Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.1
la Sisteme de Operare: Mecanisme Interne și Principii de
Proiectare

Tema: Instalarea SO GNU/Linux

A efectuat:
A verificat: Colesnic V.

Chișinău 2019
Scopul lucrarii:

Metode de instalare a SO GNU/Linux, crearea partitiilor.


1. Instalarea Linux-ului:
1.1. Descarcarea aplicatiei VirtualBox Oracle
Oracle VM VirtualBox (fost Sun VirtualBox, Sun xVM VirtualBox și Innotek VirtualBox) este
un software pentru monitorizarea mașinilor virtuale pentru calculatoare x86 de la Oracle. Dezvoltat
inițial de Innotek GmbH, a fost achiziționat de Sun Microsystems în 2008 care apoi a fost
achiziționat de Oracle în 2010.

(VM) este o emulație a unui sistem informatic. Mașinile virtuale se bazează pe arhitecturi
computerizate și oferă funcționalitatea unui computer fizic. Implementările lor pot implica
hardware, software specializat sau o combinație specializată.

Există diferite tipuri de mașini virtuale, fiecare cu funcții diferite:

Mașinile virtuale de sistem (denumite și VM-uri de virtualizare completă) oferă un înlocuitor


pentru o mașină reală. Acestea oferă funcționalitatea necesară pentru a executa sisteme de operare
întregi. Un hipervizor folosește execuția nativă pentru a partaja și gestiona hardware-ul, permițând
mai multe medii izolate unele de altele, există totuși pe aceeași mașină fizică. Ipervizorii moderni
folosesc virtualizare asistată de hardware, specifică virtualizării, în principal din procesoarele
gazdă.

Mașinile virtuale de proces sunt concepute pentru a executa programe de calculator într-un mediu
independent de platformă.

1.2. Descărcarea distribuția Linux- Mint Desktop in propria derectiva

1.3. Crearea Mașinii Virtual Mint:


Executați clic pe New și introduceți denumirea sistemului. Se recomandă memorie RAM de 1GB.
Bifaţi - Create a virtual hard disk now. Executați click - Create. Executaţi click pe butonul VHD (Virtual
Hard Disk) (serecomandă 11 GB) şi Dynamically allocated > Click Create Click
Settings>Storage>Controller: IDE– Empty > clic > Choose Virtual Optical Disk File, și
indicați calea spre distribuția Mint descărcată > OK.

1.4. Instalarea Linux-ului


Executarea click pe butonul New Partition Table - Continue >/dev/sda > + .

Swap - trata ca o continuare a memorie Ram. /Home - pentru fisierele utilizatorului.


Figura 3: /Root - vor fi instalate sistemul de operare si aplicațiile (asemanator C:).

Figura 4: Partitille create

2. Descrierea metodelor de instalare a Linux-ului (virtual):


➔ Pornirea fisierului de instalarea a Lin-uxului;
➔ Alegerea limbii sistemei, keyboard-ului;
➔ Setarea partitiilor:
◆ o partiţie swap (este tratată ca o continuare a memoriei RAM). Partiţia swap se
recomandă de 1 GB;
◆ partiţia root(/), unde se va afla directorul-rădăcină al sistemului, şi care va conţine
toate fişierele din sistem;
◆ o partiţie /home, care va conține fișierele utilizatorului (1 GB).
3. Clasificarea distribuțiilor Linux după platformele ce le
utilizează (server, desktop ...); de asemenea se vor prezenta3
principale (populare) versiuni LINUX existente la momentul
actual şi principalele caracteristici ale acestora.
O distribuţie Linux este un sistem de operare construit din nucleul Linux şi o serie de pachete
asortate, precum Sistemul de Ferestre X şi software din proiectul GNU.

Pentru că nucleul şi pachetele software sunt în mare parte (dacă nu în întregime) software liber,
distribuţiile Linux există într-o mare varietate de forme, de la distribuţiile pentru desktopuri
complete şi servere, şi până la sistemele de operare minimale ce rulează pe dispozitive inglobate.

Ubundu Fedora Mint


Ubuntu este un sistem de Fedora este o distribuţie Deşi miezul Linux Mint este
operare bazat pe Linux pentru Linux bazată pe pachete în mare parte bazat pe
computerele personale, RPM dezvoltată de Ubuntu, design-ul spaţiului
servere şi netbook-uri. Rudă comunitatea Proiectul de lucru şi al interfeţei sunt
apropiată a sistemului de Fedora şi sponsorizată de considerabil diferite. Aceste
operare Debian GNU/Linux,
Red Hat. Îşi propune să diferenţe includ o temă
Ubuntu se doreşte a fi uşor de
instalat şi folosit, des includă cele mai noi distinctă, un meniu propriu
actualizat şi neîngrădit de programe libere şi cu sursă Linux Mint şi uneltele
restricţii legale. Ubuntu este deschisă. Intitial s-a numit MintTools, o colecţie de
sponsorizat de Canonical Ltd., Fedora Core, dar dupa programe proiectate pentru
o companie privată fondată de unirea cu Fedora Extras, o a face administrarea
antreprenorul sud-african dată cu lansarea versiunii 7, sistemului mai uşoară
Mark Shuttleworth. denumirea proiectului a fost pentru utilizatorii finali.vine
schimbată în Fedora. cu toate codecurile gata
instalate, cu flash player,
soft parental control,
firewall, soft pentru backup,
java, soft de transfer fisire in
retea, clientul de mail

3.1. Distribuții pentru Servere

Ubundu Server Fedora Server Rockstor

Ubuntu este un sistem de Platforma Fedora Server Rockstor este un server de


operare bazat pe Linux pentru este un sistem de operare de stocare avansat pentru rețea
computerele personale, server suportat de un ciclu atașat (NAS) și Linux,
servere şi netbook-uri. Rudă de viață scurt. Această Btfrs, care poate fi
apropiată a sistemului de preluare a sistemului de implementat pentru Home,
operare Debian GNU/Linux,
operare a serverului permite SOHO, precum și pentru
Ubuntu se doreşte a fi uşor de
instalat şi folosit, des administratorilor de sistem întreprinderi mici și
actualizat şi neîngrădit de experimentați, cu experiență mijlocii. Cu Rockstor, veți
restricţii legale. Ubuntu este de Linux (sau orice sistem obține o soluție completă
sponsorizat de Canonical Ltd., de operare), să utilizeze cele NAS / Cloud, cu un
o companie privată fondată de mai noi tehnologii instrument GUI ușor de
antreprenorul sud-african disponibile în comunitatea utilizat, bazat pe web, care
Mark Shuttleworth. open source. În această este la fel de ușor pentru
descriere există trei cuvinte configurarea
cheie: administratorilor, precum și
pentru utilizatorii. După ce
condimentată ați implementat Rockstor,
Sistem puteți crea pool-uri, share-
Administratorii uri, instantanee, gestiona
replicarea și utilizatorii,
partajați fișiere (cu ajutorul
Samba, NFS, SFTP și AFP)
și chiar extindeți setul de
funcții, mulțumită
suplimentelor (numite
Rock-on-uri).

3.2.

4. Creaţi directoarele necesare partajării de fișiere dintre SO


instalat pe calculator şi SO GNU/Linux instalat în
VirtualBox.

Concluzie
La aceasta lucrare de laborator am obtinut cunostinte fundamentale in