Sunteți pe pagina 1din 1

Podişul Tibet

Podişul Tibet este un sector al regiunii de orogen alpino-


himalayene. Suprafaţa sa este slab fragmentată, însă cu altitudini foarte
mari. La periferii, versanţii sunt abrupţi, fragmentaţi de văi fluviale, care
formează defileuri. Cutremurele de pământ, conurile vulcanice şi
izvoarele termale sunt mărturii ale mişcărilor scoarţei terestre de
altădată. În Podişul Tibet izvorăsc şase dintre cele mai mari râuri ale
Eurasiei. Aici se găsesc zăcăminte foarte bogate de substanţe minerale
utile (aur şi alte metale, pietre preţioase, cărbuni, săruri ş.a.).
Podişul Tibet impresionează prin măreția și frumuseţea sa.
Varfurile inzăpezite mărginesc platourile netede, aerul este curat şi
proaspăt şi nimic nu te impiedică să admiri splendoarea din jur. In
perioadele scurte de primăvară şi vară, aici se aşterne o mare de flori
colorate, care se grăbesc să-ș i scuture seminţele pentru a supraviețui in
aceste condiții vitrege.