Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL,

Încheiat azi, 13.09.2019, cu prilejul desfăşurării şedinţei cu părinţii copiilor din grupa mare
„ Fluturașii”

Ordinea de zi cuprinde:
1. Prezentarea mediului prescolar si a activitatilor la grupa
3. Prezentarea listei cu rechizite necesare copiilor
4. Stabilirea Comitetului de părinţi al grupei
5. Adeziunea parintilor in desfasurarea optionalului la grupa
6. Probleme organizatorice,
7. Acceptul părințolor privind fotografierea și fimarea copiilor
Discuţii :
1. Doamna educatoare, Puică Nicoleta enumera activitatile care se desfasoara la grupa
- Se acumuleaza cunostinte de baza,cunostinte generale, copiii socializeaza, se consolideaza si se
formeaza coeziunea grupului.
- Se solicita sprijinul parintilor in desfasurarea activitatilor extracurriculare la nivelul grupei.
2..D.na educatoare subliniaza parintilor atributiile pe care le au fata de gradinita, fata de copii,
pentru o buna desfasurare a activitatilor zilnice, respectand programul de venire si plecare la
gradinita.
3. Se prezinta necesarul de rechizite pentru intreg anul scolar si alte materiale necesare pentru o
buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.
4. Se stabileste comitetul de parinti si atributiile fiecarui membru .
5. Se pun in discutii probleme organizatorice, care privesc imbracamintea copiilor, sa fie anuntata
educatoarea cand copilul nu vine la gradinita o perioada de timp, sa vizualizeze zilnic gazeta
parintilor pentru a stabili o buna comunicare cu educatoarea.
6. Acceptul părinților pentru filmarea și fotografierea preșcolarilor.
Comitetul de parinti:
PRESEDINTE:
MEMBRI:

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces –verbal.

Întocmit,
Educatoare,
Părinţii prezenţi la şedinţa din

Nr. Numele şi prenumele părintelui Semnătura


crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25