Sunteți pe pagina 1din 3

GRĂDINIŢA PP 20 ARAD

GRUPA MICĂ B

CARACTERIZAREA GRUPEI MICI B-AN ŞCOLAR 2010-2011

În anul şcolar 2010-2011 în grupa mică B sunt înscrişi 28 de copii cu


varste cuprinse între 2 ani şi 4 luni si 3 ani si 9 luni dintre care 11 fete şi 17
băieţi. Dintre acestia 26 sunt de nationaliata română si 2 de naţionalitate
maghiară.
Toţi copii provin din familii cu origine bună şi foarte bună din punct de
vedere socio-economic ce s-a observat în comportamentul copiilor la
intrarea în colectivitate dar şi în atitudinea părinţilor faţă de „criza de
acomodare” a unora dintre copii,părinţi ce au colaborat şi s-au supus
regulilor stabilite la nivel de clasă în legatură cu socializarea copiilor.
Limbajul copiilor este în limite normale , in conformitate cu vârsta
fiecăruia, s-au semnalat defecte minore de vorbire la 18 copii,2 copii nu
vorbesc decat cuvinte monosilabice iar 2 vorbesc limba maghiară,restul
efectivului având un limbaj conform vârstei cu un vocabular foarte
dezvoltat.
La fel motricitatea, capacităţile cognitive, gândirea, memoria şi imaginaţia
sunt conform testelor(probelor de evaluare iniţială) în paramentrii
corespunzători vârstei. Activitatea voluntară slab reprezentată, puterea de
contrerare,stabilitate şi distribuţia atenţiei sunt slabe şi ele ,lucru absolut
normal la trei ani.
Probele de evaluare initială aplicate pentru cunoaşterea nivelului dezvoltării
senzoriale şi a personalităţii precum şi la nivelul deprinderilor de bază au
aratat rezultate încurajatoare.
Statistic nivelul grupei de preşcolari conform evaluării iniţiale l+am apreciat
ca bun spre foarte bun până la sfârşitul anului şcolar, timp în care vom lucra
atât frontal dar mai ales pe grupuri mici şi individual folosind cele mai
potrivite tehnici şi mijloace didactice pentru creşterea performanţei grupei.

Educatoare: Bătrân Loredana


Miclea Teodora
OBSERVATII PSIHOPEDAGOGICE PENTRU PERIOADA 1.09-1.10 2010

GRĂDINIŢA: PP 20 ARAD
EDUCATOARE : BĂTRÂN LOREDANA- MICLEA TEODORA

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI:_________________________________________

I.STABILIREA LEGATURILOR COPILULUI CU ADULŢII:


- arată-nu arată respect pentru adulţii din jur
- stabileşte-nu stabileşte legaturi cu adulţii
-cere- nu cere ajutorul adulţilor
- recunoaşte –nu recunoşte greşala şi ii cere scuze
- există- nu există concordanţă intre comportamentul copilului în grădiniţă şi familie

II. STABILIREA LEGĂTURILOR CU COLEGII DE GRUPĂ:


-se adaptează uşor- greu la grupul de copii
-stabileşte –nu stabileşte legaturi cu colegii-este inadaptabil
-trece uşor-greu de la un rol la altul
- mediază – nu mediază conflicte,responsabilităţi, roluri

III. CONDUITA ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR


- Este activ,interest,atent
- Este active numai cand e solicitat
- Este inactiv, absent, deyinteresat
- Este disciplinat daca este supravegheat
- Are preocupari colaterale, dar nu deranjează colegii
- Ste turbulent,distrage atenţia colegilor,indisciplinat
- Indeplineşte sarcinile: intodeauna….uneori…..la insistenţe……refuză sarcinile primate
- Este-nu este creativ
- Conduita în timpul activităţilor este: echilibrată……stabilă…..instabilă

IV. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI:


- Este bun organizator,are spirit de iniţiativă
- Este bun executant, fără iniţiativă
- Este individualist se sustrage sarcinilor collective
- Este retras ,izolat, nu se implică
- Se integrează uşor-greu în activităţile desfăşurate cu toţi copii
- Colaborează- nu colaborează cu partenerii de grup în timpul activităţilor
- Trece uşor-greu de la o activitate la alta
- Înţelege şi respect sarcinile în timpul activităţii: în totalitate……parţial……nu înţelege-nu rspectă
- Realizează sarcinile: în totalitate şi individual…..în totalitate şi cu ajutor..parţial şi cu ajutor…
parţial şi fără ajutor

V ABILITĂŢI DE RELAŢIE CU GRUPA:


- Influenţează colegii….pozitiv..negativ
- Este popular…nepopular
- Este timid,sfios……..nu se teme de colectivitate
- Este- nu este- increzător în sine
- Este- nu este simpatiyat de colegi
- Este modest trece neobservat
- Este ambitios, se impune
Educatoare: Bătrân Loredana
Miclea Teodora