Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca


www.clinicalpsychology.ro

Formular de consimţământ informat

Scopul şi iniţiatorii studiului:


Studiul de faţă se numeşte Investigarea rolului expunerii in realitate virtuală asupra
simptomelor de frică de înălțime şi este desfășurat în cadrul Departamentului de Psihologie Clinica si
Psihoterapie, iniţiat de către drd. Silviu Matu şi drd. Radu Şoflău sub coordonarea prof. univ. dr. Daniel
David. Studiul are ca obiective principale studierea impactului pe care expunerea în mediile de realitate
virtuală le are asupra simptomelor fricii de înălțime şi identificarea mecanismelor care explică sau prezic
această problemă psihologică. Vă informăm că studiul urmăreşte investigarea unor ipoteze de cercetare
şi nu are ca scop evaluarea performanţei dumneavoastră individuale sau clasificarea participanţilor
după anumite criterii.

Procedura:
Procedura studiului variază în funcţie de nivelul de anxietate raportat de participanţi în formularul
de înscriere. De asemenea, studiul implică o procedură de alocare aleatoare a participanţilor în diferite
condiţii experimentale, inclusiv o alocare între condiţii care presupun diferite tehnologii de realitate
virtuală sau confruntarea cu situaţii legate de înălţime în mediul real. Alocarea nu poate fi modificată de
cercetători şi participarea dumneavoastră se poate face doar în funcţie de aceasta. Terapeutul vă va oferi
după includerea în studiu detaliile legate de grupul experimental în care aţi fost inclus în mod aleatoriu.
Pentru cei care au raportat un nivel ridicat de anxietate faţă de înălţime în formularul de înscriere,
participarea la studiu presupune: (1) completarea unor scale psihologice în format electronic (trimise
participanţilor prin email) şi (2) participarea la 3 întâlniri cu psihologul cu o durata de aproximativ 60-90
de minute fiecare. Prima întâlnire va fi una de psihoeducaţie iar ulterior, va urma o sesiune de expunere
într-un mediu de realitate virtuală sau în mediu real, la înălțimi diverse, organizate gradat. În anumite
momente ale acestei sesiuni de expunere se vor colecta o serie de date fiziologice (reactivitatea electro-
dermală, frecvenţă respiratorie, ritm cardiac). În prima şi ultima întâlnire veţi fi invitat să parcurgeţi o
serie de evaluări comportamentale, adică să încercaţi să urcaţi, până la nivelul la care vă simţi confortabil,
pe o scară, într-o locaţie specificată de terapeut.
Pentru cei care au raportat un nivel scăzut al anxietăţii faţă de înălţime în formularul de înscriere,
participarea la studiu presupune: (1) completarea unor scale psihologice în format electronic (trimise
participanţilor prin email) şi (2) participarea la o întâlnire cu psihologul cu o durata de aproximativ 60-90
de minute, în care veţi fi invitat să parcurgeţi o serie de evaluări comportamentale, adică să încercaţi să
urcaţi, până la nivelul la care vă simţi confortabil, pe o scară, într-o locaţie specificată de psiholog şi o
sesiune de expunere într-un mediu de realitate virtuală sau mediu real, la înălțimi diverse, organizate
gradat. În anumite momente ale acestei sesiuni de expunere se vor colecta o serie de date fiziologice
(reactivitatea electro-dermală, frecvenţă respiratorie, ritm cardiac).
Este important ca pe parcursul studiului, indiferent de ce procedură aţi parcurs, să răspundeţi cât
se poate de sincer la chestionarele şi scalele psihologice pe care le veţi completa precum şi întrebările
terapeutului. Nu există răspunsuri greşite şi corecte, ne interesează doar răspunsul dumneavoastră sincer.

Recompense:
Pentru participarea în acest studiu, cei care parcurg protocolul complet vor fi recompensați cu 20
ore de practică (pentru studenţii la specializarea psihologie), respectiv un raport individual personalizat
privind scalele psihologice completate, în scop de auto-cunoaştere (pentru studenţii la toate specializările
sau alte persoane din afara Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei). Raportul se va baza pe scalele
etalonate pe populaţia românească, pe care participanţii le vor primi prin email şi care este necesar să fie
completate până la finalizarea studiului. Pentru participanţii care vor dori acest lucru, va fi organizată o

Page 1 of 2
Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
www.clinicalpsychology.ro

întâlnire la finalul studiului în care vor fi prezentate ipotezele, raționamentul din spatele sarcinilor şi
rezultatele principale.
Cei care parcurg varianta scurtă a protocolului vor avea aceleaşi beneficii ca şi participanţii care
parcurg varianta lungă a protocolului, cu excepţia numărului de ore de practică. Aceştia vor fi
recompensaţi cu 12 ore de practică.

Retragerea din studiu:


Dacă veţi dori acest lucru, vă veţi putea retrage din studiu în orice moment, fără alte consecinţe
negative înafara faptului că nu veţi mai primi recompensele menţionate mai sus. De asemenea, există
posibilitatea ca echipa de cercetare să decidă excluderea dumneavoastră din studiu după eşecuri repetate
de a urma instrucţiunile sau în situaţia în care, din diferite motive, se decide întreruperea întregului studiu.

Confidenţialitate şi siguranţă:
Vă asigurăm confidențialitatea participării şi a informaţiilor oferite pe parcursul studiului, precum
şi siguranţa procedurilor utilizate, studiul fiind în conformitate cu normele etice ale „Institutional Review
Board” al Universităţii Babeş-Bolyai. Datele dumneavoastră vor fi utilizate doar în scop de cercetare şi
nimeni înafara echipei nu va avea acces la aceste date. Pe baza a ceea ce cunoaştem din studiile de până
acum, nu există motive să credem că procedurile utilizate ar putea avea consecinţe negative pe termen
lung asupra participanţilor la studiu, ci doar o eventuală modificare tranzitorie a dispoziţiei de moment.
Dacă totuşi consideraţi că aveţi nevoie de ajutor specializat în urma participării la studiu, vă rugăm să ne
contactaţi prin una din modalităţile descrise mai jos.

Date de contact:
Pentru orice nelămurire legată de acest studiu, în timpul sau după finalizarea acestuia, puteţi
contacta echipa de cercetare prin una din următoarele modalităţi: telefonic la nr.: 0757 515 526; sau prin
email la adresa: silviu.matu@ubbcluj.ro.

Informaţii finale:
Pentru a vă exprima acordul este necesar să semnaţi acest formular. Asiguraţi-vă că înainte de a
vă exprima acordul nu există neclarităţi şi că echipa de cercetare v-a răspuns tuturor întrebărilor pe care
le-aţi putea avea legate de participarea dumneavoastră. Pe întreg parcursul studiului nu divulgaţi altor
persoane informaţiile referitoare la procedurile experimentale.
Prin semnătura dumneavoastră declaraţi că aţi luat la cunoştinţă informaţiile din acest formular şi
că sunteţi de acord să participaţi în acest studiu.

Bifaţi varianta care se


potriveşte în cazul
dumneavoastră:
forma completă a protocolului pentru cei cu
Am luat la cunoştinţă faptul că
nivele ridicate ale anxietăţii de înălţime
am fost inclus în grupul care
forma scurtă a protocolului pentru cei cu nivele
va beneficia de:
reduse ale anxietăţii de înălţime

Data: Nume şi prenume:

Semnătura:

Page 2 of 2