Sunteți pe pagina 1din 4

Reorganizarea siteului CNFP

DESPRE CNFP

Actualitati institutionale
Evenimente oficiale
- schimburi inter institutionale
- concursuri
- crearea de noi CRFP
- conferinta directorilor de CCD
- conferinta directorilor de DPPD
Manifestari
- comunicare despre noile orientari in formarea continua
- comunicare despre programul PHARE
Seminarii si colocvii
- standardele de formare continua – prezentare
- proiect de sistem de evaluare prin aplicarea standardelor
- integrarea TIC in predare (pe materii)
- realizarea suporturilor de formare Web-based
- evaluarea sistemelor de formare web-based
- invatamantul la distanta
- instrumente ale comunicarii electronice inter-institutionale (e-
mail, messenger, videoconferinta, newsletter)
Special CNFP
1. noi stategii in activitatea CNFP
2. sedinta directorilor de CRFP
3. vademecum, ghiduri pentru diferite proceduri
4. prezentarea siteului CNFP dedicate proiectului PHARE
5. prezentarea publica a rezultatelor concursului de proiecte si a
criteriilor de evaluare
Prezentare CNFP
Istoric
Organizare
ROF
Metodologie
Parcursul de evaluare a programelor depuse
Consiliere
CSA
Lista programelor acreditate
Calendarul intalnirilor CSA pentru acreditare
Eliberarea Certificatelor de Formare
Catalogul programelor – revista CNFP (electronic)
Activitatea de teren
a. inspectiile de evaluare initiala
b. inspectiile de monitorizare
c. inspectiile de participare in comisiile de evaluare finala
Cercetare
Echipele de cercetare si tematicile :
- standarde
- formarea cadrelor didactice
- noi pedagogii si metode
- noi orientari in psihologie
- predarea cu TIC pe materii
- invatamant la distanta
- formarea on-line
Relatii internationale
Europa
America
Canada
Alte tari

Elemente ale formarii continue

Actualitati practice
Primul an de cariera
Perioada de stagiatura
Examenul de definitivat
Gradul al doilea
Gradul I
Master
Doctorat
Studii postuniversitare
Specializari didactice legate de specificul formarii
Director
Director adjunct
Director CCD, ISJ
Inspector scolar general
Inspector metodist
Inspector responsabil cu perfectionarea
Metodist
Educator
Invatator
Institutor
Profesor
Maistru instructor
Profesor documentarist
Mentor
Formator
Formator de formatori
Tutor on-line
Personal didactic auxiliar
Personal nondidactic
Alte specializari nou aparute
Reconversie profesionala
Functii didactice si sisteme de invatamant in UE
Tipuri de formare si de programe
Programe tip 1-credite
Programe tip 2
Programe tip 3
Programe tip 4
Formarea de formatori
Formarea de mentori
Comunicarea cu beneficiarii
Forum
Newsletter
Grupuri de discutii
Contact
Servicii de documentare
Formarea continua in UE
Sisteme de invatamant ale UE
Legislatie didactica UE
Resurse pedagogice
Siteuri romanesti
- institutionale (CCD, DPPD, MEdC)
- de specialitate (Siveco, didactic.ro…..)
Siteuri straine

- institutionale (in functie de tara)

- disciplinare (in functie de disciplina)

SPATIU DEDICAT PRESEI

Comunicate
Newsletter