Sunteți pe pagina 1din 7

Sisteme cu suruburi de

miscare
Organe de masini

FACULATEA DE INGINERIE MECANICA SI MECATRONICA

September 23, 2019


Authored by: Georgiana PADURARU
Cuprins
1. Caracterizarea transmisiei surub piulita ......................................................................... 1
2. Alegerea materialelor pentru cupla surub piulita ........................................................... 1
3. Predimensionarea filetului. Alegerea tipului filetului si a dimensiunilor standardizate ... 1
3.1. Calculul rezistentei admisibile la compresiune (surub) .......................................... 1
3.2. Prediemnsionarea filetului la solicitare compusa ..................................................... 2
3.3. Verificarea conditiei de autofranare ........................................................................ 2
3.4. Verificarea la flambaj .............................................................................................. 3
Stabilirea tipului de rezemare: ....................................................................................... 3
Calculul coeficientului de zveltete.................................................................................. 3
Calculul coeficientului de siguranta la flambaj ............................................................... 3
3.5. Determinarea numarului de spire in contact ............................................................ 4
3.6. Verificarea spirei filetului ........................................................................................ 4
Solicitarea de incovoiere................................................................................................ 4
Solicitarea la forfecare ................................................................................................... 4
Tensiunea echivalenta .................................................................................................... 5
3.7. Verificarea preliminara a portiunii filetate a surubului ............................................ 5
Sisteme cu suruburi de miscare

1. Caracterizarea transmisiei surub piulita


Transmisia surub-piulita alcatuita dintr-un surub si o piulita aflate in miscare relativa in
timpul functionarii, realizeaza transmiterea si transformarea miscarii si a fortei. Cu aceste
functii, transmisia surub-piulita se intalneste frecvent in contructia de masini simple cum sunt
cricurile si presele manuale, in constructia masinilor unelte, etc.
Ca principale avantaje ale folosirii transmisiei surub piulita se pot enumera:
- Constructie si executie relativ simple
- Precizie buna
- Functionare fara zgomot
- Gabarit redus
- Posibilitatea transmiterii unor forte relatic mari.
Ca principal dezavantaj se mentioneaza existenta unor frecari importante intre spirele
filetelor, care determina randamente mici, uzuri mari (ce conduc in timp la jocuri mari) si
in consecinta la viteze de lucru limitate.

2. Alegerea materialelor pentru cupla surub piulita


Necesitatea asigurarii rezistentei la uzare si a unui coeficient de frecare redus presupune
utilizarea unui cuplu de materiale cu bune propietati antifrictiune.
Intrucat solicitarile corpului surubului sunt relativ mari materialul acestuia este de regula
otelul. Propietatile antifrictiune ale cuplului de materiale vor fi in general asigurate de
materialul piulitei.
Materialele vor fi alese din anexa A2 din indrumar. Pentru surub se va alege otel iar pentru
piulita se va alege fonta.

3. Predimensionarea filetului. Alegerea tipului filetului si a


dimensiunilor standardizate

3.1. Calculul rezistentei admisibile la compresiune (surub)


𝑅𝑝0.2
𝜎𝑎𝑐 =
𝑐
c = 2...5 coeficient de siguanta
Rp = 𝜎𝑐 conf A2
Rm = rezistenta la tractiune (A2) = 𝜎𝑟 rezistenta la rupere

1
Sisteme cu suruburi de miscare

3.2. Prediemnsionarea filetului la solicitare compusa


Tractiune /Compresiune
Se va utiliza o forta de calcul: 𝐹𝑐 = 𝛾 ∙ 𝐹1
F1 = forta data prin tema
𝛾 = factor de majorare 1.27...1.32 (Tab2.1)
𝐹𝑐
𝐴𝑛𝑒𝑐 =
𝜎𝑎
𝜎𝑐
𝜎𝑎 = = 𝜎𝑎𝑐
𝑐𝑐

𝐹𝑐 𝛾 ∙ 𝐹1 𝜋 ∙ 𝑑32 4 ∙ 𝛾 ∙ 𝐹1
𝐴𝑛𝑒𝑐 = = = → 𝑑3 = √
𝜎𝑎 𝜎𝑎 4 𝜋 ∙ 𝜎𝑎

Din anexa A3 se va alege un surub cu diametru d3 mai mare decat cel rezultat din calcule.

3.3. Verificarea conditiei de autofranare


Asigurarea autofranarii apare ca o conditie in majoritatea constructiilorcu suruburi de
miscare la sistemele actionate manual este preferabil ca autofranarea sa se realizeze direct
de catre filet. Filetele asigura autofranare atunci cand unghiul de inclinare al filetului ψ este
mai mic decat unghiul de frecare redus φ’.
ψ ≤ φ’
𝑝
tan 𝜓 =
𝜋 ∙ 𝑑2
𝜇
tan 𝜑′ = 𝛼
cos
2
α = 30° si μ → tab 2.2 pt otel pe fonta (0.08...0.20)

2
Sisteme cu suruburi de miscare

3.4. Verificarea la flambaj


Suruburile lungi sunt solicitate la compresiune, sunt in pericol de a flamba. Dimensiunile
filetului, determinate anterior trebuie sa asigure o siguranta suficienta si fata de flambaj.

Stabilirea tipului de rezemare:


Pentru sistemele cu surub: 𝐿 = (1.35 … 1.45) ∙ 𝐻
H = cursa de realizat data prin tema.
Pt cazul:
1 → 𝑙𝑓 = 2 ∙ 𝐿

2 → 𝑙𝑓 = 𝐿
√2
3 → 𝑙𝑓 = ∙𝐿
2

4 → 𝑙𝑓 = 0.5 ∙ 𝐿

Calculul coeficientului de zveltete


𝑙𝑓
𝜆=
𝑖𝑚𝑖𝑛
lf = lungimea de flambaj
imin = raza de inertie minima

𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑖𝑚𝑖𝑛 = √
𝐴

𝜋 ∙ 𝑑32
𝐴=
4
𝜋 ∙ 𝑑34
𝐼𝑚𝑖𝑛 =
64
Se compara λ cu valorile limita λ0 din tabelul 2.3
Daca λ < λ0 – flambajul este plastic
Daca λ > λ0 – flambajul este elastic

Calculul coeficientului de siguranta la flambaj


𝐹𝑓
𝑐𝑓 = ≤ 𝑐𝑓𝑎
𝐹1
Ff = forta critica de flambaj
Pentru flambaj plastic: 𝐹𝑓 = 𝜎𝐹 ∙ 𝐴 cu 𝜎𝐹 = 𝑎 − 𝑏 ∙ λ

3
Sisteme cu suruburi de miscare

Pentru flambaj elastic:


𝜋2 ∙𝐸∙𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐹𝑓 = 𝑙𝑓2

cfa = coeficient de siguranta admisibil, la solicitarea la flambaj . Pentru sistemele ce fac


obiectul indrumarului de poate considera cfa= 3...5
Cand siguranta la flambaj nu este nu este suficienta, se mareste diametrul surubului (alt filet)
pastrandu-se acelasi pas si se reia verificarea.

3.5. Determinarea numarului de spire in contact


Numarul minim de spire necesare a fi in permanenta in contact, z, se va determina din
conditia de rezistenta la uzare.
𝐹1
𝑧=𝜋 < 𝑏 (6 … 8)
∙ (𝑑2 − 𝐷 2 ) ∙ 𝜎𝑎𝑠
4
𝜎𝑎𝑠 = 10 … 15 (20)
Valoarea rezultata din calcul se rotunjeste de regula la numarul natural superior.
Daca z< 5 se va adopta z=5
Daca z>10 se va mari d3

3.6. Verificarea spirei filetului


Gandind pe modelul fizic al unei grinzi incastrate, solicitarile spirei filetului sunt: incovoierea
si forfecare. Deoarece cele doua eforturi apar in sectiunea de incastrare, se recomanda sa se
verifice la solicitare compusa atat spirele piulitei cat si ale surubului.

Solicitarea de incovoiere
𝐹1
𝑀𝑖 ∙ 𝑙𝑖
𝜎𝑖 = = 𝑧
𝑊 𝑊

Solicitarea la forfecare
𝐹1
𝑘𝑚 ∙ 𝑧
𝜏𝑓 =
𝐴
Pt. Filet trapezoidal interior (anexa A3, fig. A3.1)
𝐻1
𝑙𝑖 = + 𝑎𝑐
2
𝑝 2
𝑏 ∙ ℎ2 𝜋 ∙ 𝐷4 ∙ (2 + 2 ∙ 𝑙𝑖 ∙ tan 15°)
𝑊=( )=
6 6

4
Sisteme cu suruburi de miscare

𝑝
𝐴 = 𝜋 ∙ 𝐷4 ∙ ( + 2 ∙ 𝑙𝑖 ∙ tan 15°)
2
Pentru filet fereastrau interior (Anexa A3, fig. A3.2)
𝐻1
𝑙𝑖 =
2
𝑏 ∙ ℎ2 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ (𝑝 − 𝑤)2
𝑊=( )=
6 6
𝐴 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ (𝑝 − 𝑤)
Coeficientul de corectie 𝑘𝑚 = 0.55 … 0.75 tine seama de repartitia neuniforma a a tensiunilor
Pentru verificarea filetului surubului in relatiile de mai sus se inlocuiesc D4 si D prin d3

Tensiunea echivalenta

𝜎𝑒𝑐ℎ = √𝜎𝑖2 + 4 ∙ 𝜏𝑓2 ≤ 𝜎𝑎

Daca tensiunea admisibila este depasita exista urmatoarele alternative:


- Marirea numarului de spire in contact pana la 10
- Utilizarea unui alt material
- Marirea filetului

3.7. Verificarea preliminara a portiunii filetate a surubului


Deoarece dimensiunile filetului determina implicit dimensiunile altor elemente ale
sistemului, este util sa se faca o verificare la solicitarea compusa a portiunii filetate a surubului
care este de obicei sectiuea periculoasa avand diametrul cel mai mic. De regula solicitarea
este de compresiune (tractiune) cu forta F1 si rasucire cu momentul de insurubare M12.
𝑑2
𝑀12 = 𝐹1 ∙ ∙ tan(𝜓 + 𝜑′ ) = 𝑀21
2
𝐹1
𝜎=
𝜋 ∙ 𝑑32
4
𝑀12
𝜏=
𝜋 ∙ 𝑑33
16
𝜎𝑒𝑐ℎ = √𝜎 2 + 4 ∙ 𝜏 4 ≤ 𝜎𝑎
Daca conditia de rezistenta nu este indeplinita se va mari filetul.