Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele………………

FIŞĂ DE LUCRU

RECAPITULARE – VERBUL

Conjugă verbele :

a fi (prezent) a lua (trecut) a merge ( viitor)

Completează tabelul, schimbând timpul verbelor :

Timpul trecut Timpul prezent Timpul viitor

Ascultam

vine

voi scrie

înflorește

vom participa

Completează enunțurile cu unul dintre cuvintele v-a și va :

Nu cred că …... ploua în seara aceasta.

Camelia ..… impresionat prin talentul ei muzical.

….. încerca să scrie corect și frumos.

Alcătuiește câte o propoziție cu verbul „a înţelege” la:

a) persoana I , nr. plural,timp trecut..........................................................................................................

b) persoana a III-a, nr. singular , timp viitor.......................................................................................

c) persoana a II-a, nr. singular, timp trecut ..........................................................................................


Completează tabelul, după model:

Substantiv Adjectiv Verb


frumusețe frumos a înfrumuseța

Mâncare

Veselie

luminos

sărac

a îmbuna

înalt

Ploaie

Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate.

S-aşază bruma peste vii(.......................)

De ce nu vii ? (................................)

Analizează verbele :

A venit toamna mult așteptată ! Toți copiii merg la pădure. Ei vor aduna Frunze multicolore pentru ora
de abilități practice.