Sunteți pe pagina 1din 2

SPECIFICATIE TEHNICA UNIFICATA Pag.

1 din 2

DS 3090 RO
PLACUTA DIN OTEL ZINCAT
Ed. 01
PENTRU LINII AERIENE MT
27.10.2009

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatilor ENEL Distributie Banat S.A, ENEL Distributie
Dobrogea S.A, ENEL Distributie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a acestuia in
orice publicatii si prin orice procedeu se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatilor susmentionate
care isi vor proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of ENEL Distributie Banat S.A, ENEL Distributie Dobrogea S.A, ENEL
Distributie Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is
subject to the prior approval of the above mentioned companies which will safeguard their rights under the civil
and penal codes.

PLACUTA DIN OTEL ZINCAT


PENTRU LINII AERIENE MT

Firmato digitalmente da
Enel-DIN Enel-DIN RO-Probate
Specs
RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-
Probate Specs, c=IT
Specs Data: 2010.10.11
14:40:37 +03'00'

Editie Natura Modificarilor

Traducerea in limba romana si adaptarea la normele romanesti.


Aceasta specificatie se refera la editia originala DS 3090 Ed 3 Nov 1982, drepturile de copiere
1 apartinand Enel Distribuzione SpA.
Translation to romanian language and adaptation to romanian norm.
This spec is referred to the master edition DS 3090 Ed 3 Nov 1982, copyright of Enel Distribuzione SpA.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat data

Inginerie M. CUZMAN A. PIEROPAN S. PETRE 27.10.2009


SPECIFICATIE TEHNICA UNIFICATA Pag. 2 din 2

DS 3090 RO
PLACUTA DIN OTEL ZINCAT
Ed. 01
PENTRU LINII AERIENE MT
27.10.2009

Surub M22x140

U40/50/40x4
SR EN 10162

SCHEMA A SCHEMA B

Referinta
L A Masa Sigla
Matricola Referinta Tip Schema la desenul
(mm) (mm) (Kg) constructiv L/Tip

24 40 60 3090/1 C1 270 330 4 a P64/D11 270/C1

24 40 61 3090/2 C2 390 450 5,5 b P64/D12 390/C2


24 40 62 3090/3 C3 510 570 7 b P64/D13 510/C3

1. Materiale: Fe 37 SR EN 10025 din otel zincate la cald SR EN ISO 1460.


2. Prescripţii pentru construcţie şi recepţie: DS 3850 RO.
3. Prescripţii pentru furnitură: DS 3851 RO.
4. Pe fiecare exemplar trebuie marcat tipul consolei şi sigla producatorului.
5. Unitatea de masură prin care se exprimă numărul de materiale este numărul de
exemplare : nr.

Descriere abreviata:
P L A C U T A O T E L Z N M T C 1 U E

2 DS 3090 RO ed 01 - 27/10/2009

S-ar putea să vă placă și