Sunteți pe pagina 1din 1

1. Obiectul, sarcinile şi metodele de cercetări în fiziopatologie.

2. Experimentul fiziopatologic. Tipurile.


3. Nozologia generală. Noţiune de sănătate, boală. Stadiile de evoluţie a bolii. Însănătoşirea
completă şi incompletă.
4. Noţiune de reacţie patologică, proces patologic şi stare patologică.
5. Etiologia generală. Rolul cauzei şi a condiţiilor în apariţia bolii.
6. Etiologia generală a afecţiunilor organelor cavităţii bucale.
7. Patogenia. Mecanismele localizării şi generalizării proceselor patologice în cavitatea bucală.
8. Leziune. Clasificare. Corelaţiile dintre modificările structurale şi dereglările funcţionale.
9. Corelaţia cauză - efect în patogenie. Lanţ patogenetic. Veriga principală a patogeniei.
Noţiune de cerc vicios.
10. Sanogeneza generală. Mecanismele sanogenetice primare şi secundare.
11. Reactivitatea organismului. Rezistenţa organismului. Rolul reactivităţii organismului în
apariţia şi evoluţia bolii.
12. Modificarea dirijată a reactivităţii organismului ca metodă de tratament şi profilaxie a
afectiunilor cavităţii bucale.
13. Leziunea membranei citoplasmatice, nucleului, mitocondriilor, lizozomilor.
14. Distrofia. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Particularităţile distrofiei paradontului.
15. Apoptoza. Cauzele. Mecanismele. Importanţa biologică.
16. Necroza. Cauzele. Mecanismele. Particularităţile necrozei în organele cavităţii bucale.
17. Dereglările procesului de regenerare. Hipo- şi hiperregenerarea. Particularităţile procesuluji
de regenerare ale ţesuturilor cavităţii bucale.
18. Hiperplazia şi hipertrofia. Clasificarea. Cauzele. Patogenia. Manifertările.
19. Atrofia. Clasificarea. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
20. Sclerozarea. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Sclerozarea în organele cavităţii bucale.
21. Dereglările cicrulaţiei periferice. Hiperemia arterială şi venoasă. Etiologia. Patogenia.
Manifestările. Consecinţele.
22. Deteglările cicrulaţiei periferice în cavitatea bucală: staza, ischemia. Etiologia. Patogenia.
Manifestările. Consecinţele.
23. Embolia. Clasificarea emboliei. Consecinţele.
24. Tromboza în organele cavităţii bucale. Cauzele. Patogenia. Consecinţele.
25. Sindromul hemoragic. Manifestările în cavitatea bucală.
26. Inflamaţia. Cauzele. Stadiile. Semnele exterioare. Însemnătatea biologică a inflamaţiei.
27. Alterarea primară şi secundară în patogenia inflamaţiei.
28. Mediatorii celulari şi umorali ai inflamaţiei. Efectele biologice.
29. Reacţiile vasculare în focarul inflamator. Mecanismele. Manifestările în organele cavităţii
bucale.
30. Exsudarea în focarul inflamator. Patogenia. Tipurile de exsudat.
31. Emigrarea leucocitelor şi fagocitoza în focarul inflamator. Patogenia.
32. Proliferarea şi regenerarea în focarul inflamator. Particularităţile procesului inflamator în
organele cavităţii bucale.
33. Febra. Etiologia.Clasificarea substanţelor pirogene. Esenţa biologică a febrei.
34. Reacţiile alergice de tip imediat. Caracteristica generală.
35. Reacţiile alergice de tip întârziat. Caracteristica generală.
36. Şocul anafilactic Cauzele. Patogenia. Manifestările.

S-ar putea să vă placă și