Sunteți pe pagina 1din 2

Data _____________________ Numele __________________________

TEST DE EVALUARE FINALĂ

1.Completează spaţiile libere cu adresa ta:

Eu locuiesc pe strada_____________________, bloc ( numărul )______, scara ___,


apartamentul_____, localitatea______________, judeţul ____________________ .

2. Numerotează anotimpurile din imaginile de mai jos după cum urmează ele în timpul
anului

3.

Colorează cu verde legumele, cu roşu fructele şi cu galben cerealele:

grâu ardei mere porumb roşii prune secară

gutui pere căpşune vinete varză ovăz

4.Colorează cu verde animalele domestice şi cu albastru pe cele sălbatice.

1
vulpe, oaie, vacă, lup, porc, cal, găină,

rândunică, barză, pisică, urs, câine, veveriţă, gâscă.

5. Colorează imaginile în care copii procedează corect:

6. Scrieţi trei reguli de igienă pentru păstrarea sănătăţii :