Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE

ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data:
Grupa: mare
Educatoare: Pascu Costela
Tema anuală: Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Tema proiectului: “Poveste de iarnă”
Tema săptămânii: “În aşteptarea lui Moş Crăciun”
Tema zilei: “Aşteptându-l pe Moş Crăciun”
Tipul de activitate: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: Activitate integrată –joc didactic
Domenii experienţiale vizate:
Domeniul Limbă şi comunicare (DLC)
Domeniul Om şi societate (DOS)
Locul de desfăşurare: sala de grupă
Durata: 35-40 MINUTE
Scopul activităţii:
Consolidarea priceperilor şi deprinderilor, precum şi a cunoştinţelor privind comunicarea orală,
elemente de limbaj citit - scris, expresivitate şi creativitate a limbajului.
Dezvoltarea deprinderilor practico-aplicative prin mânuirea materialului pus la dispoziție;
Obiective operaţionale:
Domeniul Limbă şi Comunicare:
- să fie capabili să creeze ei înşişi o poezie, folosind metoda ,,Cvintetul,,;
- să repovestească conţinutul unei poveşti cunoscute despre Moş Crăciun, în
succesiune logică a evenimentelor;
- să participe verbal la realizarea ciorchinelui;
- să despartă în silabe cuvinte date şi să alcătuiască cu acestea propoziţii dezvoltate;
- să găsească soluţiile corecte pentru a rezolva un rebus;
Domeniul Om şi Societate:
- să respecte indicaţiile primite pentru a realiza tema propusă;
Elemente de joc:
-Aplauze,mânuirea materialului (ghemului), formule magice, surpriza,fulg.
-stabilirea feed-back-ului prin aprecierea verbală,permanentă a raspunsului corect
Reguli de joc:
-educatoarea adresează întrebarea tuturor copiilor
-copiii receptează întrebarea şi raspund
-rezolvă sarcina dată copilul numit de educatoare, atins de fulg.
Strategia didactică :
I. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, povestirea observaţia, jocul,
lucrul pe grupe, exerciţiul, problematizarea,“Cvintetul”, “Ciorchinele” , “Turul galeriei”.
II. Resurse:
umane: copiii grupei mari;
materiale: scrisoare de la Moş Crăciun,video-proiector, laptop, jetoane, panou
pentru rebus, panou pentru poezie, tablă magnetică, marker, lipici, coşuleţe, siluete
globuri, hârtie creponată, mărgele, aracet, brad artificial, plansă brad.
III. Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.
IV. Resurse bibliografice:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar; Prezentare şi explicitări, Ed.
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009.
 Culea, L.; Sesovici, A. ş.a., Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Editura Didactica Publishing
House, Bucureşti, 2008.
 Breben, S.; Gongea, E.; Ruiu, G.; Fulgu, M., Metode interactive de grup – ghid
metodic, Editura Arves, Craiova, 2006.
SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENT CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Se amenajează spaţiul într-o manieră
organizatoric optimă desfăşurării activităţilor
propuse.

2. Captarea Se prezinta copiilor sub forma de Conversaţia Observarea


atenţiei surpriza materialul PPT,dar si Explicaţia comportamentu-
scrisoarea de la Mos Craciun. lui verbal şi
nonverbal al
copiilor
3. Anunţarea Copiii sunt anunţaţi ca în încercarea Asigurarea
temei şi a lor de a rezolva corect sarcinile date, Conversaţia interesului
obiectivelor vor participa, de fapt, la un joc care se copiilor pentru
numeşte “Asteptandu-l pe Mos activitate
Craciun! ”. În cadrul acestui joc vor
vor emite cuvinte care le trec prin
minte cand se gandesc la Mos
Craciun; vor desparti cuvinte in silabe
si vor alcatui propozitii,vor rezolva un
rebus, vor repovesti continutul unei
povesti cunoscute si chiar vor creea o
poezie. Se va sublinia faptul ca pe
parcursul jocului copiii vor fi atenti la
reguli , pentru a-i demonstra Mosului
ca stiu sa fie atenti si sa raspunda
correct, pentru a primi darurile
binemeritate.
4. Desfăşurarea DLC:Prin folosirea metodei Explicaţia
activităţii interactive “Ciorchinele”prescolarii Demonstraţia
a) Explicarea vor emite cat mai multe cuvinte care Metoda
jocului le trec prin minte cand se gandesc la “Ciorchinele,,
Mos Craciun
Varianta 1: Copiii vor alege un jeton
de pe tabla, corespunzator unor
b) Executarea cuvinte emise, vor identifica imaginea Conversaţia Aprecieri
jocului de probă de pe jeton,vor despărţi cuvântul în Explicaţia frontale
silabe, vor formula propoziţii . Se va Demonstraţia
folosi fulgusorul magic si se vor
c) Desfăşurarea enunta versurile:,,Fulgusor
jocului dragalas/Aleg e un copilas! Aprecieri
Se explica regulile ce trebuie individuale şi de
respectate pe parcursul activitatii(sa fi Problematiza- grup
e atenti,sa raspunde la solicitarile rea
educatoarei,se vor exprima clar si
Observaţia Aprecieri
corect din punct de vedere gramatical)
Toate raspunsurile vor fi aplaudate si verbale
d) Complicarea apreciate. Explicaţia
jocului Varianta 2: Educatoarea le propune Exerciţiul
copiilor să rezolve împreună un
Rebus al spiriduşilor. Găsind Aprecieri
soluţiile corecte (pe orizontală) la verbale
întrebările lui , copiii vor descoperi Explicaţia
(pe verticală) cine este ajutorul de Corectarea
nădejde al lui Moş Crăciun: Conversaţia eventualelor
1. Culoarea nasului renului Rudolph. răspunsuri
2. Este formată din mai multe Demonstraţia greşite
cuvinte.
3. Este trasă de renii lui Moş Observarea
Crăciun. Problematiza- comportamentul
4. În poveste are trei iezi. rea ui nonverbal
5. Cu ajutorul lor formăm propoziţii.
6. Le aduce Moş Crăciun copiilor.
7. A fost păcălit de vulpe în poveste.
8. I-a călăuzit pe cei trei magi spre Observarea
Bethleem. interesului şi a
capacităţii de
Varianta 3.Copiii sunt invitati sa concentrare
povesteasca continutul unei povesti
cunoscute despre Mos Craciun,
Educatoarea precizand începutul Explicaţia Observarea
poveştii iar copiii vor continua şi Conversaţia comportamentu-
sfârşi povestea.Se vor folosi de un
lui nonverbal
ghem. Ghemul va fi dat din mana in
mana si cand se opreste in mana
fiecarui copil, acesta continua Explicaţia
povestea.Se deapana firul pana se Conversaţia
ajunge la finalul povestii.
Tehnica
Varianta 4: Pentru a-i arata “Cvintetul”
Mosului ca sunt si creativi , li se
propune copiilor să-i scrie o Observarea
poezioară folosind tehnica interesului şi a
“Cvintetul” astfel:
 Primul vers ne indică cine este capacităţii de
personajul principal al poeziei; concentrare
 Al doilea vers două trăsături
ale lui Moş Crăciun;
 Al treilea vers este format din
trei cuvinte care ne indică ce
face Moş Crăciun;
 Al patrulea vers ne indică ce
simţim noi pentru Moş
Crăciun;
 Al cincilea vers ne indică
trăsătura principală a lui Moş
Crăciun.
Tranziţie:Prin interpretarea
cântecului „Stii draga Mos
Craciune” se face trecerea la
următoarea activitate.
5. Asigurarea DOS: Copiii sunt condusi spre Observarea
retenţiei şi a măsuţe. Sunt anuntati ca trebuie sa sistematică
transferului decoreze brazii , in asteptarea lui Mos Conversaţia
Craciun Aprecieri
 intuirea materialului didactic; verbale
 explicarea şi demonstrarea Explicaţia
modului de lucru.
Etape de lucru:
 Grupa1-decoreaza globurile
cu margele;apoi impodobesc
bradul cu acestea.
 Grupa 2- decoreaza globurile
cu diferite motive;
 Grupa 3- decorează globurile
cu hârtie creponată colorată; Exerciţiul
apoi impodobesc bradul cu
scestea.
Se va evidenţia:
 modul de utilizare al
materialelor de lucru;
 respectarea ordinii la masa de
lucru.
Se fac exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii şi se trece
la decorarea globurilor. Copiii
lucrează pe fond muzical. În timpul
lucrului vor fi ajutaţi copiii care
solicită sprijin şi adresează întrebări.
6. Evaluarea Aprecierea lucrărilor se face prin
performanţei metoda “Turul galeriei”. Turul galeriei Aprecieri
Criteriile în aprecierea lucrărilor: individuale
 acurateţea;
 creativitatea.
7. Încheierea La final se face retrospectiva întregii Conversaţia Analiza
activităţii activităţi iar copiii vor deschide produselor
cadoul de sub brad, si vor activităţii
descoperi ,,micile cadouri,, pe care
Aprecieri
sunt scrise numele lor. Fiecare copil
primeste micul cadou cu numele sau. frontale
Se puncteaza tema activitatii
desfasurate si modul de implicare a
copiilor, si se apreciaza in general
modul de desfasurare a activitatii.

REBUSUL SPIRIDUŞILOR

R O S U
P R O P O Z I T I A
S A N I A

C A P R A

C U V I N T E
C A D O U R I
U R S U L
S T E A U A

1. Culoarea nasului renului Rudolph.


2. Este formată din mai multe cuvinte.
3. Este trasă de renii lui Moş Crăciun.
4. În poveste are trei iezi.
5. Cu ajutorul lor formăm propoziţii.
6. Le aduce Moş Crăciun copiilor.
7. A fost păcălit de vulpe în poveste.
8. I-a călăuzit pe cei trei magi spre Bethleem.

S-ar putea să vă placă și