Sunteți pe pagina 1din 31

Pentru

dreptul
de a fi fericiți
în România.
Pentru dreptul de a fi
fericiți în România.
Un președinte
care contează.

Astăzi, în România, statul nu mai mici pe muncă, o economie care sprijină


funcționează așa cum trebuie. Oamenii antreprenorii și răsplătește corect munca.
respectă legea, plătesc taxele, dar primesc Nu este permis să mai continuăm cu
înapoi birocrație, spitale murdare, drumuri impozitarea sărăciei. Au trecut trei decenii
proaste și o școală învechită. Este un stat de când suntem liberi să ne croim o țară
care în loc să le facă viața mai ușoară, le-o modernă. Și trebuie să facem acum toate
face mai grea. Este un stat care le ia mult și acele lucruri pe care nu le-am făcut în
le dă înapoi foarte puțin. acești 30 de ani. Pentru că românii pleacă
să fie fericiți în altă parte. Ei nu-și doresc o
Acest stat trebuie reclădit din temelii. altă țară. Își doresc un alt fel de stat. Putem
Mai întâi trebuie să-l curățăm de hoție să-l clădim aici? Categoric, da. Dar pentru
și nepăsare, trebuie să ne asigurăm că asta, România trebuie să fie condusă
funcția publică este rezervată oamenilor de cineva care chiar să-și dorească cu
cinstiți și competenți. Apoi trebuie să-l adevărat să schimbe starea lucrurilor din
finanțăm judicios și sustenabil. Trebuie țară.
să investim mult, cât putem de mult în
educație, astfel încât să putem avea o Acesta este motivul pentru care candidez.
școală de calitate, care pregătește copiii Acesta a fost și motivul pentru care am
pentru provocările de mâine, nu pentru intrat în politică. Motivul pentru care,
realitățile de ieri. Și trebuie să plătim vreme de 3 ani de zile, m-am bătut
profesorii pe măsura performanței pe neîncetat cu partidele vechi în Parlament
care o așteptăm de la ei. Avem nevoie și pentru care am condus inițiativa „Fără
de o nouă lege a sănătății, care să redea penali în funcții publice”. Am curajul și
prevenției și medicinei de familie rolul său energia de care e nevoie. Am lucrat o
esențial în orice sistem medical modern. viață în privat și înțeleg ce înseamnă să fii
Asistența medicală nu trebuie să mai fie responsabil de oameni, de bugete și de
o povară financiară pentru familiile și așa rezultatele muncii tale. Voi fi președintele
încercate de boală. Trebuie să terminăm care va reforma România. Acesta este
odată autostrăzile care leagă provinciile angajamentul meu.
istorice, altfel vom rămâne mereu
condamnați la izolare și subdezvoltare.
Și avem nevoie de o economie care lasă
mai mulți bani oamenilor, prin taxe mai Dan Barna

5
O guvernare
pentru cetățeni.

Alianța încheiată de PLUS și USR își care să formeze pentru viitor. În domeniul
propune să câștige Președinția, cele mai sănătății, totul e de construit: de la
multe mandate de consilieri locali și de calitatea serviciilor medicale la drepturile
primari și să fie pivotul majorității care să pacienților. Protecția biodiversității și o
guverneze din 2020 în 2028. Împreună politică externă robustă, protecția socială
dorim să construim un stat responsabil, efectivă și respectul pentru o justiție
pentru a da cetățeanului perspectiva independentă sunt la fel de importante ca
unei vieți bune. Acest lucru poate fi făcut detensionarea pieței muncii, dezvoltarea
cu onestitate, cu competență și spirit rurală și stimularea investițiilor românești
antreprenorial. în afara țării ori tranziția și eficiența
energetică.
Ca prim-ministru, voi lua măsuri
urgente care să repare răul făcut în trei În primăvara acestui an, am fost mandatați
ani cumpliți, dar vom porni și reforme de alegători să le ducem speranțele cât
structurale care vor avea nevoie de mai departe. Tandemul nostru se obligă
răbdare și de energie, pentru a clădi să transforme acum aceste aspirații în
durabil. Vrem un guvern suplu, care să fie realități palpabile.
bazat pe transparentizare, simplificare,
debirocratizare și digitalizare. Vom
construi un sistem de educație accesibil
tuturor, cu școli sigure și cu profesori Dacian Cioloș

7
Zece proiecte 5. 6.
pentru România.
Trebuie să conectăm toate Economie fără birocrație, care
provinciile istorice cu autostrăzi și să ofere locuri de muncă bine
să reînnoim căile ferate. Proiecte plătite prin reducerea poverii
precum A1 Sibiu-Pitești, A8 Iași- fiscale. Oprim impozitarea
Târgu Mureș, A0 Centura București, sărăciei. Antreprenoriatul
A3 “Transilvania”, A6 Lugoj-Craiova trebuie sa fie simplu pentru
sau A3 Ploiești-Brașov vor avea
toată lumea și munca cinstită
finanțare adecvată și management
profesionist.
trebuie răsplătită.

1.
Vreau să modificăm Constituția
2.
Fără penali în funcții publice.
7.
Voi folosi toată puterea
8.
Comunitățile românești din
astfel încât Președintele să poată Funcția publică trebuie să fie funcției de Președinte Diaspora, o prioritate de politică
participa și conduce ședințele rezervată oamenilor cinstiți și pentru a opri tăierile externă. Românii care au plecat
de Guvern în care se discută și competenți. ilegale de păduri, o resursă trebuie să știe că statul român
adoptă bugetul de stat, pentru strategică a țării noastre. nu i-a uitat și le este alături
că îmi asum cu responsabilitate atunci când au nevoie.
obiective care trebuie și pot fi
finanțate pentru dezvoltarea
României.

3.
Până la finalul mandatului
4.
Avem nevoie de o nouă lege a
9.
Avem nevoie de un nou
10.
Stop criminalității. Vom aduce
meu de președinte, Educația sănătății, care să redea prevenției Acord Politic Multianual România între primele state
va primi 6% din PIB. Avem și medicinei de familie rolul lor pentru Apărare, document din Uniunea Europeană
nevoie de profesori mai bine esențial în orice sistem medical care va asigura consensul cu cel mai scăzut nivel de
pregătiți și mai bine plătiți, modern. Asistența medicală politic și continuitate în infracționalitate.
precum și de mai multă putere nu trebuie să mai fie o povară domeniul securității și
de decizie pentru părinți și financiară pentru familiile și așa apărării naționale.
elevi în școli. încercate de boală.

8 9
Reforma
constituțională.

Președintele României veghează la respectarea


Constituției și are obligația legală de a acționa
întotdeauna în litera și spiritul legii. Dar are în egală
măsură și datoria morală de a oferi o viziune cu privire
la dezvoltarea societății, prin propunerile de reformă
constituțională pe care le înaintează. Modificările pe
care le propun urmăresc în primul rând să echilibreze
relația dintre stat și cetățean, punând în mod real statul
în slujba cetățeanului.
10 11
Pentru acest obiectiv, voi înființa Comisia Propun ca participarea Președintelui la ședințele de guvern
în aceste situații să devină obligatorie, nu opțională, iar pe
de Reformă Constituțională, iar proiectul de lângă politica externă, apărarea țării și asigurarea ordinii
modificare a Constituției va urmări: publice, Președintele să participe și la ședințele în care
se dezbat și adoptă bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat.

Propun această extindere a atribuțiilor Președintelui odată


cu înființarea unui Consiliu pentru Dezvoltare în subordinea
șefului statului cu atribuții privind informarea permanentă
a Președintelui în legătură cu starea generală a economiei
Un mandat Președintele poate și trebuie să aibă un rol clar în românești. Predictibilitatea și responsabilitatea fiscală
constituțional clar asigurarea stabilității politice într-o democrație funcțională. trebuie să fie condiții obligatorii, reflectate în Constituție.
pentru Președinte, În acest sens, Președintele trebuie să beneficieze de
mecanisme constituționale pentru a înlesni dizolvarea Fără Penali în Un milion de români au semnat pentru inițiativa Fără Penali
care să permită Parlamentului atunci când acesta nu mai reflectă voința Funcții Publice în Funcții Publice, un demers constituțional sub egida
soluționarea populară rezultată în urma alegerilor. căruia va sta întreaga reformă a statului. Prin interzicerea
crizelor politice alegerii în organele administrației publice locale, Camera
Președintele va putea iniția un referendum pentru Deputaților, Senat sau în funcția de Președinte al României
dizolvarea Parlamentului. În cazul în care referendumul este a persoanelor condamnate definitiv la pedepse privative de
validat, Parlamentul este dizolvat. Președintele va putea libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, România
iniția referendum pentru dizolvarea Parlamentului o singură va da în sfârșit semnalul de integritate de care avem atâta
dată pe parcursul unui mandat, dar nu cu mai puțin de 6 nevoie.
luni înainte de finalizarea acestuia.
Alegerea De-a lungul anilor, partidele de guvernare au schimbat
În cazul adoptării unei moțiuni de cenzură, Președintele primarilor și modul de alegere a primarilor și președinților de Consilii
va avea posibilitatea fie de a desemna un nou candidat președinților de Județene astfel încât să își asigure propriul succes. Astăzi,
pentru funcția de Prim-ministru, fie de a dizolva imediat alegerea acestora într-un singur tur de scrutin face în
Consilii Județene
Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate. multe rânduri ca ei să reprezinte mai puțin de un sfert din
în două tururi de populația localității. Pentru a asigura reprezentativitatea
Dacă Parlamentul îl suspendă pe Președinte, în ciuda unui scrutin aleșilor și stabilitatea regulilor privind la modul lor de
aviz negativ al Curții Constituționale, iar referendumul de desemnare, propun ca alegerea primarilor și a președinților
demitere este respins de către alegători, atunci Parlamentul de consilii județene în două tururi de scrutin să fie introdusă
va fi dizolvat de drept. în Constituție, așa cum este prevăzut în prezent în cazul
alegerii Președintelui României.
Creșterea rolului În prezent, Președintele poate participa la ședințele
Președintelui în Guvernului în care se dezbat probleme de interes național Reforma În acest moment, Parlamentul României este
ceea ce privește privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii Parlamentului supradimensionat și funcționează în baza unui mecanism
publice și, la cererea Prim-ministrului, în alte situații. Atunci greoi. Un prim pas pe care îl propun pentru eficientizarea
direcțiile majore când participă la ședințele Guvernului, Președintele le și optimizarea funcționării Parlamentului este limitarea
de politici publice, prezidează. numărului de mandate de parlamentari la 300.
inclusiv adoptarea
bugetului de stat

12 13
Educație.

În perioada interbelică, România a dat Europei cele mai


numeroase personalități, iar acest lucru s-a întâmplat în
primul rând pentru că oamenii de stat de atunci au înțeles
că fără educație nu se poate. Nu putem face educație
fără bani și nu vom putea deveni niciodată o națiune cu
adevărat civilizată și prosperă fără educație.

Unul dintre motivele pentru care propun extinderea


atribuțiilor Președintelui astfel încât acesta să aibă un
cuvânt mult mai greu de spus în alcătuirea bugetului de
stat este tocmai dorința de a asigura o finanțare corectă
pentru învățământ. Voi întoarce în Parlament orice proiect
de lege a bugetului care nu asigură suficient de mulți bani
14 15
pentru Educație sau mecanisme prin care finanțarea per Principalele direcții de promovare a Educației ale
elev nu reduce disparitățile de acces și calitate a educației, mandatului meu de președinte vor fi:
nu să le adâncească, așa cum se întâmplă în prezent.

Strategiile, dezbaterile, consultările, toate sunt binevenite


și utile, dar atunci când avem în continuare școli fără curent
electric sau fără grup sanitar, iar 400.000 de copii nu au
călcat niciodată pragul școlii, educația devine o urgență
națională. Educația din România are nevoie de mai mulți 6% din PIB De aproape 10 ani, Legea Educației prevede obligativitatea

bani. Și de mai multă pricepere în administrarea lor. Iar pentru Educație alocării a 6% din PIB pentru învățământ, dar niciun guvern
nu a respectat până acum această prevedere. Astăzi,
astăzi, guvernul Dăncilă alocă pentru educație cel mai mic guvernul Dăncilă alocă doar 3% din PIB pentru Educație.
Rezultatul? PSD a promis în 2016 că va construi 2.500
buget din UE, raportat la PIB, arătând astfel cât de puțin de creșe și grădinițe noi, 30 de cămine studențești și va
prioritară este educația pentru guvernarea curentă. moderniza peste 2.000 de școli. După 3 ani, au reușit să
facă doar 45 de grădinițe. Nu putem pretinde calitate a
învățământului în școli care nu au profesori calificați și nu
Creșterea nivelului de școlarizare ar avea un impact au toalete, apă curentă și căldură.

benefic și asupra veniturilor personale. Un an în plus de Alocăm fonduri speciale pentru formarea profesională
şcoală creşte veniturile cu 8-9%, reduce riscul de a deveni inițială și continuă a personalului din învățământ precum și
pentru atragerea cadrelor didactice către zonele geografice
şomer cu 8% şi cel de apariţie a unor probleme grave de cu deficit de profesori.
sănătate cu 8,2%. Absolvenţii de învăţământ secundar
Creșterea prestigiului profesiei didactice și promovarea
superior câştigă cu 25% - 31% mai mult decât cei care au continuă a carierei pedagogice, inclusiv printr-o
terminat ciclul primar şi cel gimnazial. Câştigurile obţinute remunerare corespunzătoare: vom crește salariile
educatorilor și profesorilor din ciclurile ante-preșcolar,
de absolvenții de facultate le depăşesc cu aproape 70% preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Dacă vrem învățământ
pe cele ale elevilor care renunţă la şcoală după terminarea de calitate atunci trebuie să fim pregătiți în viitorul
apropiat să ne plătim profesorii așa cum plătim medicii sau
liceului. magistrații.

Investim în infrastructură educațională critică (clădiri,


laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, dar și resurse
educaționale precum materiale didactice, infrastructură
digitală) și revizuim mecanismul finanțării per elev, astfel
încât o pondere mai mare să revină echipamentelor
și materialelor didactice pentru activități școlare și
extracurriculare.

16 17
Continuarea Educația reprezintă pilonul fundamental al proiectului sistem de educație extrem de centralizat și politizat, în care
măsurilor de de țară, pentru că ea formează societatea. România are cei mai puternici actori sunt ministrul educației și primarii.
stimulare a nevoie în continuare de măsuri remediale care să crească Nici profesorii, nici părinții nu au putere de decizie în
accesul și participarea școlară a copiilor și tinerilor din toate actualul sistem. Susținem că sistemul de educație trebuie
accesului și mediile de la creșă și până la universitate sau învățământul să fie depolitizat și descentralizat. Puterea de decizie în
participării în profesional - masa caldă în școli, transport sigur până școli trebuie să fie a celor care sunt cei mai apropiați de
educație pentru la școală și înapoi, vouchere de grădiniță, încurajarea copii: profesorii și părinții. Ei știu cel mai bine care sunt
toți copiii și tinerii și recunoașterea profesorilor care obțin rezultate nevoile copiilor și ale școlii.
și introducerea semnificative, nu doar la olimpiade, dar și prin reducerea
unor măsuri absenteismului și a abandonului școlar, îmbunătățirea Inspectoratele școlare sunt instituții retrograde; avem
rezultatelor învățării, incluziunea cu succes a elevilor cu nevoie de o reformă substanțială a sistemului astfel, cu
concrete care să Cerințe Educaționale Speciale (CES), etc. instituții care să reprezinte garanția calității actului de
crească calitatea educație. Propunerea pe care o voi susține în mandatul
educației Dar avem și o nevoie acută de calitate în educație la toate meu de președinte este transferul puterii de decizie de la
nivelurile. Care înseamnă profesori bine pregătiți, cu inspectoratele școlare către nivelul școlii și schimbarea
prestigiu, dezvoltarea de competențe ale copiilor și tinerilor modului de funcționare a consiliilor de administrație astfel
adaptate la nevoile reale ale societății actuale și adaptarea încât școlile să fie conduse mai aproape de copii și pentru
educației la cerințele specifice ale elevilor, cu eliminarea interesele lor.
uniformizării care nu creează altceva decât mediocritate.
Pentru a avea profesori bine pregătiți, este necesară O școală mai sigură Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care
atragerea celor mai buni tineri către o carieră didactică, și mai sănătoasă funcționează în spații neconforme din punct de vedere
pregătirea lor inițială de calitate, precum și formarea pentru copii sanitar sau al siguranței la incendiu și cutremur este o
continuă a tuturor cadrelor didactice din sistem. măsură urgentă pe care o voi susține cu tărie. Sunt peste
3.000 de unități școlare inventariate și expertizate care se
Calitate înseamnă și deschiderea către concurență în află în această situație.
sistemul de învățământ. Educația este prea importantă
pentru a fi organizată sub forma unui monopol: părinții Educația pentru sănătate trebuie să fie o prioritate în
trebuie să aibă dreptul să aleagă școala copiilor lor. școlile din România pe parcursul anilor de învățământ
Simultan, este nevoie de reforma profundă a modului în primar și gimnazial. Acesta trebuie să includă componente
care se face astăzi evaluarea calității serviciilor de educație. de: informare preventivă și educație pentru siguranță și
evitarea pericolelor, cu referire la toate pericolele la care
Descentralizarea Parteneriatul între școală, familie și comunitate este esențial pot fi expuși elevii - agresivitate și cazuri de bullying,
și depolitizarea pentru o educație de calitate a copiilor noștri. Educația fumatul, utilizarea unor substanțe narcotice și ilegale, dar
educației prin începe devreme, în familie, iar copiii au nevoie de modele și pentru a face față la situații de risc de incendiu, cutremur
pe care să le poată urma. Fiecare copil este diferit, de sau inundație.
transferul puterii aceea și sistemul de educație trebuie să fie capabil să se
de decizie către adreseze fiecăruia. Și este de datoria fiecăruia dintre noi să Educație pentru sănătate înseamnă, în același timp, și
școli, la nivelul ne implicăm în acest efort - atât prin programe de educație promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor:
elevilor, părinților parentală; cât și prin acordarea unei puteri de decizie este nevoie de dezvoltarea unui sistem de sport școlar și
și profesorilor părinților în consiliile de administrație ale școlilor în ceea ce universitar, sportul fiind fundamental pentru dezvoltarea
privește curricula și investițiile făcute din bugetele școlilor. fizică și emoțională a copiilor și în prevenția unor afecțiuni
de sănătate.
Deși s-a spus de multe ori că vom centra educația pe copil,
cel mai puternic actor din sistem a rămas politicul. Avem un

18 19
Sănătate.

Trebuie să rescriem regulile după care funcționează


sistemul medical românesc, astfel încât să avem și în
România o asistență medicală de calitate și un mecanism
de gestionare a bugetului asigurărilor de sănătate corect
pentru toți românii. Suntem singura țară din UE în care, în
doar doi ani, au fost identificate 41 de cazuri de corupție
la nivel înalt în sistemul medical românesc. Avem nevoie
de o nouă lege a sănătății care să redea medicinei de
familie rolul său esențial în orice sistem medical modern,
o lege care să încurajeze competența, nu obediența în
spitale și să reașeze sistemul de asigurări de sănătate
pentru ca cetățenii chiar să beneficieze de servicii în
schimbul contribuțiilor lor. Avem nevoie de o Strategie de
Resurse Umane care să ofere medicilor posibilități reale
de dezvoltare profesională în țară.
20 21
Administrația prezidențială are în atribuții Pe hârtie, statul român le oferă cetățenilor săi servicii
medicale extinse, dar în realitate fiecare dintre noi știm
monitorizarea și analizarea strategiei naționale de că trăim într-o mare minciună oficială. Serviciile medicale
sănătate publică. În mandatul meu, sunt câteva nu sunt plătite la valoarea lor reală, achizițiile efectuate
în sistemul medical sunt infestate de corupție, investițiile
măsuri pe care le voi urmări cu prioritate pentru a nu se bazează pe nevoile oamenilor, ci pe interesele unor
reda românilor sănătatea de care au nevoie: cercuri de putere.

Și în tot acest timp, costurile cu serviciile medicale au


devenit o problemă din ce în ce mai apăsătoare pentru
Finalizarea România are nevoie de spitale noi, cele promise, dar milioane de familii. România se numără printre țările
infrastructurii niciodată realizate: 3 spitale regionale construite și europene cu o rată mare a populației expuse la cheltuieli
critice în sănătate dotate corespunzător la Cluj, Iași și Craiova până la finalul catastrofice din motive medicale. Acest lucru înseamnă
mandatului meu de președinte. că sunt foarte multe familii care au ajuns la sapă de lemn
- spitale regionale atunci când cineva drag s-a îmbolnăvit.
și transformarea România are nevoie de medici la sate și de fonduri alocate
României într-un sănătății pentru medicina primară. România are nevoie de Avem nevoie de o nouă lege a sănătății care să țină
centru european un sistem sanitar care să poată salva vieți - secțiile de mari costurile sub control. Voi iniția un grup de lucru pentru
de inovație în arși din spitale necesită investiții pentru ca pierderi de vieți o nouă lege a sănătății, care va implica toți actorii
sănătate precum cele în urma tragediei de la Colectiv să nu se mai relevanți ai sistemului: reprezentanți ai pacienților și ai
întâmple. organizațiilor societății civile cu activitate în domeniul
sanitar, reprezentanți ai universităților de medicină și ai
Dar tot România poate și trebuie să devină și unul departamentelor de sănătate publică, experți în economie
dintre cele mai puternice centre europene de inovație și politici de sănătate, reprezentanți ai medicilor de familie,
în Sănătate, prin stimularea financiară și sprijin logistic ai asistentelor medicale și moașelor, ai managementului din
acordat antreprenorilor care propun soluții tehnologice sistemul medical public și privat.
de îmbunătățire a calității vieții pacienților. Avem resurse
pentru dezvoltarea unor platforme interuniversitare între Împreună vom elabora o nouă lege a sănătății care va
facultățile de medicină, IT și cele tehnice pentru a crea pe urmări cu precădere modernizarea sistemului de asigurări
plan intern inovație în biotehnologie, cu sprijin din partea de sănătate și întărirea asistenței medicale primare.
sectorului privat. Astăzi, scutirile de impozit acordate
cercetătorilor și inovatorilor care lucrează în acest domeniu Sistemul de asigurări de sănătate trebuie modernizat și
sunt aplicate unui număr limitat de activități eligibile, ceea așezat pe principii de cost-eficiență. Românii sunt printre
ce inhibă investițiile în domeniu. România poate și trebuie cetățenii europeni care au cheltuieli medicale direct din
să devină cel mai important jucător regional în cercetare și buzunar peste media UE și în creștere. Ca rezultat, accesul
inovare în domeniul biotehnologiei și e-health. la servicii medicale de calitate este redus, iar oamenii devin
mai săraci și mai bolnavi. Sistemul de asigurări de sănătate
O nouă lege Legea actuală a Sănătății este veche de 13 ani și a suferit trebuie modernizat astfel încât statul să le poate oferi
a sănătății mii de modificări și amendamente. În 2007, când a fost românilor protecție financiară în caz de boală și acces la
aprobată legea nr. 95, nu existau nici sistemul informatic, servicii medicale atunci când au nevoie.
nici spitale construite din donații, nici posibilitatea de a
analiza științific cantități uriașe de date despre sănătatea • Cheia unui sistem medical modern sustenabil financiar
populației cu ajutorul tehnologiei, nici conceptul de este întărirea asistenței medicale primare și a programelor
medicină bazată pe valoarea serviciilor medicale. de prevenție. Noua lege a sănătății trebuie să redea

22 23
medicilor de familie rolul de temelie a sistemului medical, Împreună Una din cele mai dureroase realități de la noi este că
atât prin stimulente profesionale și financiare, cât și prin cu medicii și România se află printre țările europene cu cea mai ridicată
programe inovatoare care să crească accesul oamenilor din asistentele mortalitate evitabilă - 53.867 de decese considerate
toate mediile de rezidență la asistență medicală. Voi susține evitabile s-au înregistrat în România în ultimul an, suntem
medicale vom
creșterea ponderii bugetului alocat medicinei de familie de pe primul loc în UE la acest capitol. Cu alte cuvinte, românii
la 6%, cât este în prezent, la 10% - un nivel apropiat de media promova calitatea mor mult mai des decât ceilalți europeni de boli care în mod
statelor europene. asistenței medicale normal pot fi vindecate sau prevenite.
în România
• Noua lege a sănătății va avea reguli noi, mai flexibile, Aceste cifre tragice sunt rezultatul unui sistem medical
privind stimulentele fiscale acordate activităților din din care adesea lipsește respectarea protocoalelor de
domeniul cercetării și inovației din sfera medicală. tratament și în care aplicarea metodelor moderne de
management medical și organizare a echipelor medicale
Strategia România are 2,8 medici la o mie de locuitori: suntem sunt o excepție, nu o regulă.
Națională de sub media UE de 3,6 medici la o mie de locuitori și pe
Resurse Umane penultimul loc în Europa. Alte state non-UE din regiune, ca Un medic care trebuie să stea 36 de ore în spital pentru
Serbia sau Macedonia, stau mai bine decât noi. că nu există colegi care să-l înlocuiască, obosește și
în Sănătate poate greși mai ușor. Un medic care nu are întotdeauna
România este principalul rezervor de medici străini care medicamentele necesare la dispoziție, nu poate acorda
practică în vestul Europei: în ultimul deceniu țara noastră a pacientului cel mai bun tratament, chiar dacă știe și dorește
pierdut 800 milioane de Euro (aproximativ 80 milioane Euro să o facă. Un medic care pierde zilnic minute prețioase cu
anual) educând medici aici în România, medici care astăzi birocrația sau cu sistemele electronice blocate, nu mai are
profesează în alte țări. Ultimele date disponibile ne arată că timp pentru comunicare cu pacientul.
peste un sfert (26%) din posturile pentru medici existente în
sistemul public de sănătate sunt vacante, cu dezechilibre Ca președinte al României mă voi implica direct și activ
imense între orașe și sate. Guvernarea PSD a ignorat în dezvoltarea unui sistem medical modern care să ajute
situația. Sondajele în rândul medicilor arată că principalul medicul și personalul medical să fie cea mai bună versiune
motiv de emigrare în ultimii ani este absența posibilităților a sa, nu să-l împingă către greșeli și epuizare.
de dezvoltare profesională și dotarea deficitară a spitalelor
publice. Mărirea salariilor a fost benefică, dar este departe
de a fi suficientă, cum ne arată și experiența din alte țări:
este nevoie de o strategie care să ofere medicilor români un
sistem care să-i motiveze să rămână să profeseze acasă, în
România.

Una din prioritățile mele ca Președinte al României va


fi aprobarea și implementarea Strategiei Naționale de
Resurse Umane în Sănătate, un plan de măsuri inteligente și
concrete pentru una din cele mai importante și inteligente
bresle ale României: medicii.

24 25
Infrastructură.
Dezvoltarea economică a României depinde în mod
fundamental de infrastructura de transport pe care
aceasta se poate baza. Deși s-au investit sume enorme
și s-au făcut multe promisiuni, autostrăzile au întârziat
să apară, iar căile ferate sunt degradate și pline de
restricții. Astfel, România are cea mai slab dezvoltată
infrastructură de transport din UE. Investițiile străine care
ar putea ridica nivelul de trai din România ne ocolesc
și pierdem oportunități pe măsură ce întârziem la acest
capitol. Avem nevoie de autostrăzi, căi ferate, conexiuni
intermodale și, mai ales, de conectarea regiunilor istorice
pentru a reduce decalajele de dezvoltare între regiuni.
Până acum, procesul de construire a infrastructurii a fost
blocat politic. Corupția generalizată, instabilitatea politică
și vanitatea unor miniștri care voiau să taie mai multe
panglici decât să construiască kilometri de autostradă.
Toate acestea trebuie să se oprească.

În același timp, România are cea mai slabă siguranță


rutieră din UE, după Croația și Bulgaria, ocupând prima
poziție în clasamentul european privind rata deceselor pe
șosele, cu 96 de morți la un milion de locuitori, dublu față
de media UE.
26 27
Principiile și prioritățile pe care le voi urmări cu de la reconstrucții-mamut care au costuri uriașe, durate
de implementare de ordinul zecilor de ani și beneficii
consecvență în mandatul de Președinte, pentru limitate (calea ferată rezultată nu este de mare viteză) către
un program transformațional al infrastructurii din proiectele de reparație capitală care să readucă rețeaua
la parametrii constructivi și să elimine sutele de limitări de
România, vor fi: viteză. Construcțiile noi trebuie gândite pentru beneficiu
maxim per capital investit.

Finanțarea Alocările bugetare pentru investiții s-au prăbușit în ultimii


adecvată a ani. Pentru investiții în rețeaua națională de autostrăzi și
infrastructurii drumuri naționale alocarea anuală este de aprox. 0,05% PIB
de la bugetul de stat. Pentru reparații capitale și întreținerea
de transport: un căilor ferate, alocarea este de sub 0,01% PIB. Sunt sume
program pe 10 ani infime raportate la nevoi. Cu alocări mici și inconstante,
direcționate schimbător după culoarea politică, nu putem
Conectarea Prioritatea absolută a construcției de infrastructură în avea decât cârpeli și cioturi de rețea.
provinciilor istorice România este conectarea provinciilor istorice cu drumuri
cu autostrăzi rapide și sigure. Trebuie legată Transilvania de Muntenia Obiectivul de finanțare al rețelelor rutiere și feroviare -
și finalizat coridorul european Nădlac-Constanța prin întreținere, reparații capitale și investiții - trebuie să fie de 1%
proiectele A1 Sibiu-Pitești și A0 Autostrada de Centură PIB în medie pe următorii 10 ani. Numai așa putem face un
a Bucureștiului. Moldova este defavorizată prin lipsa de salt calitativ semnificativ al rețelei de transport românești.
infrastructură modernă și trebuie conectată de Transilvania
prin autostrada A8 Iași-Tg. Mureș și de Muntenia prin Profesionalism Instituțiile care se ocupă de drumuri și căi ferate în
autostrada A7 Suceava-București. Rețeaua de drumuri în gestionarea România, ministerul Transporturilor și companiile
rapide și sigure trebuie să conecteze toate zonele țării infrastructurii de subordonate, au eșuat dramatic în misiunea lor, iar
pe principiul “nimeni nu e lăsat în urmă”. În același timp, lipsa de competență a acestora a ajuns de notorietate.
transport
politica investițională trebuie să fie predictibilă și realistă Un program transformațional pentru infrastructura de
față de resursele disponibile, prin alegerea acelor soluții transport a României, în valoare de zeci de miliarde de lei,
tehnice care maximizează beneficiul. Finanțarea europeană nu poate fi gestionat decât cu profesionalism, continuitate
este esențială, precum și prioritizarea proiectelor din și responsabilitate. Este nevoie de reformă profundă
Master Plan și a coridoarelor trans-europene de transport în mecanismele de gestiune ale marilor proiecte de
care străbat România, spre exemplu, A3 Ploiești-Brașov, A6 infrastructură. Oamenii competenți trebuie recrutați și lăsați
Lugoj-Caransebeș-Turnu Severin-Craiova, A3 Transilvania să își facă meseria.
Cluj-Oradea-Vama Borș, A13 Sibiu-Brașov, drumurile
exprese Pitești-Craiova, Arad-Oradea, Măcin-Constanța- Încrederea între mediul public și mediul privat (ingineri,
Vama Veche, legăturile cu Republica Moldova, Serbia, proiectanți, constructori) este esențială pentru
Ucraina și Bulgaria. implementarea acestui program ambițios. Statul trebuie să
fie un partener predictibil, corect și implicat în ceea ce ține
Modernizarea și Viteza medie comercială a trenurilor a ajuns la minime de el, iar mediul privat trebuie să vină cu eficiență, expertiză
reînnoirea căilor istorice, 44 km/h la pasageri și 16 km/h la marfă, în timp și inovație în acest parteneriat pentru transformarea
ferate ce aproape 75% din rețeaua de căi ferate este scadentă la infrastructurii românești.
reparații capitale. Politica investițională trebuie reorientată

28 29
Economie.

Astăzi Președintele nu are un rol important în politicile


economice ale statului, iar acest lucru este o greșeală.
În Constituție scrie foarte limpede că statul este obligat
să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție
socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de
trai decent. Președintele are datoria constituțională și
morală să se asigure că statul își respectă obligațiile.
Ca să poată face acest lucru are însă nevoie de pârghii
suplimentare de intervenție în politicile economice pe
care să le acționeze cu responsabilitate.

În acest sens am propus extinderea situațiilor în care


Președintele poate participa la ședințele de guvern,
astfel încât să includă și ședințele în care se discută și
adoptă bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.
30 31
Din același motiv, voi propune înființarea unui
organism consultativ care să-i furnizeze președintelui Consiliul pentru
informații reale despre starea economiei și care,
împreună cu Președintele, să facă recomandări
Dezvoltare
celorlalte instituții cu atribuții în economie.
Consiliul pentru dezvoltare va fi un organism
În acest fel, vom ști sigur că șeful statului este prezent consultativ alcătuit din principalele confederații
la marile dezbateri privind direcțiile de dezvoltare ale patronale, asociații profesionale, sindicate,
țării și că obiectivele pe care Președintele și le-a asumat reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.
în fața alegătorilor vor fi puse în aplicare de statul Dat fiind că Președintele are acces la sursele de
român printr-o finanțare corespunzătoare și urmărirea informații oficiale, din această structură nu va face
îndeplinirii obiectivelor politicilor economice pe parte nicio instituție publică. Toți stakeholderii vor
termen mediu și lung. veni din medii profesionale, societatea civilă și mediul
privat.
Consiliul pentru Dezvoltare va avea următoarele
atribuții principale:
• Informarea permanentă a Președintelui în legătură cu
starea generală a economiei.
• Documentarea, în rapoarte anuale, a nevoilor
economiei românești, a stadiului realizării obiectivelor
din planul de guvernare și a sugestiilor privind
oportunități ce pot fi folosite în interesul economic și
strategic al României.
• Avertizarea cu privire la politici economice care ar
afecta stabilitatea economică a țării prin rapoarte de
atenționare timpurie care să ajute la prevenirea crizelor
economice majore.

32 33
Obiective majore de Transformarea
digitală a României
Există în prezent o șansă și oportunitate unice ca țara
noastră să folosească valul transformării tehnologice

politică economică
pentru a crește ca societate, inclusiv din perspectivă
economică. Avem o industrie IT care performează la nivel
global, dar în același timp statul român este pe ultimul loc
din punct de vedere al digitalizării. Președintele poate
impulsiona acest proces, iar angajamentul meu este
acela că voi face toate eforturile pentru ca România să fie
în primele 10 țări din Uniunea Europeană în materie de
inovare și digitalizare.

Aderarea la euro Voi folosi toate instrumentele pe care Președintele le


are la dispoziție pentru aderarea la zona Euro. Absența
României din cercul interior al dezvoltării economice din
Uniunea Europeană contribuie la adâncirea decalajelor,
Reducerea Voi folosi legitimitatea și puterile constituționale ale întârzie creșterea prosperității cetățenilor și perpetuează
poverii fiscale funcției prezidențiale pentru a opri orice derapaje imaginea nemeritată de țară la marginea Europei. Mă voi
pe salarii, iresponsabile în ceea ce privește bugetul public. asigura de existența unui dialog eficient și în interesul
Incompetența statului nu este un motiv pentru a crește cetățenilor între BNR, Guvern și partenerii sociali privind
responsabilitate birurile asupra populației. Voi insista pentru un cadru armonizarea politicii monetare cu cea fiscală.
fiscală și o fiscal mai suplu, inclusiv prin eliminarea taxelor pe
administrare muncă în primii ani pentru tinerii aflați la începutul Energie curată Voi susține exploatarea noilor rezerve descoperite de
mai eficientă a activității profesionale și eliminarea taxelor pe salariul pentru România gaze naturale: gazele offshore din Marea Neagră și
taxării minim. România trebuie să devină o țară în care să ne viitorului celelalte rezerve descoperite din perimetrele onshore
fie mai ușor să muncim, nu să fim penalizați cu taxe pot moderniza România și contribui la configurarea
absurde atunci când o facem. Cred cu tărie că astfel unei economii a viitorului. Voi susține valorificarea
vom avea locuri de muncă bine plătite, iar românii nu vor acestei resurse, respectând cu strictețe standardele
mai pleca în alte țări să le caute. europene de mediu, resursă care va genera avantaje
economice, va spori gradul de securitate energetică
Antreprenoriat Voi susține antreprenoriatul, pentru că el este motorul și va consolida rolul României de pilon de stabilitate al
ușor și fără economiei. Îmi doresc o Românie în care să ne fie ușor Flancului Estic.
birocrație să întreprindem, nu în care să ne pierdem timpul luptând
cu birocrația inutilă a statului. Debirocratizarea activității Tranziția Voi susține atingerea obiectivelor climatice pentru
economice printr-o legislație prietenoasă și modernă energetică anul 2030. Acest lucru poate fi realizat prin investiții
pentru întreprinderile mici și mijlocii va permite să crească consistente în modernizarea sectorului energetic.
finanțările și competitivitatea companiilor românești, Costul tranziției energetice de la combustibili fosili
care vor putea exporta profitabil de aici în toată Uniunea la energie curată pentru consumatorul casnic și
Europeană. Viziunea mea este că ca România să devină cel industrial trebuie să fie rezonabil, să se bazeze
o țară cu adevărat deschisă concurenței, o țară în care pe criterii de eficiență economică, pe menținerea
suntem liberi să alegem, nu una în care suntem prizonierii unui mix energetic diversificat și să ofere alternative
unor sisteme învechite. comunităților carbonifere monoindustriale. Acest
proces presupune, totodată, decăpușarea companiilor
de stat din sector și finalizarea accelerată a proiectelor
de interconectare regională gazieră și de electricitate.

34 35
Mediu.

Dreptul românilor la un mediu sănătos trebuie să


fie garantat prin Constituție. Mediul reprezintă o
investiție în viitorul României. Stoparea tăierilor
ilegale a pădurilor, programul național de
reîmpăduriri și protejarea resurselor de apă curată
vor face parte din Strategia Națională de Apărare a
Țării nu doar declarativ, ci și prin acțiuni concrete.
36 37
Mediul ca Schimbările climatice și impactul societăților industriale ilegal, retrocedările ilegale de păduri sau tranzacțiile
prioritate de asupra mediului au devenit amenințări globale de obscure cu certificate verzi.
politică externă securitate. În termeni economici, sunt externalități care
nu țin cont de frontiere. În termeni sociali, creează uriașe Mă voi implica direct, prin CSAT, în oprirea tăierilor
presiuni pe calitatea vieții, cu implicații în domeniul ilegale și instituirea unui program național de
sănătății, demografiei și al distribuției locurilor de muncă. reîmpădurire a terenurilor pe care s-au făcut tăieri
Gestionarea resurselor globale de apă, hrană, energie și ilegale, gestionarea eficientă a pădurilor și a ariilor
a mișcărilor de populații pe care schimbările climatice le protejate, cu respectarea întocmai a tratatelor
generează sunt deja un subiect central pentru planificarea internaționale și a directivelor europene legate de
strategică la nivel mondial. protecția mediului.

România are astăzi, prin resursele naturale și poziție, Reducerea Anual în România mor prematur 25.000 de oameni
interese și oportunități majore. Trebuie să completăm amenințărilor de din cauza poluării și a calității aerului. Gravitatea
rolul nostru regional emergent în generarea de energie mediu care pot acestei probleme justifică preluarea ei de către
curată cu oportunitățile de investiții în agricultura durabilă, Președinte, în cadrul CSAT, în vederea identificării
deveni amenințări
transporturi, eficiență energetică și biodiversitate. unor soluții urgente cu toate instituțiile responsabile.
Acestea sunt inseparabile de un profil european și global de siguranță
în combaterea schimbărilor climatice și asigurarea unei națională
calități ridicate a vieții.

Atât în materie de legislație europeană, cât și în procese


internaționale cum este implementarea Acordului de la Dezvoltare Abordarea dezvoltării economice va ține cont
Paris, România are interesul economic și politic să fie un economică de nevoile specifice de protecție a mediului. În
jucător activ. Acest lucru cere corelarea politicii externe durabilă, cu acest sens, voi sprijini acele măsuri de dezvoltare
și europene de mediu (agricultură, energie, transporturi economică care reduc emisiile de carbon prin
respectarea
etc.) cu o viziune pe termen mai lung a politicilor vizând încurajarea tehnologiilor nepoluante de ultimă
oportunități economice, finanțarea europeană și Acordului de la generație, promovează utilizarea eficientă a
dezvoltarea teritorială a României. Paris resurselor și încurajează economia circulară,
stimulează investițiile în energie curată și automobile
Oprirea tăierilor Voi susține dezvoltarea unui sistem complet de electrice și respectă standardele europene de
ilegale de monitorizare și control pentru tăierile de pădure, prin mediu.
lemn, care reactivarea aplicației Inspectorul Pădurii și mecanisme
de trasabilitate a masei lemnoase, de la tăiere și până la
este o resursă punctul de exploatare. Lemnul este o resursă strategică iar
strategică a țării pădurile fac obiectul securității naționale a României, prin
urmare combaterea fenomenului tăierilor ilegale va fi tratată
cu prioritate în CSAT.

Protecția mediului reprezintă, în egală măsură, o diminuare


a corupției. În jurul resurselor naturale se vehiculează
sume uriașe care alimentează corupția, sute de milioane
de euro anual. Protejând mediului se reduc substanțial
sursele de corupție cum sunt valoarea lemnului exploatat

38 39
Social.

Președintele are obligația să se asigure că toți cetățenii


statului au acces egal la oportunități care să le permită
participarea deplină la viața socială, la educație, pe
piața forței de muncă sau să beneficieze de servicii
publice. Șansa noastră la dezvoltare este aceea ca
orice cetățean român, indiferent de vârstă, mediul
de rezidență, situația socio-economică, apartenența
etnică sau rasială, să aibă acces la servicii de bază
de calitate și dreptul neîngrădit de a participa la viața
socială, economică și politică.
40 41
În mandatul meu, voi uza de prerogativele Oprirea taxării Această măsură va fi o prioritate abordată din

constituționale ale Președintelui pentru a da direcții sărăciei perspectivă economică, dar cu un impact semnificativ
la nivel social, întrucât urmărește activarea
strategice în ceea ce privește eliminarea sau persoanelor vulnerabile și încadrarea lor în muncă,
lucru care se va realiza prin eliminarea taxării pe
compensarea barierelor de acces pentru persoanele salariul minim pe economie.
expuse tuturor riscurilor de excluziune socială, voi
Eliminarea În România există un număr foarte mare de
promova în mod activ echilibrarea relațiilor de gen și
barierelor de persoane care sunt expuse sărăciei, lipsei de
familia, prin solidaritatea între generații. acces și asigurarea acces la infrastructură de bază - străzi asfaltate, apă
curentă, canalizare, la educație, servicii medicale
serviciilor de etc. Președintele trebuie să fie garantul asigurării
bază pentru toți oportunităților egale pentru toți cetățenii României,
cetățenii României indiferent de mediul de rezidență, etnie, dizabilitate, de
acces la serviciile primare, la educație, sănătate, piața
muncii.

Echilibrarea Angajamentul meu este acela de a integra principiul


relațiilor de gen egalității de gen în toate activitățile specifice
Administrației Prezidențiale. Voi sprijini, de asemenea,
măsuri care privesc echilibrul între viața privată și
carieră și remunerarea pe bază de competență.

Promovarea Voi susține dreptul părinților la o viață normală (pensie,


familiei prin acces la servicii), reducerea presiunii sociale și
solidaritatea financiare asupra generației active care are în prezent
în grijă două generații: copiii și părinții, mulți dintre
între generații pensionari trăind la limita sau sub pragul sărăciei.

42 43
Externe
și afaceri
europene.

În următorii 10 ani, România trebuie să devină parte


indispensabilă a nucleului Uniunii Europene, precum și
un actor regional important. Suntem membri NATO, avem
un parteneriat strategic cu Statele Unite, reprezentăm un
pilon de stabilitate în regiune, participăm cu trupe alături
de aliații noștri, suntem așezați într-un punct de inflexiune
pe noua hartă geo-politică mondială. Toate aceste lucruri
sunt oportunități pe care, dacă vom ști să le valorificăm,
vor contribui decisiv la creșterea rolului României în
lume. Securitatea și prosperitatea durabilă a cetățenilor
României și a românilor de pretutindeni depinde direct
de această poziționare.
44 45
Creșterea Sistemul de alianțe occidentale din care România face Comunitățile Peste 5 milioane de români au plecat din țară în ultimii 30
integrării astăzi parte este singura garanție credibilă a securității, românești de ani. Iar ritmul nu pare să încetinească. Numai anul trecut
euro‑atlantice integrității și prosperității noastre. Mai mult, în contextul din afara țării, au plecat 260.000, adică un oraș de mărimea Galațiului s-a
special al unei emigrații majore a populației de vârstă activă mutat afară din țară. Obiectivul meu ca președinte este să
prioritate de
către țări din UE, apartenența României la nucleul european opresc acest exod, să le dau românilor motive suficiente să
este și o garanție a păstrării unei legături consistente cu politică externă își caute fericirea aici, în țară.
acea parte a corpului național aflat în afara granițelor țării.
Creșterea capacității noastre de acțiune trebuie să vizeze Dar în același timp, românii care au plecat trebuie să știe
tocmai o mai mare integrare în structurile internaționale din că statul român nu i-a uitat și le este alături atunci când
care facem parte, cu scopul de a influența acele decizii care au nevoie. De aceea, ca președinte, îmi voi asuma rolul
au un impact asupra întregii națiuni, din țară și de peste principal de reprezentare a comunităților românești, atât
hotare. în relația cu autoritățile statului român, cât și în cea cu
autoritățile statelor în care trăiesc aceste comunități.
Ca membri NATO, vom continua sporirea capacității de
furnizor de securitate în plan regional și internațional, Din primul an de mandat, voi veni în Parlament cu un
militând pentru consolidarea relevanței articolului mesaj privind starea comunităților românești din afara
5 al Tratatului de la Washington. Urmărim realizarea țării. Mesajul va fi anual și va fi elaborat după consultarea
Capabilității Operaționale depline a NATO Ballistic Missile comunităților din Diaspora, a instituțiilor românești cu
Defense (BMD). atribuții în politica externă și a reprezentanților statelor
în care trăiesc aceste comunități. Mesajul Președintelui
Vom susține procesul de extindere a UE către toate țările despre Diaspora are ca obiectiv sensibilizarea instituțiilor și
din Balcanii de Vest, pornind de la ideea respectării a publicului cu privire la problematica specifică a diasporei,
stricte a criteriilor de aderare, inclusiv pe tema drepturilor dar și direcții concrete de soluționare a problemelor din
persoanelor aparținând minorităților naționale. perspectivă instituțională și/sau diplomatică.

Este în mandatul și responsabilitatea Președintelui de a Democrația, În mandatul meu, România va deveni un stat-referință
juca un rol mult mai activ în cadrul instituțiilor europene, drepturile pentru susținerea valorilor democratice, a economiei libere
inclusiv în Consiliul European și de a deveni membri ai omului și și drepturilor omului.
celor mai evoluate forme de integrare europeană - spațiul
liberul schimb
Schengen și zona euro. Trebuie să deblocăm procesul În acest sens vom lucra alături de partenerii europeni
de aderare a României la Schengen prin convingerea la aspectele care vizează apărarea și creșterea puterii
partenerilor europeni că țara noastră îndeplinește nu doar normative a UE. În mod concret vom face ca puterea
condițiile tehnice de aderare, cât și pe cele politice care politică a celui de-al șaselea stat ca pondere de populație și
țin de angajamentul ferm față de valorile europene ale al nouălea ca suprafață în UE să conteze la nivel european.
democrației și statului de drept. Statul de drept nu este
negociabil, nici la nivel de țară, nici la nivel de Uniune. Atât în materie de comerț liber cât și în materie de
Susțin crearea unui mecanism orizontal, aplicabil în toate promovare și apărare a drepturilor omului, UE este astăzi
statele membre, de monitorizare a derapajelor față de actorul mondial cel mai important. Miza nu este doar una de
statul de drept, pe modelul MCV, implementat cu succes în percepție, ci este vorba de natura societăților în care trăiesc
Bulgaria și România. copiii și nepoții noștri. Într-o lume în care competiția globală
pentru putere, resurse și influență este la o intensitate fără
precedent în ultimele decenii, România este obligată să
contribuie la consolidarea și extinderea rolului global al UE.

46 47
Susținere Prin rolul său european și în cadrul relațiilor bilaterale, Plasarea României între țările care au un sector de IT
pentru România trebuie să contribuie mai activ la drumul integrării avansat și care adoptă soluții tehnologice pentru servicii
Republica Moldovei în Uniunea Europeană. Credem că printr-un efort publice și comunitare este imperativă pentru obiectivul
susținut al autorităților și al societății moldovenești dar și unei economii prospere și durabile și a unei societăți
Moldova cu sprijinul României, Republica Moldova poate deveni performante. Vulnerabilitățile de securitate și dependențele
membră a Uniunii Europene până în anul 2030. Stabilitatea sistemice pe care le generează acestea sunt serioase,
politică, dezvoltarea economică și reforma societății dar mai puțin costisitor de gestionat decât decalajul de
moldovenești depind de intensitatea politică a proiectului productivitate și calitate a vieții cetățenilor în raport cu
integrativ. media UE.

Aplicarea Tratatului de Asociere al Republicii Moldova la România trebuie să participe activ la procesul de planificare
UE face deja proba concretă a avantajelor economice și și reglementare internațională care să permită gestionarea
sociale. riscurilor de securitate în domeniul tehnologic. Protecția
datelor și a comunicațiilor, asigurarea unui spațiu digital
Instrumentele naționale și cele europene trebuie să fie liber de interferențe ilicite și manipulări statale și din partea
aliniate. România nu trebuie să lipsească din procesul de unor grupări non-statale sunt priorități deja actuale.
rezolvare a conflictului înghețat de pe teritoriul Moldovei.
Integritatea statală și teritorială a Republicii Moldova este o Ideal, spațiul digital ar rămâne demilitarizat și liber. În
condiție de securitate europeană. realitate, acesta face obiectul unor operațiuni ofensive sau
subversive majore.
Totodată, România poate să facă mai eficientă asistența
pentru dezvoltare acordată Republicii Moldova ca parte Viitorul democratic, liber al societăților noastre și expresia
din contribuția României la efortul pe care îl face UE în unor valori europene depind de apărarea acestui spațiu
această direcție. În acest sens, sectoare-cheie ca educația, cu aceeași stringență ca cea dedicată apărării teritoriului
sănătatea, furnizarea de energie și cultura trebuie să fie național, a spațiului aerian sau a apelor teritoriale. Similar,
prioritare pentru direcțiile de acțiune ale României în relația capacitatea de cooperare cu aliații este imperativă în
cu Republica Moldova. Continuarea inițiativelor economice condițiile în care competitori strategici ai aliaților României
comune și a proiectelor strategice de interconectare alocă resurse majore domeniului.
energetică derulate împreună cu Republica Moldova va fi o
reconfirmare a dorinței de stabilitate și a unui parcurs spre La fel ca în alte domenii actuale de securitate, succesul
integrarea europeană. demersurilor interne și externe ale României va depinde de
existența unor politici publice robuste și de o comunitate
Tehnologia și Amenințările de securitate evolutive, marcate inclusiv de securitate în care sectoarele public, privat și civic își
politica externă de emergența unor strategii hibride în care tehnologia păstrează independența, dar sunt în cooperare. Pe aceste
joacă un rol major cer răspunsuri adaptate. De la politici dimensiuni se articulează și contribuția regională și globală
privind securitatea cibernetică la strategia națională pentru a României.
inteligența artificială, toate își găsesc expresie într-un mix
de politici naționale și aliate și într-un proces de formulare
de politici europene și euro-atlantice.

Strategia Națională de Apărare a Țării trebuie sistematic


testată în ceea ce privește relevanța ei în raport cu
tehnologii și amenințări emergente.

48 49
Apărare.

Buna guvernare și apărarea valorilor democratice, o


Românie europeană credibilă și predictibilă, care își
respectă partenerii și se respectă pe sine, un furnizor
de securitate regională acestea sunt principiile care vor
sta la baza activității mele de președinte în domeniul
securității și apărării naționale.
50 51
Prioritățile mandatului meu în ceea ce Acord Politic Apărarea României nu este doar apanajul președintelui în

privește prerogativele majore pe care le are Multianual funcție sau al guvernului aflat la putere, ci este un demers
pentru Apărare care trebuie asumat în continuare, la nivelul întregii clase
Președintele în materie de Apărare vor fi: și transpunerea politice. Avem nevoie de un nou Acord Politic Multianual
pentru Apărare, document care va asigura consensul
deciziilor strategice politic și continuitate în domeniul securității și apărării
asumate în naționale în situația alternanței la putere. Acordul este
• Promovarea unei atitudini consecvent, domeniul politicii un instrument cheie pentru înzestrare ca vector de
pro‑euroatlantică și proactivă în relație cu partenerii de securitate stimulare a industriei naționale pentru apărare și garant al
noștri strategici. continuării și finalizării programelor majore.

• Dezvoltarea și întărirea actualului sistem de garanții de Cadrul legislativ din domeniul apărării trebuie să
securitate de care beneficiază România. răspundă realităților actuale și să asigure transpunerea
deciziilor strategice asumate în domeniul politicii de
• La nivel național se impune o abordare mai eficientă a securitate și apărare pentru facilitarea mobilității militare
modelului interinstituțional de garantare a securității și și valorificarea instrumentelor financiare și de cooperare
apărării naționale. în sfera apărării.

• Crearea și adaptarea cadrului legislativ care să Strategia de Programul privind transformarea, dezvoltarea şi
întărească capacitatea de reacție și reziliență în contextul industrializare înzestrarea Armatei României până în anul 2026,
evoluțiilor tot mai pregnante din domeniul războiului pentru apărare Programul militar de instruire și exerciții și Strategia de
hibrid actual. asigurare a stocurilor de mobilizare reprezintă o bună
bază de plecare în dezvoltarea politicilor de apărare.
• Susținere pentru valorificarea resurselor interne
de inovare, astfel încât România să devină un actor La aceste programe trebuie adăugată Strategia de
important în domenii precum apărarea cibernetică și industrializare pentru apărare, care va asigura resursele
dezvoltarea tehnologiilor neconvenționale. energetice și financiare pentru dezvoltarea infrastructurii
critice în domeniul apărării, armonizată cu programele
• Încurajare și sprijin pentru dezvoltarea dimensiunii de înzestrare ale celorlalte componente ale sistemului
europene a politicii de apărare, în complementaritate cu național de securitate și cu cele ale autorităților locale.
obiectivele și strategia NATO.
Rezerva Nevoia de a genera o rezervă operațională este
• Contribuție activă împreună cu aliații la implementarea Operațională stringentă. În acest scop, voi susține dezvoltarea și
principiului abordării echilibrate și omogene a flancului implementarea rezervei operaționale a Armatei României,
de est al Alianței (One flank, one threat, one presence). precum și a unui sistem național de pregătire și instruire.

• Asigurarea cu prioritate a finanțării pentru creșterea


calității vieții personalului militar.

• Garantarea respectării și aplicării Acordului politic


național privind asigurarea resurselor pentru apărare la
nivelul minim de 2% din PIB și abordarea, cu prioritate, a
nevoilor de pregătire, echipare și înzestrare.

52 53
Centru Național Societatea modernă este total dependentă de buna
Integrat pentru funcţionare a unor sisteme critice care să asigure derularea
Reziliență proceselor economice, sociale, politice, informaţionale,
militare și furnizarea de bunuri și servicii esențiale: sănătate,
siguranţă publică, securitate. Propun configurarea unui
Centru Național Integrat pentru Reziliență, în subordinea
Prim-ministrului României. Acest Centru va realiza și
coordona protecția infrastructurii critice naționale, va
urmări realizarea interoperabilității cu structuri similare la
nivel NATO și UE și va avea rol de pregătire a decidenților
pentru acțiune în situații de criză.

Siguranța O prioritate pentru mine va fi asigurarea stabilității,


carierei militare predictibilității și siguranței carierei militare, precum și
a calității vieții militarilor și a familiilor acestora. În acest
sens, voi susține și iniția discuții cu toate forțele politice în
vederea adoptării unui pachet legislativ cu acest obiectiv.

54 55
Ordine publică.

Vreau să aducem România între primele state din


Uniunea Europeană cu cel mai scăzut nivel scăzut
de infracționalitate. Pentru atingerea acestui obiectiv
instituțiile de ordine și siguranță publică au nevoie de o
serie de condiții minimale: profesionalizare prin educație
continuă de înaltă calitate, stabilitate și coerență în
funcții, atribuții și norme, meritocrație la promovarea
ierarhică, dotare adecvată, responsabilizarea cadrelor
prin recompensarea meritelor și pedepsirea abaterilor,
limitarea strictă a influențelor politice.
56 57
În mandatul meu de Președinte
voi urmări cu prioritate:

Aducerea și Principalele măsuri care vor fi întreprinse în vederea


menținerea atingerii acestui obiectiv ambițios pentru România sunt:
României între reformarea sistemului de selecție inițială, recrutare,
educare și dezvoltare în carieră a personalului din
primele state domeniul ordinii publice - fără cadre pregătite din punct de
din Uniunea vedere profesional și al profilului psiho-atitudinal specific
Europeană cu cel domeniului, reformele nu își vor atinge scopul. Reînființarea
mai scăzut nivel de liceelor de poliție este o măsură pe care o voi susține prin
infracționalitate mecanismele pe care Președintele le are la dispoziție în
acest domeniu. Asigurarea unui sistem de promovare
și comandă predictibil, bazat pe meritocrație și ferit de
ingerințe politice în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
și promovarea unor standarde europene de lucru în cadrul
MAI sunt critice pentru atingerea obiectivului propus.

Doctrina de intervenție a Jandarmeriei trebuie să fie una


care să respecte nevoile și drepturile cetățenilor și nu
nevoile statului. Deciziile de această natură trebuie luate
pe principiul subsidiarității, de acele autorități care sunt
cel mai aproape de cetățeni - adică primarii - și nu de către
guvernanți. Utilizarea forței trebuie să fie mereu strict
necesară, proporțională și îndreptată doar împotriva acelor
persoane care încalcă legea și nu folosită ca un instrument
de represiune împotriva cetățenilor.

România va deveni Corupția este o amenințare de securitate și reprezintă unul


un vector regional dintre cele mai mari impedimente în procesul de dezvoltare
de securitate al țării, afectând atât securitatea, cât și capacitatea de
coordonare și acțiune externă. Legislația în vigoare trebuie
reactualizată și adaptată la noua situație geo-politică, iar
controlul exercitării măsurilor specifice de combatere a
corupției cu potențial de amenințare la adresa securității va
fi strict reglementat prin lege.

Consiliul Suprem de Apărare al Țării va fi reformat prin


crearea unor structuri - expert permanente în cadrul
Administrației Prezidențiale, care vor gestiona integrat
comunitatea națională de informații, cât și comunitatea de
politică externă.

58
Voi fi
președintele
care va
reforma
România.