Sunteți pe pagina 1din 1

Nr Tematica Resurse Resurse Responsabi Termeni Indicatori

. umane materiale li de
d/ performanț
o ă
1. Depistarea Cadre Teste de Golban T Septembri Strategii de
elevilor dotați didactice. intelegenț e evaluare,
Psihologul ă. rezultatele
școlar învățării.
2. Implicarea Cadre Golban T Pe -nr. activităţi
elevilor dotați în didactice. parcursul organizate
activități anului
extracuriculare
3. Organizarea și Cadre Teste. Golban T Conform -întocmirea
desfășurarea didactice,ele graficului unui raport
olimpiadelor vi privind
școlare la rezultatele
obţinute de
disciplinile de
elevi la
studiu. concursuri

4. Promovarea și Cadre Golban T Februarie- Notă


susținerea didactice martie informativă
elevilor dotați -
concursul
,,Elevul anului,,
5. Organizarea și Cadre Golban T Aprilie -întocmirea
desfășurarea didactice unui raport
conferinței - privind
,,Muncă rezultatele
,Talent,Cutezanță obţinute de
elevi la
,, concursuri

6. Organizarea și Cadre Golban T Mai premierea


desfășurarea didactice elevilor cu
Gala rezultate
Premianților deosebit