Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE LECTURĂ – ORGANIZAREA INFORMAŢIILOR

Subiectul Motivația

Definiţie  Motivația – se înscrie în funcția de relație a


comportamentului: datorită ei, trebuințele se transformă în
scopuri, planuri și proiecte.
 Motivația – este un factor psihologic (conștient sau nu ) care îl
predispune pe individ să săvârșească anumite acțiuni sau să
tindă spre anumite scopuri (o trebuință, o tendință). Motivația
determină, în comportamentul instinctiv, comportamentul de
apartenență. (Pieron, 2001, p.227)
Descriere, În funcție de viziunea asupra naturii umane și a rolului motivației în
caracteristici funcționarea personalității, distingem trei teorii: teoriile conflictului,
teoriile împlinirii, teoriile consistenței. Rolul motivației este acela de
a activa, direcționa spre scopuri și susține energetic comportamentele
individului în ciuda unor obstacole apărute (Woike& McAdams,
2005).
Teoriile conflictului explică faptul că sursa motivației este înnăscută,
bază ei fiind una biologică. Rolul ei este acela de a îndruma
comportamentul înspre maximizarea plăcerii și evitarea neplăcerii.
Teoriile împlinirii pleacă de la premisa că motivația specific umană se
distinge de cea de natură biologică- comună omului și animalelor.
Rolul acesteia este acela de a ajuta la dezvoltarea morală și spirituală.
Teoriile consistenței consideră că motivația este un mecanism de
realizare a consistenței dintre aspectele cognitive și mecanismele
afective ale funcționării psihice.

1
Exemple Modele teoretice actuale ale motivației:
 motivația de realizare – nevoia de a realiza lucrurile
bine(depășirea obstacolelor);
 motivația de putere – nevoia de a controla mediul;
 motivația de afiliere – nevoia de a fi acceptat de ceilalți;
 motivația de intimitate – nevoia de a stabili relații apropiate;
 motivația de competență – tendința de a interacționa
competent cu mediul.

Comentariu Cercetările experimentale efectuate asupra motivației sugerează


Critic necesitatea de a înțelege relațiile neurobiologice între motive sau
cauze și demararea și expresia motrică a comportamentului. (Parot,
2006, p. 514)Au fost distinse mai multe tipuri de motivație: primare,
secundare, apetitive, etc.. Cercetările experimentale efectuate asupra
motivației în muncă au propus patru teorii: teorii referitoare la
trebuință, teorii referitoare la scop, teorii referitoare la întărire și
teoriile echității.

Surse bibliografice
 Parot, R. D. (2006). Dicționar de psihologie . București:
Editura Humanitas.
 Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihlogie.
București: Editura Albatros.
 Luca, M.R., (2013). Introducere în psihologia personalității.
Brașov:Editura Universității Transilvania.
 Pieron, H. (2001). Vocabularul psihologiei. București: Editura
Univers Enciclopedic.