Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTARIRE
cu privire la modificarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în
______________ Consiliul municipal Orhei_______________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Politic ”SOR” ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)

din „18” septembrie 2019 nr. 25

La data de 17 septembrie 2019. Pavel Vereianu____________________________ al


(organul competent)
Partidului Politic ”ŞOR” a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei
(denumirea formaţiunii politice)
electorale municipale Orhei nr.25/1 demersul privind modificarea listei de candidaţi la alegeri
locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei.
(tipul, data algerilor)
cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal (extras) al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista modificată a candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale
din 20.10.19 în limba română, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral,
în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Politic ”ŞOR” pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

dintele consiliului electoral


scripţie Banaru Vădim
numele, prenumele
1-1 U t

arul consiliului electoral


â e circumscripţie Turcan Anastasia
semnătură numele, prenumele

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 25 din „ 18” septembrie 2019
LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei___________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgâuzia)
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Politic ”SOR”_______________
(tipul alegerilor) (denumirea partidului,,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)
Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
l Tauber Marina F 1986 Chisinau PP ”SOR” Stiinte politice Deputat Parlamentul RM
2 Apostolova Reghina F 1951 Chi§inau PP "ŞOR” Profesor Deputat Parlamentul RM
3 Verejanu Pavel M 1973 Orhei PP ”ŞOR” Economist Preşedinte AO Pentru Orhei
4 Turcanu Dinu M 1980 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist - -

5 Cristea Valerian M 1950 Chisinau PP ”ŞOR” Politolog Viceprimar Mun. Orhei


6 Ulanova Svetlana F 1980 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist Jurist SRL Legalarte
7 Sargu Alina F 1985 Chisinau PP ”ŞOR” Specialist în Comunicare - -

8 Galescu Cristina F 1988 Orhei PP ”ŞOR” Economist Director SRL StepPoint


9 Neamtev Anatolii M 1990 Orhei PP ”ŞOR” Bucatar - -

10 Belenchi Iurie M 1982 Orhei PP ”ŞOR” Politolog - -

11 Pisov Evgheni M 1963 Orhei PP ”SOR” Economist Consilier Mun. Orhei


12 Dariev Boris M 1959 Orhei PP ”ŞOR” Avocat - -

13 Platon Tatiana F 1977 Chisinau PP ”ŞOR” Profesor - -

14 Bu§ila Radu M 1979 Orhei PP ”ŞOR” Jurist Avocat CA Igor Turcanu


15 Capbatut Alexei M 1978 Anenii Noi PP ”SOR” Jurist Avocat CA Capbătut Alexei
16 Gorea Tatiana F 1991 Bender PP ”ŞOR” Jurist - -

17 Parutenco Nelli F 1962 Chisinau PP ”ŞOR” Economist Contabil PP ŞOR


18 Tabarcea Avelin M 1983 Chisinau PP ”ŞOR” Actor Actor Teatru Luceafărul
19 Railean Tatiana F 1985 Orhei PP ”ŞOR” Economist Operator IMSP SR Orhei
20 Romanova Olga F 1974 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist - -

21 Caprari Tatiana F 1983 Orhei PP ”SOR” Inginer Contabil LT Ion Luca Caragiale
22 Sidorenco Maxim M 1988 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist Avocat CA Maxim Sidorenco
23 Cazac Dumitru M 1991 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist Jurist PPŞor
24 Postica Serghei M 1977 Orhei PP ”SOR” Jurist Secretar Com. Seliste
25 Tipordei Denis M 1986 Floresti PP ”ŞOR” Silvicultura Administrator Colhoz Comuna de Vis
26 Cogalniceanu Ludmila F 1968 Orhei PP ”ŞOR” Inginer Manager SRL Expocostas
27 Iazadji Lidia F 1961 Orhei PP ”SOR” Contabil - -

28 Colupaeva Maria F 1951 Orhei PP ”ŞOR” Tehnolog - -

29 Cojocaru Violeta F 1978 Orhei PP ”ŞOR” Chinetoterapeut Chinetoterapeut DGAS


30 Chirioglo Margareta F 1952 Orhei PP ”ŞOR” Economist - -

31 Micliusan Raisa F 1954 ' Orhei PP ”ŞOR” - - -

32 Targu§ Vera F 1950 Orhei PP ”ŞOR” Agronom - -

* Dupăcaz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și