Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Profesor: Burcea Adrian Marin


Data: 24.05.2019
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni
Clasa: a VI-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecței: Milostenia – manifestare a iubirii față de semeni
Tipul lectiei:mixtă
Scopul lectiei: Asumarea unor responsabilități față de sine şi față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral religioase

Competente generale:
CG1: utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
CG2: manifestarea valorilor și cunoștințelor religioase în propriile atitudini și comportamente;

Competente specifice:
C.S. 1 : Formularea de opinii personale în aprecierea unor evenimente cu conținut religios-moral;
C.S. 2 explicarea contribuției milosteniei în viața creștinului
C.S. 3 Explicarea importanței modelelor din pildele Mântuitorului în formarea caracterului moral-religios.

Competente derivate:
a) cognitive:
C.C.1: explicarea semnificației termenului de „milostenie”;
C.C.2: relatarea textului minunilor lui Hristos;
C.C.3: explicarea expresiei ,,ajutorarea semenilor”.

b) formativ-educative:
C.E.1: formarea deprinderilor specifice iubirii creștine;
C.E.2: însușirea modalităților de înfăptuire a faptelor bune.
Strategia didactica:
1.Metode și mijloace: povestirea, conversația, explicația, argumentarea, observarea dirijată.
2.Mijloace de învățământ: fișe de lucru, prezentare PowerPoint.
3.Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate individuală, de grup.

Resurse:
1. Oficiale: Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă, clasa a VI-a;
Planificarea calendaristică.
2. Temporale: număr de lecții: 1;
Durata: 50 min.
3. Bibliografice:
1.***Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, București, 1977;
2.BENGA Cristina, CIACHIR Aurora, FILAT Niculina et alii, Religie – cultul ortodox, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și
Pedagogică S.A., București, 2018;
3. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș Monica, Metodologia predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.
Strategia didactică

Nr. Etapele lecției C.S. Timp. Activitatea Activitatea Strategia didactică Evaluare
(min) profesorului elevului Metode/ Mijloace de Forme de
procedee înv. organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Momentul 2 - Salutul -Salutul Conversația Activitate
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea frontală
-Notarea absențelor -precizarea
-Pregătirea pentru absenților
începerea orei -Pregătirea pentru
începerea orei
II. Verificarea 7 Profesorul aduce Elevii răspund la Conversația Videoproiector Activitate Aprecieri
cunoştinţelor înaintea elevilor o întrebările din Prezentare frontală verbale
prezentare PPT aplicația PPT. PPT
interactivă care conține
întrebări cu răspunsuri.
III Pregătirea 3 Profesorul îi roagă pe Elevii vor citi Conversația Videoproiector Activitate Aprecieri
elevilor pentru elevi să citească o povestioara. frontală verbale
receptarea povestioară care are ca
noilor punct central actul Povestirea
cunoștințe milosteniei. Prezentare
Dascălul îi va invita să Elevii răspund PPT
precizeze principalele cerințelor
acțiuni și calități ale profesorului.
personajelor.
IV Precizarea 2 Se anunță și se scrie pe Elevii scrie pe caiet Conversația Caietul Activitate
titlului lecției și tablă titlul lecției: data și titlul lecției. frontală
competențelor „Milostenia –
date manifestare a iubirii
față de semeni”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V CS1 15 Profesorul explică Elevii ascultă cu Conversația Activitate
Comunicarea elevilor importanța atenție și notează frontală
noilor iubirii creștine în caiet.
cunoştinţe manifestată prin faptele Explicația
cele bune, mai ales prin
milostenie, care
reprezintă atenția
omului către aproapele Manual
său și evidențiază
asumarea statutul de
creștin, de urmaș al Activitate
învățăturilor lui individuală
Hristos. Elevii citesc în lanț Lectura
CS2 Profesorul îi invită pe textul.
elevi să citească pe rând Aprecieri
textul din manual. Elevii notează. Descrierea verbale
Profesorul explică
importanța minunii din
Cana Galileii și cele Explicația
mai importante
simboluri.
Sunt precizate care sunt
faptele milosteniei
trupești și ale celei
sufletești.
CS3 Profesorul explică
minunea înmulțiri
peștilor ca expresie a
milosteniei Domnului
Hristos pentru oamenii
care îl urmau.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI Fixarea şi 10 Profesorul aduce în fața Elevii ascultă cu Explicația Fisă de lucru
sistematizarea elevilor două ghivece din atenție
cunoştinţelor carton inscripționate cu
termenii „Milostenia
trupească” și „Milostenia
sufletească”. Elevii
Exercițiul
primesc din partea
profesorului frunze Elevii primesc
colorate pe care sunt frunzele.
rugați să scrie fapte care
se încadrează în cele
două categorii, pe echipe.
La final câte un elev va Elevii rezolva
prezenta frunza sa și o va cerința primită. Activitate
lipi la ghiveciul pe grupe
corespunzător faptei
scrise.

Aprecieri
verbale
VII Asocierea şi 9 Profesorul le amintește Elevii răspund Lectura Prezentare
generalizarea elevilor cuvintele cerințelor PPT
Mântuitorului și le profesorului.
citește explicația sf.
Ioan Gură de Aur: „Câtă
înţelepciune este cuprinsă în Explicația
cuvintele lui Solomon: Cel ce
are milă de sărman împrumută
Domnului (Sol. 19, 17)! Iată ce
împrumut nemaivăzut! Dăm
cuiva şi primim înapoi de la
altcineva. Mă vei întreba de ce
nu a spus Solomon că cel care
dă milostenie săracului dă lui
Dumnezeu, ci că Îl împrumută
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pe Dumnezeu? Ca să nu
crezi că ceea ce primeşti de
la Domnul e un lucru lipsit
de o mare importanţă.
Dumnezeu ştie că suntem
CG1 lacomi şi vrem să dobândim
din ce în ce mai multe Prezentare
bunuri. Cel care are bani nu PPT
vrea în nici un chip să
împrumute săracului fără să
primească o asigurare că
banii îi vor fi daţi înapoi.
Aşadar, acestuia nu îi pasă
de semenul său, ci
urmăreşte numai câştigul.
Săracul nu poate să pună
chezăşie pământ sau
altceva, pentru că nu are; nu
poate găsi pe nimeni care să
se pună zălog pentru el,
deoarece nimeni nu are
CG2 încredere în el. Aşadar,
văzând Dumnezeu pe de o
parte că săracul este în
primejdie din pricina
sărăciei sale, şi pe de altă
parte că bogatul este în
primejdie din pricina lipsei
sale de
omenie, S-a pus El însuşi
chezăşie pentru sărac
dinaintea bogatului. De
aceea spune Sfânta
Scriptură: Cel ce are milă
de sărman împrumută
Domnului.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII Aprecierea 1 Se fac aprecieri Elevii ascultă cu Activitate Aprecieri
activităţii generale și individuale atenție precizările frontală individu-
elevilor privind atât pregătirea profesorului. Explicația ale
elevilor pentru lecție,
cât și implicarea lor în
predarea noilor
cunoștințe
Se notează elevii care
au participat activ.
IX Precizarea 2 Se anunță, se explică și Elevii scriu tema Explicația Caiet Activitate
temei pentru se notează pe tablă pe caiet frontală
acasă tema. „Mântuitorul a
hrănit mulțimile doar
trupește sau și
sufletește?”
X Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea
activităţii Salutul Salutul
OGLINDA TABLEI

Milostenia – manifestare a iubirii față de semeni

Milostenia este dovada iubirii creștine.


Milostenia poate fi:
a) trupească
b) sufletească

S-ar putea să vă placă și