Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

Fișă de exerciții

1. Completați spațiile punctate corespunzătoare obținerii unei propoziții adevărate:

ΔPQR dreptunghic în P
PQ = 2 QR
1 } ⇒ 𝑚( ∢ … . … ….) = 30𝑜 .

2. Fie ΔABC dreptunghiuc în A. Completați spațiile punctate corespunzătoare obținerii


unor propoziții adevărate:
a) Dacă BC=12 cm și AB= 6 cm, 𝑚( ∢ … . … ….) = 30𝑜 .
b) Dacă 𝑚( ∢ 𝐴𝐶𝐵) = 30𝑜 și AC= 5 cm, atunci BC=....... cm.

3. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, [AM] mediană. Completați spațiile punctate cu


valorile corespunzătoare obținerii unor propoziții adevărate:
 Dacă BC= 12 cm, atunci AM=…….. cm și BM=…….. cm.

4. În triunghiul dreptunghic ABC (m(∢ A)= 90𝑜 ), mediana corespunzătoare ipotenuzei are
lungimea de 5 cm, iar m(∢ B)= 60𝑜 . Calculați lungimile laturilor BC și AB.
Anexa 1

5. În triunghiul ABC dreptunghiuc în A, cateta [AB] are lungimea de 6 cm și


 m(∢ C)= 30𝑜 . Calculați lungimea ipotenuzei și a medianei corespunzătoare ipotenuzei.

6. Într-un triunghi dreptunghic ABC (m(∢ A)= 90𝑜 ), lungimea ipotenuzei [BC] este de 12 cm
și m(∢ C)= 30𝑜 . Calculați lungimea segmentului DE, unde D este piciorul înălțimii
corespunzătoare ipotenuzei [BC], iar E este mijlocul laturii BA.

7. Fie D mijlocul ipotenuzei [BC] a triunghiului dreptunghic ABC în care BC= 50 mm și


m(∢ C)= 60𝑜 . Câți centimetri are perimetrul triunghiului ACD?

8. Fie ΔABC cu AB=10 cm și [AB]≡ [AC]. Știm că AD┴BC iar latura BC=12 cm. Aflați
lungimea laturii AD.
Anexa 1

9. Fie ΔABC dreptunghic în A, iar AD┴BC cu D∈ (BC). Dacă m(∢C)= 15𝑜 , arătați că
𝐵𝐶
𝐴𝐷 = .
4

10. Fie triunghiul isoscel ABC cu m(∢A)= 120𝑜 și AD înălțime , cu D∈ (BC). Notăm cu E
intersecția dintre perpendiculara în B pe BC cu [CA]. Demonstrați că:
1 1 1
a) AD=2AB; b) BE=2CE; c) AD=4 CE.

11. În triunghiul dreptunghic ABC, [AD] este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei [BC] și
m(∢C)= 30𝑜 .
a) Notați cu x lungimea catetei AB și calculați în funcție de x lungimile segmentelor
BD și DC.
𝐵𝐷 1
b) Arătați că 𝐷𝐶 = 3

12. În ΔABC dreptunghic în A, cu m(∢C) ˂ m(∢B), se construiesc înălțimea AD, D∈ (BC)


și mediana [AM]. Știind că m(∢MAD)=30𝑜 și MD=10 cm, să se arate că triunghiul
MAB este echilateral și să se calculeze BC.
Anexa 1

13. Fie M mijlocul ipotenuzei [BC] a triunghiului ABC dreptunghic, cu m(∢B)=30𝑜 .


Perpendiculara în M pe BC taie AB în D, iar perpendiculara în M pe AM taie AB în E.
Demonstrați că:
a) ΔMDE echilateral
b) [AD]≡ [DE]≡ [EB].

14. Fie ΔABC echilateral cu [AM] și [BN] mediane, AM∩BN={G}. Fie D simetricul
punctului M față de N. Demonstrați că:
a) ΔBGC este isoscel
b) MDC este dreptunghic.

15. Fie triunghiul isoscel ABC, m(∢A)= 120𝑜 . Fie M mijlocul laturii [AB]. Perpendiculara
din M pe BC intersectează dreapta AC în D, iar bisectoarea ∢-lui CDM taie latura [BC]
în E. Arătați că:
a) CD=3AD
b) BD┴DC
c) [ED]≡ [EC].
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și