Sunteți pe pagina 1din 4

CALCUL SCARA DIN BETON ARMAT MONOLIT

FĂRĂ RAMPE DE PODEST

2,70 m
lr = 4,00 m

0,95 m 2,90 m 2,00 m

x A

.m ly=1,00m
y .r
lx =2,15m B

qx

CALCULUL RAMPEI

Datorită continuităţii plăcii rampei cu plăcile de podest, acestea formează o placă


frântă. Pentru simplificare, se considera ca placa rampei reazema pe podeste, realizandu-se
in punctele in care rampa reazema pe podeste incastrari elastice
Se reduce astfel totul la calculul grinzii simplu rezemate. Rampa scării este o placă
rezemată pe două laturi la capete (în zona podestelor) iar podestele sunt plăci aşezate
transversal faţă placa rampei rezemate pe trei laturi şi liberă pe a patra latură.

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR PE RAMPĂ

ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE. Încărcarea permanentă reprezintă greutatea proprie a rampei


scării; greutatea rampei este o încărcare verticală uniform distribuită pe lungimea
rampei înclinate.
 greutate proprie placă rampă (hrampa = 15 cm) : 0,15  2500 = 375 daN/m2
 greutate trepte ( hech = 8,75 cm ) : 0,0875  2400 = 210 daN/m2

1
 greutate finisaj (tencuială + paroseală mozaic turnat) : 86 dan/m 2
pardoseală mozaic (h = 2,5 cm) = 0,025  2300 = 57,5 daN/m2
tencuială rampă (h = 1,5 cm) = 0,015  1900 = 28,5 daN/m2

încărcarea normată pe metru de rampă înclinată : gn = (375 + 210 + 86) = 671 daN/m2

încărcarea de calcul pe metru de rampă înclinată : gc = 671 × 1,35 = 906 daN/m2

Încărcarea de calcul pe metru de proiecţie orizontală rampă :
lr 4
g c' = gc × = 906 × 2,9 = 1.250 daN/m2
lx
ÎNCĂRCĂRI TEMPORARE. Încărcarea temporară reprezintă încărcarea utilă; încărcarea
utilă este o încărcare verticală uniform distribuită pe proiecţia orizontală a rampei.
 încărcarea normată pe unitatea de suprafaţă : pn = 300 daN/m2
 încărcarea de calcul pe unitatea de suprafaţă : pc = 300 × 1,5 = 450 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe metru de proiecţie orizontală rampă :


q = gc΄ + pc = 1.250 + 450 = 1.700 daN/m2
q  l x2 1700  2,9 2
Mc = = = 1787 daNm
8 8

Mc 178700daNcm
Aa    5,2cm 2 pt. 1 m lăţime rampă
0,85  h0  f yd 0,85  13  3090

Armare rampă în câmp 710 bare/m  Aa ef = 5,5 cm2/m

CALCULUL PODESTULUI DE NIVEL CURENT

CAZUL DE INCARCARE A

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR :

GREUTATE PROPRIE PODEST (încărcări permanente) (g = încărcare normată) :


 greutate proprie placă podest (hpodest = 15 cm) : 0,15  2500 = 375 daN/m2
 pardoseală din placute de ceramica (h = 2,5 cm) : 0,025  2300 = 57,5 daN/m2
 tencuială (htenc =1,5 cm) : 0,015  1900 = 28,5 daN/m2

 încărcarea din greutatea proprie normată : g = 461 daN/m 2


 încărcarea din greuatea proprie, de calcul : g c = 461  1,35 = 622 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TEMPORARE (p) :


 încărcarea utilă normată : p = 300 daN/m2
 încărcarea utilă de calcul : pc = 300  1,5 = 450 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe podest :


q = gc΄ + pc = 622 + 450 = 1.072 daN/m2
Determinarea momentului încovoietor pe direcţia x (direcţia lungă). Pentru cazul în
l
care avem l y  x avem valoarea directă :
2
l3 2,15 3
Mx = q  x = 1072 × = 444 daNm
24 24

CAZUL DE ÎNCĂRCARE B
2
Încărcarea din reacţiunea rampei pe latura liberă a plăcii podestului de capăt. Schema
de încărcare este o grindă simplu rezemată (o fâşie de placă de 1 m lăţime) încărcată parţial
(numai jumătate de grindă) cu o încărcare uniform distribuită.

9 pl2
Mmax = = 0,07 × p × l2 = 0,07 × 1302 × 2,152 = 421 daNm
128

Momentul de calcul pentru armarea plăcii pe direcţia x este suma celor două momente
(calcul moment total prin suprapunerea efectelor).
Pe direcţia y, perpendiculară, armarea se ia 50% din armarea pe direcţia x.

Mtot = 444 + 421 = 865 daNm

Cu valoarea M = 865 daNm/m se determină armătura necesară în câmp pe direcţia x :


h01 = 13 cm
M 86500
Aa    2,37cm 2 pt 1m lăţime rampă 
0,9  h01  f yd 0,9  13  3090
Armare pe direcţia x : 4  10 bare/m Aef = 3,14 cm2 PC52
(5  8 bare/m Aef = 2,51 cm2 PC52)

Armătura necesară în câmp pe direcţia y se alege jumătatea din armătura pe direcţia x :


Aa = 2,3/2 = 1,15 cm2 < 1,95 cm2 – pt 1m lăţime rampă - armare constructivă
Armare pe direcţia y : 4 8 bare /m Aef = 2,01 cm2 PC52

CALCULU PODESTULUI INTERMEDIAR

CAZUL DE ÎNCĂRCARE A

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe podest :


q = gc΄ + pc = 622 + 450 = 1.072 daN/m2
Determinarea momentului încovoietor pe direcţia x (direcţia lungă). Pentru cazul în
l
care avem l y  x avem valoarea directă :
2
l x3 2,15 3
Mx = q  = 1072 × = 444 daNm
24 24

CAZUL DE ÎNCĂRCARE B

Încărcarea din reacţiunea rampei pe latura liberă a plăcii podestului de capăt. Schema de
încărcare este o grindă simplu rezemată (o fâşie de placă de 1 m lăţime) încărcată pe toată
lungimea cu o încărcare uniform distribuită.

pl2
Mmax = = 0,125 × 1302 × 2,152 = 752 daNm
8

Mtot = 444 + 752 = 1196 daNm

Cu valoarea M = 1196 daNm/m se determină armătura necesară în câmp pe direcţia x :


h01 = 13 cm

3
M 119600
Aa    3,31cm 2 pt 1m lăţime rampă 
0,9  h01  f yd 0,9  13  3090
Armare pe direcţia x : 5  10 bare/m Aef = 3,93 cm2 PC52

Armătura necesară în câmp pe direcţia y se alege jumătatea din armătura pe direcţia x :


Aa = 3,92/2 = 1,86 cm2 < 1,95 cm2 – pt 1m lăţime rampă – armare constructivă
Armare pe direcţia y : 4 8 bare /m Aef = 2,01 cm2 PC52
CALCUL PROCENT MINIM DE ARMARE

Scara se realizează din beton C12/15 şi se armează cu oţel beton PC52


─ Grosimea plăcii : 15 cm
─ Beton clasa C12/C15 (Bc 15 / B200) : fctm = 1,6 N/mm2 = 160 N/cm2
f ck 12 N / mm 2
─ C12/15 (B200) : fcd = = = 8 N/mm2 = 80 daN/cm2
c 1,5
─ Oţel PC52 : fyk = 355 N/mm2 = 35500 N/cm2
f yk 355 N / mm 2
─ Pc 52 (Ø6..Ø14) : fyd = = = 309 N/mm2 = 3090 daN/cm2
s 1,15
─ Armăturile de montaj care se montează la partea superioară, în zona călăreţilor, la
ambele planşee vor fi din PC52, 4Ø6.
─ Procentul minim de armare la plăci din beton armat :
f ctm 160
Amin = 0,26 × × b × d = 0,26 × × 100 × 13 = 1,68 cm2
f yk 35500
Amin > 0,0013 (b  d) = 0,0015  100  13 = 1,95 cm2
   1
– h 0  hp   a    15  1,5    13 cm
 2  2

Întocmit,

Ing. Aurelian Văduva


Turnu Măgurele / Teleorman

S-ar putea să vă placă și