Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3a-1415/2019 Judecătorul Rodica Berdilo


DECIZIE
dispozitiv
08 octombrie 2019 mun.
Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău


În componență:
Președintele ședinței, judecătorul Vladislav Clima
Judecătorii Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi
Grefier Cupcic Luminița
examinând în ședință publică cererile de apel declarate de Partidul Politic
„Platforma Demnitate și Adevăr”, candidatul electoral Andrei Năstase, Partidul Politic
„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Consiliul Electoral de Circumscripție
Electorală municipală Chișinău nr. 1, succedat de ***** împotriva hotărârii Judecătoriei
Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie 2018, emisă la cererea Consiliului Electoral al
Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 cu privire la confirmarea legalității
alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului Chișinău, din 20 mai 2018
(turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și validarea mandatului primarului ales în municipiul
Chișinău, și prin care s-au invalidat alegerile locale ale primarului general al municipiului
Chișinău,-
în conformitate cu prevederile art. 240 alin. (1) lit. c) Codul administrativ,
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, -

decide:

Se casează integral hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie


2018, emisă la cererea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale municipale
Chișinău nr. 1 cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului
general al municipiului Chișinău urmare a scrutinului din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie
2018 (turul II) și validarea mandatului primarului ales în municipiul Chișinău și prin care
s-au invalidat alegerile locale ale primarului general al municipiului Chișinău.
Se pronunță o nouă hotărâre prin care se admite cererea Consiliului Electoral al
Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1, succedat de ***** cu privire la
confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului
Chișinău urmare a scrutinului din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și
validarea mandatului primarului ales în municipiul Chișinău.
Se confirmă rezultatele alegerilor locale noi ale Primarului General al municipiului
Chișinău, din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II).
Se consideră ales în rezultatul alegerilor locale noi ale Primarului general al
municipiului Chișinău din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II), candidatul
Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” la funcția Primarului general al
municipiului Chișinău, Andrei Năstase).
Se validează mandatul Primarului general al municipiului Chișinău, Andrei
Năstase.
Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de una
zile de la pronunțare.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Vladislav Clima

Judecătorii Ecaterina Palanciuc

Ala Malîi

S-ar putea să vă placă și