Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea din Pitești

Facultatea de Știinte ale Educației, Științe Socio-umane și Psihologie


Specializarea Psihologie

Raport de cercetare

asupra fenomenului de

“PROTECȚIE PERCEPTUALĂ”
• Rezumat

Structura raportului de cercetare se compune din:care este reprezentată de o listă


Variabila independentă -lista de 8 cuvinte neutre si 8 vulgare
Variabila dependentă -timpul de reactie al subiectului cronometrat.
Ipoteza -cuvintele vulgare ,prin prisma protectiei perceptuale au nevoie de mai mult timp pentru
a fi rostite..
În urma calculării mediei, reiese că 17,5s sunt atribuite cuvintelor neutre și 249,25 s celor
vulgare.
Interpretarea din punct de vedere psihologic demonstrează că efectul protecției perceptuale este
determinat de sistemul de răspuns. Prin implicarea stimulului perceptiv, stimulii obișnuiți au
nevoie de un timp mai lung pentru a fi percepuți decât stimulii vulgari iar implicarea sistemului
de răspuns, duce la inhibarea răspunsurilor vulgare.

• Introducere

Protecție perceptuală

Experimentul protecției perceptuale -in cadrul acestui experiment se prezinta subiectilor


cuvinte obisnuite ,cuvinte vulgare si cuvinte fara sens.in cazul cuvintelor vulgare intervenind
sistemul protectiei perceptuale timpul de expunere necesar pentru rostirea cuvintelor va fi mai
mare.
Garner, Hake și Erikson au refăcut experimentul folosind 4 cuvinte: 2 obișnuite și 2
vulgare. Timpul de expunere necesar unui observator pentru a raporta aceste cuvinte prin
pronunțarea lor s-a dovedit a fi mai mare în cazul cuvintelor vulgare.
Există două explicații posibile pentru acest fenomen și dilema dintre ele nu poate fi
eliminată:
• Explicația 1 – prin implicarea sistemului perceptive este nevoie de mai mult timp
pentru a percepe cuvintele vulgare.
• Explicația 2 – prin implicarea sistemului de răspuns acesta inhibă rostirea cuvintelor
vulgare.
Deci, rezultatul experimentului se poate datora atât sistemului perceptive cât și sistemului de
răspuns. Întrebarea este: Care sunt operațiile convergente care ne-ar putea permite să spunem
care dintre cele 2 sisteme este responsabil pentru acest efect?
(Operațiile convergente reprezintă un set de 2 sau mai multe operații care elimină conceptele
alternative ce-ar putea explica un sett de rezultate experimentale).
Definirea operațională a perceției
Pentru a răspunde la această întrebare, Garner a propus modificarea experimentului astfel:
• Stimuli erau păstrați aceiași

• Răspunsurile erau inversate astfel:

• Atunci când erau prezentate cuvinte vulgare subiectul trebuia să pronunțe cuvinte
obișnuite

• Atunci când erau prezentate cuvinte obișnuite subiectul trebuia să pronunțe


cuvinte vulgare
Astfel, dacă răspunsurile vulgare aveau și de această data nevoie de mai mult timp de expunere,
atunci se poate trage concluzia că sistemul de răspuns și nu cel perceptual este responsabil pentru
efectul protecției perceptuale.
Un astfel de experiment a fost realizat de Zajorec (’62). El a împerecheat cuvinte tabu cu cele
neutre și cu sens vulgar.
Rezultatele au arătat că era nevoie de un timp de expunere mai mare atunci când răspunsul era un
cuvânt tabu, decât atunci când stimulul era un cuvânt vulgar și răspunsul era un cuvânt neutru.
Aceste rezultate au dus la ideea că efectul protecției perceptuale este determinat de stimulul de
răspuns.
Acest al 2-lea experiment, însă, de unul singur nu aducea mai multe informații decât primul.
Dacă am cunoaște doar rezultatele celui de-al 2-lea experiment, ar fi logic probabil să spunem că
stimuli constituiți din cuvinte obișnuite au nevoie de timp mai mare de expunere atunci când
necesită răspunsuri vulgare pentru că:
• Explicația 1- prin implicarea stimulului perceptiv, stimulii obișnuiți au nevoie de un
timp mai lung pentru a fi percepuți decât stimulii vulgari (adică stimulii vulgari sunt
mai puternici)

• Explicația 2- prin implicarea sistemului de răspuns, răspunsurile vulgare sunt


inhibate.
Și, astfel, ca și în cazul când luam în considerație doar primul experiment, ar fi imposibil să
alegem între sistemul perceptual și cel de răspuns.
Atunci când luam în considerație rezultatele ambelor experimente, nu putem trage decât o
singură concluzie: că efectul protecției perceptuale este determinat de sistemul de răspuns.
Numai combinarea ambelor experimente duce la operații convergente. Sau, cu alte cuvinte, avem
nevoie de 2 operații convergente pentru a explica fenomenul protecției perceptuale.
În acest caz, variabila independentă cuprinde lista de cuvinte neutre și vulgare.

• Participanți la experiment

Subiecții care au participat la experiment au fost în număr de 15 persoane constituind o


subgrupa. Acești membrii sunt compuși din 11 fete și 4 baieti cu vârste cuprinse între 19-60 ani.

• Metodă

Obiectivul experimentului -modificarea reactiei observatorului la expunerea acestuia la


cuvintele vulgare si timpul necesar de expunere pentru rostirea acestora.
Ipoteza -cuvintele vulgare au nevoie de mai mult timp pentru a fi rostite.
Prin urmare, dacă modalitățile variabilei independente sunt fixate avem de-a face cu un
plan experimental de bază model I.
Variabila independentă -cartonase in numar de opt, jumatate continand cuvinte obisnuite
iar jumatate vulgare.Modalitati fixate de experimentator:
• A1 – cuvinte neutre

• A2 – cuvinte vulgare
se intercaleaza cuvintele A1 cu cele A2 astfel încât subiectul să fie supus ambelor modalități
fixate. Fiecare cuvânt este scris pe o foaie, cu litere mari pentru a fi vizibil tuturor
participanților,cuvintele vulgare fiind scrise similar cu cele neutre pentru a elimina posibilitatea
intervenirii unor alte variabile . Acestea sunt prezentate de către experimentator la un interval de
căteva secunde, dându-i posibilitate subiectului să răspundă cerințelor invocate.
Variabila dependentă -timpul de reactie necesar subiectului pentru a rosti cuvintele
vulgare ,cronometrat.. Fiecare cuvânt proiectat a fost cronometrat pentru a se afla timpul de
reacție a subiectului la cuvintele neutre/ vulgare.
Experimentul s-a desfășurat într-o sală de laborator iar materialele folosite sunt cuvintele scrise
pe coli, tabelul privind timpul de expunere în secunde și cronometrul.

• Rezultatele
Subiecti Cuv1 Cuv 2 Cuv3 Cuv 4 Cuv 5 Cuv 6 Cuv 7 Cuv 8
1. 2s 2s 1s 1s 0,5s 2s 1s 2s

2. 2s 1s 1s 1s 1s 2s 1s 3s

3. 1s 1s 1s 2s 2s 1s 1s 1s

4. 2s 1s 1s 2s 1s 1s 1s 1s

5. 1s 1s 1s 1s 1s 1s 0,5s 1s

6. 1s Nelim(60s) 1s 23s 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s)

7. 1s 1s 1s 1s 1s 2s 1s 13s

8. 1s 1s 1s 2s 1s 35s 1s 6s

9. 2s 36s 1s 1s 1s 2s 1s 13s

10. 2s 15s 1s 1s 1s 1s 1s 14s

11. 1s Nelim(60s) 1s 2s 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s)

12. 2s 11s 1s 1s 1s 1s 1s 1s

13. 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s)

14. 2s Nelim(60s) 3s 2s 1s Nelim(60s) 1s Nelim(60s)

15. 1s 1s 1s 1s 1s 1s 2s 1s

Total 22s 311s 17s 101s 15,5s 289s 15,5s 296s

Cuv 1+ cuv 3+ cuv 5 +cuv 7=cuvinte neutre


Cuv 2 + cuv 4 +cuv 6+ cuv 8=cuvinte vulgare

• Concluzii

În concluzie, abordarea teoretică de la care am pornit a fost aceea că mecanismul


protecției perceptuale este explicat de 2 sisteme. Prin implicarea stimulului perceptiv, stimulii
obișnuiți au nevoie de un timp mai lung pentru a fi percepuți decât stimulii vulgari iar implicarea
sistemului de răspuns, duce la inhibarea răspunsurilor vulgare.
Obiectivul experimentului este acela de urmărirea timpului de reacție al subiecților în
cazul cuvintelor vulgare/neutre.
Descrierea ipotezei cum că acele cuvintele vulgare au nevoie de mai mult timp pentru a fi
percepute sau rostite se confirmă prin rezultatele obținute. În urma calculării mediei, reiese că
17,5 s sunt atribuite cuvintelor neutre și 249,25 s celor vulgare.
Interpretarea din punct de vedere psihologic arată că efectul protecției perceptuale este
determinat de sistemul de răspuns.

• Bibliografie

Cucu-Ciuhan, G. (2003). Introducere în cercetarea psihologică. București: Sylvi.