Sunteți pe pagina 1din 4

Eseul de cinci minute

Definiție: este o metodă de stimulare a creativității, metodă evaluativă, care se


folosește la sfârșitul orei, pentru ai ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate de tema
lecției şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat,
în plan intelectual în acea oră.
Etapele metodei: acest eseu le cere elevilor două lucruri:
- să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecția respectivă;
- să formuleze o întrebare pe care o mai rețin în legătură cu aceasta;
Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii au terminat de scris şi le folosește
pentru a-şi planifica, la aceeași clasă lecția următoare.
Descrierea metodei: Eseul de cinci minute - metodă evaluativă, utilizată în
faza de reflecție, prin care elevii sunt solicitați să noteze într-un minieseu un lucru
(un concept) aflat în acea secvență, respectiv o nedumerire sau o întrebare legată
de acest concept. Dacă elevii sunt astfel determinați să își valideze practic
cunoașterea (prin revizuirea succintă a celor învățate şi clarificarea noțiunilor
reținute), învățătorul beneficiază de un feedback eficient şi care îi poate servi în
planificarea viitoarelor activități. Metodologia propriu-zisă este simplă: după faza
de realizare a sensului/predarea noului conținut de învățare, învățătorul solicită
elevii să răspundă, într-un eseu de 5 minute, la o întrebare legată de noțiunile abia
însușite, sau să analizeze, ținând cont de propriile forțe/opinii critice, un concept
aflat în ora respectivă.
Avantajele folosirii acestei metode:
- oferă feedbackul lecției;
- creează premisele proiectării activității din următoarea oră;

1
- încurajează exprimarea personalității elevilor;
- stimulează învățarea activă şi conștientă.
Exemplu de sarcină
Metodă: Eseul de 5 minute
Clasa: a II-a
Text suport: „Ce băiat!”, după Octavian Pancu- Iași
Tipul lecției: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Competența specifică: 4.1 Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de
comunicare
Forma de organizare: individual
Mijloacele didactice utilizate: fișe de lucru
Momentul lecției: obținerea performanței

2
Numele elevului:…………………………………
Data:……………….

Eseul de 5 minute

1. Formulează două propoziții în care să vorbiți despre comportamentul


băiatului din text.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Formulați o întrebare din care să reiasă comportamentul băiatului


din text.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Posibile întrebări formulate de elevi:
1. Ce a făcut băiatul?

3
2. Despre ce discutau călătorii?
3. Ce l-a întrebat femeia pe băiat?
4. Ce a răspuns acesta?
5. Ce dovedește răspunsul băiatului?
Bibliografie

1. Cerghit,I. (2005). Metode de învăţământ. Bucureşti: Editura


Didactică şi Pedagogică.
2. Cojocariu, V.M. (2004). Teoria şi metodologia instruiri.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
3. Oprea, C.L. (2008). Strategii didactice interactive. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică.
4. Pânişoară, I.O. (2006). Comunicarea eficientă. Iaşi: Editura
Polirom.

S-ar putea să vă placă și