Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE


PROGRAMUL DE STUDII: DREPT, ANUL I, IF

PROGRAMARE RESTANȚE ȘI MĂRIRI


AN UNIVERSITAR 2018-2019

Nr.
DISCIPLINA COMISIE EXAMINARE DATA ORA SALA
Crt.
1. Lect.univ.dr. Trandafirescu B. C.
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 24.07.2019 15.00 216
Conf.univ.dr. M.Marin
2. DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII Lect.univ.dr. Niță A. J.
16.07.2019 12.00 103
POLITICE I și II Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
3. Conf.univ.dr. Marin M.
DREPT ROMAN 16.07.2019 10.00 216
Conf.univ.dr. Botină M.
4. DREPT CIVIL I. TEORIA GENERALĂ Lect.univ.dr. Grigore G. C.
24.07.2019 10.00 103
Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
5. Lect.univ.dr. Grigore G. C.
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 12.00 103
Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P. 24.07.2019
6. Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
RETORICĂ 19.07.2019 10.00 216
Lect.univ.dr. Căzănel M.
7. Conf.univ.dr. Trandafir R.A.
ECONOMIE 16.07.2019 17.00 211
Asist.univ.dr. Carataș M.
8. DREPT CIVIL II. PERSOANELE Lect.univ.dr. Grigore G. C.
11.00 103
Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P. 24.07.2019
9. DREPT ADMINISTRATIV Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
19.07.2019 10.00 216
Lect.univ.dr. Petrescu L. E.
10. ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI Conf.univ.dr. Marin M.
16.07.2019 10.00 216
Prof.univ.dr. Brașoveanu F.
11. LOGICA JURIDICĂ Lect.univ.dr. Opariuc-Dan C.
17.07.2019 12.00 211
Conf.univ.dr. Marin M.
12. ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ȘI A Prof.univ.dr. Stoica-Constantin A.
22.07.2019 11.00 103
PROFESIILOR JURIDICE Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
13. Asist.univ.dr. Clinci D.
LIMBA ENGLEZĂ I și II 20.07.2019 12.00 228
Conf.univ.dr. Mărunțelu L.
14. LIMBA FRANCEZĂ I și II Prof.univ.dr. Tamas C.
17.07.2019 09.00 228
Asist.univ.drd. Hagi V. D.
15. Asist.univ.dr. Damian R. Baza
EDUCAŢIE FIZICĂ I și II 18.07.2019 11.00
Prof.univ.dr. Popescu R. Nautică

Decan, Director Departament,


Prof. univ.dr. Stoica-Constantin Adrian Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT, ANUL II, IF

PROGRAMARE RESTANȚE ȘI MĂRIRI


AN UNIVERSITAR 2018-2019

Nr. crt. DISCIPLINA COMISIE EXAMINARE DATA ORA SALA


DREPT CIVIL III. DREPTURI REALE Prof.univ.dr. Stoica-Constantin A. 12.00
1. 25.07.2019 103
DREPT CIVIL IV. TEORIA OBLIGAȚIILOR Asist.univ.dr. Beleniuc G. 14.00
DREPT PENAL –PARTE GENERALĂ I Prof.univ.dr. Draghici V. 11.00
2. 15.07.2019 103
DREPT PENAL –PARTE GENERALĂ II Conf.univ.dr. Mitra-Niță M. 12.00
Lect.univ.dr. Petrescu L. E.
3. DREPT ADMINISTRATIV II 21.07.2019 10.00 228
Lect.univ.dr. Lisievici-Brezeanu A. P.
Lect.univ.dr. Căzănel M.
4. DREPT CONTRAVENŢIONAL 19.07.2019 211
Conf.univ.dr. Marin M. 11.00
Prof.univ.dr. Brașoveanu F.
5. DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC I și II 16.07.2019 09.00 103
Lect.univ.dr. Ramazan A.
Conf.univ.dr. Ghencea F.
6. DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL 19.07.2019 10.00 227
Conf.univ.dr. Marin M.
Conf.univ.dr. Trandafir R. A.
BAZELE CONTABILITĂȚII 16.07.2019 17.00 211
7. Asist.univ.dr. Carataş M.
Prof. univ.dr. Alexandru M.
COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN
8. Asist.univ.drd. Stanciu M. 16.07.2019 16.00 103
MATERIE PENALĂ
Asist.univ.drd. Sadîc Z.
CRIMINOLOGIE Conf.univ.dr. Mitra-Niță M.
9. 15.07.2019 09.00 103
Asist.univ.drd. Sadîc Z.
PUBLICITATE IMOBILIARĂ Conf.univ.dr. Marin M.
10. 16.07.2019 10.00 216
Conf.univ.dr. Pandele A. L.
CONTENCIOS ADMINISTRATIV Lect.univ.dr. Niță A. J.
11. 16.07.2019 12.00 103
Prof.univ.dr. Stoica-Constantin A.
DREPT COMPARAT ȘI SISTEME DE DREPT Lect.univ.dr. Căzănel M.
12. 19.07.2019 11.00 211
Conf.univ.dr. Marin M.
ETIOLOGIA CRIMEI ORGANIZATE Conf.univ.dr. Mitra-Niță M.
13. 15.07.2019 10.00 103
Asist.univ.drd. Sadîc Z.
LIMBA ENGLEZĂ I și II Asist.univ.dr. Costea A.
14. 15.07.2019 10.00 211
Conf.univ.dr. Mărunțelu C. L.
Asist.univ.drd. Hagi V. D.
15. LIMBA FRANCEZĂ I și II 17.07.2019 09.00 228
Prof.univ.dr. Tamas C.
Lect.univ.dr. Duţă D. Baza
16. EDUCAŢIE FIZICĂ I și II 18.07.2019 11.00
Asist.univ.dr. Damian R. Nautică

Decan, Director Departament,


Prof. univ.dr. Stoica-Constantin Adrian Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA


FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT, ANUL III, IF

PROGRAMARE RESTANȚE ȘI MĂRIRI


AN UNIVERSITAR 2018-2019

Nr.
DISCIPLINA COMISIE EXAMINARE DATA ORA SALA
crt.
Prof.univ.dr. Stoica-Constantin A.
DREPT CIVIL V. CONTRACTE 25.07.2019 10.00 103
1. Asist.univ.dr. Beleniuc G.
DREPT PENAL. PARTE SPECIALĂ I Prof.univ.dr. Draghici V. 13.00
2. 15.07.2019 103
DREPT PENAL. PARTE SPECIALĂ II Conf.univ.dr. Mitra-Niță M. 14.00
DREPT PROCESUAL PENAL I Prof.univ.dr. Alexandru M. G. 16.00
3. 16.07.2019 103
DREPT PROCESUAL PENAL II Asist.univ.drd. Stanciu M. 17.00
Conf.univ.dr. Botină M.
DREPTUL FAMILIEI 18.07.2019 16.00 211
4. Conf.univ.dr. Marin M.
Prof.univ.dr. Mihai G. M.
5. DREPT COMERCIAL I și II 16.07.2019 14.00 227
Lect.univ.dr. Căzănel M.
Lect.univ.dr. Duță C. R.
DREPTUL EUROPEAN 19.07.2019 14.30 103
6. Prof.univ.dr. Mihai G. M.
Conf.univ.dr. Pandele A. L.
7. DREPTUL ASIGURĂRILOR 15.07.2019 09.00 216
Prof.univ.dr. Brașoveanu F.
Conf.univ.dr. Mitra-Niță M.
8. DREPT INTERNAȚIONAL PENAL 15.07.2019 10.00 103
Asist.univ.drd. Sadîc Z.
DREPT CIVIL VI. SUCCESIUNI ȘI Lect.univ.dr. Duță C. R.
9. 19.07.2019 14.30 103
LIBERALITĂȚI Prof.univ.dr. Mihai G. M.
DREPTUL MEDIULUI Prof.univ.dr. Brașoveanu F.
10. 16.07.2019 09.00 103
Conf.univ.dr. Pandele A. L.
DREPTUL TRANSPORTURILOR Conf.univ.dr. Pandele A. L.
11. 15.07.2019 09.00 216
Conf.univ.dr. Marin M.
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ Prof.univ.dr. Rus M.
12. 17.07.2019 10.00 103
Asist.univ.dr. Sandu M.
DREPT EXECUȚIONAL PENAL Prof.univ.dr. Alexandru M. G.
13. 16.07.2019 16.00 103
Asist.univ.drd. Stanciu M.
PRACTICĂ DE SPECIALITATE. CLINICA Conf.univ.dr. Marin M. 16.07.2019 10.00 216
14.
JUDICIARĂ I Lect.univ.dr. Căzănel M. 19.07.2019 11.00 211
PRACTICĂ DE SPECIALITATE. CLINICA Conf.univ.dr. Mitra-Niță M.
15 15.07.2019 15.30 103
JUDICIARĂ II Asist.univ.dr. Sadîc Z.

Decan, Director Departament,


Prof. univ.dr. Stoica-Constantin Adrian Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel