Sunteți pe pagina 1din 16

Vizat, Vizat,

Director, Responsabil comisie metodică,


Ing. Claudiu Voinia Prof. înv. primar Beciu Felicia

CLASA a II-a D STEP BY STEP


AN ŞCOLAR 2018-2019
Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr.3418/19.03.2013

Prof.înv.primar: Antal Andreea


Vlaiconi Simona
Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

 Structura anului scolar 2018/ 2019 aprobată prin OMEN nr.3220/ 19.02.2018

 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS


nr.3371 din 12 martie 2013
 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 3418/ 19.03.2013

* Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ,Clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ,Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,Clasa pregătitoare, clasa I şi
clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa
a II-a Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 3418/19.03.2013

Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni, din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”- 15-19 aprilie 2019

Nr. de ore/ disciplină conform planului cadru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 6 ore pe săptămână


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 5 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP -1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM -2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂȚI PRACTICE AVAP -2 ore pe săptămână
RELIGIE -1 oră pe săptămână
LIMBĂ MODERNĂ-ENGLEZĂ -1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE FIZICĂ - 2 ore pe săptămână

MANUALE UTILIZATE LA CLASA a II-a:


1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și
Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Olga
Pîrîială, Editura Didactică și Pedagogică,București, 2018
3. Arte vizuale și abilități practice , Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Ed.Litera,
București, 2015 (partea I și partea a II-a)
4. Muzică și mișcare, Alina Perțea, Dumitra Radu Ed.Aramis, București, 2016 (partea I și partea
a II-a)
5. Dezvoltare personală , Constanta Cuciinic, Ed. Ars Libri, 2016 Ed. Aramis, București, 2015
(partea I și partea a II-a)
SEMESTRUL I
Nr. Unități tematice Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. specifice ore
1. Bine te-am regăsit 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 12 2săpt.
CLR
dragă școală! 1.2. competenţelor clasei I I –II
1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi 10-21
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi sept.2018
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei
poveşti
● Evaluare iniţială
1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor 10
MEM
1.2. clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0-100
3.1. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.2. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
4.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.1. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
5.2. În tabără
6.1. La mare
3
6.2. La concert
Natura, prietena mea
● Evaluare iniţială
1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 2
DP ceilalţi
2.3  Eu si ceilalti – “Amintiri din vacanță”
Eu,familia și prietenii
Eu,colegii și vecinii
 Cum arată oamenii
MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; Legătura 4
2.1. dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul
3.1. ● Timbrul
3.2. Sunete din mediu înconjurător
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; 4
AVAP 2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea
2.5. obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor. Litere şi
cifre
● Evaluare
2. Școala și cartea, 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea 18 3 săpt.
CLR
doi prieteni 1.2. Comunicarea orală. Dialogul III- V
adevărați 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva 24.09-
2.2.  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog 12.10.
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt 2018
3.1. Formarea unei solicitari
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin
Recapitulare – În căutarea comorii
Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

4
Numerele naturale de la 0 la 1000 15
MEM
●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
Corpul omenesc
Compararea nr.naturale de la 0 la 1000.
Mentinerea sanatatii
Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000
Numere pare. Numere impare
Boli provocate de virusuri.
● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare
1.1 Eu si ceilalti 3
DP
1.2 Sa ne cunoastem mai bine!
2.1 Fapte care ne apropie de ceilalti
2.3 Suntem diferiti, dar asemanatori
MM 1.4 Sunete muzicale vocale 6
2.1 Sunete muzicale instrumentale
3.1 Recapitulare
3.2 Evaluare
1.1 Materiale și instrumente 6
AVAP
2.2 Oamenii comunică
2.3 Litere și cifre
2.5 Evaluare
3. Toamna, doamnă 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 3 săpt.
CLR
ruginie 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină VI-VIII
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei
1.4. celuilalt vorbitor. 15-26.10.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea 2018-
2.2. ● Textul narativ Vacanță
2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. Descrierea înv.
2.4. unui personaj primar
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un 05-09.11.
3.2. ● Texte suport: 2018
3.3. Ciuboțelele ogarului, Călin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. ● Recapitulare Călător în țara poveștilor
4.2. ● Evaluare sumativă
5
4.3. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 15
MEM
1.5.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000,
1.6. fara trecere peste ordin
3.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere
3.2. peste ordinul unităților
4.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere
4.2. peste ordinul zecilor
5.1. 5.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere
peste ordinul unităților si al zecilor
Plantele și animalele
Caracteristici commune viețuitoarelor-creștere, înmulțire
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare
1.1 Sunt la fel cum sunt ceilalti. Sunt diferit de ceilalti 3
DP
1.2 Cum sunt eu, cum sunt ceilalti
2.1 Recapitulare/Evaluare
2.3
MM 1.1; 1.2 Jucării instrumentale 6
1.3; 1.4 Jucării muzicale din materiale naturale și reciclabile
2.1; 2.3 Orchestra de jucării muzicale
3.1; 3.2 Recapitulare
3.33.4 Evaluare
1.2 Familia mea 6
AVAP
2.1 Casa mea
2.2 Locul unde mă joc
2.3 2.4 Evaluare

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 27 OCTOMBRIE- 04 NOIEMBRIE 2018

6
4. Familia, leagănul
CLR
1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul 18 3 sapt.
copilăriei 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in
1.3. versuri
1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate IX-XI
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei 12-30.11.
2.3.  Dialoguri despre familie și locuință 2018
2.4.  Descrierea unei persoane
3.1.
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.2.
 Texte suport
3.3.
”Mama”,după Panait Cerna
3.4.
”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.1.
• Recapitulare. Noi și cuibul parintesc
4.2.
Evaluare sumativă
4.3.
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Înmulțirea numerelor natural. Pământul: uscat, apă, 15
MEM 2.2.
3.1. atmosferă
3.2. Adunarea repetată.Uscat și apă
4.1. Înmulțirea cu factor 2, 3.Ce este aerul?
4.2. Înmulțirea cu factor 4,5, 6. Atmosfera
5.1. Proprietăție înmulțirii
5.2.
Recapitulare Evaluare
1.3. Igiena personala-Ne place sa fim curati si sanatosi 3
DP
2.1. Igiena salii de clasa.Reguli de igiena acasa.Cum sa fiu sanatos.
2.3. Recapitulare/ Evaluare
3.1. 3.2.
MM 1.1; 1.2 Ritmul 6
1.3; 1.4 Sunetul lung, sunetul scurt
2.1; 2.3 Marcarea structurilor ritmice
3.1; 3.2 Audiția interioară. Improvizația ritmică spontană
3.3 Recapitulare
3.4 Evaluare

7
1.1 Povești despre curcubeu 6
AVAP
1.2 Cu umbrela prin ploaie
2.2 Curcubeul nostru
2.3 2.4 Evaluare
5. ● Povestirea orală a unui fragment de text 18 3 sapt.
CLR
1.2. ●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor
Vin sărbătorile ! 1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii! XII-XIV
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b 03-21.12.
3.1. ● Intonarea propozițiilor 2018
3.2. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.1. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles asemănător
4.2. Texte suport
4.3. ,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100. Forme de relief 15
MEM
1.6. • Inmulțirea cu factor 7 sau 8
5.2. Înfățișarea suprafeței pământului
3.1. • Inmultirea cand unul dintre factori este 9 sau 10.
3.2. Câmpia
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe
operații
Dealurile și munții
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
1.3. Emotiile mele. Cum imi exprim emotiile? 3
DP
2.1. Gandurile noastre ne creeaza emotii
2.3. Emotiile in imagini si culori
3.1.
3.2.
MM 1.3 Melodia 6
1.4 Sunete înalte, sunete joase
8
2.1 Mersul melodiei
2.2 Strofa și refrenul
3.1 3.4 Colinde
1.2 Ninge 6
AVAP
1.3 Omul de zăpadă
2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă
2.5; 2.6 Evaluare

VACANȚĂ DE IARNĂ – 22 DECEMBRIE 2018- 13 IANUARIE 2019

6. Farmecul iernii 1.1. ● Recapitulare 18 3 săpt.


CLR
1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate XV-XVII
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunția clară și corectă 14.01-
3.1. Virgula 01.02.
3.2. ● Textul nonliterar/informativ 2019
3.4. Descrierea unui fenomen
4.1. Propoziția
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustrație
Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100 15
MEM
1.6. • Scăderea repetată.
2.2. Medii de viață: Lacul, Balta, Marea neagră, Delta
3.1. • Imparțirea numerelor naturale folosind scăderea repetată.
3.2. Lacul și balta

9
5.2.  Legătura dintre înmulțire și împărțire
• Împărțirea la doi. Doimea.
Marea Neagră
 Împărțirea la 3 și 4.
Delta Dunării
 Împărțirea la 5 și 6.
 Fracții. Doimea, pătrimea. Fracții echivalente
 Probleme cu operații de împărțire
 Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
2.1 Emotii care ne fac bine. Emotii care ne fac rau 3
DP
2.2 Sa ne intelegem mai bine emotiile
2.3 Imi stapanesc emotiile

MM 1.3 Melodia 6
1.4 Genuri muzicale
2.1 2.2 Folclorul copiilor
3.1 3.4 Recapitulare
Evaluare
2.1 Piatră 6
AVAP
2.3 Lemn
2.4 Plastic
2.5 Recapitulare
Evaluare

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ- 02-10 FEBRUARIE 2019

SEMESTRUL AL II-LEA
7. Învățăm să CLR 1.1. ● Dialogul 18 3 săpt.
ne 1.2. Dialogul în situații concrete
comportăm 1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri I-III
1.4. Povestirea orală a unui text citit 11.02-
1.5. A cere și a da informatii 01.03.
1.6. ● Două puncte 2019
3.1. Repovestirea unei întamplari citite
3.2. Scrierea pe liniatură dictando
10
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare Despre prietenie
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.5. Impărțirea numerelor naturale. Medii de viață. Unde și 15
1.6. vibrații
5.2.  Împărțirea la 7.
3.1. Medii de viață. Pădurea.
3.2.  Împărțirea la 8 și 9.
4.1. Unde și vibrații. Intensitatea și tăria sunetului.
4.2.  Cazuri speciale de împărțire.
Medii de viață. Deșertul.
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare

2.1. Relatiile cu ceilalti. Prietenia 3


DP
2.3. Respectul. Prietenia si conflictele. Bunele maniere
Recapitulare. Evaluare
MM 1.1 Interpretarea 6
1.3 Nuanțe
1.4 Cântec vesel, cântec trist
2.1 Procedee armonico-polifonice: solist, cântare în lanț, dialog
2.2 muzical, grupe alternative
Recapitulare
Evaluare
1.2 Muzica, pasiunea mea 6
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie
2.3 Evaluare

11
8. Călător pe CLR 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană. 18 3sapt.
aripile 1.2. Desparțirea în silabe la capăt de rând
imaginației 1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit IV-VI
1.4. ● Acordul în număr și gen
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o 04.03-
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate 22.03.
3.1. ● Texte suport: 2019
3.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
4.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
4.2. ● Recapitulare
5.1. Hoinărind prin Țara Minunilor
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 2.1. Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații 15
2.2. Medii de viață:polul Nord și Polul Sud.
3.2.  Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații;
4.1.  Probleme care se rezolvă prin mai multe operații
4.2.  Recapitulare
5.1  Evaluare
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

2.1. Timpul, cal mai bun prieten. Stiu sa-l folosesc? 3


DP
2.2. Scolarul si programul zilnic de activitate. Programul meu
2.3. zilnic
Timpul meu pentru activitate si odihna
MM 2.3 Cântare vocală 6
3.1 Poziția, emisia, tonul, semnalul de început, dicția,
3.3 sincronizarea
3.4 Cântare vocală în colectiv
Cântare vocală în grupuri mici
Cântare vocală individuală
Recapitulare
Evaluare

12
2.1 Frunze 6
AVAP
2.2 Flori
2.3 Fructe
2.4 2.5 Evaluare
Bun venit, CLR ● Sunelele limbii române 18 3săpt.
9. primăvară! 1.1. ● Vocale şi consoane
1.2. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, ia, VII-IX
1.3. ie, ua, uă
1.4. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 25.03-
1.5. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări 12.04
1.6. ● Texte suport: 2019
3.1. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
3.2. Buburuza, după Eugen Jianu
4.1. ● Recapitulare. File din cartea naturii
4.2. ● Evaluare sumativă
5.1. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
5.2. 6.1. ● La pas!Un pas mai sus!
6.2. 6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 3.2. Figuri și corpuri geometrice. Forme de transfer de energie- 15
4.2. electricitatea
6.1. • Figuri plane-pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc
6.2. • Axa de simetrie.
6.3. Corpuri și materiale care conduc electricitatea
6.4. • Corpuri geometrice-cub, cuboid, cilindru, sferă, con
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.2. Cand si cat invat ? Cum invat ? 3
DP
3.1. Invatarea poate fi un joc frumos daca stii sa joci.Cum poti face
3.2. invatarea mai usoara ?
Recapitulare/ Evaluare
MM 1.1 Cântare instrumentală 6
1.3 Percuția corporală diversă
2.1 Cântarea cu acompaniament
Recapitulare/Evaluare

13
1.3 Familia Miau 6
AVAP
2.2 Fluturi
2.3 2.5 Evaluare

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 15- 19 APRILIE 2019

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 20 APRILIE- 05 MAI 2019


10. CLR 1.1. ● Textul informativ 18 3săpt.
Copilăria cea 1.2. Scrierea funcțională. Biletul.
mai frumoasă 1.3. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare X- XII
vârstă 1.4. Afișul
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
3.1. ● Text suport: 06.05-
3.2. Cheile, după T.Arghezi 24.05.
4.1. Întâlnire în lumea căților 2019
5.1. ● Recapitulare . Către vacanță
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce știu? Cât știu? Cum știu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 3.2. Măsurări. Forțe exercitate de magneți 15
4.2.  Măsurarea lungimilor
6.1.  Măsurarea capacității vaselor
6.2.  Măsurarea masei corpurilor
6.3.  Măsurarea timpului
6.4.  Ceasul, ora minutul,
 Săptămâna, luna, anul
 Monede și bancnote
Recapitulare. Evaluare
1.3. Oamenii si meseriile lor. Meseria, bratara de aur 3
DP
2.3. Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ?
Despre meserii-recapitulare
MM 3.1 Mișcarea pe muzică 6
3.2 Dirijatul intuitiv
14
3.3 Miscari sugerate de text/de ritm
3.4 Pasul cadențat, marșul
Recapitulare/Evaluare
1.1 Pești 6
AVAP
2.2 Țestoase de apă
2.3 Caracatițe
2.5
11. Vine vacanta! CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 18 3 săpt.
1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere XIII- XV
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar 27.05-
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 14.06.
3.2. ● Scrierea funcţională 2019
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură: Întâlnire în lumea cărților
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1 Recapitulare finală 15
1,2 Numere naturale de la 0 la 1000
1.3
1.4 Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul 0 -
1,5 1000
1.6 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 -
2.2 100
3.1
5.1 Figuri si corpuri geometrice
5.2 Măsurarea cu unităţi standard
6.4 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de
adunare, scădere, înmultire, împărtire
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
15
Evaluare finală

3.2. Recapitulare finala : 3


DP
3.3. -prietenia
-meserii
-emotii
-invatare
MM 3.1 Genuri muzicale – din folclorul copiilor 6
3.2 Recapitulare /Evaluare
3.3 3.4
2.2 La castel 6
AVAP
2.3 Cai și unicorni
2.4 Prâslea cel voinic
Personajul ECO
Recapitulare-Evaluare

16

S-ar putea să vă placă și