolul nasului
3.Când nu se văd clar obiectele apropiate?
4.Care strat al pielii este nevascularizat?
5.Unde sunt localizați receptorii auditivi?
6.Care sunt cele 4 gusturi percepute de limbă?
Sarcina nr.2.Realizați un acrostich în care pe verticală să obțineți cuvântul “RECEPTOR”, utilizând
noțiunile învățate la organele de simț.

7
GRUPA NR.2
Membrii grupei
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
FIȘA DE ACTIVITATE NR.1

Sarcina nr.1 Realizaţi un ciorchine, pornind de la elementul cheie URECHE

FIȘA DE ACTIVITATE NR.2-FIXAREA CUNOȘTINȚELOR

Sarcina nr.1 Desenaţi un hexagon şi completaţi triunghiurile hexagonului cu răspunsurile la următoarele


întrebări legate de organe de simț
1 Care celule fotoreceptoare sunt responsabile de vederea cromatică?
2.Precizați rolul nasului
3.Când nu se văd clar obiectele apropiate?
4.Care strat al pielii este nevascularizat?
5.Unde sunt localizați receptorii auditivi?
6.Care sunt cele 4 gusturi percepute de limbă?
Sarcina nr.2Realizați un acrostich în care pe verticală să obțineți cuvântul “RECEPTOR”, utilizând
noțiunile învățate la organele de simț.

8
GRUPA NR.3
Membrii grupei
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
FIȘA DE ACTIVITATE NR.1

Sarcina nr.1 Realizaţi un copac al ideilor, pornind de la elementul cheie NASUL

FIȘA DE ACTIVITATE NR.2-FIXAREA CUNOȘTINȚELOR

Sarcina nr.1 Desenaţi un hexagon şi completaţi triunghiurile hexagonului cu răspunsurile la următoarele


întrebări legate deorgane de simț
1 Care celule fotoreceptoare sunt responsabile de vederea cromatică?
2.Precizați rolul nasului
3.Când nu se văd clar obiectele apropiate?
4.Care strat al pielii este nevascularizat?
5.Unde sunt localizați receptorii auditivi?
6.Care sunt cele 4 gusturi percepute de limbă?
Sarcina nr.2.Realizați un acrostich în care pe verticală să obțineți cuvântul “RECEPTOR”, utilizând
noțiunile învățate la organele de simț.

9
GRUPA NR.4
Membrii grupei
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
FIȘA DE ACTIVITATE NR.1

Sarcina nr.1 Realizaţi un ciorchine, pornind de la elementul cheie PIELEA

FIȘA DE ACTIVITATE NR.2-FIXAREA CUNOȘTINȚELOR

Sarcina nr.1 Desenaţi un hexagon şi completaţi triunghiurile hexagonului cu răspunsurile la următoarele


întrebări legate de organe de simț
1 Care celule fotoreceptoare sunt responsabile de vederea cromatică?
2.Precizați rolul nasului
3.Când nu se văd clar obiectele apropiate?
4.Care strat al pielii este nevascularizat?
5.Unde sunt localizați receptorii auditivi?
6.Care sunt cele 4 gusturi percepute de limbă?
Sarcina nr.2 Realizați un acrostich în care pe verticală să obțineți cuvântul “RECEPTOR”, utilizând
noțiunile învățate la organele de simț.

10
GRUPA NR.5
Membrii grupei
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................
FIȘA DE ACTIVITATE NR.1

Sarcina nr.1 Realizaţi o pânză de păianjen, pornind de la elementul cheie LIMBA

FIȘA DE ACTIVITATE NR.2-FIXAREA CUNOȘTINȚELOR

Sarcina nr.1 Desenaţi un hexagon şi completaţi triunghiurile hexagonului cu răspunsurile la următoarele


întrebări legate de organe de simț
1 Care celule fotoreceptoare sunt responsabile de vederea cromatică?
2.Precizați rolul nasului
3.Când nu se văd clar obiectele apropiate?
4.Care strat al pielii este nevascularizat?
5.Unde sunt localizați receptorii auditivi?
6.Care sunt cele 4 gusturi percepute de limbă?
Sarcina nr.2 Realizați un acrostich în care pe verticală să obțineți cuvântul “RECEPTOR”, utilizând
noțiunile învățate la organele de simț.

11
FIȘA DE ACTIVITATE GLOB OCULAR

GLOBUL OCULAR

TUNICA TUNICA
EXTERNA INTERN
TUNICA
A
MIJLOCIE

FOTORECEPTORI
SCLERO COROIDA IRIS SI RETINA
CORNEE
TICA PUPILA

FIȘA DE ACTIVITATE: URECHEA

12
URECHEA
MIJLOCIE

URECHEA
INTERNA URECHE
A
EXTERNA

FUNCTIE URECHEA LA LOB


AUDITIVA MAMIFERE TEMPORA
L

FUNCTIE
VESRIBULARA
NU TOATE MAMIFERELE AU
URECHILE LOCALIZATE ÎN
LOCLAIZATA IN
ACELAȘI LOC
CUTIA
CRANIANA IN
OSUL
TEMPORAL

ORGAN DE SIMT DOUĂ FOSE NAZALE

RESPIRAȚIE

MUCOASĂ NAZALĂ RECEPTORI CU


CILI

ÎNCALZEȘTE AERUL

SUBSTANȚA TREBUIE SĂ EMITĂ VAPORI

FIȘA DE ACTIVITATE :NASUL

MUCOASĂ OLFACTIVĂ

13
EXCRETIE

TERMOREGLARE

3 STRATURI

CEL MAI MARE ORGAN

TREI STRATURI

14
FIȘA DE ACTIVITATE : PIELEA

ORGAN DE SIMT EPIDERMA

HIPODERMA

DERMA

PROTECTIE MECANICA

PROTECTIE BIOLOGICA EXCRETIE

TERMOREGLARE

3 STRATURI

CEL MAI MARE ORGAN

TREI STRATURI

FIȘA DE ACTIVITATE: LIMBA


15
PAPILE
GUSTATIV
E
MUGURI
GUSTATIVI 4
GUSTURI

EVITAREAALIME LIMBA
AMAR
NTELOR PREA
ACRU
RECI SAU
DULCE
FIERBINȚI
SĂRAT

FUNCTIE
:GUST,
AFTE BUCALE
INGHITIRE,
VORBIT LOCLAIZATA IN
CAVITATEA
BUCALĂ

FIȘA DE ACTIVITATE NR 2
SARCINA NR.1

16
1.celule cu con
2.Respiratie si miros
3.hipermetropie
4.epiderma
5. melc membranos
6.sarat, acru, amar, dulce

FIȘA DE ACTIVITATE NR 2
SARCINA NR 2
Fiecare elev realizează un acrostich în care să obțină cuvântul receptor pe verticală, utilizând noțiunile
studiate la organele de simt:

R…………………………………….

E………………………………….....

C…………………………………….

E……………………………………..

P……………………………………..

T……………………………………..

O…………………………………….

R……………………………………..

17