Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 1  Structura, ultrastructura și rolul componentelor celulei

Celula reprezintă unitatea de bază, structurală, funcțională și genetică a lumii vii. Celule se pot
individualiza ca organisme de sine stătătoare (bacteriile și protozoarele reprezintă organisme
unicelulare – formate dintr-o singură celulă) sau se pot grupa sub formă de țesuturi (pe baza
formei și structurii). Celulele pot exista singure deoarece sunt capabile de autoconservare,
autoreglare și autoreproducere.

Clasificarea celulelor:

a. după formă
 fusiforme: fibrele musculare ale animalelor, fibrele lemnoase ale plantelot
 stelate: neuronii stelați din coarnele anterioare ale măduvei spinării
 cubice: celule din mucoasa bronhiolelor și din canalele glandelor exocrine
 cilindrice: vasele conducătoare ale plantelor
 discoidale: hematiile
 ovale: alga verde Chlamydomonas
 globuloase: ovulul, celulele adipoase, alga verde Chlorella
b. după dimensiune
 majoritatea au dimensiuni de ordinul micronilor și pot fi observate numai la
microscop: hematia – 7,5, ovulul  150-200, fibra musculară striată  5-15cm,
iar media este de aproximativ 20-30
 unele se pot observa cu ochiul liber: celule din fructele de tomate, portocală,
lămâie, pepenele verde
c. după prezența și numărul nucleilor
 celule anucleate: hematiile adulte, celulele epiteliale încărcate cu keratină de la
suprafața pielii
 celule uninucleate: majoritatea celulelor
 celule binucleate: celulele hepatice, unii neuroni vegetativi, hifele unor fungi
 celule polinucleate (plurinucleate): fibrele musculare striate
d. după structură
 celule procariote
 celule eucariote

Celula procariotă:

 Celula procariotă este caracteristică bacteriilor și algelor albastre-verzi.


 Procariotele au fost primele organisme apărute pe Pământ.
 Prezintă un perete cu structură complexă (alcătuit din glicopeptid, proteine, lipide), care
nu este de natură celulozică.
 Membrana celulară este de natură lipo-proteică și are rol în reglarea schimburilor
materiale ale celulelor cu mediul.
 Citoplasma conține doar ribozomi și este lipsită de organite înconjurate de membrane.
 Nu prezintă nucleu – materialul genetic este reprezentat de o singură moleculă de ADN
circular, organizat sub formă de nucleoid.