Sunteți pe pagina 1din 6

VERBUL

a. verbe de conjugarea I – terminate în a : a mânca, a pleca, a preda


b. verbe de conjugarea a II-a – terminate în ea : a bea, a vrea, a avea
c. verbe de conjugarea a III-a – terminate în e : a scrie, a rămâne, a ţine, a bate
d. verbe de conjugarea a IV-a – terminate în i / î : a citi, a veni, a coborî, a urî

1. MODUL INDICATIV
a. Timpul imperfect b. Timpul perfect compus
(eu) adunam (eu) scriam (eu) am adunat (eu) am scris
(tu) adunai (tu) scriai (tu) ai adunat (tu) ai scris
(el/ea) aduna (el/ea) scria (el/ea) a adunat (el/ea) a scris
(noi) adunam (noi) scriam (noi) am adunat (noi) am scris
(voi) adunaţi (voi) scriaţi (voi) aţi adunat (voi) aţi scris
(ei/ele) adunau (ei/ele) scriau (ei/ele) au adunat (ei/ele) au scris

c. Timpul perfect simplu d. Timpul mai mult ca perfect


(eu) adunai (eu) scrisei (eu) adunasem (eu) scriseseşi
(tu) adunaşi (tu) scriseşi (tu) adunaseşi (tu) scriseseşi
(el/ea) adună (el/ea) scrise (el/ea) adunase (el/ea) scrisese
(noi) adunarăm (noi) scriserăm (noi) adunaserăm (noi) scriseserăm
(voi) adunarăţi (voi) scriserăţi (voi) adunaserăţi (voi) scriseserăţi
(ei/ele) adunară (ei/ele) scriseră (ei/ele) adunaseră (ei/ele) scriseseră

2. MODUL CONJUNCTIV
a. Timpul prezent b. Timpul perfect
(eu) să adun (eu) să scriu (eu) să fi adunat (eu) să fi scris
(tu) să aduni (tu) să scri (tu) să fi adunat (tu) să fi scris
(el/ea) să adune (el/ea) să scrie (el/ea) să fi adunat (el/ea) să fi scris
(noi) să adunăm (noi) să scriem (noi) să fi adunat (noi) să fi scris
(voi) să adunaţi (voi) să scrieţi (voi) să fi adunat (voi) să fi scris
(ei/ele) să adune (ei/ele) să scrie (ei/ele) să fi adunat (ei/ele) să fi scris

3. MODUL CONDIŢIONAL-OPTATIV
a. Timpul prezent b. Timpul perfect
(eu) aş aduna (eu) aş scrie (eu) aş fi adunat (eu) aş fi scris
(tu) ai aduna (tu) ai scrie (tu) ai fi adunat (tu) ai fi scris
(el/ea) ar aduna (el/ea) ar scie (el/ea) ar fi adunat (el/ea) ar fi scris
(noi) am aduna (noi) am scrie (noi) am fi adunat (noi) am fi scris
(voi) aţi aduna (voi) aţi scrie (voi) aţi fi adunat (voi) aţi fi scris
(ei/ele) ar aduna (ei/ele) ar scrie (ei/ele) ar fi adunat (ei/ele) ar fi scris

4. MODUL IMPERATIV
- are forme numai la persoana a II-a, singular şi plural
Formă afirmativă Formă negativă
Adună! Adunaţi! Nu aduna! Nu adunaţi!
Scrie! Scrieţi! Nu scrie! Nu scrieţi!

Numele predicativ poate fi exprimat prin:


- substantiv: Recunoştinţa este o floare rară.
- adjectiv: Vocea bătrânei era tremurândă.
- pronume: Prietena mea este ea.
- adverb: E bine că mergi cu ea.
- numeral: Numărul norocos este zece.
SUBSTANTIVUL
Eleganţa ei îl impresionase. Subiect
NOMINATIV Jurământul devine cursă. Nume predicativ
ACUZATIV Iubesc florile. Complement direct

O iubesc pe mama.
Vorbeam despre colegi. Complement indirect
Stau lângă şcoală. Complement
circumstanţial de loc
A mers drum lung. (+prep., -prep)

In vacanţă mergem la mare. Complement


circumstanţial de timp
Plângea în hohote. Complement
circumstanţial de mod
Cărţile de pe bancă sunt ale noastre. Atribut substantival
prepoziţional
Verigheta era din aur. Nume predicativ precedat
de prepoziţie
DATIV Se îmbrăca asemănător mamei. Complement indirect
graţie Nume predicativ
mulţumită Reuşita este datorită muncii.
conform
potrivit
asemenea
datorită
contrar

GENITIV Lupta este a duşmanilor.


împotriva Nume predicativ
contra Lupta este împotriva duşmanilor. – fără prep.
înaintea
deasupra - cu prep.
Aceasta este cartea colegei. Atribut substantival
în faţa genitival
din faţa Atribut substantival
în jurul Lupta împotriva duşmanilor a
în susul prepoziţional
de-a lungul încetat.
pe dinafară Luptăm împotriva duşmanilor. Complement indirect
Părinţii se adunaseră în preajma Complement
circumstanţial de loc
şcolii.
Mihai a ajuns înaintea colegului său Complement
circumstanţial de timp
la şcoală.
Înainta contra vântului. Complement
circumstanţial de mod

PRONUMELE PERSONAL
CAZURI. FORME ACCENTUATE. FORME NEACCENTUATE
LEGENDĂ: ROŞU (SUBLINIATE) → forme accentuate
SINGULAR PLURAL
Nr.
Cazul
crt. Persoana a III-
Persoana Pers. a II- Pers. a III-a Pers. a
Pers. I
I a M.N. F. II-a M. F.N
1.
Nominativ eu tu el ea noi voi ei ele
(cine?)
2.
Acuzativ (pe) mine (pe) tine (pe) el (pe) ea (pe) noi (pe) voi (pe) ei (pe) e
(pe cine?) mă, m- te, te- îl, l- o, -o ne, ne- vă, v- îi, i- le, l

3.
Dativ mie ţie lui ei nouă vouă lor lor
(cui?) îmi, mi, îţi, ţi, ţi- îi, i, i- îi, i, i- ne, ni, vă, vi, v- le, li, le- le, li,
mi- ne-

4. Genitiv (al) lui (al) ei (al) lor (al) l


(al,a,ai,ale ▬ ▬ (a) lui (a) ei ▬ ▬ (a) lor (a) l
cui?) (ai) lui (ale) ei (ai) lor (ai) l
(ale) lui (ai) ei (ale) lor (ale)
5. Vocativ
▬ ▬ tu! ▬ ▬ ▬ voi! ▬ ▬

ALBASTRU → forme neaccentuate

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv


Genul Un singur posesor Mai mulţi posesori
Numărul
obiectului
obiectelor I II III I II Cazul
posedat
posedate

M al meu al tău al său al nostru al vostru


un obiect
posedat
F a mea a ta a sa a nostră a voastră

N - Ac
M ai mei ai tăi ai săi ai noştri ai voştri
mai multe
F ale mele ale tale ale sale ale noastre ale voastre
obiecte
posedate
alor mei alor tăi alor săi alor noştri alor voştri D-G

Funcţii sintactice:
Caz Pronumele posesiv F.s. Adjectivul posesiv F.s.
N Ai mei au venit, când ai tăi au plecat. S Sfaturile sale sunt demne de urmat. Aadj
Aceştia sunt ai mei. Np Văzuse că acelea sunt hainele noastre. Aadj
Sfaturile de la ai mei le accept. A pron
Îi sfătuiesc pe ai voştri să cheme poliţia. Cd
Ac
Despre ale nostre vorbeşte cu ai săi. Ci
A sosit după ai noştri. Cc timp Uitase de ale noastre timpuri. Aadj
Voi pleca de lângă ai mei. Cc loc Îl întâlni pe amicul nou al tău. Aadj
Au cântat ca ai mei. Cc mod
Florile sunt pentru ai mei. Np
A fost chemat de ai săi. Cagent
D Le-am telefonat alor mei să-i felicit. Ci Dăduse de veste prietenelor sale. Aadj
Aceia sunt alor voştri. Np
G Părerile negative contra acţiunilor noastre au dominat. Aadj
Sfaturile alor mei le accept. A pron

Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ

-de apropiere: acesta,aceasta,aceştia,acestea,asta,ăsta,aista,aiasta, etc.


-de diferentiere: celălalt, cealaltă, ceilalţi,celelalte,etc.
-de departare: acela, aceea (f.sg.),aceia (m.pl.), acelea, aia, ăla, etc.
-de identitate: acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi

1. Subiect: Acesta este fratele meu. 5. Complement direct: L-am sunat pe acela.
2. Nume predicativ: 6. Complement indirect:
* nominativ: Colegul meu este acesta. * dativ: I-am vorbit celuilalt.
* acuzativ: Cartea este pentru acesta. * acuzativ: Am discutat despre ceilalti.
* genitiv: Stiloul era al celuilalt. 7. Complement circumstantial de mod: El a
3. Atribut pronominal prepozitional: procedat ca acela.
* acuzativ: Cartea de la aceștia este noua. 8. Complement circumstantial de loc: S-a
* genitiv: Casa din spatele acestuia este a mea. așezat lângă acela.
* dativ: Reusita gratie acestuia i-a incântat. 9. Complement circumstantial de timp: A
4. Atribut pronominal genitival: Rezultatele ajuns înaintea celuilalt.
celorlalți sunt mai bune.

NUMERALUL
Nominativ: - subiect: Cinci au fost pedepsiti
Al doilea este prietenul meu
- nume predicativ: Prietenii mei sunt doi
El este al patrulea
Acuzativ: - atribut prepozitional: Cartea de la cei doi mi-a placut
Florile de la primul sunt minunate
- complement direct: Pe cei cinci nu-i inteleg
Pe al saselea sunt suparat
- complement indirect: Am vorbit despre cei doi
Am citit pentru al saptelea
Dativ: - complement indirect: Le-am citit celor doi
I-am multumit celui de-al doilea
Genitiv: - atribut genitival: Poeziile celor patru au fost extraordinare
Invitatia celui de-al cincilea am primit-o

ADJECTIVUL
- invariabile: aidoma, tenace, rapace, feroce, oranj, kaki, grena, lila, gri, bleu-marine, crem, bej,
cycla;
- cu două forme flexionare: dulce, mare, repede;
- cu trei forme flexionare: mic, roșu, larg, silitor, muncitor, binevoitor;
- cu patru forme flexionare: frumos, drăguț, tânăr etc.

Gradul de comparaţie
1. Pozitiv: Ea este înaltă.
2. Comparativ
- de inferioritate: E mai puțin înalt
- de egalitate: E la fel de înalt.
- de superioritate: E mai înalt.
3. Superlativ:
* relativ:
- de inferioritate: cel mai puțin înalt;
- de superioritate: cel mai înalt;
* absolut: -gramatical: foarte înalt
!!! Nu toate adjectivele realizează categoria gradului de comparație.
Cele care prin sensul lor exprimă superlativul:
- maxim, minim, superior, inferior, principal, secundar, esențial, fundamental, capital, optim, perfect,
desăvârșit, enorm, imens, nesfârșit ș.a.m.d.
Cele care exprimă calități absolute: corect, greșit, muritor, nemuritor, mort, viu, născut, nenăscut.

Funcţii sintactice

Nominativ: CCcauză: Și plângeam de supărată că tu nu te-


Nume predicativ: Cărțile sunt frumoase. ai priceput.
Acuzativ: Genitiv:
Atribut adj.: L-am văzut pe băiatul frumos. Atribut adjectival: În ciuda spuselor false el a
CCT: De mic era talentat la desen. mers mai departe.
CI: Din palid s-a făcut deodată roșu ca focul. Dativ:
Atribut adjectival: Am jucat, asemenea unui
copil deștept.
ADVERBUL
Gradele de comparaţie
1. pozitiv - este forma de bază a adverbului
El scrie repede.
2. comparativ
- de superioritate - se formează pe baza prefixului: mai
El scrie mai repede decât ceilalți.
- de egalitate - se formează pe baza unor prefixe ca: tot atât de, la fel de
El scrie la fel de bine.
- de inferioritate - se formeaza pe baza prefixului: mai puțin
El scrie mai puțin bine decât fratele sau.
3. superlativ
- relativ - se formează pe baza prefixului: cel mai
El scrie cel mai repede / cel mai puţin repede.
- absolut - se formează pe baza prefixului: foarte
El scrie foarte repede.

Funcţii sintactice

nume predicativ complement circumstanțial de loc


E foarte bine că vine acum. Ultima oară l-am văzut aici.
Este bine să asculți sfaturile. complement circumstanțial de timp
atribut adverbial Ultima oară l-am văzut ieri.
Testul de astăzi a fost ușor. complement circumstanțial de mod
Du-te în casa de dincolo. Ultima oară l-am văzut bine.