Sunteți pe pagina 1din 22

CATALOGUL TESTELOR PSIHOLOGICE- ALEGERI CPR(METODOLOGIE)

Aceasta rubrica va ofera informatii despre testele psihologice si producatorii/distribuitorii acestora in Romania.
Toate informatiile prezentate in aceasta rubrica provin direct de la producatori/distribuitori si au caracter informativ. In caz de neclaritati sau pentru mai multe
detalii, va rugam sa va adresati direct lor.

TESTE PSIHOLOGICE Producator / Distribuitor : SC RTS Romanian Psychological Testing Services


SCURTA DESCRIERE PRET
Denumire test Abreviere Tip de test SPECIALIZARE
- evaluarea inteligenţei persoanelor cu vârsta 6 - 80 de ani. . 1113lei
Matrici Progresive Aptitudini - alcătuit din 5 serii a câte 12 itemi, care cresc progresiv‚ în dificultate
clinic
Raven Standard SPM cognitive - poate fi administrat şi persoanelor care nu vorbesc limba română sau care
au deficienţe auditive.
- este un instrument: de studiu a nivelului înalt de abilitate eductivă; care 720lei
oferă o mai mare împrăştiere a scorurilor celor cu un nivel crescut; de
Matrici Progresive Aptitudini
APM abilitate – aspect important, dată fiind creşterea scorurilor din ultimii ani de clinic
Raven Avansate cognitive
măsurare a vitezei activităţii intelectuale acurate.
- de la vârsta de 11 ani
- este construit pentru a permite o măsurare mai acurată a proceselor 845 lei
intelectuale ale: copiilor (mai precis a inteligenţei nonverbale), ale
persoanelor retardate mintal şi ale vârstnicilor. Fondul color pe care sunt
prezentate problemele atrag atenţia şi fac testul mai interesant, reducând
Matrici Progresive Aptitudini
CPM nevoia instrucţiunilor verbale. clinic
Raven Color cognitive
- cu vârsta între 4-11 ani
- folosit cu succes şi în testarea persoanelor care nu cunosc limba engleză,
care prezintă diferite disfuncţii psihice, afazie, paralizii cerebrale, surzenie
sau în evaluarea persoanelor cu un intelect sub limitã.
 -probe psihologice (5 scale clinice) care evaluează tabloul clinic, 2808lei
componente ale acestuia: distresul, tabloul de tip depresiv şi de tip anxios.
mecanismele
Unele scale (ex. PDA, SRGS) evaluează şi aspectele care ţin de starea de
etiopatogenetice/
sănătate (ex. emoţii pozitive, emoţii funcţionale negative etc),
de sanogeneză
 - probe psihologice (15 scale clinice) care evaluează mecanismele
asociate
Sistem de Evaluare etiopatogenetice/de sanogeneză asociate tablourilor clinice (din DSM)/stării Psihodiagnostic
tablourilor
Clinică SEC de sănătate. Clinic
clinice
 Ele se clasifică în probe psihologice care vizează:
(din DSM)
o mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol de
/stării de
vulnerabilitate generală (ex. scheme cognitive, cogniţii iraţionale etc).
sănătate.
o mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice), implicate în
tulburări specifice (gânduri automate etc).

1
o - adresate, copiilor, adolescenţilor, adulţilor
- evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 - 16 ani 4284lei
şi 11 luni (6:0 – 16:11).
- oferă scoruri compozite care reprezintă funcţionarea intelectuală în
domenii cognitive specifce (ex. Indicele de Înţelegere verbală, Indicele
Raţionamentului perceptiv, Indicele Memoriei de lucru şi Indicele Vitezei
Aptitudini
Scala de Inteligenţă de procesare), dar oferă şi un scor compozit care reprezintă abilitatea
WISC IV cognitive Clinic
Wechsler pt Copii intelectuală generală a copilului (ex. Coefcientul de inteligenţă total).
IQ
- Structură: 10 subteste obligatorii şi cinci subteste suplimentare
Cuburi, Similarităţi, Memorarea numerelor, Concepte grafice, Codare,
Vocabular, Secvenţe de litere şi numere Barare Informaţii
Aritmetică,Raţionament verbal,Matrici, Înţelegere, Căutare de simboluri
,Completare de imagini
- este o masura concisa a atentei selective si a capacitatii de concentrare clinic,educational, 357lei
relationate cu stimularea vizuala. transporturi,
- Este un instrument non-verbal care poate fi administrat individual sau in neuropsihologiei,
grup in doar 8 minute sportului
Testul de atenţie d2 D2 Atentie orice domeniu in
care orientarea si
selectivitatea
atentiei sunt
relevante.
- este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi, construit 300lei
să măsoare severitatea depresiei la
Inventarul de depresie Depresie - adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 13 ani.
BDI- II clinic
Beck - evaluarea simptomelor corespunzătoare criteriilor de diagnostic pentru
tulburările depresive cuprinse în Manualul de Diagnostic şi Statistică a
Tulburărilor Mentale – ediţia a IV-a a
- varsta între 6 şi 18 ani 1230lei
- categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II),
evaluarea
Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de CLINIC
Sistemul Achenbach competenţelor, a
gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/ educational,
Al Evaluării Bazate ASEBA funcţionării
Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament psihoterapie
Empiric adaptative şi
Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă consiliere
problemele
următoarele tulburări: tulburări affective, tulburări anxioase, tulburări
somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

2
TESTE PSIHOLOGICE : Producator / Distribuitor : PSIHOPROIECT.RO
Denumire test Abreviere Tip de test SCURTA DESCRIERE SPECIALIZARE PRET
- include 8 scale care pot împărţite în scale de conţinut (5) şi scale de Clinica,
validare (3). Denumirile şi acronimele utilizate pentru toate cele opt consiliere,
scale DECAS sunt: Scale de conţinut (Modelul Big-Five) Scale de psihoterapie
DECAS Personalitate validare a protocolului D: Deschidere SD: Dezirabilitate socială
(minciună) E: Extraversiune RD: Răspunsuri random (la întâmplare) C:
Conştiinciozitate AP: Aprobare A: Agreabilitate S: Stabilitate
emoţională
EVIQ-S COGNITIV

TESTE PSIHOLOGICE : Producator / Distribuitor: SC RTS Romanian Psychological Testing Services SRL
Denumire test Abreviere Tip de test SCURTA DESCRIERE SPECIALIZARE PRET LEI
- cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, 1230
a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi
adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.
- categoria de vârstă 6-18 ani) CLINIC
evaluarea - Pe baza scalelor se va evalua funcţionarea adaptativă a pt EDUCATIONAL
competenţelor, a următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), sănătatea mentală,
Sistemul Achenbach
funcţionării adaptative Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de consilierea şcolară,
Al Evaluării Bazate ASEBA
şi a problemelor relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de medicină,
Empiric
copiilor şi atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, pediatrie,
adolescenţilor Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament îngrijirea copiilor
Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme domeniul judiciar
acoperă următoarele tulburări: tulburări affective, tulburări
anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist,
tulburări de conduită.
-este un instrument de auto-evaluare 300
- alcătuit din 21 de itemi,
Inventarul de - construit să măsoare severitatea depresiei la adulţi şi adolescenţi
BDI-II DEPRESIE clinic
depresie Beck cu vârsta peste 13 ani.
- a fost construit pt evaluarea simptomelor corespunzătoare
criteriilor de diagnostic pt tulburările depresive din DSM – IV
- este o masura concisa a atentei selective si a capacitatii de clinic, 357
concentrare relationate cu stimularea vizuala. educational,
Cognitiv-
Testul de atenţie d2 D2 -este un instrument non-verbal care poate fi administrat psihologiei
Atentie
individual sau in grup in doar 8 minute, incluzand timpul necesar transporturilor,
instructiunilor. neuropsihologiei,
3
sportului sau in orice
domeniu in care
orientarea si
selectivitatea atentiei
sunt relevante.
- adresate adulţilor, copiilor sau adolescenţilor) au fost selectate 2808
pornind de la paradigma psihodiagnosticului şi evaluării clinice
validate ştiinţific.
- cuprinde:
+ probe psihologice (5 scale clinice) evaluează tabloul clinic,
focalizate pe: distresul, tabloul de tip depresiv şi de tip anxios.
Unele scale (ex. PDA, SRGS) evaluează şi aspectele care ţin de
evaluează starea de sănătate (ex. emoţii pozitive, emoţii funcţionale
starea de negative etc), din tulburările clinice şi starea de sănătate şi sunt
Sistem de Evaluare psihodiagnosticului
SEC boală/sănătate şi/sau ale complementare SCID.
Clinică şi evaluării clinice
mecanismelor de  + probe psihologice (15 scale clinice) evaluează mecanismele
patogeneză/sanogeneză, etiopatogenetice/de sanogeneză asociate tablourilor clinice (din
DSM)/stării de sănătate. Ele se clasifică în probe psihologice
care vizează:
o .mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol
de vulnerabilitate generală (ex. scheme cognitive, cogniţii
iraţionale etc).
o .mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice),
implicate în tulburări specifice (gânduri automate etc).
- este un instrument clinic, care evaluează abilitatea cognitivă 4284
- a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11
luni (6:0 – 16:11).
- Scala oferă scoruri compozite care reprezintă funcţionarea
Scala de Inteligenţă intelectuală în domenii cognitive specifce (ex. Indicele de
psihodiagnosticului
Wechsler pentru WISC-IV Cognitive Înţelegere verbală, Indicele Raţionamentului perceptiv, Indicele
şi evaluării clinice
Copii – ediţia 4 Memoriei de lucru şi Indicele Vitezei de procesare), dar oferă şi
un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a
copilului (ex. Coefcientul de inteligenţă total).
- este compusă din 15 subteste: 10 subteste provenind de la scala
WISC-III şi 5 subteste noi.
- a fost construit pentru evaluarea inteligenţei persoanelor cu 1113
Raven Matrici
SPM Cognitive vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani.
Progresive Standard
- Testul este alcătuit din 5 serii a câte 12 itemi, care cresc

4
progresiv‚ în dificultate.
- poate fi administrat şi persoanelor care nu vorbesc limba
română sau care au deficienţe auditive. Deoarece este necesar ca
toate persoanele să înţeleagă ceea ce au de făcut, testul poate fi
administrat doar individual sau în grupuri de maximum 5
persoane.
- Testul este alcătuit din 5 seturi sau serii de imagini/diagrame
lacunare în care apar modificări seriale simultan în două
dimensiuni. Fiecare diagramă are o parte lipsă, iar persoana
testată trebuie să o identifice între alternativele de răspuns care îi
sunt oferite.
Testul Standard este alcătuit din 60 de itemi organizaţi pe cinci
serii (A, B, C, D şi E) a câte 12 probleme.

- pt populaţia cu un nivel crescut de abilitate intelectuală, în 720


general sunt aplicate persoanelor care au studii superioare, şi se
doreşte selecţia în cadrul primilor 10% cei mai inteligenţi din
populaţie
- are două componente, acestea sunt publicate în două caiete de
test separate. Setul I are 12 itemi care acoperă toate procesele
intelectuale pe care le vizează testul
- ei 36 de itemi ai Setului II sunt identici din punct de vedere al
Raven Matrici
APM Cognitive prezentării şi structurii cu cei ai Setului I, atâta doar că ei cresc în
Progresive Avansate
dificultate în mod constant şi devin mai complecşi. Itemii sunt
ordonaţi în funcţie de dificultatea pe care o au, iar validitatea
scorului nu depinde (la fel ca la testul Matrici Progresive
Standard) de faptul că au încercat rezolvarea tuturor itemilor
setului. Foarte puţine persoane reuşesc (nici chiar cei care au o
capacitate remarcabilă) să rezolve corect la prima aplicare toţi
itemii în 40 de minute, cu toate că interesul şi atenţia pot fi
menţinute fără probleme timp de o oră.
- este construit pentru a permite o măsurare mai acurată a 845
proceselor intelectuale ale; copiilor cu vârsta între 4-11 ani (mai
precis a inteligenţei nonverbale), ale persoanelor retardate mintal
Raven Matrici psihodiagnosticului
CPM Cognitive şi ale vârstnicilor.
Progresive Color şi evaluării clinice
- este alcătuit din 36 de itemi organizaţi în trei serii, fiecare a câte
12 itemi - A, Ab şi B. Acest test a fost construit pentru testarea
copiilor şi a persoanelor vârstnice.

5
- poate fi folosit cu succes şi în testarea persoanelor care nu
cunosc limba engleză, care prezintă diferite disfuncţii psihice,
afazie, paralizii cerebrale, surzenie sau în evaluarea persoanelor
cu un intelect sub limitã

TESTE PSIHOLOGICE Proiective: Producator / Distribuitor: D&D Consultants Grup și O.S. Organizzazioni Speciali Romania.support@testcentral.ro
Denumire test Abreviere Tip de test SCURTA DESCRIERE SPECIALIZARE PRET€
Testul Arborelui Personalitate 72.67
Desenul Persoanei Personalitate 72.67
Desenul Familiei Personalitate 150.31
Testul Apercepţiei pt. Copii TAC Personalitate
Testul de Apercepţie Tematică TAT Personalitate
Evaluarea Funcţionarii Eului EFE Personalitate
Testul Rorschach Personalitate 272.53

6
TESTE PSIHOLOGICE - Producator / Distribuitor: D&D Consultants Grup și O.S. Organizzazioni Speciali Romania.support@testcentral.ro
Denumire test Abreviere Tip de test SCURTA DESCRIERE SPECIALIZARE PRET
-abordare psiho-lexicală compatibilă cu sistemul Big-Five, Clinica, 226.63€
ABCD-M :
ABCD- -Instrument psihometric de clasă B consiliere, 304.32€
Chestionarul Big- Personalitate
M -copii, adolescenţi şi adulţi, peste 14 ANI psihoterapie
Five Minulescu
-151 itemi, afirmații cotate pe scală de interval cu 5 trepte
- Evaluarea stresului ocupațional, urmărind binomul implicării angajat- Psihologia muncii: 286.84€
organizație ca fiind simultan influențat de stres, dar și sursă a acestuia Resurse umane
A Shortened Stress -Instrument psihometric de clasă B
ASSET Stress
Evaluation Tool - peste 18 ANI
- 63 de itemi, verbali scorați pe o scală tip Likert cu 6 trepte + 37 de
itemi pentru date biografice
- motivația performanței la adulți și adolescenți Psihologia muncii: 141.01€
-Instrument psihometric de clasă B Psihologia educationala: 243.52€
-peste 16 ani consilierea școlară,
-170 itemi, verbali scorați pe scală cu 5 puncte 30 itemi, verbali scorați universitară și
pe scală cu 7 puncte (forma AMI-K) profesională,
- conţine 17 scale : cercetarea psihologică
Achievement
AMI Motivaţie  Perseverența, Dominanța, Angajamentul, Siguranța succesului, diferențială și psihologia
Motivation Inventory
Flexibilitatea, Absorbirea, Neînfricarea, Internalitatea, Efortul aplicativă,
compensator, Mândria performanței, Dorința de învățare , Psihologia sportivă
Preferința pentru dificultate, Independența, Autocontrolul și
autodisciplina, Orientarea spre status, Orientarea spre competiție,
Fixarea scopului
 şi un indice motivaţional global.
-permite masurarea celor 5 dimensiuni principale + 10 subdimensiuni ale Clinic, 206.57€
Big Five + 1 scala care masoara tendinta de a furniza o imagine de sine consiliere,
dezirabila. psihoterapie
Big Five Adjectives BFA Personalitate -Instrument psihometric de clasă B
- peste 13 ANI
-contine 5 scale + 10 subscale+ 1 scala Minciuna,175 de adjective care
compun BFA sunt evaluate pe o scala de la 1 la 7
-evaluarea personalității normale sau cvasi-normale Clinic, 221.92€
-Instrument psihometric de clasă B consiliere,
- peste 13 ANI , psihoterapie
Big Five Questionnaire BFQ Personalitate
- Contine 5 scale+10 subdimensiuni,156 itemi, itemi scorați pe o scală
de tip Likert cu 5 trepte
Pt fiecare factor principal au fost identificate 2 subdimeniuni, fiecare

7
facând referire la aspecte similare ale aceleiasi dimensiuni. Pt fiecare
subdimeniune (care are fiecare 12 itemi) jumatate din afirmatii sunt
formulate în sens pozitiv fata de norma scalei, iar cealalta jumatate este
formulata în sens negativ, cu scopul de a controla anumite distorsiuni in
tendintele de raspuns:
- Energia este formata din subscalele Dinamism si Dominanta;
- Amicabilitatea este formata din subscalele
Cordialitate si Cooperare;
- Constiinciozitatea este formata din subscalele Scrupulozitate si
Perseverenta;
-Stabilitatea emotionala cuprinde subscalele Controlul
emotiilor si Controlul Impulsurilor;
- Deschiderea mintala cuprinde subscalele Deschidere spre
cultura si Deschidere spre experienta.
- evaluarea caracteristicilor personale și profesionale, a motivației și a 371.31€
stilurilor de gândire, a cărei aplicabilitate se regăsește într-o multitudine Psihologia muncii 464.73€
de situații și contexte, de la utilizări cvasi-clinice și de adaptabilitate orientarea vocațională,
socială (diagnoza devianței și delincvenței) și ajungând la aplicații dezvoltarea carierei
precum selecția de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a
California
CPI Personalitate aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de muncă,
Psychological
orientarea vocațională, dezvoltarea carierei etc.
Inventory™ (260, 434)
-Instrument psihometric de clasă B
- peste 18 ANI ,
- Contine 20 scale primare +7-12 scale secundare, 260 itemi (cpi 260),
464(cpi 464), itemi verbali scorați pe o scală dihotomică

8
- Instrument pt detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale 150.21€
copiilor 200.21€
-Testul a fost dezvoltat pentru a compara performanta unui copil la o 605.13€
varietate de sarcini, cu performanta altor copii de aceeasi vârsta. Clinic,
-Instrument psihometric de clasă A consiliere,
- intre 0-6 ANI psihoterapie
-125 itemi, sarcini interactive, formularul de testare în patru sectiuni si
care au scopul de a evalua copilul în urmatoarele arii, sau functii:
- Personal-Social: interactiunea cu alte persoane si capacitatea de a avea
Denver Developmental Evaluarea
grija de propriile nevoi (25 itemi);
Screening Test DDST II nivelului de
- Motor Fin-Adaptativ: coordonare ochi-mâna, manipularea obiectelor
dezvoltare
mici si rezolvarea de probleme (29 itemi);
- Limbaj: auzul, întelegerea si utilizarea limbajului (39 itemi);
- Motor Grosier: statul jos, mersul, saritul si în general miscarile care
implica muschii mari ai corpului (32 itemi).
Testul include 5 itemi de comportament în timpul testarii, care sunt
completati dupa administrarea testului. Evaluarea comportamentului
copilului în acest mod ajuta specialistul sa evalueze în mod subiectiv
performanta si comportamentul general al copilului, obtinând astfel un
indicator grosier al felului în care copilul îsi utilizeaza abilitatile.
-Instrument psihometric de clasă B
- peste 18 ANI ,
- itemi scorați pe o scală dihotomică ,106 itemi cu raspuns binar Clinic, 155.94€
(Da/Nu), contine o versiune radical îmbunatatita a scalei P, dar si consiliere,
EPQ-R,
Eysenck Personality versiuni noi ale scalelor Extraversie (E) si Nevrotism (N). De asemenea, psihoterapie
Personalitate
Questionnaire chestionarul contine o scala de Minciuna (L, Lie), de 21 de itemi, 128.57€
EPQ-RS,
precum si doua scale secundare: o scala de Adictie (A), cu scopul de a
detecta persoane dependente de substante, sau care sunt susceptibile la o
astfel de dependenta, precum si o scala C (Criminalitate), cu scopul de a
identifica propensiunile spre devianta, delincventa sau infractionalitate.
- este o forma scurtă, dedicată modelului Big Five, a Chestionarului Clinic, 210.38€
nonverbal de personalitate NPQ, (Nonverbal Personality Questionnaire). consiliere,
- este un instrument omnibus, structurat, nonverbal, centrat pe masurarea psihoterapie
Five-Factor Nonverbal celor cinci supra-factori de personalitate care constituie baza modelului
FFNPQ Personalitate
Personality Big Five: N (Nevrotism, Neuroticism), E (Extraversie, Extraversion), O
Questionnaire (Deschidere catre experiente, Openness to Experience), A (Agreabilitate,
Agreeableness) si C (Constiinciozitate, Conscientiousness).
-Instrument psihometric de clasă B

9
- peste 7 ANI ,
- 60 itemi, itemi tip imagine, scorabili pe o scală Likert cu 7 puncte
- chestionare dezvoltate pentru a masura constructe ale personalitatii
umane normale.
- Instrument psihometric de clasă B 336.69€
- peste 7 ANI , ∞187.58€
- 136 itemi, itemi tip imagine, scorabili pe o scală Likert cu 7 puncte Clinic, 900lei
- este un instrument care a fost construit pentru a masura un numar de consiliere, 295.93€
16 dintre trasaturile de personalitate descrise de Murray (1936) în teoria psihoterapie
sa sistemica dedicata nevoilor umane: Reusita (Achievement);Afiliere
(Affiliation);Agresiune (Aggression);Autonomie (Autonomy); Dominanta
Nonverbal Personality NPQ (Dominance); Rezistenta (Endurance); Exhibitie (Exhibition); Cautarea
Personalitate
Questionnaire nonverbal aventurii (Thrill-Seeking);Impulsivitate (Impulsivity);Altruism
(Nurturance);Ordine (Order); Joaca (Play); Senzorialitate (Sentience);
Recunoastere sociala (Social Recognition);Nevoia de ajutorare
(Succorance); Întelegere (Understanding).
- contine o scala de validitate denumita Deviere (Deviance), care a fost
generata special pentru a detecta raspunsurile aleatorii.
- scoreaza in plus si pe cei cinci meta-factori de personalitate cunoscuti
sub numele de Big Five: Extraversie (Extraversion);Agreabilitate
(Agreeableness); Constiinciozitate (Conscientiousness);Nevrotism
(Neuroticism);Deschidere fata de experiente (Openness to Experience).
- instrument de evaluare omnibus, realizat pe baza modelului multifazic,
pentru a evalua dimensiuni ale personalității adulte
- Instrument psihometric de clasă B R:293.45€
- peste 13ANI Clinic,
FPI-R, - itemi verbali, scorați pe o scală cu 5 puncte
Freiburger FPI-G: 212 itemi grupati 9+3 scale,: nervozitate,agresivitate spontana, G:231.99€
personalitate
Persönlichkeitsinventar depresie, excitabilitate,sociabilitate, calm, tendinta de dominare,
FPI-G inhibitie, sinceritate,extraversiune,labilitate emotionala, masculinitate.
FPI-R : 138 de itemi grupati in 10+2 scale: Satisfactie cu viata, orientare
sociala, orientare spre realizare,Inhibitie,excitabilitate,Agresivitate,,
solicitare,acuze somatice,probleme de sanatate,sinceritete,extraversiune,
emotionalitate.
- screener al aptitudinilor cognitive, evalueaza aptitudinea intelectuala Clinic, 482.90€
General Ability Aptitudini generala cu ajutorul unor itemi care necesita utilizarea rationamentului si 437.74€
Measure for Adults GAMA cognitive logicii în rezolvarea de probleme care utilizeaza exclusiv designuri si
forme abstracte.

10
- Instrument psihometric de clasă C
- peste 14ANI
- 66 itemi, itemi de forma unor design-uri abstracte nonverbale, scorati
pe o scală cu 6 puncte, grupati în 4 subscale:
 Identitati, Succesiuni, Analogii si Constructii.
Se calculeaza atât un coeficient de inteligenta (IQ) GAMA total, cât si
scoruri pe fiecare dintre subteste.
-investigarea temperamentului ca importantă diferență individuală cu 274.58€
impact asupra stilului de învățare al copiilor 156.28€
- Instrument psihometric de clasă B Psihologie şcolară:
- intre 8-18ANI consilierea școlară,
- 69 itemi verbali cu 2 variante de raspuns, masoara preferintele elevilor orientare vocationala,
pentru 8 stiluri de baza, grupate în 4 perechi de scale: orientare cariera
Extravert sau Introvert, Practic sau Imaginativ, Rational sau Sentim
ental si Organizat sau Flexibil. Fiecare persoana manifesta calitati
asociate cu toate cele 8 stiluri, dar oamenii prefera, în general, un stil din
fiecare pereche, în detrimentul celuilalt. Calitatile indicate de LSI nu
sunt fixe si rigide, ci ele se descriu sub forma preferintelor si
înclinatiilor.
- Scorurile pe cele 8 scale se grupeaza si în cele 4 temperamente ale lui
Keirsey: Practic-Organizat, Practic-Flexibil, Imaginativ-Rational si
Learning Styles
LSI Temperament Imaginativ-Sentimental. De asemenea, similar MBTI-ului, se
Inventory
interpreteaza grupaje de câte 4 scale, de exemplu: Extravert-Practic-
Rational-Organizat, Introvert-Practic-Rational-Organizat, Extravert-
Practic-Sentimental-Organizat, Introvert-Practic-Sentimental-Organizat
-O persoana poate alege între doua orientari opuse privitor la fiecare
scala. Alegerea poate reflecta preferinta persoanei, cerintele unei
anumite situatii sau ambele. O persoana poate dobândi energie fie din
lumea exterioara, a oamenilor, lucrurilor si evenimentelor (Extravertii),
fie din lumea interioara, a gândurilor si ideilor (Introvertii). O persoana
observa si participa fie la fapte (Practicii), fie la posibilitati si solutii
imaginative (Imaginativii). O persoana poate în primul rând sa ia decizii
bazate pe logica si standarde obiective (Rationalii) sau pe un standard
personal derivat din credintele si gândurile interioare (Sentimentalii). O
persoana poate, fie sa ia decizii (Organizatii) fie sa ramâna deschisa la
nou (Flexibilii).
Jackson Vocational Interese - Instrument psihometric de clasă B Psih. Educationala: 386.87€
JVIS
Interest Survey vocationale - peste 14 ANI orientare vocaţională 208.14€

11
- 289 afirmatii grupati in 34 de scale, care numara câte 17 itemi orientare profesională, ,
Psihologia muncii:
resurse umane.
- Instrument psihometric de clasă C 627.60
- peste 12ANI CLINIC 714.71
-161 de itemi pentru scalele verbale și 174 de itemi pentru scalele de
performanță, scalele verbale și scalele de performanță, cu câte 5 variante
de alegere
MAB-II Verbal are următoarele Scale:
V1 Informație (acumularea unui fond de cunoştinţe de diverse aspecte) –
măsoară ca aptitudini specifice capacitatea de memorare, axată mai ales
pe memoria de lungă durată,
V2 Inţelegere (aptitudinea verbală generală şi inteligenţa socială
interpersonală) – specific sunt vizate receptivitatea socială şi
flexibilitatea comportamentală,
V3 Aritmetică (raţionamentul şi rezolvarea problemelor, capacitatea de
abstractizare) – sunt vizate raţionamentul matematic şi uşurinţa
aritmetică, raţionamentul deductiv,
V4 Similarităţi (conceptualizare, ordonare asemănări şi deosebiri între
proprietăţile obiectului) – aptitudinea specifică investigată este
Multidimensional Aptitudini
MAB raţionamentul inductiv,
Aptitude Battery Cognitive
V5 Vocabular (capacitatea de a memora eficient, categorizare şi
reactualizare a informaţiilor) – sunt evaluate abilităţile verbale de
exprimare orală şi în scris, argumentare verbală.
Aceste scale evaluează aptitudinile verbale, mnezice şi de învăţare,
numerice, şi capacitatea de a stoca, categorisi și recupera informații de
tip verbal.
MAB-II Performanţă conţine scalele:
P1 Simboluri numerice (implică activitatea vizual-motorie) – se axează
pe acuitatea vizuală, memoria figurală, aptitudinile motrice, viteza
procesării informaţiei, motivaţia şi perseverenţa,
P2 Completare de imagini (rapiditatea structurării informaţiilor),
P3 Spaţial (aptitudinea spaţială, rapiditatea percepţiei şi capacitatea de
vizualizare în mişcare),
P4 Aranjare de imagini (identificarea secvenţelor cu sens, ordonarea
informaţiilor şi receptivitatea socială) și
P5 Asamblare de obiecte (aptitudinile de analiză perceptuală şi
capacitatea de vizualizare), scale care măsoară în principal aptitudini

12
spaţiale de mişcare şi de percepţie.

Multifactor Leadership
MLQ leadership
Questionnaire
-scop: oferirea unui profil global care sa rezume stilurile: emotional,
interpersonal,experential,atitudinal si motivational al persoanei evaluate.
- Instrument psihometric de clasă B 288.87
- peste 14ANI Clinic,
-240 Itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 puncte Consiliere,
- 5 domenii si 30 de fatete: psihoterapie
NEO Personality NEO PI- Nevrotism: anxietate,furie, ostilitate depresie,timiditate, impulsivitate,
Personalitate
Inventory, Revised R vulnerabilitate.
Extraversie: caldura, spirit gregar, asertivitate,activism,cautarea
senzatiilor,emotii pozitive.
Deschidere:Fantezie,estetica,sentimente,actiuni,idei, valori.
Agreabilitate:incredere,onestitate,altruism,complianta,modestie,blandete
Constinciozitate:competenta,ordine,simtul datoriei,dorinta de realizare,
autodisciplina,deliberare.
Psih. Educationala: 262.25
- Instrument psihometric de clasă A
orientare vocaţională 347.69
Holland / Self-Directed Interese - peste 14ANI
SDS orientare profesională, , 187.49
Search vocationale - 228 de itemi, verbali cotați pe o scală dihotomică adevărat/fals
Psihologia muncii:
resurse umane
- Instrument psihometric de clasă B 223.23
- peste 14ANI 144.28
- instrument de 57 de itemi verbali cotați pe o scală tip Likert de 4 Psihopatologie,
trepte, care se adreseaza adolescentilor si adultilor, completarea lui Clinic,
necesitând în general între 12-15 minute Consiliere,
State-Trait Anger - priveste: psihoterapie
Expression Inventory, STAXI-2 Furie  (a) starile situationale de furie,
2nd Edition  (b) trasatura de personalitate care predispune la resimtirea si
exteriorizarea furiei,
 (c) trairea interna a furiei,
 (d) exprimarea ei externa
 (e) controlul furiei.

State-Trait Anxiety STAI-C Anxietate Copii;

13
Inventory (Form Y / STAI-y, - Instrument psihometric de clasă B Psihopatologie, 180.81
Form for Children) - intre 8-16 ANI Clinic, 141.90
- 40 Itemi verbali scorați pe o scală cu 3 trepte Consiliere,
- Chestionarul este compus din scale separate, de auto-evaluare, care psihoterapie
măsoară două fațete distincte ale anxietății: anxietatea ca stare (S-
Anxiety) și anxietatea ca trăsătură (T-Anxiety).
Adolescenti, adulti, Y: peste 14 ani
- Instrument psihometric de clasă B 192.12
- peste 14ANI Psihologia muncii:
- 96 itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 trepte resurse umane
- contine 6 subscale, fiecare continând 16 itemi unici. Subscalele sunt
denumite:
Survey of Work Styles SWS Stress  Nerabdarea (Impatience),
 Furia (Anger),
 Implicarea în Munca (Work Involvement),
 Sentimentul lipsei de timp (Time Urgency),
 Insatisfactia legata de serviciu (Job Dissatisfaction),
 Competitivitatea (Competitiveness).

METODOLOGII DE TESTARE PSIHOLOGICA

Denumire Descriere Teste incluse Producator

14
9 teste
Sistem informatizat de
(PVM, ACRM, TR,
PSITEST Cabinet evaluare în psihologia Management Design
CMR, RO, RS, RCR, CA
muncii şi transporturilor
II, MA)

VIENNA TEST SYSTEM


Denumire test Abreviere Tip de test Producator
nonverbal pentru
Testul Matricilor Adaptative AMT Schuhfried GmbH
inteligenţa generală
Cognitrone COG atenţie, concentrare Schuhfried GmbH
măsurare rezistenţei
Testul Determinării DT Schuhfried GmbH
reactive la solicitare
Testul de Reacţie RT atenţie, reacţie Schuhfried GmbH
capacitate de
Test Tahistoscopic Adaptativ de
observare şi câştig de Schuhfried GmbH
Perceptie a Traficului Rutier ATATV
perspectivă

ALTE INSTRUMENTE DE EVALUARE

CARDURI OH
Denumire Descriere Distribuitor
OH++ 88 picturi + 88 cuvinte (engleza) OH - Cards Romania
COPE 88 carduri. De la trauma la vindecare OH - Cards Romania
SAGA 55 carduri-povestiri OH - Cards Romania
MYTHOS 55 carduri-povestiri: Mituri si legende OH - Cards Romania
1001 55 carduri-povestiri. Descopera 1001 povestiri OH - Cards Romania
SHEN HUA 55 carduri-povestiri: China antica OH - Cards Romania
ECCO 99 carduri. Imagini abstracte OH - Cards Romania
HABITAT 88 carduri. Natura si Oameni OH - Cards Romania
PERSONA 77 Portrete & 33 Interactiuni OH - Cards Romania
PERSONITA 77 Portrete copii + 44 situationale OH - Cards Romania
MORENA 88 carduri. Viata in padurea braziliana OH - Cards Romania
QUISINE 55 carduri. 110 feluri de mancare OH - Cards Romania
CLARO 55 carduri pentru desenat si pictat OH - Cards Romania

15
BOSCH 65 c. full color. Gradina cu delicii (ed. limit.) OH - Cards Romania
BEAUREGARD 55 colaje printate (editie limitata) OH - Cards Romania
LYDIA JACOB 55 colaje printate (editie limitata) OH - Cards Romania
TAHITI 55 carduri (editie limitata) OH - Cards Romania

PSITEST Cabinet – Teste administrate pe calculator

Metodologie: PSITEST Cabinet


Producator: SC Management Design SRL

Denumire Mod de Durata de


Descriere Indicatori / informaţii relevante
prescurtata administrare administrare
- Aprecierea vitezelor şi a distanţelor
perceperea - Promptitudinea reacţiilor, tendinţe de Individual
PVM 15'
vizuală a mişcării anticipare sau întârziere Colectiv
(amânare a acţiunii)
atenţie - Concentrarea atenţiei în activităţi cu ritm
Individual
ACRM concentrată cu impus şi câmp de observaţie dinamic 15'
Colectiv
reacţie manuală - Viteza de percepere, controlul reacţiilor

16
- Rapiditatea reacţiilor simple
timp de reacţie -Regularitatea (dispersia reacţiilor) Individual
TR 10'
simplu - Informaţii – suport pentru depistarea Colectiv
cazurilorde toxicomanie
- Coordonarea motorie – adecvarea şi
sincronizarea mişcărilor
membrelor
coordonare
CMR - Rapiditatea şi exactitatea reacţiilor Individual 15'
motorie/reactivitate
complexe
- Învăţare motorie
- Echilibru emoţional – autoreglare
- Vigilenţa – menţinerea constanţei
randamentului în condiţii de solicitare
relativ îndelungată şi densitate mică de
rezistenţă la stimuli
RO Individual 20'
oboseală psihică - Rapiditatea şi regularitatea
reacţiilor simple
- Informaţii privind strategia de
abordare a situaţiilor de subsolicitare
- Rezistenţa la stress – menţinerea
performanţelor în condiţii de
distragere şi presiune a timpului
- Rapiditatea şi exactitatea reacţiilor la
alegere
- Stabilitatea atenţiei – constanţa
rezistenţă la
RS randamentului Individual 20'
stress
Informaţii privind strategia de
abordare a situaţiilor de
suprasolicitare
- Informaţii privind stilul cognitiv
(dominanta conceptuală / senzo –
motorie)

17
Testcentral (D&D Consultants / OS Romania / Editura Profex)
Telefon: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99
E-mail: support@testcentral.ro
Adresa: Str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, Bucuresti.
Prezentare generala a SWS™

Chestionarul Stilurilor de Lucru (Survey of Work Styles, SWS) este un instrument cu 96 de itemi, creat special pentru evaluarea unui numar de sase dimensiuni ce
sunt aferente modelului de comportament de tip A (Type A Behavior). SWS necesita pentru completare aproximativ 15 minute.

SWS este un instrument multidimensional, dezvoltat prin utilizarea unei abordari psihometrice clasice, bazata pe operationalizarea constructului definit drept
"pattern comportamental de tip A" (Jackson, 1971; Wiggins, 1973). SWS consta din sase subscale, fiecare continând 16 itemi unici. Subscalele sunt denumite:
- Nerabdarea (Impatience),
- Furia (Anger),
- Implicarea în Munca (Work Involvement),
- Sentimentul lipsei de timp (Time Urgency),
- Insatisfactia legata de serviciu (Job Dissatisfaction),
- Competitivitatea (Competitiveness).
SWS ofera de asemenea un scor general pentru comportamentul de tip A, bazat pe suma celor sase subscale si un scor secundar de tip A, bazat pe itemii consonanti
cu acele elemente care în Interviul Structurat Rosenman (Rosenman et al., 1975) se constituie în predictorii cei mai coerenti.

Comportamentul de tip A

Exista un interes crescând pentru studiul modelulului de comportament de tip A (Type A Behavior Pattern) ca un factor de risc mediat profesional pentru bolile
cardiace, dar si pentru diverse alte afectiuni. Modelul de comportament de tip A a fost caracterizat printr-un viguros manierism verbal si psihomotor, un simt

18
cronic al urgentei, asociat sentimentului constant de lipsa de timp, furie si ostilitate provocate cu usurinta, spirit competitiv accentuat, nerabdare extrema si o lupta
agresiva pentru a reusi (Jenkins, Zyzanski & Rosenman 1978). Validarea modelului de comportament de tip A ca predictor al afectiunilor cardiace s-a bazat în
principal pe interviul structurat al lui Rosenman (Rosenman et al., 1978), instrument din pacate calitativ, consacrat în detectia modelului de comportament de tip
A.

SWS a fost dezvoltat într-o încercare de a raspunde necesitatii resimtite de psihometricieni de a avea la dispozitie un instrument de masurare a modelului de
comportament de tip A, axat pe auto-evaluare, bazat pe o abordare cantitativa, parcimonica în termeni de resurse implicate. Asadar s-a cautat crearea unui
instrument care sa fie economic, convenabil si obiectiv si care sa aiba proprietati psihometrice solide, comparativ cu instrumentele existente. Necesitatea unui
astfel de chestionar a fost semnalata de diversi autori (O’Looney et al., 1985), dar si de institutii profesionale cum ar fi Comitetul de lucru privind
comportamentele care conduc la boli cardiace (Review Panel on Coronary-Prone Behavior and Coronary Heart Disease, 1982). Matthews (1982), recunoscând ca
nu exista un chestionar adecvat ca alternativa la interviul structurat Rosenman, a considerat ca „este momentul sa adoptam o atitudine psihometrica privind
comportamentul de tip A”.
SWS™ Survey of Work Styles™
Licentierea SWS™ in Romania. Preturi
despre test despre autori adaptare & etalon profiluri demonstrative licentiere & preturi

Licente scorare online


Produs Pret
Kit SWS (scorare online): Manualul SWS
(1 buc), Punct online pentru
210.59€
administrarea/scorarea SWS (10 buc),
Caiet de testare pentru SWS (10 buc)

Produse suplimentare
Produs Pret
Training SWS (1 modul) 198.4€

Pentru informatii legate de pretul unui numar diferit de aplicari va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 021-2304599 sau 021-2305150

Preturile indicate pe acest site sunt exprimate in Euro si contin TVA.

BFQ™ Big Five Questionnaire™


Despre test: BFQ™
despre test despre autori adaptare & etalon profiluri demonstrative licentiere & preturi

Prezentare generala

19
Posibilitatea de a dispune de un sistem de clasificare si descriere a personalitatii creat pe baze stiintifice are o importanta cruciala pentru cercetarea stiintifica si
pentru diversele aplicatii ale psihologiei clinice, scolare si organizationale. De-a lungul timpului au aparut o varietate de teorii asupra personalitatii umane, dar nici
una dintre ele nu a reusit sa se impuna ca fiind singura corecta, comparativ cu celelalte. Prin urmare, s-a simtit si se simte lipsa unui model comun si unanim
împartasit, atunci când vorbim de evaluarea personalitatii. În acest sens, modelul Big Five sau Cei Cinci Mari Factori de Personalitate (Extraversiune/Energie,
Acceptare/Amabilitate, Constiinciozitate, Nevrotism/Stabilitate emotionala si Deschidere spre experiente/Deschidere mintala) îsi propune sa medieze si sa unifice
diferitele puncte de vedere (Digman, 1990, Glodberg, 1993; John et al., 1988; John, 1990; John & Srivastava, 1999). Acest model este generat din convergenta a
doua arii de cercetare diferite, care de-a lungul timpului s-au intersectat de mai multe ori, anume filonul lexicografic si cel factorial. Chestionarul BIG FIVE (BFQ)
a fost conceput în concordanta cu argumentele teoretice care sugereaza ca modelul celor cinci factori are un statut privilegiat, comparativ
cu alte modele, el fiind construit pe baza experientei lui McCrae si Costa si având pretentia de a fi mai bun. În acest sens, chestionarul îsi propune urmatoarele
obiective:
a. Sa fie mai economic în individualizarea subdimeniunilor si a numarului de itemi;
b. Sa ramâna mai aderent la clasificarea traditionala a celor cinci factori si a subdimensiunilor lor;
c. Sa asocieze masura celor cinci factori cu o masuta a tendintei de a furniza o imagine falsa despre sine în forma scalei L (Lie – Minciuna).

Descrierea scalelor si subscalelor BFQ

Cei cinci mari factori au fost denumiti: Energie, Amicabilitate, Constinciozitate, Stabilitate emotionala si Deschidere mintala.

Pentru fiecare factor principal au fost identificate doua subdimeniuni, fiecare facând referire la aspecte similare ale aceleiasi dimensiuni. Pentru fiecare
subdimeniune (care are fiecare 12 itemi) jumatate din afirmatii sunt formulate în sens pozitiv fata de norma scalei, iar cealalta jumatate este formulata în sens
negativ, cu scopul de a controla anumite distorsiuni in tendintele de raspuns:
- Energia – este formata din subscalele „Dinamism” si „Dominanta”;
- Amicabilitatea – este formata din subscalele „Cordialitate” si „Cooperare”;
- Constiinciozitatea – este formata din subscalele „Scrupulozitate” si „Perseverenta”;
- Stabilitatea emotionala – cuprinde subscalele „Controlul emotiilor” si „Controlul impulsurilor";
- Deschiderea mintala – cuprinde subscalele „Deschidere spre cultura si deschidere spre experienta”.
BFQ™ Big Five Questionnaire™
Licentierea BFQ™ in Romania. Preturi
despre test despre autori adaptare & etalon profiluri demonstrative licentiere & preturi

20
NEO PI-R™ Leadership Report
Despre NEO PI-R™ Leadership Report
despre test despre autori adaptare & etalon profiluri demonstrative licentiere & preturi

Prezentare generala a NEO PI-R™ Leadership Report

Raportul de leadership al NEO PI-R se bazeaza, evident, pe Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (Revised NEO Personality Inventory, NEO PI-R), care este
fara doar si poate cel mai celebru, cel mai utilizat si cel mai "in voga" chestionar de personalitate in psihologia moderna, evaluand constructele clasice ale
modelului Big Five. NEO PI-R este atat de consacrat incat el este considerat a fi standardul pentru ceea ce se numeste "modelul canonic al Big Five", in intreaga
lume.

NEO PI-R LD este un raport de evaluare a competentelor generale de leadership ale unei persoane, cu punctarea ariilor care asigura o functionare coerenta, a
punctelor puternice, dar si a ariilor care ar putea sa fie dezvoltate în continuare.

Raportul de Leadership poate fi generat pe baza unei autoevaluari clasice cu ajutorul NEO PI-R si prezinta urmatoarele avantaje:
- Aduce un aport informational important în încercarea de a evalua performanta în Leadership e respondentului;

- Permite respondentilor sa îsi descopere propriile puncte tari din perspectiva competentelor si abilitatilor de conducere, precum si ariile care necesita dezvoltare;

- Investigheaza sase arii de competente manageriale (Calitatea Muncii, Gestionarea Emotiilor, Managementul Schimbarii, Proactivitate, Leadership, Relationare
Pozitiva), fiecare dintre acestea având un set de subdimensiuni (Planificare, Organizare, Toleranta la Stres, Empatie, Viziune strategica, Inovare, Eficienta,
Persuasiune, Delegare, Implicare, Comunicare, Relationare cu colegii etc).

- Analiza focalizarii eforturilor de conducere ofera informatii importante nu doar despre ariile în care sunt investite cantitati importante de resurse si efort, ci si
despre acele zone în care sunt investite mai putine resurse.
Raportul cuprinde 51 de pagini structurate în patru sectiuni:
- Sectiunea 1 se axeaza pe analiza orientarii stilului de leadership cu accent pe schimbare organizationala, sarcini si eficienta, relatii interpersonale.

- Sectiunea 2 contine informatii despre competentele generale ale leaderului.

- Sectiunea 3 discuta profilul detaliat, investigând abilitatile specifice de leadership care compun cele sase competente generale.

21
- Sectiunea 4 propune un sprijin pentru realizarea planului de dezvoltare personala.
NEO PI-R™ NEO Personality Inventory™, Revised
Licentierea NEO PI-R™ in Romania. Preturi
despre test despre autori adaptare & etalon profiluri demonstrative licentiere & preturi

22