Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 1.10.19
ŞCOALA: CNA „Dinu Lipatti”
CLASA PREGĂTITOARE B
PROFESOR: PETRE GEORGIANA-ALINA
UNITATEA TEMATICĂ: Iată-ne acum școlari

DISCIPLINE: Comunicare în limba română; Dezvoltare personală; Matematică şi


explorarea mediului; Arte vizuale şi abilități practice; Muzică și mișcare.

SUBIECTUL LECTIEI: Cea mai frumoasă amintire din vacanță.


TIPUL LECŢIEI: formare şi dezvoltare de competenţe
DURATA: 50 min (35 + 15 min).

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:

MEM:
 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în
scopul identificării unor regularităţi
 6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea
lungimilor
AVAP:
 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/
colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La finalul lecției toți elevii vor fi capabili:

O1: sa distingă măsurile: lung, scurt, subțire, gros, lat, îngust, pe baza exercițiilor; obiectivul
se considera realizat daca toti elevii disting corect măsurile, cu cel mult o greșeală admisă;
O2: să asocieze corect culoarea cu măsurile de mai sus, pe baza exercițiilor; obiectivul se
consideră realizat dacă toți elevii vor alege corect obiectele de măsurile indicate, cu cel mult
o greșeală admisă.
O3: să completeze după modelul dat, + = < >, pe rețeaua de pătrățele pe baza execițiului din
manual; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii completează corect după model;
O4: să traseze corespondența între 2 mulțimi de obiecte pe baza exercițiului; obiectivul se
consideră îndeplinit dacă toți elevii trasează corect corespondența, cu cel mult o greșeală
admisă.
O5: să deseneze corect câte o mulțime cu tot atâtea elemente, cu mai puține și cu mai multe
pe baza exercițiului din manual, obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii desenează
corect după criteriile date, cu cel mult o greșeală admisă.

1
STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ȘI PROCEDEE:
conversația, exercițiul, munca independentă, jocul, demonstrația

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 Manualul auxiliar de MEM, creioane, culori / carioci

3. FORME DE ORGANIZARE:
 frontal, individual.

RESURSE:
 temporale: 35 minute + 15 minute activitati recreative
 umane: 14 elevi

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


 observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluarea,
evaluarea reciproca.

BIBLIOGRAFIE:

 Programele scolare pentru disciplinele: Comunicare în limba romană, Matematică si


explorarea mediului, Arte vizuale si abilitati practice, Dezvoltare personală (Nr.
3418/19.03.013)
 Auxiliare didactice : Caiete de lucru, Editura Booklet 2016
 https://www.youtube.com/watch?v=79gLGU50ceM – Stâng și drept cântecel

2
Secvențele Activități de învățare și forme de Ob Resurse
Competențe Evaluare
lecției organizare op Materiale Procedurale Temporale
1.Moment Așezarea în bănci și pregătirea Conversația 2min Observare
organizatoric ustensilelor sistematică
2.Captarea Voi știți să vă orientați în spațiu? Știți Conversația 5min Observare
atenției ce înseamnă? sistematică
3.Anunțarea În continuare o să învățăm despre Conversația 1min
temelor și a orientarea în spațiu și despre
obiectivelor localizarea în spațiu.
4.Dirijarea MEM 2.1 Un elev va fi invitat să așeze un coș pe O1 Scaun Conversația 7min Observare
învățării scaun în fața clasei. Obiecte din Demonstrația sistematică
Apoi să așeze mingea sub scaun. clasă Exercițiul
Apoi să pună mingea în coș.
Iar apoi să sufle deasupra scaunului.

Voi invita 2 copii în față, și o să rog un O2


al treilea copil să spună care din cei
doi copii este mai scund? Dar mai
înalt?

Voi chema în față 1 copil cu câte un


obiect în mână, o ascuțitoare și un
penar. Voi întreba, care obiect este cel
mai mic?

Voi chema în față un copil cu un O4


singur obiect în mână. Voi întreba în
ce mână ține obiectul, stânga sau
dreapta?

3
Voi chema în față un elev care să O5
scrie la tabla o linie verticala, una
orizontală și una oblică.

Vom ține brațul vertical, oblic și


orizontal.
5.Obținera MEM 2.1 Vom face exerciții pentru musculatura O1 Manual Conversația 30min Autoevaluare
performanței 3.1 mâinii. O2 Carioci Lucrul cu
Vom deschide cartea la pg7 și vom O3 creioane manualul
rezolva exercițiile pe rând, până la pg O4
8 inclusiv. O5

MM: 1.4
ACTIVITĂȚI ÎN COMPLETARE: YouTube 5min
Ascultăm cântecul Stâng și drept de 2 Boxă
ori

6.Evaluare Apreciere
globală și
individuală