Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 3

Protectia mediului Statul recunoaste oricarei personae dreptul la Coordonarea, implementarea si


Reglem. Prot med e un obiectiv de interes un mediu sanatos si echilibrat ecologic prin reglementarea in dom prot med revin autoritatii
public major realizandu-se pe baza principiilor legea protectiei mediului 137/95 garantand in publice centrale pt prot mediului agent nat. pt
si elem strategice care conduc la dezvoltarea acest scop: prot med, agent regionale si judetene pt prot
durabila a societatii. 1.accesul la inform privind med cu respectarea med, precum si adinistratiei rezervatiei
Principiile sunt: cond conflict prevazute in legislatie biosferei Delta Dunarii.
-principiul integrarii politicii de mediu in 2. asocierea in org pt prot med Controlul respect masurilor de prot a
cadrul politicii sectoriale 3. consultant in procesul de luare a deciziilor mediului se relizeaza de Garda nat de Mediu,
-princ precautiei in luarea decisiilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de precum si de personalul autor, al autoritatilor d
-princ actiunii preventive mediu, elab planurilor si progr de med eprotectie a mediul.
-princ retinerii poluan la sursa 4. dreptul de a se adresa direct sau prin
-princ poluantorul plateste intermediu organ pt prot med, autoritatilor Autoritatea centrala pt PM elaboreaza
-princ conservarii biodiversitatii si a ecos administrative si/sau judecatoresti procedura specifica de autorizare pt activ.
specifice cadrului biogeogr natural 5. dreptu la despagubire pt prejudiciu suferit. economice si sociale, modelul cadru de
-princ util durabila a resurselor Autoritatile administratiei publice prevad in intocmire a raportului privind studiul de impact
-princ inform si participarea publicului la bugetele proprii fonduri pt indeplinirea asupra med si elibereaza acordul si/sau dupa
luarea deciz precum si accesul la justitie in obligatiilor rez din implementarea legislatiei caz autorizatia de mediu.Valabilitatea acordului
probl de mediu comunitare din dom mediului si pt programe de si autor.de mediu e de max 5 ani.
-princ dezvoltarea colab. Inter. Pt protect med. prot a med. Acordul sau autorizatia poate fi revizuita da-
1 2 3

ca apar elemente noi, necunoscute la data Sumele incasate din tarife se util de autor pt Supraf. terestre si acvatice supuse unui
emiterii putandu-se cere chiar refacerea finantarea unor cheltuieli materiale, expertise regim de conservare sunt gestinate de
raportului privind studiul de impact. tehnice, dotari si investitii specifice. Acestea se detinatorii legali numai in cazul in care acestia
Procedura de autoriz e publica, presupune evidentiaza in cont distinct si se gestioneaza in se angajeaza sa aplice masurile de conservare
mediatizarea obiectelor si activitatilor pt care se regim extrabugetar. Autor pt PM pot utilize o stab de autoritatea centrala pt PM.
cere acordul sau autoriz de mediu si a studiilor cota de pana la 15% din aceste venituri Detinatorii cu orice titlu care aplica masurile
de impact, dezbaterea publica asigurandu-se de extrabugetare pt acordarea de stimulente de conservare sunt scutiti de impozit, iar cei
autor pt PM. personalului. particulari vor fi compensati in raport cu
Studiile de impact se real. Prin unitati La schimbarea destinatiei sau a propriet. valoarea lucrarilor de refacere executata.
specializate prin personae fizice sau juridice Investitiei precum si la incetarea activ. Protejarea unor specii si organ rare
atestate, cheltuielile fiind suportate de titularul generatoare de impact asupra med de catre amenintate cu disparitia conserv. biodiversitatii
proiectului sau al active. Raspunderea pt fostul propietar. si instituirea de arii protejate sunt prioritare in
realitatea inform. furnizate revine titularului, iar raport cu alte interese.
pt corectitudinea raportului studiului de impact Autor centrala pt PM cu consultarea autor Protectia apelor de supr, subterane si a ecos
executantului acestuia. centrale de specialitate care gestioneaza subacvatice are ca obiect mentinerea si
Autor. Pt PM incaseaza sumele provenite din resursele nat elaboreaza reglementari tehnice ameliorarea calitatii si productiv. nat. a acestora
taxele pt emiterea acordurilor si autor de privind masurile de protectie a ecos de in scopul evitarii unor efecte neg asupra med,
mediu.Cuantumul taxelor se stabileste la conservare a bidiversitatii de gospadarire sanat. Umane si bunurilor materiale.
propunerea autoritatii centrale pt PM prin hg. durabila a res nat si pt pastrarea sanatatii umane Controlul respectarii reglem de protectie a
4 5 6
A

apelor si a ecos acvatice e organizat si exercitat


de catre autor de mediu, cele din domeniul
apei, cele d ela sanatate etc.