Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Marilena Cord
Scoala Gimnaziala Calatele, Cluj
TEST DE EVALUARE FINALA
Anul școlar 2019-2020
Disciplina Geografie
Clasa a VII-a
Numele și prenumele elevului:
Data susținerii testului:
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (45 de puncte)
A. Scrieţi, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos: 16 puncte
1. Asia este despărţită de Europa prin munţii:
a. Altai b. Carpati c. Himalaya d. Ural
2.. Oraşul Acapulco se află în:
a. Chile b. Australia c. Mexic d. SUA
3. Cel mai mare desert temperat situat este:
a. Gobi b. Tarim c. Kazalkum d. Victoria
4 .La nord de Munții Himalaya se află situat Podișul:
a. Deccan b. Anatoliei c. Iran d. Tibet
5. Cea mai mare insula a Africii este:
a.Azore b. Comore c. Madagascar d.Mauritius
6. Se varsă în Oceanul Arctic fluviul numit :
a. Lena b. Amur c. Gange d. Ural
7. Principala cultura agricolă din Asia de Sud este reprezentată de:
a. ceai b. porumb c. măslin d. viţă-de-vie
8.In sudul Africii se afla capul :
a. Dejnev b. Acelor c. Roca d. Baba
B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane: 14 puncte
A B
Argentina New Delhi
Australia Tokyo
Japonia Canberra
S.U.A Cairo
Turcia Washington
Egipt Buenos Aires
India Ankara
C. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este adevărată
încercuieşte litera A, dacă apreciezi că afirmaţia este falsă încercuieşte litera F : 15puncte

1. Marile Lacuri nord Americane sunt de origine tectonica. A/F


2.Fluviile Tigru şi Eufrat, reunite în cursul inferior în Shatt al Arab, se varsă în Marea Bering. A / F
3.Pe ţărmul estic al Asiei se află peninsulele Kamceatka şi Coreea. A/F
4. Podisul Patagoniei se afla in America de Sud. A / F
5.Desertul Atacama este situat pe teritoriul Africii. . A/F
Prof. Marilena Cord
Scoala Gimnaziala Calatele, Cluj
PARTEA a II-a (45 de puncte)
A. Harta de mai jos reprezintă continentul Asia. Precizați: 27puncte
1. Numele peninsulelor notate pe hartă cu literele A și C.
2. Numele lacurilor notate pe hartă cu litera e si i.
3. Numele insulelor notate pe hartă cu literele D și F.
4. Precizați tipul de clima specific insulei notate cu E.
5. Numiți râurilor marcate pe hartă cu litera a,b,c,d, g,h.f..
6. Peninsula Taimar este marcata cu litera...............
7. Numele mării în care se varsă fluviul notat pe hartă cu litera j.
8. Campia Siberiei de Vest este marcata cu cifra................
9. Numele deșerturilor notate pe hartă cu cifrele 7 si 8 .
10. Numele unitatilor de relief notate cu cifrele 1,2,4,5,6,9,10
11. Golful Bengal este marcat pe harta cu litera............

Harta fizică a Asiei(Sursa: http://bilingualhistory.blogspot.ro/2014/01/asia-and-oceania-physical-maps.html)


B. Citește cu atenție textul de mai jos: 18puncte
A ,,Marele Fluviu, cel mai lung din lume izvorăște dintre stâncile munților vulcanici Viruna (4.507
metri), situați nu departe de Ecuator, având direcţia de curgere de la sud spre nord. Păstrează
vestigiile uneia dintre cele mai renumite şi vechi civilizaţii,cu piramide, temple, si alte monumente ce
se pot gasi inca de-a lungul raului. Lunca şi delta sa concentrează 97% din populaţia acestei mari zone
aride situate în nord-estul Africii”.
Scrie pe foaia de test:
1. numele fluviului prezentat în text;
2. numele desertului pe care il strabate acest fluviu;
3. numele mării în care se varsă;
4. un factor care explică debitul redus al acestui fluviu, deşi este fluviul cu cea mai mare lungime de pe
continent.
5. numele a doua state strabatute.

S-ar putea să vă placă și