Sunteți pe pagina 1din 1

EXPRESII

Epocă de aur (expr.) = epocă de mare înflorire


Inimă de aur (expr.) = om extrem de bun
Nuntă de aur (expr.) = a cincizecea aniversare a căsătoriei cuiva
A-i fi gura de aur (expr.)= cineva care prevede cuiva împlinirea unor lucruri
bune
A înota în aur (expr.) = a fi foarte bogat
Gură de aur (expr.) = persoană care vorbeşte mult şi frumos
Sete de aur (expr.) = lăcomie de bani, goană după avere
A fi o mină de aur (expr.) = a fi bogat
Fie-ţi gura de aur! (expr.) = să se împlinească povestirea ta favorabilă
A făgădui munţi de aur (expr.) = a promite lucruri imposibile
Tăcerea e de aur= se foloseşte pentru a sublinia o realitate banală, şi anume
că e nevoie de tact în exprimări.
Nu spui şi nu scrii orice, oricând şi oricui.
Tăcerea e de aur, dar vorba e de diamant= fireşte, dacă e spusă în forma şi
la momentul potrivit.

Munca este brățară de aur=


Cine nu se leneveşte, aur şi în piatră găseşte=
Prietenii nu se cumpără niciodată cu aur=