Sunteți pe pagina 1din 125

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I

1
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1 „IATĂ-NE ACUM ȘCOLARI” - 5 SĂPTĂMÂNI
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Evaluare inițială – probe care vizează: evidențierea achizițiilor dobândite anterior; determinarea raportului percepție-reprezentare; verificarea acuității vizuale
și auditive; determinarea volumului vocabularului; calitatea pronunției, abilități de lucru cu diferite instrumente și materiale etc. (S I, II)
1.1 Recunoașterea unor poveşti U1
1.2 Acte de vorbire: a saluta, - aranjarea imaginilor în ordine, povestirea unui anumit moment,
Caiet CLR
1.4 a se prezenta, (Cine suntn selectarea unui moment preferat etc.
( pag. 3-17)
2.1 eu ?) „a identifica un - selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce Fișe de lucru
2.2 obiect, o persoană este vorba în mesaj - realizarea unui desen pentru a indica Planșe
2.3 (Familiam mea), a formula despre ce este vorba în mesaj Prezentări
2.4 o rugăminte - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în PPT
3.2 acest fragment de poveste)?” Jucării
4.1 Cuvântul. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Jetoane
Propoziţia/ Enunţul mesaj/ text scurt audiat Suport audio-
Utilizarea cuvintelor noi în - reformularea unor mesaje video
enunţuri adecvate Audierea unei poveşti – efectuarea de predicții pornind de la Soft
titlul poveștii, apoi pe parcursul lecturii educațional
Ilustrații
Dialogul - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
Povești pe
Formularea de întrebări şi - dialoguri despre viaţa de şcolar, despre mediul înconjurător, suport digital
de răspunsuri despre: despre colegi şi prieteni, membrii familiei, despre jocuri şi Ecusoane
jocuri şi jucării, membrii activităţi, reguli de igienă alimentară și personală;

2
familiei, prieteni - dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, în care se
exersează formule de salut, de adresare, de prezentare

- identificarea unui obiect, informaţii despre forma şi utilitatea


1.1
unor obiecte;
1.2 Scriere- redactare-
1.4 Trasarea după contur, - desenarea conturului corpului

2.1 colorarea literelor mari de - exprimarea preferințelor pentru anumite activități, povești,

2.2 tipar cunoscute jucării.

2.3 Jocuri
2.4 Jocul cuvintelor – Copiii urmăresc imaginile din caiet, apoi
3.2 formulează enunțuri despre acestea
4.1 Mima: mimează o acțiune reprezentată de: personajul preferat
dintr-o poveste, jocul preferat etc. Colegii trebuie să ghicească .
Tu ești ecoul meu – reproducerea unor mesaje formulate de
adult sau copii (cu intensități diferite)
Salutul – copiii se deplasează prin clasă și își salută colegii,
folosind formule de salut preferate
Joc de prezentare: „Eu sunt… și-mi place…”
Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor cuvinte
noi/sugerate de imagini în enunțuri proprii)
Joc de continuare a frazei „Îmi place de mine pentru că…”

3
- Jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de mişcare
- Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea
ochilor, a părului)
- Elemente grafice utilizate în procesul scrierii care facilitează
însuşirea literelor şi scrierea în fir continuu.
- crearea unor ecusoane personalizate cu imagini/ simboluri

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,BOGĂȚIILE, CULORILE ȘI MUZICA TOAMNEI” – 7 SĂPT.


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Acte de vorbire: -dialoguri despre anotimpul toamna, despre mediul înconjurător,
- ascultare, vorbire, despre fenomene ale naturii, despre activităţi ale oamenilor, U2
Caiet CLR
1.1 interacţiune: reguli de igienă alimentară și personală
(pag.18-47)
1.2 - schimb de informaţii între - „citirea” simbolurilor din calendarul naturii, a orarului ilustrat Fișe de lucru
1.3 oameni Planșe
1.4 Citire-lectură - audierea unor înregistrări cu sunete din mediul înconjurător Prezentări
2.1 Simboluri uzuale din - discriminarea sunetelor din natură și a sunetelor din cuvinte PPT
2.2 universul apropiat - rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior Jucării
2.3 - exerciții de identificare a poziției unui sunet în pronunția unui Jetoane
3.2 Elemente de construcţie cuvânt Suport audio-
4.1 a comunicării - exerciții de identificare într-un șir a cuvintelor care încep/ se video

4
-Propoziţia, cuvântul, silaba termină cu un anumit sunet Soft
-Sunetele a, e, i, , o, u, s, - reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin rostirea educațional
Ilustrații
r, z, l; identificarea poziției repetată a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea tonului, volumului sau
Povești pe
sunetului în cuvânt vitezei vorbirii suport digital
- asocierea unor imagini sau obiecte, cu onomatopeele
1.1 corespunzătoare;
1.2 - jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de mişcare și
1.3 cântec
1.4 Scriere-redactare
2.1 - trasare după contur, - exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor
2.2 colorare- elemente grafice prin colorare, haşurare în interiorul unui contur,
2.3 utilizate în procesul scrierii - modelarea plastilinei, a sârmei (fructe, legume)etc.
3.2 care facilitează însuşirea - poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu
4.1 literelor şi scrierea în fir propriul corp
continuu. - orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga
etc.
- exersarea poziţiei corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
-„scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind desene,
simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior)
- despărţirea cuvintelor în silabe – identificarea şi marcarea în

5
silabe a unor sunete
- exerciţii de îmbogăţire şi de activizare a vocabularului
- trasare după contur, colorare, desenare
- desenarea unor obiecte/ ființe cu relevanță pentru copii, a căror
denumire conține(în poziție inițială sau finală) sunetul specificat
Jocuri (cu fructe și legume)
Joc de rol: „La cumpărături”
Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare:
- „Spune și dă mai departe!”
- „Ce s-ar întâmpla dacă...”
Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
- observarea (intuitivă) a cărților de diverse forme, dimensiuni,
Acte de vorbire: a solicita grosimi, cu sau fără imagini etc. U3
Caiet CLR
o informaţie, exprimarea - răsfoirea unor cărți în colțul amenajat cu o minibibliotecă, în
Fișe de lucru
unei păreri, trăiri. Oferirea biblioteca școlii etc.
Planșe cu
de informaţii despre: -selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce
litere
povestea preferată, este vorba în mesaj;
Prezentări
personajul preferat, filmul, - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
PPT

6
1.1 cântecul preferat. mesaj; Jucării
1.2 Citire-lectură – Cartea, - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în Jetoane cu
1.3 coperte, foaie, pagini, acest fragment de poveste)?”; litere, silabe,
1.4 numerotare, text, , ilustrații - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care cuvinte,
2.1 Forme ale discursului testează înţelegerea textului audiat; imagini
2.2 oral- Povestire după - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Suport audio-
2.3 imagini mesaj/ text scurt audiat; video
2.4 Sunetele a, m, u, n, i, e, r, - reformularea unor mesaje; Soft
3.1 o, c, v, l, t şi literele mici şi - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat; educațional
Ilustrații
3.2 mari de tipar. Citirea -numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de
Povești pe
3.4 literelor, a silabelor, a poveste; suport digital
4.1 cuvintelor de pe etichete, - oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: Ecusoane

asociate unor imagini sau „Cine? Ce? Unde? Cum?”


obiecte pag - recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu
Scriere- redactare un mesaj audiat anterior ;
- Trasarea după contur, - reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în
desenarea şi colorarea funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune, întrebare,
literelor mari de tipar exclamaţie, supărare, bucurie etc.);
- formularea unor răspunsuri ce presupun alegere duală/
multiplă;
- lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate;

7
- audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea imaginilor
corespunzătoare acesteia;
1.1
- continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu sprijin
1.2
din partea cadrului didactic sau al colegilor;
1.3
- despărţirea cuvintelor în silabe – identificarea şi marcarea în
1.4
silabe a unor sunete
2.1
- exerciţii de îmbogăţire şi de activizare a vocabularului
2.2
- indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite
2.3
semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect,
2.4
jetoane puse pe bancă, săritură etc;
3.1
- interpretarea unor cântece care conţin onomatopee;
3.2
- construirea de rime pornind de la cuvinte date;
3.4
- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu
4.1
un anumit sunet;
- exerciții de identificare a poziției unui sunet în pronunția unui
cuvânt
- exerciții de identificare într-un șir a cuvintelor care încep/ se
termină cu un anumit sunet
- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior
- reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin rostirea
repetată a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea tonului, volumului sau

8
vitezei vorbirii
- asocierea unor imagini sau obiecte, cu onomatopeele
1.1
corespunzătoare;
1.2
- jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de mişcare
1.3
- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe
1.4
diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea
2.1
formei unui nor cu o literă)
2.2
- asocierea unor litere şi sunete
2.3
- exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor
2.4
prin colorare, haşurare în interiorul unui contur
3.1
- modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc.
3.2
- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu
3.4
propriul corp
4.1
- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga
etc.
- exersarea poziţiei corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj, „fir” de
hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită
- decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin
colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.

9
1.1 - trasarea după contur și scrierea literelor mari și mici de tipar
1.2 - „scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind desene,
1.3 simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior)
1.4 Jocuri
2.1 Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate
2.2 Jocuri de tip labirint
2.3 Jocuri de rol: „La librărie”, „Toneta cu reviste”
2.4 Jocuri de modificare a poveștilor audiate: „Povestea ta”
3.1
3.2
3.4
4.1

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,SURPRIZELE IERNII” - 5 SĂPTĂMÂNI


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
- participarea la activități de tipul „Știrile zilei” în care copiii U4
Acte de vorbire: a solicita ascultă întîmplări/ evenimente povestite de colegi, adulți Caiet CLR
1.1
( pag. 84-95)
1.2 o informaţie, exprimarea - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui
Fișe de lucru
1.3 unei păreri, trăiri. Oferirea mesaj/ text scurt audiat
Planșe cu
1.4 de informaţii despre: țară, - reformularea unor mesaje
litere
2.1 popor, port, tradiții, - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
Prezentări

10
2.2 simboluri naționale. - observarea, recunoaşterea, executarea unor comenzi simple PPT
2.3 Formulare de întrebări şi (priveşte, ascultă, fii atent) Jucării
2.4 de răspunsuri despre: - audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi manifestarea Jetoane cu
3.1 iarnă, obiceiuri de iarnă, reacţiilor corespunzătoare litere, silabe,
3.2 sărbători, jocuri/sporturi de - identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu cuvinte,
3.4 iarnă un anumit sunet; imagini
4.1 - exerciții de identificare a poziției unui sunet în pronunția unui Suport audio-
Citire- lectură cuvânt video
- Sunetele â, s, p, d, ț, z şi - exerciții de identificare într-un șir a cuvintelor care încep/ se Soft
literele mici şi mari de tipar. termină cu un anumit sunet educațional
Ilustrații
Citirea literelor, silabelor, - indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite
Povești pe
cuvintelor pe etichete, semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, suport digital
asociate unor imagini sau jetoane puse pe bancă, săritură etc. – Exemplu: „Pune pe masă
obiecte atâtea jetoane câte cuvinte ai auzit”
Scriere- redactare - numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt
Trasarea după contur, - stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din propoziţii orale
desenarea şi colorarea de 3-4 cuvinte
literelor mari ( şi mici) de - punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu imaginea
tipar potrivită
- identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul didactic/
Elemente de construcţie colegi

11
a comunicării - recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe
- Cuvântul-formă şi sens. diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării)
1.1
-Exerciţii de îmbogăţire şi - asocierea unor litere şi sunete
1.2
de activizare a - citirea globală a numelui scris cu litere de tipar pe dulăpior, la
1.3
vocabularului. cuier, la colţul de prezentare al clasei, la panoul
1.4
-Despărţirea cuvintelor în „Responsabilităţi”
2.1
silabe – identificarea şi - exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor
2.2
marcarea în silabe a unor prin colorare, haşurare în interiorul unui contur,
2.3
sunete - modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc.
2.4
- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu
3.1
propriul corp
3.2
- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga
3.4
- exersarea poziţiei corecte la scris
4.1
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj, „fir” de
hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită
- decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin
colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.
- trasarea după contur și scrierea literelor mari și mici de tipar
-„scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind desene,
simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior): Felicitarea

12
Jocuri
Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate
1.1
Jocuri de tip labirint
1.2
Jocuri de tip puzzle
1.3
Jocul rimelor
1.4
Jocuri de rol: „La paradă”, „La concurs”
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.4
4.1

13
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL al II-lea

14
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ,,VOIOASA PRIMĂVARĂ” – 9 SĂPTĂMÂNI
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Recapitulare Sugestii de abordări integrate pe baza textelor: U 4
1.1 Acte de comunicare orală :
1.2 - ascultare, vorbire, interacţiune : - „Crăiasa Zăpezii” Caiet CLR
1.4 - schimb de informaţii între oameni - „Iarna pe uliță” Fișe de lucru
2.1 ( dialoguri între personaje, joc de - „Omul de zăpadă” Planșe cu
2.2 rol, jocuri de mișcare) - combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor litere
2.3 -exprimarea propriilor idei în cuvinte de legătură; Prezentări
2.4 contexte cunoscute, manifestând - folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o PPT
3.1 interes pentru comunicare descriere; Jucării
3.2 - utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea Jetoane cu
3.4 - exprimarea preferințelor pentru exprimării unor emoţii variate; litere, silabe,
4.1 anumite activități, povești, - iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe tema universului cuvinte,
4.2 personaje - recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări imagini
- cuvântul, propoziția, enunțul: despre caracteristicile acestuia; Suport audio-
utilizarea cuvintelor noi în enunțuri - formularea unor răspunsuri la întrebări despre video
adecvate conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat; Soft
- reformularea unor mesaje; educațional
Forme ale discursului oral - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text Ilustrații

15
Povestire după imagini audiat; Povești pe
-numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de suport digital
1.1
Elemente de construcţie a poveste; Jocuri
1.2
comunicării - oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
1.3
- Cuvinte cu sens asemănător/ cu informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
1.4
sens opus. Exerciţii de îmbogăţire - recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca
2.1
şi de activizare a vocabularului. sens cu un mesaj audiat anterior ;
2.2
- reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea
2.3
Scriere-redactare intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare
2.4
- Desenarea literelor de tipar (aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie
3.1
- Scrierea funcțională: Felicitarea etc.);
3.2
- formularea unor răspunsuri ce presupun alegere duală/
3.4
multiplă;
4.1
- lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate;
- audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea
imaginilor corespunzătoare acesteia;
- continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate,
cu sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor;
- crearea unor povești orale pornind de la idei/ imagini
date sau desene create de copii

16
- exerciţii de îmbogăţire şi de activizare a vocabularului
- indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin
diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a
unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc;
1.1 - interpretarea unor cântece care conţin onomatopee;
1.2 - construirea de rime pornind de la cuvinte date;
1.3 - identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se
1.4 termină cu un anumit sunet;
2.1 - exerciții de identificare a poziției unui sunet în
2.2 pronunția unui cuvânt
2.3 -rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite
2.4 anterior
3.1 - reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin
3.2 rostirea repetată a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea
3.4 tonului, volumului sau vitezei vorbirii
4.1 - asocierea unor imagini sau obiecte, cu onomatopeele
corespunzătoare;
- jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de
mişcare
- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar
pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării)

17
- asocierea unor litere şi sunete
- exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării
mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui
contur,
- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport
cu propriul corp
1.1 - orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta,
1.2 stânga etc.
1.3 - exersarea poziţiei corecte la scris
1.4 - utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
2.1 - trasarea după contur și scrierea literelor mari și mici
2.2 de tipar
2.3 -„scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind
2.4 desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite
3.1 anterior)
3.2 - realizarea de desene ilustrând secvențe din povești
3.4 Jocuri
4.1 Joc: „Recunoaște personajul!”
Joc: „Descurcă povestea!”
Jocuri de modificare a poveștilor audiate:
schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea

18
finalului
Jocuri de tipul „Să ne imaginăm!”
Dramatizări ale poveștilor/ fragmentelor pe baza
textelor audiate
Acte de vorbire: a solicita o - formularea unor răspunsuri la întrebări despre
1.1 informaţie, exprimarea unei păreri, conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat despre primăvară
1.2 trăiri. Oferirea de informaţii despre: - reformularea unor mesaje Caiet CLR
1.3 primăvară, simbolurile primăverii, - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text
1.4 activitățile viețuitoarelor audiat Fișe de lucru
2.1 Formulare de întrebări şi de - audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi Planșe cu
2.2 răspunsuri despre: primăvară, flori, manifestarea reacţiilor corespunzătoare litere
2.3 insecte, păsări, jocuri, jucării - identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se Prezentări
2.4 termină cu un anumit sunet; PPT
3.1 Cuvântul, propoziția, enunțul: - exerciții de identificare a poziției unui sunet în Jucării
3.2 alcătuire de enunțuri pronunția unui cuvânt Jetoane cu
3.4 - exerciții de identificare într-un șir a cuvintelor care litere, silabe,
4.1 Citire- lectură - Sunetele ă, b, f, g, încep/ se termină cu un anumit sunet cuvinte,
4.2 j, ș, h şi literele mici şi mari de - indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin imagini
tipar. Citirea literelor, a silabelor, a diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a Suport audio-
cuvintelor de pe etichete, asociate unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. – video
unor imagini sau obiecte Exemplu: „Pune pe masă atâtea jetoane câte cuvinte ai Soft
1.1

19
1.2 auzit” educațional
1.3 Scriere- redactare- Trasarea după - numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt Ilustrații
1.4 contur, desenarea şi colorarea - stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din Povești pe
2.1 literelor mari (mici) de tipar propoziţii orale de 3-4 cuvinte suport digital
2.2 - punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu Jocuri
2.3 Elemente de construcţie a imaginea potrivită
2.4 comunicării - identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul
3.1 - Cuvântul-formă şi sens. didactic/ colegi
3.2 - Exerciţii de îmbogăţire şi de - recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar
3.4 activizare a vocabularului. pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării)
4.1 Despărţirea cuvintelor în silabe – - asocierea unor litere şi sunete
4.2 identificarea şi marcarea în silabe - exerciții de citire a silabelor, a cuvintelor
a unor sunete - exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării
mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui
contur,
- modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur
etc.
- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport
cu propriul corp
- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta,
stânga etc.

20
1.1 - exersarea poziţiei corecte la scris
1.2 - utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
1.3 - construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj,
1.4 „fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită
2.1 -decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau
2.2 prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.
2.3 - trasarea după contur și scrierea literelor mari și mici
2.4 de tipar
3.1 -„scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind
3.2 desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite
3.4 anterior) : Felicitarea
4.1
4.2 Jocuri
Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate
Jocuri de tip labirint
Jocuri de tip puzzle
Jocuri cu cuvinte scrise sub imagini: „Loto”,
„Domino”
Jocuri de rol:
„Buburuza și floarea” , „În grădina lui Gogu”, „De vorbă
cu jucăriile”

21
Jocuri de mișcare: „Șotronul”, „Hora”
Dramatizări ale poveștilor/ fragmentelor pe baza
textelor audiate

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „VARĂ - VACANȚA MARE” - 8 SĂPT.


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Acte de vorbire: a solicita o - formularea unor răspunsuri la întrebări despre
1.1 informaţie, exprimarea unei păreri, conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat despre vară Caiet CLR
1.2 trăiri. Oferirea de informaţii despre: - reformularea unor mesaje
1.3 vară (caracteristici), simbolurile - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text (pag 113- 121)
1.4 verii, sărbătorile verii- 1 Iunie, audiat Fișe de lucru
2.1 Formulare de întrebări şi de - audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi Planșe cu
2.2 răspunsuri despre: vară, călătorii, manifestarea reacţiilor corespunzătoare litere
2.3 vacanță, jocuri, jucării, copilărie - exerciții de identificare într-un șir a cuvintelor care Prezentări
2.4 conțin o anumită literă (î, x, k, q, w, y) PPT
3.1 Cuvântul, propoziția, enunțul: - numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt Jucării
3.2 alcătuire de enunțuri cu suport - stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din Jetoane cu
3.4 intuitiv propoziţii orale de 3-4 cuvinte litere, silabe,
4.1 - punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu cuvinte,
4.2 Citire- lectură imaginea potrivită imagini
- Literele î, x, k, q, w, y mici şi - identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul Suport audio-
mari de tipar. Citirea literelor, a didactic/ colegi video

22
silabelor, a cuvintelor de pe - recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar Soft
etichete, asociate unor imagini sau pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării) educațional
obiecte - exerciții de citire a silabelor, a cuvintelor Ilustrații
1.1 Scriere- redactare - recunoașterea simbolurilor uzuale din universul Povești pe
1.2 - Trasarea după contur, desenarea apropiat suport digital
1.3 şi colorarea literelor mari de tipar -Ordonarea propozițiilor pe baza unui suport intuitiv Jocuri
1.4 -Scrierea funcțională folosind - exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării
2.1 desene, simboluri: Bilețelul mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui
2.2 contur,
2.3 Elemente de construcţie a - modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur
2.4 comunicării etc.
3.1 - Exerciţii de îmbogăţire şi de - poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport
3.2 activizare a vocabularului. cu propriul corp
3.4 Despărţirea cuvintelor în silabe – - orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta,
4.1 identificarea şi marcarea în silabe stânga etc.
4.2 a literelor - exersarea poziţiei corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj,
„fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită
- decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau
prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.

23
- trasarea după contur și scrierea literelor mari și mici
de tipar
1.1 - realizarea de desene ilustrând cuvintele scrise pe
1.2 etichete
1.3 - „scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind
1.4 desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite
2.1 anterior): Biletul
2.2 Jocuri
2.3 Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate
2.4 Joc: ”Cine face așa?”- asocierea unor imagini sau
3.1 obiecte, cu onomatopeele corespunzătoare; jocuri de

3.2 pronunţare a onomatopeelor, însoţite de mişcare

3.4 Jocuri de tip labirint

4.1 Jocuri de tip puzzle

4.2 Jocuri cu cuvinte scrise sub imagini: „Loto”,


„Domino”
Jocuri de rol: „Eu și clovnul”
Recapitulare finală
Acte de vorbire – a prezenta pe - Organizarea în clasă a unui panou intitulat ”Peretele
1.1 cineva; exprimarea unor idei vorbitor” în care copiii să lase mesaje (prin cuvinte, Cărți
1.2 despre o temă dată; dialog pe o desene, simboluri) despre primul an de școală Fișe de lucru
1.4 temă dată; Formulare de întrebări - observarea (intuitivă) a cărţilor de diverse forme, Planșe cu

24
2.1 şi de răspunsuri dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini etc. litere
2.2 - răsfoirea unor cărţi în colţul amenajat cu o mini- Prezentări
2.3 Cuvântul, propoziția, enunțul: bibliotecă, în biblioteca şcolii etc. PPT
2.4 alcătuire de enunțuri cu suport - observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferenţe Jucării
3.1 intuitiv între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de Jetoane cu
3.2 colorat, carte de poveşti litere, silabe,
3.3 Forme ale discursului oral- - observarea amplasării imaginilor în raport cu textul cuvinte,
3.4 Povestire după imagini - exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul imagini
4.1 desenului sau prin simboluri – Exemplu: „Cum putem Suport audio-
4.2 Elemente de construcţie a arăta prin „scris” ce frumoasă e vara?” video
4.3 comunicării- Soft
- Fonetică: sunetele specifice - Confecționarea unei minicărți pe tema ”Primul meu an educațional
limbii române de școală” în care se vor folosi cuvinte, simboluri, Ilustrații
- Despărțirea cuvintelor în desene. Povești pe
silabe - Povestire după imagini suport digital
- Vocabular: sensul - Crearea unor ecusoane personalizate cu cuvinte/ Jocuri
cuvintelor; cuvântul; cuvinte simboluri Marionete,
cu înțeles asemănător/ cu - Exprimarea unor idei despre o temă dată măști
sens opus (Descoperirea scrisului / Tipuri de litere/ Suporturi de Ecusoane
scris)
Scriere- redactare - Dialoguri pe temele alese

25
1.1 -Literele mari de tipar; simboluri -completarea, după model, a unui jurnal personal în
1.2 uzuale din universul apropiat care să fie înregistrate succesiunea evenimentelor
1.4 -Scrierea funcțională folosind petrecute /trăite în zilele de vacanţă, folosind desene şi
2.1 desene, simboluri cuvinte scurte
2.2 - redactarea din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale,
2.3 poezii etc., prin care copilul să îşi exprime bucuria,
2.4 tristeţea, încântarea, mândria
3.1 - realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la
3.2 evenimente personale ori ale clasei, documente cu
3.3 valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor
3.4 excursii, hărţi simple care să marcheze obiective
4.1 culturale di jurul şcolii etc.)
4.2 - prezentarea unor experienţe plăcute, amuzante,
4.3 surprinzătoare, a unor fapte bune- Jocuri distractive
- Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
scurte în legătură cu tema dată
- Scrierea literelor învățate, desenarea și personalizarea
acestora
- Realizarea de proiecte interdisciplinare

26
1.1 Jocuri de creație
1.2 - Creează-ți propriul alfabet! Scrie un mesaj folosind
1.4 alfabetul creat de tine! Transmite mesajul colegului tău!
2.1 Ajută-l să-l descifreze!
2.2 - „Să ne imaginăm!”
2.3 „Ce s-ar întâmpla dacă...?”
2.4 Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare
3.1 eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea
3.2 interlocutorului, păstrarea ideii:
3.3 „Repetă și continuă!”, „Statuile vorbitoare”, „Spune
3.4 și dă mai departe!”
4.1
4.2 Joc de tip vorbitor-ascultător, folosind păpuși pe
4.3 degete, marionete, măști

27
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
PROIECTAREA UNITĂȚILOR
DE ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I
28
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ,,IATĂ-NE ACUM ȘCOLARI !” – 5 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Evaluare inițială – probe care vizează: evidențierea achizițiilor dobândite anterior; determinarea raportului percepție-reprezentare;
verificarea acuității vizuale și auditive; determinarea volumului vocabularului; calitatea pronunției, abilități de lucru cu diferite
instrumente și materiale etc.
Elemente pregătitoare pentru *Descrierea colțurilor și a obiectelor din clasă – Caietul MEM
înțelegerea unor concepte precizarea poziției acestora
2.1
matematice: *Joc: Ghici ce este? (recunoașterea elementelor din Fișe de lucru
2.2
-orientare spațială și localizări în spațiul clasei după descrierea lor) Planșe
3.1
spațiu – repere/direcții în spațiu: în, *Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii logici Prezentări
3.2 pe, deasupra, dedesubt, lângă, în
„și”, „nu” PPT
4.1 fața, în spatele, sus, jos, stânga,
dreapta, orizontal, vertical, oblic) *Compararea și descrierea obiectelor din desenele de Jucării
4.2
-sortarea și clasificarea pe pagina 3, 4, 5 folosind termenii ,,pe”, „sub”, „stânga”, Jetoane
5.1 obiectelor/simbolurilor/conceptelor
„dreapta”,” în faţă” Suport audio-
6.1 simple după criterii variate
-aprecierea globală, compararea *Desenarea unor mulțimi cu tot atâtea, mai puţine sau video
numărului de elemente a două mai multe elemente. Compararea numărului de Soft
mulțimi prin procedee variate,
elemente al celor două mulțimi realizând corespondența educațional
inclusiv punere în corespondență;
numărare; compararea numărului între elemente
de elemente a două mulțimi; *Identificarea și eliminarea elementului care nu este
modele repetitive parte a unei mulţimi- pag 12 caiet MEM
*Numărarea elementelor din fiecare mulțime și colorarea

29
elementelor mulțimii cu mai multe elemente
*Trasarea liniilor verticale, orizontale, oblice
*Jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a
două mulţimi;
2.1 *Joc: Dacă…, atunci…
Științele vieții
2.2 *Sortarea jucăriilor și obiectelor/rechizitelor din sala de
-Hrana ca sursă de energie:
3.1 clasă pe baza unor sarcini
importanța hranei pentru creștere
3.2 *Recunoașterea unor elemente din imagini după cerințe
și dezvoltare; igiena alimentației
4.1 referitoare la culoare și poziționare în spaţiu
4.2 *Urmărirea creșterii unei plante ținând sub observație
5.1 factorii care întrețin viața
6.1 *Observarea unor modificări apărute în viața plantelor în
funcție de anotimp
*Numărarea florilor/ frunzelor unei plante care apar în
interval de o săptămână/ lună în scopul evidențierii
creșterii acesteia
*Vizionarea unor filme despre igiena alimentației
BOGĂȚIILE, CULORILE ȘI MUZICA TOAMNEI

Domeniul Numere - recunoaşterea cifrelor de la 0 la 5, ca simboluri Caietul MEM


UNITATEA:
convenţionale ale numerelor mai mici decât 10;

30
UNITATEA - citirea numerelor de la 0 la 5; Fișe de lucru
- scrierea cifrelor de la 0 la 5; Planșe
1.1 - Numere naturale de la 0 la 5- - numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau didactice
1.2 recunoaştere, citire, scriere (cu de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea Prezentări
1.3 cifre), comparare, ordonare obiectelor; PPT
2.1 (Modele repetitive) - compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, Jucării
3.1 puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, Jetoane
3.2 încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în Suport audio-
4.1 corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor; video
4.2 - identificarea vecinilor unui număr Soft
5.1 . ordonarea unor numere date, crescător sau educațional
6.1 descrescător; Bețișoare,
- selectarea unor numere după un criteriu dat (”Încercuiți sârmă,
numerele mai mici decât 3”) plastilină
- completarea unor serii numerice; Creioane
- identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în colorate
situaţia în care se dau două numere sau obiecte având Tablă
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10; magnetică
- observarea unor elemente de detaliu dintr-un desen, Numărătoare
componente ale unei scheme simple
- scrierea cifrei corespunzătoare numărului de elemente

31
ale unei mulțimi; construirea unor mulțimi având drept
cardinal numere de la 0 la 5
- recunoașterea cifrelor de la 0 la 5
- scrierea pe contur sau scrierea liberă a cifrelor
- realizarea unor desene având ca temă animale în care
1.1
Domeniul Ştiinţele vieţii sarcinile de lucru se bazează pe numerația 0- 5
1.2
Plante și animale - continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
1.3
- Părți componente obiecte, desene, numere
2.1
- Hrana ca sursă de energie: - descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv
3.1
importanţa hranei pentru creştere
3.2
şi dezvoltare; - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica
4.1
- Condiții de viață (apă, aer, ființe și lucruri
4.2
lumină,căldură) - gruparea unor jetoane reprezentând animale după
5.1
numărul unor elemente specifice
6.1
- observarea părților componente ale animalelor pentru
identificarea structurilor comune
- observarea directă în mediul natural a unor viețuitoare
- identificarea și denumirea corectă a părților
componente ale corpului animalelor pentru evidențierea
rolului acestora
- Clasificarea animalelor în funcție de: număr de

32
picioare, mod de viață, mod de hrănire, etc.
- Observarea unor modificări apărute în viața animalelor,
în funcție de anotimp
- Identificarea consecințelor unor acțiuni ale omului (cu
voie/ fără voie) asupra animalelor
- Explorarea unor softuri educaționale adecvate vârstei
- Jocuri de mișcare
*Jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a
două mulţimi;
*Joc: Ce s-ar întâmpla dacă…
* Jocuri de rol
Domeniul Numere Caietul MEM
- Numere naturale 6, 7 - - recunoaşterea cifrelor 6, 7, ca simboluri convenţionale
recunoaştere, citire, scriere ale numerelor 6, 7; Fișe de lucru
( cu cifre) - citirea numerelor de la 6, 7; Planșe
1.1 - Numerele naturale 0-7 : - scrierea cifrelor de la 6, 7; didactice
1.2 comparare, ordonare - numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau Prezentări
1.3 Modele repetitive de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea PPT
2.1 obiectelor; Jucării
3.1 - compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, Jetoane
3.2 puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, Suport audio-

33
4.1 încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în video
4.2 corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor; Soft
5.1 - identificarea vecinilor unui număr educațional
6.1
. ordonarea unor numere date, crescător sau Bețișoare,
descrescător; sârmă,
-compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte plastilină
având drept cardinal un număr de elemente mai mic sau Creioane
egal cu 7; colorate
- selectarea unor numere după un criteriu dat (”Încercuiți Tablă
numerele mai mari decât 4”) magnetică
- completarea unor serii numerice; Numărătoare
- identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în
situaţia în care se dau două numere sau obiecte având
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 7;
- observarea unor elemente de detaliu dintr-un desen,
componente ale unei scheme simple
- scrierea cifrei corespunzătoare numărului de elemente
ale unei mulțimi; construirea unor mulțimi având drept
cardinal numere de la 0 la 7
- scrierea pe contur sau scrierea liberă a cifrelor
- realizarea unor desene având ca temă animale în care

34
sarcinile de lucru se bazează pe numerația 0- 7
- continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
obiecte, desene, numere
- descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv

Domeniul Ştiinţele Pământului - Identificarea fenomenelor naturii specifice


Elemente intuitive privind anotimpurilor
Pământul: - jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
-Prezența apei în natură sub recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în Glob
diverse forme; imagini (ploaie, vânt etc.); pământesc
-Fenomene ale naturii: ploaia, - diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie Calendarul
vântul de caracteristicile specifice observate naturii
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu Enciclopedii
starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri -nori,
ploaie, soare, vânt etc.
Joc: „Recunoaște fenomenul naturii!”
- Observarea unor modificări apărute în mediul natural
Domeniul Ştiinţele fizicii datorate fenomenelor naturii ( ploi, vânt)
- Mișcarea corpurilor și schimbarea - Realizarea unor postere/ desene/ colaje referitoare la
formei: deformare, rupere comportamentul oamenilor în condițiile manifestării unor
- Forme și transfer de energie: fenomene naturale

35
producerea electricității (morile de - Explorarea unor softuri educaționale adecvate vârstei
vânt) - identificarea unor surse de electricitate ( mori de vânt,
hidrocentrale) Plastilină
- enumerarea unor aparate electrocasnice care
funcționează cu ajutorul electricității
- identificarea activităților zilnice în care intervine
electricitatea
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,SURPRIZELE IERNII” - 5 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Caietul MEM
- recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri
Domeniul Numere convenţionale ale numerelor mai mici decât 10; Fișe de lucru
- Numere naturale 8, 9,10 - - citirea numerelor de la 0 la 10; Planșe
recunoaştere, citire, scriere (cu - scrierea cifrelor de la 0 la 9; didactice
cifre) - numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau Prezentări
-Numerele naturale 0-10 : de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea PPT
comparare, ordonare obiectelor; Jucării
Modele repetitive - compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, Jetoane
puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, Suport audio-
încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în video
corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor; Soft
1.1 - identificarea vecinilor unui număr educațional

36
1.2 . ordonarea unor numere date, crescător sau Bețișoare,
1.3 descrescător; sârmă,
2.1 - selectarea unor numere după un criteriu dat („Încercuiți plastilină
3.1 numerele mai mari decât 7”) Creioane
3.2 - completarea unor serii numerice; colorate
4.1 - identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în Tablă
4.2 situaţia în care se dau două numere sau obiecte având magnetică
5.1 drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10; Numărătoare
6.1
- observarea unor elemente de detaliu dintr-un desen, Sistemul Solar
6.2
componente ale unei scheme simple Jocuri de
- scrierea cifrei corespunzătoare numărului de elemente construcții
ale unei mulțimi; construirea unor mulțimi având drept
cardinal numere de la 0 la 10
- scrierea pe contur sau scrierea liberă a cifrelor
- realizarea unor desene având ca temă Sistemul Solar
în care sarcinile de lucru se bazează pe numerația 0- 10
- continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
obiecte, desene, numere
- descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv
- numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2), cu suport intuitiv
- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de

37
1.1 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai
1.2 mic decât 10;
1.3 - adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime
2.1 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea
3.1 obiectelor;
3.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
4.1 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”;
4.2 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de
5.1 elemente dintr-o mulţime dată;
6.1
- jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic;
6.2
- găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele
Domeniul Ştiinţele Pământului celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre
Elemente intuitive privind acestea;
Pământul: - exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe;
- Prezența apei în natură sub - Identificarea fenomenelor naturii specifice
diverse forme; anotimpurilor
-Fenomene ale naturii: ninsoarea - jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în
imagini (ninsoare, polei, îngheț, dezgheț etc.); „De unde
vin anotimpurile?”
- diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie

38
de caracteristicile specifice observate
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu
1.1 starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri -nori,
1.2 zăpadă , soare, etc.
1.3 Joc: „Recunoaște fenomenul naturii!”
2.1 - Observarea unor modificări apărute în mediul natural
3.1 datorate fenomenelor naturii (ninsoare, polei, îngheț,
3.2 dezgheț etc.);
4.1 Universul - Realizarea unor postere/ desene/ colaje referitoare la
4.2 - Pământul, Soarele, Luna: comportamentul oamenilor în condițiile manifestării unor
5.1 recunoaștere în modele simple fenomene naturale
6.1
Domeniul Măsurări - Explorarea unor softuri educaționale adecvate vârstei
6.2
- Timp: formarea anotimpurilor - Recunoașterea Soarelui, a Lunii și a Pământului
(denumire, ordonare) folosind imagini sau modele
Domeniul Ştiinţele fizicii - Jocuri de construcții a Sistemului Solar folosind piese
Forțe și mișcare din lemn, plastic etc.
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”;
- citirea numerelor de la 0 la 10; Caietul MEM
- scrierea numerelor de la 0 la 10
1.1
Domeniul Numere - colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat Fișe de lucru
1.2
-Numerele naturale 0-10 : de numere de la 0 la 10 Planșe
1.3

39
2.1 comparare, ordonare (pag 45- 50 - compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, didactice
3.1 caiet MEM) puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, Prezentări
3.2 Modele repetitive încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în PPT
4.1 corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor Jucării
4.2 Domeniul Date- Colectarea şi - numărare cu pas dat (ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu Jetoane
5.1 gruparea datelor suport intuitiv Suport audio-
- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de video
6.1
6.2 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai Soft
mic decât 10; educațional
- adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime Bețișoare,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea sârmă,
obiectelor; plastilină
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime Creioane
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; colorate
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de Tablă
1.1 elemente dintr-o mulţime dată; magnetică
1.2 - continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Numărătoare
1.3 obiecte, desene sau numere; Sistemul Solar
2.1 - descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv; Jocuri de
2.2 - găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele construcții
3.1 celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre Ceas

40
3.2 acestea;
4.1 - exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe;
4.2
5.1 Domeniul Ştiinţele Pământului - Identificarea fenomenelor naturii specifice
5.2 Elemente intuitive privind anotimpurilor
6.2 Pământul: - jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
- Prezența apei în natură sub recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în
diverse forme; imagini (ninsoare, polei, îngheț, dezgheț etc.);
- Fenomene ale naturii: ninsoarea - diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie
de caracteristicile specifice observate
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu
starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri -nori,
Domeniul Măsurări zăpadă , soare, etc.
-Timp : ziua Joc: „Recunoaște fenomenul naturii!”
- ordonarea cronologică a zilelor săptămânii
- așezarea unor imagini în ordinea derulării
evenimentelor dintr-o zi
- plasarea unui eveniment în timp utilizând repere
1.1
cronologice (ieri, azi, mâine)
1.2
- Jocuri de evidențiere a duratelor de timp de tipul „Cine
1.3
ajunge mai repede la...”; „Ce durează mai mult?”
2.1

41
2.2 - Observarea unor modificări apărute în mediul natural
3.1 datorate fenomenelor naturii (ninsoare, polei, îngheț,
3.2 Domeniul Ştiinţele fizicii dezgheț etc.);
4.1 Forțe și mișcare - Realizarea unor postere/ desene/ colaje referitoare la
4.2 - Efecte observabile ale forțelor: comportamentul oamenilor în condițiile manifestării unor
5.1 împingere, tragere fenomene naturale
5.2 -Explorarea unor softuri educaționale adecvate vârstei
6.2 -Observarea în mediul natural a efectelor asupra
corpurilor a forțelor de împingere și tragere
-Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a
efectelor acestora (schimbarea poziției, deformarea ,
ruperea, spargerea)
- sortarea, dintr-o mulțime dată, a obiectelor
vestimentare necesare omului în diverse anotimpuri
(iarna)
- identificarea efectelor pozitive și negative ale
1.1
1.2 respectării/ nerespectării regulilor de folosire și de
1.3
adaptare a îmrăcămintei în funcție de anotimp, pentru
2.2
3.1 menținerea stării de sănătate
3.2
- analizarea prin comparație a unor fotografii în care
4.1
4.2 sunt prezentate diferite sporturi de iarnă
5.1

42
5.2
6.2

43
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2016-2017
SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „VOIOASA PRIMĂVARĂ” - 9 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE

44
Domeniul Numere Caietul MEM
-Numerele naturale 0-10 : - citirea numerelor de la 0 la 10;
1.1
recapitulare - scrierea numerelor de la 0 la 10 Fișe de lucru
1.2
Domeniul Date- Colectarea şi -colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat Planșe
1.3
gruparea datelor de numere de la 0 la 10 didactice
2.1
- compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, Prezentări
2.2
puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, PPT
3.1
încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în Jucării
3.2
4.1 corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor Jetoane

4.2 -numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu Suport audio-
suport intuitiv video
5.1
5.2 - compunerea şi descompunerea unor mulţimi de Soft
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai educațional
6.2
mic decât 10; Bețișoare,
6.3
- adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime sârmă,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea plastilină
obiectelor; Creioane
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime colorate
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; Tablă
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de magnetică
elemente dintr-o mulţime dată; Numărătoare

45
- continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Sistemul Solar
1.1
obiecte, desene sau numere; Jocuri de
1.2
- descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv; construcții
1.3
- găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele
2.1
celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre Monede și
2.2
acestea; bancnote
3.1
- exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe; Mulaje
3.2
4.1
Domeniul Ştiinţele vieţii - identificarea și denumirea corectă a părților
4.2
Corpul omenesc componente ale corpului omenesc, pentru evidențierea
5.1
- Igiena corpului rolului acestora
5.2
- Hrana ca sursă de energie: - identificarea simțurilor și utilizarea acestora în
6.2
importanţa hranei pentru creştere explorarea mediului înconjurător
6.3
şi dezvoltare; - marcarea înălțimii personale din 2 în 2 luni
- Igiena alimentaţiei - relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman şi animal cu rolurile acestora;
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a
modalităţilor de economisire a energie;
- compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului de
bancă cu scopul identificării caracteristicilor
comune/diferite ale oamenilor

46
1.1 - compararea propriilor fotografii cu cele ale părinților în
1.2 Domeniul Ştiinţele Pământului scopul identificării asemănărilor
1.3 Elemente intuitive privind - realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă
2.1 Pământul: - participarea la acțiuni care implică un mediu curat și
2.2 -Prezența apei în natură sub prietenos
3.1 diverse forme; - identificarea consecințelor unor acțiuni asupra
3.2 -Fenomene ale naturii: ploaie, propriului corp
4.1 ninsoare, vânt, fulger, tunet
4.2 - completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu
5.1 starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri -nori,
5.2 zăpadă , soare, etc.
6.2 - ordonarea cronologică a zilelor săptămânii
6.3 - așezarea unor imagini în ordinea derulării
evenimentelor dintr-o zi
- plasarea unui eveniment în timp utilizând repere
cronologice (ieri, azi, mâine)

1.1 - Jocuri de evidențiere a duratelor de timp de tipul „Cine

1.2 ajunge mai repede la...” ; „Ce durează mai mult?”

1.3 Domeniul Măsurări - Realizarea unor postere/ desene/ colaje referitoare la

2.1 -Timp : ziua, săptămâna, luna: comportamentul oamenilor în condițiile manifestării unor

2.2 denumire, ordonare fenomene naturale

47
3.1 - Explorarea unor softuri educaționale adecvate vârstei
3.2 -Bani: Leul: bancnotele de 1 leu, 5
4.1 lei, 10 lei - recunoașterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei
4.2 - confecționarea ”banilor” necesari pentru o activitate-joc
5.1 - jocuri de utilizare a banilor: ”La magazin”, ” La centrul
5.2 de închirieri echipament sportiv”
6.2 - jocuri de gestionare a unui mic buget: „O zi pe pârtie”,
„Cu săniuța”, „La patinoar”
6.3

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
Caietul MEM
1.1 - rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5
1.2
Domeniul Numere unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor Fișe de lucru
1.3
- Adunarea şi scăderea în efectuate prin numărare de obiecte/prin desene; Planșe
1.4
concentrul 0 la 10 prin numărare, - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de didactice
1.5
cu suport intuitiv (pag 54- 74 caiet elemente dintr-o mulţime dată; Prezentări
1.6
MEM). - jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic; PPT
2.2
-Probleme simple de adunare sau - continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Jucării
3.1
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul obiecte, desene sau numere; Jetoane
4.2
0-10, cu suport intuitiv - numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu Suport audio-

48
5.2 suport intuitiv video
6.2 - compunerea şi descompunerea unor mulţimi de Soft
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai educațional
mic decât 10; Bețișoare,
- adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime sârmă,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea plastilină
obiectelor; Creioane

1.1 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime colorate

1.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; Tablă

1.3 magnetică
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât Numărătoare
1.4
10; Jocuri de
1.5
1.6 - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda construcții
balanţei; Semințe,
2.2
- jocuri de rol în care intervin operații de adunare/ pământ,
3.1
scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-10 ghiveci
4.2
5.2 Truse pentru
- crearea unor probleme simple după imagini date; experimente
6.2
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/
întrebării dintr-o problemă rezolvată;

49
- schimbarea componentelor unei probleme (date
numerice, tematică, acţiuni), fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- transformarea unei probleme de adunare în problemă
de scădere şi invers;
- identificarea situațiilor contextuale care impugn
1.1
rezolvarea unor problem prin adunare/ scădere: „am
1.2
primit”, „a dus”, „au venit” , „a spart”, „s-au ofilit” etc și
1.3
asocierea lor cu operația corespunzătoare
1.4
- recunoașterea reprezentării prin desen a rezolvării unei
1.5
Domeniul Ştiinţele vieţii probleme
1.6
- Plantele
2.2
- părţi componente, condiţii de - observarea unor modificări apărute în viaţa omului,
3.1
viață( apă, aer, lumină căldură, animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp;
4.2
sol); - observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor
5.2
- hrana ca sursă de energie: (plante, animale) pentru identificarea structurii lor
6.2
importanţa hranei pentru creştere comune;
şi dezvoltare - observarea directă în mediul natural a unor plante,
insecte etc.;
-exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii:
observă elemente de detaliu dintr-un desen,

50
componente ale unei scheme simple, componente de
mici dimensiuni ale unei plante etc.;
-organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”;

1.1 - Enumerarea lunilor de primăvară

1.2 - exerciții de identificare a comportamentului plantelor și

1.3 animalelor primăvara

1.4 - exerciții de recunoaștere a unor flori, legume de

1.5 primăvara

1.6 Experiment

2.2 Domeniul Ştiinţele Pământului - Discuții despre picăturile de ploaie: de unde vin, ce se

3.1 Elemente intuitive privind întâmplă cu ele, când plouă/activitate frontală

4.2 Pământul: - Formularea de predicții și completarea unui tabel cu tot

5.2 - Prezența apei în natură sub atâtea semne (X, ☼) câte picături de apă cred copiii că

6.2 diverse forme; vor umple o linguriță, o lingură,un capac de plastic,


- Fenomene ale naturii: ploaia /activitate independentă
- Observarea experimentului – verificarea predicțiilor și
consemnarea rezultatelor în a doua coloană a tabelului
– desenează tot atâtea buline câte picături au încăput în
linguriță, lingură și în capac/activitate frontală
- Compararea răspunsurilor din fiecare etapă a

51
experimentului și formularea unor concluzii: ce estimare
a fost mai aproape de adevăr, ce i-a făcut să spună un
număr mai mare sau mai mic; continuarea predicțiilor:
cu câte lingurițe umplu un capac, câte capace umplu un
pahar etc./

- Recunoașterea Soarelui, a Lunii și a Pământului


folosind imagini sau modele
Universul - Jocuri de construcții a Sistemului Solar folosind piese
-Pământul, Soarele, Luna: din lemn, plastic etc.
recunoaștere în modele simple -organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”;

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „VARĂ, SUNET DE VACANȚĂ” - 8 SĂPT.


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Domeniul Figuri şi corpuri Caietul MEM
geometrice - descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul
- Figuri plane/2D- denumire, apropiat; Fișe de lucru
1.1 conturare -recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, Corpuri
1.2 - Corpuri/3D dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul geometrice
1.3 înconjurător şi în materiale tipărite; Planșe
1.4 Domeniul Date- Colectarea şi - reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane didactice

52
1.5 gruparea datelor (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor Prezentări
1.6 şabloane sau cu mâna liberă pe foaie cu pătrăţele PPT
2.2 - folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, Jucării
3.1 triunghi,) în realizarea unor desene (casă, robot, vapor Jocuri
5.2 etc.) pe foaie velină sau cu pătrăţele; Jetoane
6.2 Domeniul Numere Suport audio-
6.3 - Numere naturale de la 10 la 31- - numărarea elementelor unei mulţimi, pentru video
recunoaştere, citire scriere, evidenţierea faptului că numărul de elemente ale Soft
comparare, ordonare acesteia este dat de ultimul număr din educațional
succesiunea 1, 2,...x, unde x< 31 Bețișoare,
- citirea numerelor de la 10 la 31; sârmă,
- scrierea numerelor de la 10 la 31; plastilină
- numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau Creioane
de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea colorate
obiectelor; Tablă
- explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi magnetică
număra fiinţe şi lucruri; Numărătoare
- colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date Jocuri de
(ex.: „Colorează mulţimea care are cele mai multe/cele construcții
1.1 mai puţine ...”; „Construieşte/ desenează o mulţime cu Aparate care
1.2 tot atâtea/ cu mai multe/ cu mai puţine ...”); funcționează

53
1.3 - identificarea „vecinilor” unui număr; pe bază de
1.4 - selectarea unor numere după un criteriu; electricitate
1.5 - ordonarea unor numere date, crescător sau
1.6 descrescător;
2.2 - completarea unor serii numerice;
3.1 - identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în
5.2 situaţia în care se dau două numere;
6.2 Joc: „Zilele de naștere” – Găsește colegul născut în
6.3 aceeași zi cu tine! ; „Date importante” - Ziua Unirii,
Paștele, Crăciunul etc
-Adunarea şi scăderea în
concentrul 0 la 31, fără şi cu - rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5
trecere peste ordin, prin unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor
numărare- cu suport intuitiv efectuate prin numărare de obiecte/prin desene;
-folosirea unui calculator pentru operaţii simple de
adunare şi de scădere, verificarea rezultatelor cu
ajutorul obiectelor;
-Probleme simple de adunare sau - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 31;
0-31, cu suport intuitiv - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei
1.1

54
1.2 - crearea unor probleme simple după imagini date;
1.3 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o
1.4 tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/
1.5 întrebării dintr-o problemă rezolvată;
1.6 - transformarea unei probleme de adunare în problemă
2.2 de scădere şi invers;
3.1 - identificarea situaţiilor contextuale care impun
5.2 rezolvarea unor probleme prin adunare/scădere: am
6.2 primit, a adus, au venit, au urcat, a spart, a dat, pleacă,
6.3 Domeniul Măsurări zboară, s-au ofilit, au coborât etc. şi asocierea lor cu
- Lungime operaţia corespunzătoare
- Timp: ziua - folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a
reda înţelegerea enunţului unei probleme
- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date

- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale


(palma, creionul etc.) pentru măsurarea lungimii;
- precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor
1.1 unităţi de măsură neconvenţionale;
1.2 - exerciţii-joc de comparare a unor lungimi;-ordonarea
1.3 unor obiecte după lungime, comparări succesive şi

55
1.4 exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai
1.5 lung” etc.);
1.6 - colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza
2.2 Domeniul Ştiinţele vieţii unui criteriu precizat (ex.: cel mai scurt/lung);
3.1 - Plante și animale, condiții de - jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
5.2 viață; efecte ale acțiunii omului recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în
6.1 asupra mediului înconjurător imagini (ploaie, soare, nori, vânt etc.);
6.2 - diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie
de caracteristicile specifice observate
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu
starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri -nori,
soare, vânt etc.

observarea unor modificări apărute în viaţa omului,


animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp;
- observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor
(plante, animale) pentru identificarea structurii lor
comune;
-observarea directă în mediul natural a unor plante,
1.1 Domeniul Ştiinţele fizicii insecte etc.;
1.2 Forme şi transfer de energie - - exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii:

56
1.3 electricitatea, unde şi vibraţii observă elemente de detaliu dintr-un desen,
1.4 componente ale unei scheme simple, componente de
1.5 mici dimensiuni ale unei plante etc.;
1.6 - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
2.2 dacă…?”;
3.1
5.2 - enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice
6.1 care funcţionează cu ajutorul electricităţii;
6.2 - identificarea activităţilor zilnice în care intervine
electricitatea;
- identificarea unor surse de electricitate (baterii,
acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte;

- utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea


sunetelor (identificarea relaţiei vibraţie –sunet);
- explorarea unor softuri educaţionale adecvate vârstei

„SĂ REPETĂM”
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE

57
- compararea a două numere naturale mai mici decât 31
Domeniul Numere - identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 31; Fișe de lucru
– Numerele naturale de la 0 la 31; - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere Planșe
naturale prin compararea acestora două câte două; didactice
1.1; Adunări şi scăderi în concentrul 0- - scrierea unui şir de numere, având date limitele Prezentări
1.2 31 intervalului; PPT
1.3 Rezolvarea de probleme simple - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu Jucării
1.4; Situații contextuale care impun obiecte sau prin operaţia inversă; Jetoane
1.5 rezolvarea unor probleme prin - rezolvarea de adunări şi scăderi, oral şi în scris, cu şi Suport audio-
1.6 adunare/scădere fără trecere peste ordin, video
2.1; Probleme de adunare/scădere cu - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât Soft
2.2; 1-5 unități, prin numărare 31; educațional
3.1; - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau Bețișoare
3.2; Domeniul Date- lucrul cu tabele reprezentări simbolice; Creioane
4.1; Jocuri de rol: „Eu și calculatorul”, „La cumpărături”. colorate
4.2; Tablă
5.1; Domeniul Figuri şi corpuri - folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, magnetică
5.2; geometrice triunghi,) în realizarea unor desene (casă, robot, vapor Numărătoare
6.1; - Figuri plane/2D- denumire, etc.) pe foaie velină sau cu pătrăţele ; Sistemul Solar
6.2; conturare - folosirea corpurilor geometrice în realizarea unor Enciclopedii
6.3 - Corpuri/3D machete (lucru în echipă) Jocuri de

58
-sortarea după un criteriu dat, - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale construcții
clasificare (palma, creionul etc.) pentru măsurarea lungimii; Truse pentru
- precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor experimente
Domeniul Măsurări unităţi de măsură neconvenţionale;
-Lungime - exerciţii-joc de comparare a unor lungimi;-ordonarea
-Timp : ziua unor obiecte după lungime, comparări succesive şi
-Măsurarea lungimii folosind unități exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai
nonstandard; lung” etc.);
Relații de tipul „dacă..., atunci...”; - colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza
-Estimări și verificare prin unui criteriu precizat (ex.: cel mai scurt/lung);
numărare; Joc: „Cât e ceasul?”
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor şi plantelor;
- reprezentarea în desen a componentelor principale ale
plantei;
Ştiințele vieții – plante, animale- - relaţionarea principalelor structuri ale organismului
1.1; părți componente; hrana ca sursă uman şi animal cu rolurile acestora;
1.2 de energie: importanța hranei - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu
1.3 pentru creștere și dezvoltare; rolurile acestora;
1.4; Efecte ale acțiunii omului asupra - exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii:
1.5 mediului înconjurător observă elemente de detaliu dintr-un desen,

59
1.6 componente ale unei scheme simple, componente de
2.1; mici dimensiuni ale unei plante etc.;
2.2;
3.1; Ştiinţele Pământului-condiții de - identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a
3.2; viață (apă, aer, lumină, căldură) modalităţilor de economisire a energie;
4.1; Ştiinţele fizicii- mişcarea
4.2; corpurilor
5.1;
5.2;
6.1;
6.2;
6.3

60
Clasa pregătitoare
ARTE VIZUALE ȘI
ABILITĂȚI PRACTICE PROIECTAREA
UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE

AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I
61
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE UIATĂ-NE ACUM ȘCOLARI -5 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Evaluare inițială – probe care vizează: evidențierea achizițiilor dobândite anterior: cunoștințe (culori, instrumente de lucru,
materiale), abilități de lucru cu diferite instrumente și materiale etc.
Desen - povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de
1.1 - Materiale şi instrumente - hârtie, evenimente personale, cu ajutorul desenului, Plastilină
1.2 creioane colorate, creion grafit modelajului, Planșetă
1.3 - Elemente de limbaj plastic – linia, - descrierea materialelor folosind drept criteriu Creioane
2.1 punctul, forma proprietățile lor colorate
2.2 - Sugestii de creații / produse ale -utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: „Eu Creioane
2.3 activității – sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ fotografie” cerate
2.4 Supa de zarzavat - precizarea culorilor Blocuri de
2.5 Legume de toamnă - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte desen
2.6 Copacul toamnei întâlnite în mediul familiar Suport cu
Modelaj - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, apă
- Materiale și instrumente – plastilină, diferenţiere etc Modele de
presare, modelare liberă -marcarea elementelor unei mulţimi după formă, fructe și
- Elemente de limbaj plastic- formă culoare, textură, claritate etc.- Exemple: „Marchează legume
- Sugestii de creații / produse ale obiectele roşii”
activității- Fructe de toamnă ; Legume - realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori
de toamnă ; la alegere şi tehnici explicate

62
- utilizarea unor tehnici simple de modelare a
plastilinei și realizarea unor figurine
- formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre
cele observate
- identificarea unei operaţii simple la care a fost supus
un material, prin comparare cu starea iniţială a
acestuia – Exemplu: jocul „Spune ce observi!”
(plastilina)
- formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări
despre importanța fructelor și legumelor
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,BOGĂȚIILE, CULORILE ȘI MUZICA


TOAMNEI” -7 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Pictură . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de
1.1 - Materiale şi instrumente – acuarele, evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, Creioane
1.2 tempera, hârtie, burete, pensulă, modelajului, colajului etc. colorate
1.3 deget, ștampilă, frunze - descrierea materialelor folosind drept criteriu Blocuri de
2.1 - Elemente de limbaj plastic – pata proprietățile lor desen
2.2 - Tehnici de lucru: pensulație, - utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: Acuarele

63
2.3 amprentare, ștampilare „Eu sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ Tempera,
2.4 - Sugestii de creații / produse ale fotografie” hârtie,
2.5 activității – compoziții : - precizarea culorilor burete,
2.6 Covor de frunze - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte pensulă,
Amprentele frunzelor întâlnite în mediul familiar ștampilă,
Toamna în pădure - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, frunze
diferenţiere a obiectelor după formă și culoare etc foarfece,
Colaj - marcarea elementelor unei mulţimi după formă, lipici, hârtie
Borcanul cu murături culoare, textură, claritate etc.- Exemple: „Marchează
obiectele roşii”, „Marchează fotografiile clare”, „Alege Suport cu
- Materiale și instrumente – foarfece, materialele netede”, „Marchează obiectele rotunde” apă
lipici, hârtie, frunze - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în Planșe model
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare grup, folosind culori la alegere şi tehnici învățate
după contur, lipire, rupere, mototolire - utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire,
- Elemente de limbaj plastic- formă , rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj
volum - mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi
ORIGAMI : diferite;
Frunza - identificarea unei operaţii simple la care a fost supus
Dovleacul un material, prin comparare cu starea iniţială a
acestuia – Exemplu: jocul „Spune ce
observi” (hârtie-hârtie ruptă, hârtie-hârtie tăiată, hârtie

64
mototolită, hârtie îndoită, hârtie lipită);
- formularea de întrebări şi răspunsuri despre
utilitatea şi aspectul obiectelor realizate
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
Pictură
1.1 - Materiale şi instrumente – acuarele, . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de hârtie,
1.2 tempera, hârtie, burete, pensulă, evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii, creioane
1.3 deget, ștampilă colajului etc. colorate,
2.1 - Elemente de limbaj plastic – pata - descrierea materialelor folosind drept criteriu creion grafit
2.2 Tehnici de lucru: pensulație, colaj, proprietățile lor
2.3 amprentare, ștampilare, tamponare, - utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: Blocuri de
2.4 pulverizare „Eu sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ desen
2.5 - Sugestii de creații / produse ale fotografie” Acuarele
2.6 activității – compoziții : - precizarea culorilor și a formelor Tempera,
Drapelul României; - Identificarea unor elemente de limbaj burete,
plastic;recunoașterea culorilor din natură ; orientări pensulă,
Decupaj: spațiale: departe, aproape, dimensiunea obiectelor în ștampilă,
Ghetuța lui Moș Nicolae funcție de distanta; sesizarea frumosului din cotidian

65
Bradul - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte Suport cu
întâlnite în mediul familiar apă
ORIGAMI - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, Planșe model
Îngeraşul diferenţiere a obiectelor după formă și culoare etc
- Materiale și instrumente – foarfece, - Realizarea unor modele decorative folosind linii foarfece,
lipici, hârtie, fire textile, carton, verticale, orizontale, oblice lipici, hârtie,
materiale refolosibile - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în fire textile,
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare grup, folosind culori la alegere şi tehnici învățate carton,
după contur, lipire, rupere, mototolire, - observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași materiale
îndoire obiect ( Ex.” Bradul” – prin desen, pictură, modelaj, refolosibile
- Elemente de limbaj plastic- formă , colaj)
volum - utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire,
Felicitare de Crăciun rupere, tăiere, decupare după contur
Bradul de Crăciun - mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi
Globuri diferite;
- identificarea unei operaţii simple la care a fost supus
un material, prin comparare cu starea iniţială a
acestuia – Exemplu: jocul „Spune ce
observi” (hârtie-hârtie ruptă, hârtie-hârtie tăiată, hârtie
mototolită, hârtie îndoită, hârtie lipită);
- formularea de întrebări şi răspunsuri despre

66
utilitatea şi aspectul obiectelor realizate
-realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi și
explicarea alegerilor făcute (Decorez un globuleț
pentru prietenul meu deoarece...);
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu
- participarea la ateliere de lucru în care se
demonstrează îndeletniciri casnice actuale.
Amenajarea unor mese festive, aranjamente florale ,
ornamente de Crăciun
- punerea în scenă a unei serbări tematice
- participarea cu obiectele realizate prin efort propriu
la expoziții și târguri organizate în școală și în
comunitate
VACANȚA

67
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „SURPRIZELE IERNII” 5 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
. povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de
1.1 evenimente personale, cu ajutorul picturii și al Blocuri de
1.2 - Materiale şi instrumente – acuarele, tehnicilor de lucru : tăiere, decupare după contur, desen
1.3 tempera, hârtie, burete, pensulă, lipire, rupere, mototolire, îndoire, croit Acuarele
2.1 deget, ștampilă - descrierea materialelor folosind drept criteriu Tempera,
2.2 - Elemente de limbaj plastic – pata proprietățile lor burete,
2.3 Tehnici de lucru: pensulație, colaj, - utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: pensulă,
2.4 amprentare, ștampilare, tamponare, „Eu sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ ștampilă,
2.5 pulverizare fotografie”
2.6 - Sugestii de creații / produse ale - precizarea culorilor și a formelor Suport cu
activității – compoziții: Omul de - Identificarea unor elemente de limbaj apă
zăpadă, Mănușa, Patine, Schiori plastic;recunoașterea culorilor din natură ; orientări Planșe model
Confecții și jucării spațiale: departe , aproape , dimensiunea obiectelor
- Materiale și instrumente – foarfece, în funcție de distanta; sesizarea frumosului din foarfece,
lipici, hârtie, materiale textile, carton, cotidian lipici, hârtie,
materiale refolosibile - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, fire textile,
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare diferenţiere a obiectelor după formă și culoare etc carton,
după contur, lipire, rupere, mototolire, - observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași materiale
îndoire, croit obiect (Ex. „Omul de zăpadă” – prin desen, pictură, refolosibile

68
- Elemente de limbaj plastic- formă , modelaj, colaj)
volum, nod - Realizarea unor modele decorative folosind linii filme,
- Sugestii de creații / produse ale verticale, orizontale, oblice fotografii
activității, figurine- obiecte decorative, - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în
jucării: grup, folosind culori la alegere şi tehnici învățate
Balerina Fulg de Nea - mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi
diferite;
Colaj: - identificarea unei operaţii simple la care a fost supus
Omul de zăpadă un material, prin comparare cu starea iniţială a
Construcții : acestuia – Exemplu: jocul „Spune ce
Căciulița observi” (hârtie-hârtie ruptă, hârtie-hârtie tăiată, hârtie
mototolită, hârtie îndoită, hârtie lipită);
Origami - tăierea firelor și a materialului textil
Căsuța - confecționarea de obiecte prin tehnici simple
- formularea de întrebări şi răspunsuri despre
utilitatea şi aspectul obiectelor realizate
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu
-vizionarea unor fragmente din filme de desene
animate cu caracter educativ și formularea de
răspunsuri simple la întrebări legate de mesaj;

69
- vizionarea unor expoziții de fotografie cu tematica
”Jocuri de iarnă”; realizarea unui colaj cu fotografii cu
tematica ”Jocuri de iarnă”
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ (.....................................................)

70
ARTE VIZUALE ȘI
ABILITĂȚI PRACTICE
PROIECTAREA UNITĂȚILOR
DE ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL al II-lea

71
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,VOIOASA PRIMĂVARĂ ” - 9 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Desen . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de
1.1 - Materiale şi instrumente - hârtie, evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii și al hârtie,
1.2 creioane colorate, creion grafit tehnicilor de lucru : tăiere, decupare după contur, lipire, creioane
1.3 - Elemente de limbaj plastic – linia, rupere, mototolire, îndoire, croit colorate,
2.1 punctul, forma - descrierea materialelor folosind drept criteriu creion grafit
2.2 - Tehnici de lucru: linie modulată, proprietățile lor
2.3 repetiție -utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: ”Eu
2.4 - Sugestii de creații / produse ale sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ fotografie” acuarele,
2.5 activității : decorații simple - precizarea culorilor tempera,
2.6 Pictură - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite hârtie, burete,
- Materiale şi instrumente – acuarele, în mediul familiar pensulă,
tempera, hârtie, burete, pensulă, - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, ștampilă
deget, ștampilă diferenţiere etc foarfece, lipici,
- Elemente de limbaj plastic – pata - realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori la hârtie,
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, alegere şi tehnici explicate materiale
amprentare, ștampilare, tamponare, - confecționarea de figurine prin tehnici simple, textile, carton,
pulverizare reprezentând personaje, spații, instalații, bijuterii din materiale

72
Reconstituire după imagini povești refolosibile
- formularea de întrebări şi răspunsuri despre utilitatea şi filme
Capra cu trei iezi aspectul obiectelor realizate
- realizarea de scurte dramatizări cu ajutorul obiectelor
Scufița roșie realizate;
- Jocuri de rol: ”Traista cu povești”
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
propriu
- vizionarea unor povești și formularea de răspunsuri
simple la întrebări legate de mesaj;

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
Domeniul Pictură . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de acuarele,
1.1 - Materiale şi instrumente – acuarele, evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii și al tempera,
1.2 tempera, hârtie, burete, pensulă, tehnicilor de lucru : tăiere, decupare după contur, lipire, hârtie, burete,
1.3 deget, ștampilă rupere, mototolire, îndoire, croit pensulă,
2.1 - Elemente de limbaj plastic – pata - descrierea materialelor folosind drept criteriu ștampilă
2.2 Tehnici de lucru: pensulație, colaj, proprietățile lor foarfece, lipici,
2.3 amprentare, ștampilare, tamponare, -utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: „Eu hârtie,
2.4 pulverizare sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ fotografie” materiale

73
2.5 - Sugestii de creații / produse ale - precizarea culorilor textile, carton,
2.6 activității – compoziții : - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite materiale
Ghiocelul în mediul familiar refolosibile
- jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, filme
Buburuza diferenţiere etc
- observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași
Fluturi obiect ( Ex. „Buburuza” – prin desen, pictură, modelaj,
Colaj colaj)
- Materiale și instrumente – foarfece, - realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori la
lipici, hârtie, fire textile, carton, alegere şi tehnici explicate
materiale refolosibile - confecționarea de figurine prin tehnici simple,
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare reprezentând simboluri ale primăverii ( insecte, flori,
după contur, lipire, rupere, mototolire, păsări)
îndoire - formularea de întrebări şi răspunsuri despre utilitatea şi
- Elemente de limbaj plastic- formă , aspectul obiectelor realizate
volum - realizarea de scurte dramatizări cu ajutorul obiectelor
- Sugestii de creații / produse ale realizate;
activității- - Jocuri de rol: „Cine ești tu?”
- expunerea, observarea și analizarea unor lucrări
Felicitare pentru mama valoroase ale culturii românești tradiționale și
Felicitare de Paște contemporane, redate pe suport electronic și în albume;

74
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
propriu
- vizionarea unor filme educative despre modul de viață
al gâzelor și formularea de răspunsuri simple la întrebări
legate de mesaj;
- identificarea unor sărbători/ tradiții din viața oamenilor,
când se prezintă imagini corespunzătoare
- participarea la ateliere de lucru în care se
demonstrează îndeletniciri casnice actuale. Amenajarea
unor mese festive, aranjamente florale , ornamente
pascale
-punerea în scenă a unei serbări tematice
- participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la
expoziții și târguri organizate în școală și în comunitate

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „VARĂ, SUNET DE VACANȚĂ” - 8 SĂPT.


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Domeniul Pictură . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de acuarele,
1.1 - Materiale şi instrumente – acuarele, evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii și al tempera,
1.2 tempera, hârtie, burete, pensulă, tehnicilor de lucru : tăiere, decupare după contur, lipire, hârtie, burete,
1.3 deget, ștampilă rupere, mototolire, îndoire, croit pensulă,
2.1 - Elemente de limbaj plastic – pata - descrierea materialelor folosind drept criteriu ștampilă

75
2.2 Tehnici de lucru: pensulație, colaj, proprietățile lor foarfece, lipici,
2.3 amprentare, ștampilare, tamponare, - utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: ”Eu hârtie,
2.4 pulverizare sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ fotografie” materiale
2.5 - Sugestii de creații / produse ale - precizarea culorilor textile, carton,
2.6 activității – compoziții : Sistemul Solar, - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite materiale
Rachete, Cer înstelat în mediul familiar refolosibile
Domeniul Colaj - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, filme
- Materiale și instrumente – foarfece, diferenţiere etc
lipici, hârtie, fire textile, carton, - observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași
materiale refolosibile obiect ( Ex. „Racheta” – prin desen, pictură, modelaj,
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare colaj)
după contur, lipire, rupere, mototolire - realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori la
- Elemente de limbaj plastic- formă , alegere şi tehnici explicate
volum - confecționarea de figurine prin tehnici simple,
- Sugestii de creații / produse ale reprezentând elemente ale Universului ( planete, stele,
activității: rachete)
Sistemul Solar, Racheta - formularea de întrebări şi răspunsuri despre utilitatea şi
Domeniul Modelaj aspectul obiectelor realizate
- Materiale și instrumente – plastilină, - decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
presare, modelare liberă propriu
- Elemente de limbaj plastic- formă - vizionarea unor filme educative despre explorarea

76
Soarele și luna Universului și formularea de răspunsuri simple la
Desen: Planeta Pământ întrebări legate de mesaj;
- realizarea unor machete cu tema ”Universul”, folosind
materiale și tehnici ce au la bază inițiativa spontană
- participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la
expoziții și târguri organizate în școală și în comunitate

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
ORIGAMI: . povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de acuarele,
1.1 Clovnul evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii și al tempera,
1.2 Morișțca tehnicilor de lucru : origami, tangram, tăiere, decupare hârtie, burete,
1.3 Brățara după contur, lipire, rupere, mototolire,răsucire, îndoire, pensulă,
2.1 Cana croit, pensulație, colaj, amprentare, ștampilare, ștampilă
2.2 Domeniul Colaj tamponare, pulverizare foarfece, lipici,
2.3 - Materiale și instrumente – foarfece, - descrierea materialelor folosind drept criteriu hârtie,
2.4 lipici, hârtie, fire textile, carton, proprietățile lor materiale
2.5 materiale refolosibile - utilizarea corectă a instrumentelor de lucru- Joc: ”Eu textile, carton,
2.6 -Tehnici de lucru: tăiere, decupare sunt profesorul de pictură/ modelaj/ desen/ fotografie” materiale
după contur, lipire, rupere, mototolire, - precizarea culorilor refolosibile
răsucire - recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite filme
- Elemente de limbaj plastic- formă , în mediul familiar

77
volum - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare,
- Sugestii de creații / produse ale diferenţiere etc
activității: jucării - observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași
obiect ( Ex. „Jucăria preferată” – prin desen, pictură,
modelaj, colaj)
- realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori la
alegere şi tehnici explicate
- confecționarea de figurine prin tehnici simple,
reprezentând jucării
- formularea de întrebări şi răspunsuri despre utilitatea şi
aspectul obiectelor realizate
- realizarea de scurte dramatizări cu ajutorul obiectelor
realizate;
- Jocuri de rol: ”Cine ești tu?”
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
propriu
- realizarea unor machete folosind materiale și tehnici
diferite, care să reunească toate lucrările realizate
- participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la
expoziții și târguri organizate în școală și în comunitate

78
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Desen -Pictură - Formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/
1.1 multiplă (Ex: În desen este cățelul sau pisica ta?) hârtie,
1.2 - Materiale şi instrumente - hârtie, - povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de creioane
1.3 creioane colorate, creion grafit evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii și al colorate,
2.1 - Elemente de limbaj plastic – linia, tehnicilor de lucru : tăiere, decupare după contur, lipire, creion grafit
2.2 punctul, forma rupere, mototolire, îndoire, croit
2.3 - Tehnici de lucru: linie modulată, - descrierea materialelor folosind drept criteriu
2.4 repetiție proprietățile lor acuarele,
2.5 - Sugestii de creații / produse ale - precizarea culorilor tempera,
2.6 activității : desen liber - jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, hârtie, burete,
- Materiale şi instrumente – acuarele, diferenţiere etc pensulă,
tempera, hârtie, burete, pensulă, - observarea modului diferit de ilustrare a aceluiași ștampilă
deget, ștampilă obiect ( prin desen, pictură, modelaj, colaj) foarfece, lipici,
- Elemente de limbaj plastic – pata - realizarea unor compoziţii, individual, folosind culori la hârtie,
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, alegere şi tehnici explicate materiale
amprentare, ștampilare, tamponare, - utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, textile, carton,
pulverizare, zgâriere înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după materiale
- Sugestii de creații / produse ale contur, modelaj, în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor refolosibile,
activității – Peisaj de vară - confecționarea de obiecte decorative, figurine, jucării plastilină

79
Câmp de maci prin tehnici simple, ce au la bază inițiative filme
spontane,atunci când li se pun la dispoziție materiale și
Confecții și jucării decupaj instrumente diverse la ”Colțul de Artă”
FLUTURELE - realizarea unor compoziții, individual/ în perechi/ în
- Materiale și instrumente – foarfece, grup, folosind culori la alegere și tehnici improvizate
lipici, hârtie, materiale textile, carton, (zgâriere, amprentare, obţinerea formelor spontane prin
materiale refolosibile presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu
-Tehnici de lucru: tăiere, decupare pic;
după contur, lipire, rupere, mototolire, -punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor,
îndoire, croit modelajului, colajului cu mesaje orale indicate
- Elemente de limbaj plastic- formă , - realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
volum de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
- Sugestii de creații / produse ale artistică –Exemplu: ilustrarea unei poveşti cunoscute
activității- obiecte decorative prin desen sau prin cântec, ilustrarea mişcării
- Elemente de limbaj plastic- formă , sugerate într-un tablou etc.
volum - formularea de întrebări şi răspunsuri despre utilitatea şi
- Sugestii de creații / produse ale aspectul obiectelor realizate
activității: jucării, figurine, obiecte - decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
decorative propriu
Modelaj -Realizarea unor panouri, cuburi, tablouri cu lucrările
Albinuța realizate în timpul anului, folosind diferite criterii: culori,

80
- Materiale și instrumente – plastilină tehnici, subiecte etc.
-Tehnici de lucru -presare, modelare - participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la
liberă expoziții și târguri organizate în școală și în comunitate
- -vizionarea unor filme documentare;

81
MUZICĂ ȘI MIȘCARE

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

AN ȘCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I
82
UNITATEA Domeniul Tema Conţinuturile Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse
Săptămâna Tenţe ore
1. Iată-ne EVALUARE Cântece 2.1 -reproducerea în colectiv a 2
acum școlari INIŢIALĂ cunoscute de 2.2 cântecelor însuşite intuitiv,
la grădiniţă pronunţând corect cuvintele
5 săpt. -jocuri pe cântec cu executarea
unor mişcări potrivite conţinutului
de idei al textului (acţiuni,
personaje)

II Cântarea CÂNTĂM Cântarea 2.1 -reproducerea în colectiv a 2 a. materiale:


vocală ÎMPREUNĂ vocală 2.2 cântecelor însuşite intuitiv, cd-uri,
-Cântarea în 3.1 pronunţând corect cuvintele laptopul,
colectiv 3.4 -jocuri pe cântec cu executarea (calculatorul
unor mişcări potrivite conţinutului youtube )
de idei al textului (acţiuni, b.
personaje) procedurale:
-desenarea unor imagini conversaţia,
sugerate de textele cântecelor explicaţia,
- audierea unor creaţii muzicale demonstraţia,
care declanşează mişcarea exerciţiul,
liberă, spontană - Exemplu: jocul
J.Haydn -Simfonia c. forme de
„Ceasornicul” Partea a II-a organizare a
(fragment incipient) colectivului:
- organizarea unor jocuri frontală,
inspirate de muzica audiată - individuală,
Exemple de audiţii: George evaluare
Enescu - „Impresii din orală
copilărie” (fragment)

83
-,,Mișcăm degețelele”
-,,Acul”
-„Graiul animalelor”
-,,Deschide urechea”
- „Trompeta”
,,Cu ciocan și cleștișor”-
Harry. Brauner

Cântarea POZIȚIA LA Cântarea 1.2 - jocuri de audiere alternativă şi 2 a. materiale:


vocală CÂNTARE vocală 2.1 comparată a sunetelor vorbite şi cd-uri,
-Dictia 2.2 cântate – Exemplu: ascultarea laptopul,
3.1 unei poezii, în comparaţie cu b.
3.4 audierea unui cântec procedurale:
-fixarea poziției în timpul cântării conversaţia,
- exerciţii alternative în colectiv – explicaţia,
Exemplu: o parte dintre copii demonstraţia,
prezintă poezia sau cântecul, iar exerciţiul,
ceilalţi recunosc auditivexersarea jocul
asimilării integrale a cântecului – c. forme de
(din folclorul copiilor), sau pe organizare a
strofe; indiferent de procedeul colectivului:
abordat, cântecul se însuşeşte frontală,
ca un tot unitar - text şi melodie, individuală,
VERSURI ȘI care nu se despart evaluare
MELODII - reproducerea în colectiv a orală
cântecelor însuşite intuitiv,
pronunţând corect cuvintele
- jocuri pe cântec cu executarea
unor mişcări potrivite conţinutului

84
de idei al textului (acţiuni,
personaje) –-acompanierea
cântecelor cu jucării muzicale
- exersarea mişcării spontane pe
cântec
-desenarea unor imagini
sugerate de textele cântecelor
- crearea spontană a unor
combinaţii ritmice de silabe
onomatopeice, însoţite de
mişcare
- asocierea unor mişcări ritmice
sau sunete în relaţie cu poveşti,
poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor,,Acul”

Jocuri JOCURI DESPRE Cântarea 1.2 - jocuri de audiere alternativă şi 2 a. materiale:


UNELTE vocală 2.1 comparată a sunetelor vorbite şi cd-uri,
-Tonul 2.2 cântate – Exemplu: ascultarea laptopul,
-Semnalul de 3.1 unei poezii, în comparaţie cu b.
început 3.4 audierea unui cântec procedurale:
- exerciţii alternative în colectiv – conversaţia,
Exemplu: o parte din copii explicaţia,
prezintă poezia sau cântecul, iar demonstraţia,
ceilalţi recunosc auditiv exerciţiul,
-exersarea asimilării integrale a jocul
cântecului sau pe strofe; c. forme de
indiferent de procedeul abordat, organizare a
cântecul se însuşeşte ca un tot colectivului:
unitar - text şi melodie, care nu frontală,
se despart individuală,

85
- reproducerea în colectiv a evaluare
cântecelor însuşite intuitiv, orală
pronunţând corect cuvintele
- jocuri pe cântec cu executarea
unor mişcări potrivite conţinutului
de idei al textului (acţiuni,
personaje)
-acompanierea cântecelor cu
jucării muzicale
- exersarea mişcării spontane pe
cântec
- audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană
- crearea spontană a unor
combinaţii ritmice de silabe
onomatopeice, însoţite de
mişcare
- asocierea unor mişcări ritmice
sau sunete în relaţie cu poveşti,
poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor,,Graiul
animalelor”
- jocuri de tipul ,,Cine face-
așa?”
Elemente de DESPRE Timbrul 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj SUNETE -Sunete din 1.2 intuitivă a unor sunete emise de casetofon,
Muzical mediul 2.3 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
înconjurător distincte laptopul,
- jocuri de ascultare a unor b.
sunete lungi sau scurte, emise procedurale:

86
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
- exerciţii alternative în colectiv – demonstraţia,
Exemplu: o parte din copii exerciţiul,
prezintă poezia sau cântecul, iar jocul
ceilalţi recunosc auditiv c. forme de
- acompanierea cântecelor cu organizare a
percuţie colectivului:
corporală (bătăi din palme, bătăi frontală,
cu degetul în bancă etc.) individuală,
,,Deschide urechea” evaluare
orală

Bogățiile, Elemente de SUNETE Timbrul 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


culorile și limbaj INSTRUMENTALE -Sunete vocale 1.3 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
muzica muzical (vorbite sau obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
toamnei cântate) distincte b.
- jocuri de ascultare a unor procedurale:
7 săpt. sunete lungi sau scurte, emise conversaţia,
tare sau încet de obiecte explicaţia,
cunoscute demonstraţia,
- observarea/familiarizarea cu exerciţiul,
aspectul jocul
jucăriilor muzicale c. forme de
- mânuirea liberă a jucăriilor organizare a
muzicale, colectivului:
respectiv executarea percuţiei frontală,
corporale, individuală,
detaşat de cântec, în colectiv şi evaluare
individual orală
- audiţie: A. Vivaldi

87
,,Anotimpurile,,

,,Trompeta”
-,,Toamna,, , de N. Lungu
- „Acum e toamnă, da!”
- ,,Cântecul toamnei” - Gh.
Roșeț
- „Moara”-C. Mareș
- ,, Voinicii” –C Ionescu
- „ Cântec de toamnă”
- „Bate vântul frunzele”

Mişcare pe CORPUL MEU Mişcarea pe 1.2 - audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:


muzică muzică: 1.4 de cd-uri,
-Percuţia 2.1 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,
corporală (bătăi 2.2 mijloacelor tehnice b.
din palme, cu 3.1 - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
degetul pe 3.3 textul cântecului care uşurează conversaţia,
bancă) receptarea explicaţia,
- implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
receptarea exerciţiul,
cântecelor jocul
-exersarea asimilării integrale a c. forme de
cântecului –” (din folclorul organizare a
copiilor), sau pe strofe; indiferent colectivului:
de procedeul abordat, cântecul frontală,
se însuşeşte ca un tot unitar - individuală,
text şi melodie, care nu se evaluare
despart orală

88
- reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
- jocuri pe cântec cu executarea
unor mişcări potrivite conţinutului
de idei al textului (acţiuni,
personaje)
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
- exersarea mişcării spontane pe
cântec -
copiilor)
- desenarea unor imagini
sugerate de textele cântecelor
- audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană - Exemplu:
J.Haydn -Simfonia „Ceasornicul”
, Partea a IV-a (fragment)
- organizarea unor jocuri
inspirate de muzica audiată -
Exemple de audiţii: R.
Schumann ,,Scene pentru
copii,,
-acompanierea liberă a
cântecelor
,,Acum e toamnă, da”!

89
Mişcare pe ENERGIE ŞI Mişcarea pe 1.1 - audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:
muzică MIŞCARE muzică: 3.1 de cd-uri,
-Liberă; 3.2 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,
sugerată de mijloacelor tehnice b.
textul - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
cântecului; textul cântecului care uşurează conversaţia,
-Impusă receptarea explicaţia,
- implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
receptarea exerciţiul,
cântecelor jocul
-exersarea asimilării integrale a c. forme de
cântecului –sau pe strofe; organizare a
indiferent de procedeul abordat, colectivului:
cântecul se însuşeşte ca un tot frontală,
unitar - text şi melodie, care nu individuală,
se despart evaluare
- reproducerea în colectiv a orală
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
- jocuri pe cântec cu executarea
unor mişcări potrivite conţinutului
de idei al textului (acţiuni,
personaje)
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
- exersarea mişcării spontane pe
cântec
- desenarea unor imagini
sugerate de textele cântecelor

90
- audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană - Exemplu:
J.Haydn -Simfonia „Ceasornicul”
Partea a II-a (fragment incipient)
- organizarea unor jocuri
inspirate de muzica audiată -
Exemple de audiţii: W.A.Mozart
–„Mica serenadă”
-acompanierea liberă a
cântecelor, cu
sonorităţi emise de obiecte din
clasă
(creioane, beţişoare, masă,
podea,dulap )
-,, Acum e toamnă, da”!

- „Bate vântul frunzele”

Cântare TOAMNĂ, Cântarea cu 1.4 -audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:


instrumentală TOAMNĂ acompaniament 2.1 de cd-uri,
BOGATĂ! - 2.2 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,
Acompaniament 3.3 mijloacelor tehnice b.
instrumental - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
realizat de textul cântecului care uşurează conversaţia,
cadrul didactic receptarea explicaţia,
- implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
receptarea exerciţiul,
cântecelor jocul
-reproducerea în colectiv a c. forme de
91
cântecelor organizare a
însuşite intuitiv, pronunţând colectivului:
corect cuvintele frontală,
- acompanierea liberă a individuală,
cântecelor, cu evaluare
sonorităţi emise de obiecte din orală
clasă
(creioane, beţişoare, masă,
podea,dulap )
Toamna Gh. Roșeț
Mişcare pe MICA Jocuri populare 1.1 - jocuri de ascultare a unor 2 a. materiale:
muzică ORCHESTRĂ din zonă 3.1 sunete lungi sau cd-uri,
3.2 scurte, emise tare sau încet de laptopul,
obiecte b.
cunoscute procedurale:
-exersarea mişcării spontane pe conversaţia,
cântec explicaţia,
organizarea unor jocuri inspirate demonstraţia,
de muzica audiată exerciţiul,
-jocuri pe cântece cu caracter de jocul
dans, prin asocierea cu o c. forme de
mişcare simplă (paşi, ridicări pe organizare a
vârfuri etc.) colectivului:
,,Gicu și Nicu” frontală,
individuală,
evaluare
orală
Elemente de ROMÂNIA, ȚARA Interpretarea 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj MEA! Nuanţe - Tare/ 1.2 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
muzical încet/ mediu 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
distincte b.
- jocuri de ascultare a unor procedurale:

92
sunete lungi sau scurte, emise conversaţia,
tare sau încet de obiecte explicaţia,
cunoscute demonstraţia,
-jocuri de audiere alternativă şi exerciţiul,
comparată a sunetelor vorbite şi jocul
cântate – Exemplu: c. forme de
ascultarea unei poezii, în organizare a
comparaţie cu colectivului:
audierea unui cântec frontală,
- audierea cântecului demonstrat individuală,
de evaluare
propunător sau redat cu ajutorul orală
mijloacelor tehnice
,,Cântec” Gh. Roșeț

-,,Iarna ne-a sosit în zori,, , de


Gh. Teodosiu

Melodia- TRADIŢII ŞI Melodia 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


genuri OBICEIURI DE Genuri muzicale 1.2 intuitivă a unor sunete emise de
muzicale IARNĂ : colinde 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi
distincte cd-uri,
- jocuri de ascultare a unor laptopul,
sunete lungi sau scurte, emise b.
tare sau încet de obiecte procedurale:
cunoscute conversaţia,
-jocuri de audiere alternativă şi explicaţia,
comparată a sunetelor vorbite şi demonstraţia,
cântate – Exemplu: exerciţiul,
ascultarea unei poezii, în jocul
comparaţie cu c. forme de
audierea unui cântec organizare a

93
-observarea unor ilustraţii pe colectivului:
textul cântecului care uşurează frontală,
receptarea individuală,
- implicarea activă şi dirijată în evaluare
receptarea orală
cântecelor
-Colinde

,,Ieslea minunată” – Gh.Roșeț

Genuri TRADIȚII- Cântarea cu 1.4 - audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:


muzicale; OBICEIURI acompaniament 2.1 de
colinde - 2.2 propunător sau redat cu ajutorul cd-uri,
Acompaniament 3.3 mijloacelor tehnice laptopul,
de jucării -jocuri pe cântec cu executarea b.
muzicale unor mişcări potrivite conţinutului procedurale:
realizat de idei al textului (acţiuni, conversaţia,
de copii personaje) explicaţia,
-Colinde demonstraţia,
exerciţiul,
jocul
c. forme de
organizare a
colectivului:
frontală,
individuală,
evaluare
orală
Elemente de FEERIA IERNII Ritmul 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
Surprizele limbaj -Sunete 1.2 intuitivă a unor sunete emise de
iernii 5 săpt. muzical lungi/scurte 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
(ritmul- distincte laptopul,

94
sunete lungi- - jocuri de ascultare a unor b.
scurte) sunete lungi sau scurte, emise procedurale:
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
-jocuri de audiere alternativă şi demonstraţia,
comparată a sunetelor vorbite şi exerciţiul,
cântate – Exemplu: jocul
ascultarea unei poezii, în c. forme de
comparaţie cu organizare a
audierea unui cântec colectivului:
-observarea unor ilustraţii pe frontală,
textul cântecului care uşurează individuală,
receptarea evaluare
- implicarea activă şi dirijată în orală
receptarea
cântecelor
-,,Ninsoarea” Gh. Roșeț
- Gicu și Nicu
- Cântec – Gh. Roșeț
- Umblă ursul

Elemente de DESPRE Timbrul 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


limbaj ,,CONȚINUTUL” -Sunete vocale 1.2 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
muzical CÂNTECULUI (vorbite sau 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
cântate) distincte b.
- jocuri de ascultare a unor procedurale:
sunete lungi sau scurte, emise conversaţia,
tare sau încet de obiecte explicaţia,
cunoscute demonstraţia,

95
-jocuri de audiere alternativă şi exerciţiul,
comparată a sunetelor vorbite şi jocul
cântate – Exemplu: c. forme de
ascultarea unei poezii, în organizare a
comparaţie cu colectivului:
audierea unui cântec frontală,
-observarea unor ilustraţii pe individuală,
textul cântecului care uşurează evaluare
receptarea orală
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
-,,Iarna” Gh. Roșeț

Mişcare pe Mişcarea pe 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


muzică muzică: 3.1 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
-Liberă; 3.2 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
sugerată de distincte b.
textul - exersarea mişcării spontane pe procedurale:
cântecului; cântec conversaţia,
- desenarea unor imagini explicaţia,
sugerate de textele cântecelor demonstraţia,
- audierea unor creaţii muzicale exerciţiul,
care declanşează mişcarea jocul
liberă, spontană c. forme de
Recapitularea cântecelor: organizare a
-,,Ninsoarea” colectivului:
frontală,
- Iarna individuală,
evaluare
- Cântec orală

96
Cântarea EVALUARE Evaluarea 2.1 -reproducerea în colectiv a 2 a. materiale:
vocală SUMATIVĂ cantecelor 2.2 cântecelor cd-uri,
invatate 3.1 însuşite intuitiv, pronunţând laptopul,
3.4 corect cuvintele b.
- acompanierea cântecelor cu procedurale:
jucării muzicale (tobe, lemne conversaţia,
etc.) explicaţia,
-organizarea unor jocuri inspirate demonstraţia,
de muzica audiată exerciţiul,
-crearea spontană a unor jocul
combinaţii ritmice de silabe c. forme de
onomatopeice, însoţite de organizare a
mişcare colectivului:
- asocierea unor mişcări ritmice frontală,
sau sunete în relaţie cu poveşti, individuală,
poezii, cântece evaluare
- discuţii despre propriile creaţii, orală
analiza şi aprecierea lor
- jocuri cunoscute

SEMESTRUL AL II-LEA
Voioasa Cântarea EVALUARE Cântarea 2.1 -reproducerea în colectiv a 2 a. materiale:
primăvară vocală INIŢIALĂ vocală 2.2 cântecelor cd-uri,
-Cântarea în 3.1 însuşite intuitiv, pronunţând laptopul,
9 săpt. colectiv 3.4 corect cuvintele b.
- acompanierea cântecelor cu procedurale:
jucării muzicale (tobe, lemne conversaţia,
etc.) explicaţia,
-organizarea unor jocuri inspirate demonstraţia,
de muzica audiată exerciţiul,
-crearea spontană a unor jocul

97
combinaţii ritmice de silabe c. forme de
onomatopeice, însoţite de organizare a
mişcare colectivului:
- asocierea unor mişcări ritmice frontală,
sau sunete în relaţie cu poveşti, individuală,
poezii, cântece evaluare
- discuţii despre propriile creaţii, orală
analiza şi aprecierea lor
Elemente de ANOTIMPURI Melodia 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj -Genuri 1.2 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
muzical muzicale: 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
folclorul copiilor, distincte b.
- jocuri de ascultare a unor procedurale:
sunete lungi sau scurte, emise conversaţia,
tare sau încet de obiecte explicaţia,
cunoscute demonstraţia,
-jocuri de audiere alternativă şi exerciţiul,
comparată a sunetelor vorbite şi jocul
cântate – Exemplu: c. forme de
ascultarea unei poezii, în organizare a
comparaţie cu colectivului:
audierea unui cântec frontală,
-observarea unor ilustraţii pe individuală,
textul cântecului care uşurează evaluare
receptarea orală
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
-,,Ciocanele”
Elemente de Interpretarea 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj Cântec vesel/ 1.2 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
muzical trist 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,

98
distincte b.
- jocuri de ascultare a unor procedurale:
sunete lungi sau scurte, emise conversaţia,
tare sau încet de obiecte explicaţia,
cunoscute demonstraţia,
-jocuri de audiere alternativă şi exerciţiul,
comparată a sunetelor vorbite şi jocul
cântate – Exemplu: c. forme de
ascultarea unei poezii, în organizare a
comparaţie cu colectivului:
audierea unui cântec frontală,
-observarea unor ilustraţii pe individuală,
textul cântecului care uşurează evaluare
receptarea orală
- implicarea activă şi dirijată în
receptarea
cântecelor
-,,Ghiocel mititel,, de P. Ţipordei

-,,Dormi, nani, dormi”

Audiţii MELODIILE Audierea unor 1.1 -jocuri de ascultare a unor sunete 2 a. materiale:
PRIMĂVERII cântece 1.3 lungi sau scurte, emise tare sau
interpretate de 1.4 încet de obiecte cd-uri,
copii 2.1 cunoscute laptopul,
2.2 -observarea/familiarizarea cu b.
2.3 aspectul procedurale:
3.1 jucăriilor muzicale conversaţia,
3.2 - mânuirea liberă a jucăriilor explicaţia,
3.4 muzicale, demonstraţia,
respectiv executarea percuţiei exerciţiul,
corporale, jocul

99
detaşat de cântec, în colectiv şi c. forme de
individual organizare a
- audiţie: A. Vivaldi ,,Anotimpurile colectivului:
- audierea cântecului demonstrat frontală,
de individuală,
propunător sau redat cu ajutorul evaluare
mijloacelor tehnice orală
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
-audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană
-jocuri pe cântece cu caracter de
dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe
vârfuri etc.)
-discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
-,,Mama,,
Primăvara dulce” –Gh. Roșeț
Elemente de MEDII DE VIAŢĂ Timbrul 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj -Sunete din 1.3 intuitivă a unor sunete emise de
muzical mediul 2.3 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
înconjurător distincte laptopul,
- jocuri de ascultare a unor b.

100
sunete lungi sau scurte, emise procedurale:
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
- exerciţii alternative în colectiv – demonstraţia,
Exemplu: o parte din copii exerciţiul,
prezintă poezia sau cântecul, iar jocul
ceilalţi recunosc auditiv c. forme de
- acompanierea cântecelor cu organizare a
percuţie colectivului:
corporală (bătăi din palme, bătăi frontală,
cu degetul în bancă etc.) individuală,
Podul de piatră evaluare
orală
Elemente de Timbrul 1.1 -jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
limbaj -Sunete vocale 1.2 intuitivă a unor sunete emise de
muzical (vorbite sau 1.4 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
cântate) distincte laptopul,
- jocuri de ascultare a unor b.
sunete lungi sau scurte, emise procedurale:
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
-jocuri de audiere alternativă şi demonstraţia,
comparată a sunetelor vorbite şi exerciţiul,
cântate – Exemplu: jocul
ascultarea unei poezii, în c. forme de
comparaţie cu organizare a
audierea unui cântec colectivului:
-observarea unor ilustraţii pe frontală,
textul cântecului care uşurează individuală,
receptarea evaluare
- implicarea activă şi dirijată în orală
receptarea

101
cântecelor
-„Căldărușă plină”

Elemente de FANTEZIE ŞI Interpretarea 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


limbaj CREAŢIE -Nuanţe - Tare/ 1.3 intuitivă a unor sunete emise de
muzical încet/ mediu 2.3 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
distincte laptopul,
- jocuri de ascultare a unor b.
sunete lungi sau scurte, emise procedurale:
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
- exerciţii alternative în colectiv – demonstraţia,
Exemplu: o parte din copii exerciţiul,
prezintă poezia sau cântecul, iar jocul
ceilalţi recunosc auditiv c. forme de
- acompanierea cântecelor cu organizare a
percuţie colectivului:
corporală (bătăi din palme, bătăi frontală,
cu degetul în bancă etc.) individuală,
-jocuri de recunoaştere auditivă a evaluare
unor orală
sonorităţi din mediul înconjurător
şi imitarea lor folosind
onomatopee
„Dacă vesel se trăiește”

Elemente de CÂNTARE CU Timbrul 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:


limbaj ACOMPANIAMENT -Sunete 1.3 intuitivă a unor sunete emise de
muzical muzicale 2.3 obiecte cunoscute, cu sonorităţi cd-uri,
instrumentale distincte laptopul,
- jocuri de ascultare a unor b.
sunete lungi sau scurte, emise procedurale:

102
tare sau încet de obiecte conversaţia,
cunoscute explicaţia,
- exerciţii alternative în colectiv – demonstraţia,
Exemplu: o parte din copii exerciţiul,
prezintă poezia sau cântecul, iar jocul
ceilalţi recunosc auditiv c. forme de
-,,Glasul instrumentelor” organizare a
colectivului:
frontală,
individuală,
evaluare
orală
Cântare HORA Cântarea cu 1.4 -audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:
instrumentală acompaniament 2.1 de cd-uri,
- 2.2 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,
Acompaniament 3.3 mijloacelor tehnice b.
instrumental - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
realizat de textul cântecului care uşurează conversaţia,
cadrul didactic receptarea explicaţia,
- implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
receptarea exerciţiul,
cântecelor jocul
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând c. forme de
corect cuvintele organizare a
- acompanierea liberă a colectivului:
cântecelor, cu frontală,
sonorităţi emise de obiecte din individuală,
clasă evaluare
(creioane, beţişoare, masă, orală
podea,dulap )

103
-învățarea pasului de horă
- mișcarea pe muzică

Vară, sunet Cântare MIȘCARE PE Cântarea cu 1.4 -audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:
de vacanță instrumentală MUZICĂ acompaniament 2.1 de cd-uri,
8 săpt. - 2.2 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,
Acompaniament 3.3 mijloacelor tehnice b.
de jucării - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
muzicale textul cântecului care uşurează conversaţia,
realizat receptarea explicaţia,
de copii - implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
Dansăm hora receptarea exerciţiul,
(și liber) cântecelor jocul
-reproducerea în colectiv a c. forme de
cântecelor organizare a
însuşite intuitiv, pronunţând colectivului:
corect cuvintele frontală,
- acompanierea liberă a individuală,
cântecelor, cu evaluare
sonorităţi emise de obiecte din orală
clasă
(creioane, beţişoare, masă,
podea,dulap )
-dansul horei
-mișcări libere pe diverse melodii
Mişcare pe SĂRBĂTOAREA Mişcări 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
muzică PAȘTELUI sugerate de 3.1 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
textul cântecului 3.2 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
distincte b.
- exersarea mişcării spontane pe procedurale:

104
cântec conversaţia,
- desenarea unor imagini explicaţia,
sugerate de textele cântecelor demonstraţia,
- audierea unor creaţii muzicale exerciţiul,
care declanşează mişcarea jocul
liberă, spontană c. forme de
-Troparul Paștelui ,,Hristos a organizare a
înviat”! colectivului:
frontală,
individuală,
evaluare
orală
Mişcare pe DANSĂM Mişcări libere 1.1 - jocuri de ascultare şi comparare 2 a. materiale:
muzică pe muzică 3.1 intuitivă a unor sunete emise de cd-uri,
3.2 obiecte cunoscute, cu sonorităţi laptopul,
distincte b.
- exersarea mişcării spontane pe procedurale:
cântec conversaţia,
- desenarea unor imagini explicaţia,
sugerate de textele cântecelor demonstraţia,
- audierea unor creaţii muzicale exerciţiul,
care declanşează mişcarea jocul
liberă, spontană c. forme de
-audiții: hore din diverse zone ale organizare a
țării colectivului:
-dansăm hora cu frontală,
acompaniament (instrumental individuală,
sau dvd) evaluare
-,,Hora” orală
Cântare O MELODIE Jucării muzicale 1.4 -audierea cântecului demonstrat 2 a. materiale:
instrumentală PENTRU FIECARE improvizate 2.1 de cd-uri,
-Mânuirea 2.2 propunător sau redat cu ajutorul laptopul,

105
jucăriilor 3.3 mijloacelor tehnice b.
muzicale - observarea unor ilustraţii pe procedurale:
textul cântecului care uşurează conversaţia,
receptarea explicaţia,
- implicarea activă şi dirijată în demonstraţia,
receptarea exerciţiul,
cântecelor jocul
-reproducerea în colectiv a c. forme de
cântecelor organizare a
însuşite intuitiv, pronunţând colectivului:
corect cuvintele frontală,
- acompanierea liberă a individuală,
cântecelor, cu evaluare
sonorităţi emise de obiecte din orală
clasă
(creioane, beţişoare, masă,
podea,dulap )

Audiţii MUZICA ŞI Audiție 1.1 -jocuri de ascultare a unor sunete 2 a. materiale:


NATURA muzicala 1.3 lungi sau scurte, emise tare sau cd-uri,
1.4 încet de obiecte laptopul,
SUNET DE 2.1 cunoscute b.
VACANȚĂ 2.2 -observarea/familiarizarea cu procedurale:
2.3 aspectul conversaţia,
3.1 jucăriilor muzicale explicaţia,
3.2 - mânuirea liberă a jucăriilor demonstraţia,
3.4 muzicale, exerciţiul,
respectiv executarea percuţiei jocul
corporale, c. forme de
detaşat de cântec, în colectiv şi organizare a
individual colectivului:
- audiţie: F. Mendelssohn- frontală,

106
Bartholdy ,,Uvertura laVisul unei individuală,
nopti de vară,, evaluare
- audierea cântecului demonstrat orală
de
propunător sau redat cu ajutorul
mijloacelor tehnice
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
-audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană
-jocuri pe cântece cu caracter de
dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe
vârfuri etc.)
-discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
,,Piticii”
Audiţii VARA Audierea unor 1.1 -jocuri de ascultare a unor sunete 2 a. materiale:
cântece 1.3 lungi sau scurte, emise tare sau cd-uri,
interpretate de 1.4 încet de obiecte laptopul,
copii 2.1 cunoscute b.
2.2 -observarea/familiarizarea cu procedurale:
2.3 aspectul conversaţia,
3.1 jucăriilor muzicale explicaţia,

107
3.2 - mânuirea liberă a jucăriilor demonstraţia,
3.4 muzicale, exerciţiul,
respectiv executarea percuţiei jocul
corporale, c. forme de
detaşat de cântec, în colectiv şi organizare a
individual colectivului:
- audiţie: A. Vivaldi ,,Anotimpurile frontală,
- audierea cântecului demonstrat individuală,
de evaluare
propunător sau redat cu ajutorul orală
mijloacelor tehnice
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
-audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană
-jocuri pe cântece cu caracter de
dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe
vârfuri etc.)
-discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
,Audierea repertoriului de
cântece cunoscute
Concurs - ,, Astăzi sunt solist”

108
Cântarea RECAPITULARE Cântarea prin 1.1 -jocuri de ascultare a unor sunete 2 a. materiale:
vocală diferite 1.3 lungi sau scurte, emise tare sau cd-uri,
procedee 1.4 încet de obiecte laptopul,
2.1 cunoscute b.
2.2 -observarea/familiarizarea cu procedurale:
2.3 aspectul conversaţia,
3.1 jucăriilor muzicale explicaţia,
3.2 - mânuirea liberă a jucăriilor demonstraţia,
3.4 muzicale, exerciţiul,
respectiv executarea percuţiei jocul
corporale, c. forme de
detaşat de cântec, în colectiv şi organizare a
individual colectivului:
- audiţie: Leopold Mozart – frontală,
„Simfonia individuală,
Jucăriilor evaluare
- audierea cântecului demonstrat orală
de
propunător sau redat cu ajutorul
mijloacelor tehnice
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
-audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea
liberă, spontană
-jocuri pe cântece cu caracter de

109
dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe
vârfuri etc.)
-discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
Cântarea EVALUARE -Evaluarea 1.1 -jocuri de ascultare a unor sunete 2 a. materiale:
vocală SUMATIVĂ cantecelor 1.3 lungi sau scurte, emise tare sau laptopul,
invatate 1.4 încet de obiecte b.
-,,Piticii” 2.1 cunoscute procedurale:
2.2 -observarea/familiarizarea cu conversaţia,
- Căldărușă 2.3 aspectul explicaţia,
plină” 3.1 jucăriilor muzicale demonstraţia,
-,,Primăvara 3.2 - mânuirea liberă a jucăriilor exerciţiul,
3.4 muzicale, jocul
dulce”
respectiv executarea percuţiei c. forme de
-,,Cântec” corporale, organizare a
detaşat de cântec, în colectiv şi colectivului:
individual frontală,
- audierea cântecului demonstrat individuală,
de evaluare
propunător sau redat cu ajutorul orală
mijloacelor tehnice
-reproducerea în colectiv a
cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele
-acompanierea cântecelor cu
percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi
cu degetul în bancă etc.)
-audierea unor creaţii muzicale
care declanşează mişcarea

110
liberă, spontană
-jocuri pe cântece cu caracter de
dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe
vârfuri etc.)
-discuţii despre propriile creaţii

111
Clasa pregătitoare
DEZVOLTARE PERSONALĂ
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I

112
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE „Iată-ne acum școlari” 5 săpt.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
Evaluare inițială – probe care vizează: identificarea experiențelor anterioare; cunoașterea așteptărilor elevilor cu privire la
activitățile care urmează a fi derulate.
Autocunoaștere și stil de viață - jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice Caiet DP
sănătos (culoarea ochilor, lungimea părului, înălţimea, Fișe de lucru
greutatea) Jucării
Autocunoaștere și atitudine - desenarea conturului corpului, colorarea conturului Filme
pozitivă față de sine și față de astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea educative
ceilalți părului,culoarea ochilor etc.), decuparea şi afişarea Cântece,
- Cine sunt eu? produselor povești,
- Schema corporală. Alcătuirea și - vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi poezii pe
1.1 denumirea părților corpului denumirea acestora suporturi
- Trăsături fizice - realizarea de desene de tip autoportret, colaje diferite
despre propria persoană Planșe
- prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite didactice
- discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza Prezentări
desenelor şi poveştilor create de fiecare persoană PPT
despre părţile corpului şi rolul acestora
- jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza
enumerării trăsăturilor fizice relevante

113
- jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să
te prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă
colegul/colega, un membru din familie
- realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi
prietenul/prietenii mei”, în care copilul desenează
prietenul/prietenii, activităţile preferate
desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se
simte ataşat
- realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă
produsele/ lucrările tuturor elevilor clasei

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE BOGĂȚIILE, CULORILE ȘI 7 SĂPT.

MUZICA TOAMNEI
- jocuri de identificare a obiectelor de igienă Caiet DP
Igiena personală personală şi explicarea modului de folosire a acestora Fișe de lucru
- Obiecte de igienă personală - ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă Jucării
1.2
- Activități zilnice de igienă personală Filme

personală - Jocuri de rol pe teme de igienă educative

- Recapitulare/ Evaluare - vizionarea unor filme scurte despre igiena personală Cântece,

114
- activităţi practice de exersare a acţiunilor de povești,
îmbrăcare/ dezbrăcare sau legarea şireturilor, poezii pe
spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după suporturi
utilizarea toaletei, ordonarea hainelor, împachetarea, diferite
închiderea fermoarului, a nasturilor, în vederea Planșe
dezvoltării independenței față de adult didactice
-realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă Prezentări
produsele/ lucrările tuturor elevilor clasei PPT
- transformarea spaţiului clasei într-un mediu
prietenos de învăţare: modalităţi de prezentare
personală afişate pe mese/bănci, construirea în
echipă a simbolului, expunerea produselor activităţilor
la nivelul elevilor, pentru a fi vizualizate
- exercitii de reprezentare grafică a unor obiecte,
activităţi şi reguli simple de igienă personală
-distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă
(aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor
de lucru, afişarea produselor învăţării, ştergerea
tablei, ordonarea consumabilelor, inserarea produ-
selor activităţii în portofolii etc.)

115
VACANȚA DE IARNĂ

..........................................................................

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,Surprizele iernii”


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
- vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme Caiet DP
pentru copii, audierea unor poveşti consacrate, pentru Fișe de lucru
Trăire şi manifestare emoţională, identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale Jucării
starea de bine personajelor (Exemplu: cocoşul supărat, iedul fricos, Filme
- Emoţii de bază denumite prin împăratul fericit, albina curajoasă etc.) educative
cuvinte ( bucurie, tristețe, frică, - completarea frazelor lacunare Cântece,

2.1 furie), în activități/ contexte - jocuri de tipul “Roata emoţiilor”, pentru aprecierea povești,
familiare emoţiilor în diferite situaţii (Exemplu: Cum m-am poezii pe
simţit? Situaţii: prima zi de şcoală, întâlnirea cu noii suporturi
colegi, când este încurajat/certat de părinţi, diferite
sărbătorirea zilei de naştere, apariţia unui nou Planșe
membru în familie etc.) didactice
- jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă Prezentări

116
povestea” PPT
- Jocuri din folclorul copiilor practicate în școală sau
în afara școlii, vizând exprimarea emoțiilor
- exerciții de asociere a unor stări emoționale
reprezentate de contexte diferite cu simbolurile
potrivite
- exerciții de reprezentare grafică a unor stări
emoționale
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ

117
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa pregătitoare
PROIECTAREA UNITĂȚILOR
DE ÎNVĂȚARE
AN ȘCOLAR 2016-2017
SEMESTRUL al II-lea

118
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,VOIOASA PRIMĂVARĂ” - 9 SĂPT.
NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
- exerciţii de identificare a regulilor de comunicare în Caiet DP
Reguli de comunicare în activitatea imagini: anunţarea răspunsului; aşteptarea rândului; Fișe de lucru
școlară completarea răspunsurilor colegilor după ce aceştia au Jucării
- Comunicarea cu colegii, cadrele încheiat; exprimarea opiniei personale; criticarea ideii, Filme
didactice și persoanele din școală nu a colegului; educative
- exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la Cântece,
şcoală şi afişarea acestora pentru a fivizualizate de elevi povești, poezii
– exemplu: vorbim pe rând, ascultăm activ, respectăm pe suporturi
programul şcolar, ajutăm colegii când ne solicită diferite

2.2 sprijinul, adresăm întrebări etc. Planșe


- jocuri de tipul „Continuă propoziţia!”, „Continuă didactice
povestea!” Prezentări
- jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi PPT
pozitive/negative de interacţiune verbală sau fizică: se
ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog,
mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.
- jocuri de selecţie şi plasare de jetoane: Da
(comunicare eficientă)/ Nu (comunicare ineficientă)
- vizionarea unor fragmente de dialoguri în care să

119
sesizeze și să corecteze greșeli de comunicare (Ex.
„Iedul cu trei capre”, ”Domnul Goe”)

NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE


CRT. SPECIFICE
- jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza Caiet DP
enumerării trăsăturilor fizice relevante Fișe de lucru
Interacțiuni simple cu ființe și - jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să te Jucării
obiecte familiare prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă Filme
Ființe preferate și caracteristicile colegul/colega, jucăria preferată, animalul preferat, educative
acestora activităţi preferate Cântece,
- Personajele /poveștile preferate - realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi povești, poezii
și caracteristicile acestora prietenul/prietenii mei”, în care copilul desenează pe suporturi

2.3 - Animalele preferate și prietenul/prietenii, activităţile preferate desfăşurate diferite

caracteristicile acestora împreună, obiectele/ fiinţele de care se simte ataşat Planșe

- Recapitulare/ Evaluare - realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă didactice


produsele/ lucrările tuturor elevilor clasei Prezentări
- transformarea spaţiului clasei într-un mediu prietenos PPT
de învăţare: modalităţi de prezentare personală afişate
pe mese/bănci, construirea în echipă a simbolului,
expunerea produselor activităţilor la nivelul elevilor,
pentru a fi vizualizate

120
- distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă
(aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor de
lucru, afişarea produselor învăţării, ştergerea tablei,
ordonarea consumabilelor, inserarea produselor
activităţii în portofolii etc.)
- jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a unor
abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor copiilor în
diverse domenii: muzică, dans, sport, desen,
matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat vocal sau
la un instrument, desenat, decupat, sărit coarda, bun la
fotbal, povestit, a fi curajos, a fi politicos, a răspunde la
întrebări, calcul matematic simplu etc.)
- exerciții de exprimare a opiniilor personale referitoare
la preferințe (Ex. Îmi place personajul Scufița Roșie

pentru că…/ Îmi place personajul lup pentru că…)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,VARĂ – SUNET DE VACANȚĂ” - 8 ORE


NR. COMPETENȚE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE
CRT. SPECIFICE
- discuții despre noile rutine (orar zilnic, orar Caiet DP
3.1 săptămânal, pauze, vacanțe); Fișe de lucru
Rutine și sarcini de lucru - discuții despre statutul de școlar Jucării

121
- Reguli elementare ale noilor - discuții de explorare a intereselor și a experiențelor Filme
rutine specifice activității clasei anterioare ale copiilor; educative
pregătitoare (organizarea - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje Cântece,
timpului pentru învățare, din poveşti, povestiri, ale persoanelor din viaţa reală povești, poezii
organizarea timpului liber și a (mamă, tată, învăţătoare, bunici, director de şcoală, pe suporturi
pauzelor) primar, preşedinte, medic, actor etc.) diferite
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de Planșe
realizat într-o zi, acasă sau la şcoală didactice
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai Prezentări
puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit la PPT
şcoală şi acasă
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe
cadranul unui ceas
- bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o listă cu
diferite tipuri de sarcini (imagini, cuvinte cheie)
- personalizarea orarului: desen, colaj, pictură, elemente
grafice artistice
- interpretarea unei melodii preferate pentru anunțarea
pauzei („Clopoțelul”)
- vizionarea unor filme scurte despre programul
școlarului

122
- transformarea spaţiului clasei într-un mediu prietenos
de învăţare: modalităţi de prezentare personală afişate
pe mese/bănci, construirea în echipă a simbolului,
expunerea produselor activităţilor la nivelul elevilor,
pentru a fi vizualizate
- exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării: Caiet DP
întreruperea jocului, pregătirea materialelor, Fișe de lucru
Abilități și atitudini de învățare concentrarea asupra rezolvării; Jucării
- Tehnici simple care sprijină învățarea - eliminarea surselor de perturbare a atenției, momente Filme
- Reguli de organizare a învățării de relaxare educative
- jocuri de exprimare a opiniilor personale: „Pentru mine Cântece,
este important să învăţ deoarece…” povești, poezii
- monitorizarea simplă a achiziţiilor şi atitudinilor pe suporturi
3.2
specifice învăţării (Cadranul învăţării: Ce am aflat nou ; diferite
Ce vreau să ştiu ; Ce mi-a plăcut) Planșe
- realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi ceea didactice
ce nu îi place să înveţe la şcoală, acasă, pe stradă, în Prezentări
parc, în vacanţă, la teatru, la muzeu, la televizor, pe PPT
internet etc.
- discuţii despre greşeală ca parte a procesului de
învăţare (“Putem învăţa din propriile greşeli?”)

123
- Joc de rol ” Cum, ce, cu cine învățăm la școală?”
- distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă
(aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor de
lucru, afişarea produselor învăţării, ştergerea tablei,
ordonarea consumabilelor, inserarea produselor
activităţii în portofolii etc.)
- desenarea momentelor specific unei zile obișnuite de
școală;
- sărbătorirea momentelor importante din viața de școlar
prin desene ( lucruri interesante învățate sau momente
în care s-au simțit bine), lucrări inedited realizate
împreună cu părinții
- vizite în școală
- jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a unor Caiet DP
abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor copiilor în Fișe de lucru
diverse domenii: muzică, dans, sport, desen, Jucării
Explorarea meseriilor matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat vocal sau Filme
3.3
- Hobby-uri şi activităţi preferate la un instrument, desenat, decupat, sărit coarda, bun la educative
- Meserii ( locuri de desfășurare, fotbal, povestit, a fi curajos, a fi politicos, a răspunde la Cântece,
unelte, instrumente, acțiuni specifice) întrebări, calcul matematic simplu etc.) povești, poezii
- prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale pe suporturi

124
care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să diferite
facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, Planșe
indiferent de domeniu; didactice
- ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: Prezentări
„Ce îmi place să fac?” PPT
- „Micul colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe care
fiecare le are acasă sau a obiectului/ jucăriei/ activităţii
preferate;
- vizite la locurile de muncă ale părinților;
- activități comune părinți- copii în care părinții își
prezintă profesia
- Joc „Găsește și potrivește!” (jetoane meserii- unelte)
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la preferințe, profesia
dorită

125