Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Național ”Vlaicu Vodă”

Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr.131

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Disciplina: Economie

Clasa : a XI a
Data: martie 2019
Locul desfășurării: sală de clasă
Durata lecției: 50 min

Profesor: Căvescu Nadia Grațiela


Lecția: PIAȚA MONETARĂ: DOBÂNDA

Competențe specifice:
La sfârșitul lectiei toți elevii trebuie să fie capabili:

 să recunoască caracteristicile pieței monetare pornind de la obiectul tranzacțiilor realizate


 să explice rolul băncii pe piața monetară, ca intermediar dintre cererea și oferta de
monedă
 să asimileze prețul creditului, ratei dobânzii, rezultat liber și specific pe piața monetară
 să distingă modul de calcul al masei dobânzii în funcție de caracteristicile creditului
 să rezolve diferite situații problemă ,specifice pieței monetare.

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de
cunoaştere şi de explicare a unor fapte, procese din viata reală.
2. Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi
practice
Metode și procedee didactice: expunerea, convorbirea euristică, exercițiul, învățarea prin
descoperire.
Materiale didactice: fișe de aplicații, manual de Economie, editura Niculescu, Monica Dudian,
M. H. Dobre, F. Pană, D. Țâțu
Desfășurarea lecției

1. MOMENT ORGANIZATORIC: 3 minute


Profesorul:
 efectuează prezența clasei
 asigură disciplina
 asigură condițiile didactico-materiale necesare desfășurării lecției

Elevii :

 se conformează condițiilor impuse pentru desfășurarea optimă a orei de curs.

Metode :

 conversația
2. PREDAREA INFORMAȚIILOR NOI: PIAȚA MONETARĂ: DOBÂNDA
Profesor:
 În vederea predării informațiilor legate de piața monetară , profesorul realizează o
succintă recapitulare a cunoștiințelor insușite in lecția anterioară BANII, astfel:
 În fiecare zi folosim banii pentru diferite scopuri, aș dori atunci să-mi
reamintiți ce sunt banii? Răspundeți fiecare, dar folosind un singur
termen(cuvânt)

Elevul: simbol, preț , valoare, investiție, economisire, consum,plată, încasare, câștig....


Elevii răspund la întrebarea profesorului...
Profesor: Înțeleg din cele spuse de voi, că fără bani astăzi nu reușim să ne descurcăm, fie
cumpărăm, ne achităm datorii, economisim, investim, fie apreciem valoarea de piață a unui
bun și facem comparății între bunuri eterogene. Considerăm că, banul este astfel

”sângele care irigă sistemul economic”. Paul Samuelson


Dar, la un moment dat, s-ar putea ca suma de bani pe care o deținem să nu ne permită
achiziționarea celor necesare și suntem nevoiți să împrumutăm. La cine apelăm?
Elev: un prieten, mama, tata, bunicii, dar dacă dorim să cumpărăm o casă, spre exemplu atunci,
este necesar să împrumutăm de la bancă.
Profesor: De ce?
Elev: Suma împrumutată este mai mare, iar perioada de creditare mai îndelungată.
Profesor: Este banca singura instituție de la care ne putem împrumuta?

Elev. Nu, am auzit la părinții mei că au un împrumut la CAR. Ce reprezintă această instituție?
Profesor: Casa de Ajutor Reciproc este un agent economic specializat în acordarea de credite,
dar numai membrilor, calitatea de membru implică plata unei sume sub forma unui fond, rezerva
proprie, care plafonează suma împrumutată; perioada de creditare este redusă, ffind impusă de
instituția respectivă.
Putem considera atunci, că oferta de credite provine de la persoanele care, la
un moment dat, înregistrează un excedent monetar, principalele categorii fiind enunțate deja. Vă
rog să notați pe caietele voastre aceste categorii.

Creditele sunt oferite de bănci ca rezultat al solicitărilor realizate de anumite persoane. Cine
împrumută de la bancă și, mai ales care sunt destinațiile acestor sume?
Elev: Unele persoane apelează la creditare pentru o achiziționarea unui imobil, alții pentru o
mașină, unii pentru continuarea activității antreprenoriale, iar alții pentru dezvoltarea propriei
afaceri.

Profesor: La întrebarea cine împrumută și care sunt scopurile? putem concluziona:


Cererea de monedă provine de la toți cei care înregistrează deficit monetar: agenți economici
pentru finanțarea activității, consumatori pentru satisfacerea nevoilor; bănci pentru refinanțare,
trezoreria pentru acoperirea deficitului bugetar. Vă rog să notați aceste categorii pe caietele
voastre.
Piața monetară este o piață imperfectă , pe care se întâlnesc cererea și oferta de monedă, de
bani în sens generic, prețul creditului fiind rata dobânzii .(10 MIN)

Profesor: Pentru fixa informațiile transmise pâna la acest moment și asigura fluiditate procesului
de predare, vă propun spre rezolvare următoarea situație. (anexa 1). Aveți la dispoziție cinci
minute pentru a găsi soluțiile potrivite, în echipe de trei persoane.

Elevul : În echipă , elevii rezolvă cerințele date.

Profesorul: Soluțiile sunt analizate , iar rezultatul se va regăsi pe caietele elevilor.(5 min)
Am explicat astfel că, orice împrumut este acordat de creditor debitorului,
acesta din urmă având obligația să ramburseze suma împrumutată însoțită de dobândă.
Dobânda este o mărime variabilă, fiind influențată de rata dobânzii, de volumul creditului
și perioada de acordare a împrumutului. Astfel, mărimea dobânzii se apreciază
 Absolut : masa dobânzii simple:
𝐃 = 𝐂 × 𝐝,, D – dobândă, C – credit, 𝑑,-rata dobânzii
𝐧
𝐃 = 𝐂 × 𝐝, × n- nr.luni de acordare a creditului
𝟏𝟐
𝒏
𝑫 = 𝑪 × 𝒅 × , n- nr zile de acordare a creditului
,
𝟑𝟔𝟎
masa dobânzii compuse:
𝑫 = 𝑪(𝟏 + 𝒅,)𝒏 − 𝑪, n –nr ani de acordare a creditului
 Relativ: rata dobânzii nominale și reale
𝑃1
𝒅𝒏, = 𝒅𝒓, + 𝑹𝒊, Ri –rata inflației, Ri= Ip-100%, Ip= × 100
𝑃0

10 min
Profesor: Rata dobânzii este așadar, prețul creditului, rezultat liber al raportului cerere- ofertă de
monedă . Care considerați ca sunt factorii care imprimă evoluția acestei mărimi?

Elev:
- Este evident că, un fenomen inflaționist accentuat poate conduce la creșterea ratei
dobânzii.
- Consider că, rata dobânzii poate crește dacă un împrumut se acordă pentru un număr mai
mare de ani sau dacă destinația creditului implică riscuri ridicate
- Raportul de forțe dintre cererea și oferta de monedă.

Profesor: Într-adevăr, rata dobânzii depinde de raportul cerere-ofertă de monedă, riscul


creditului, durata de acordare, situația de ansamblu a economiei(inflația), bonitatea financiară a
debitorului.
Am amintit de inflație, dar nu am lămurit ce reprezintă acest fenomen, inflația este un
dezechilibru de ansamblu al economiei caracterizat prin creșterea generalizată a prețurilor și
scăderea puterii de cumpărare, altfel spus, masa monetară depășește nevoile economiei.
Am lămurit că, pot împrumuta o sumă de bani în anumite condiții, principalul creditor
fiind banca, iar din această operație banca încasează bani sub formă de dobândă. Dar, dacă am
rezerve bănești , am nevoie de ajutorul vostru: oferiți-mi soluții pentru păstrarea acestora în
condiții de siguranță , dar și profitabile?
Elev: Constituirea de depozite bancare, care permit obținerea unui venit sub formă de dobândă,
plătită de bancă.
Profesor: Să reținem atunci că, banca execută două operații pe piața monetară:
- Acordă credite și încasează dobândă: Da, dobândă activă
- Păstrează economiile populației și plătește dobândă Dp, dobândă pasivă
Câștigul băncii este:𝑪𝒃 = 𝑫𝒂 − 𝑫𝒑,

𝑪𝒃 = 𝑷𝒓 + 𝑪𝒇, Pr – profit bancar, Cf- cheltuiala băncii

7 minute

3. FIXAREA INFORMAȚIILOR PREDATE:(anexa 2) 12 min

1. Un agent economic împrumută de la bancă suma de 5 mil um pe 2 ani cu 25%


dobândă. Determinați suma plătită băncii ca dobândă.
2. O bancă atrage 300 mil um de la populație pe 1 an cu 15% dobândă; sumele sunt
aordate ca împrumuturi tot pe 1 an dar cu 20% dobândă. Dacă profitul bancar
reprezintă 30% din câștigul băncii atunci determinați mărimea cheltuielilor bde
funcționare ale băncii.

TEMA PENTRU ACASĂ: 3 min


Problema 1 pagina 81 manual
Anexa 1
1. Completați spațiile libere, cu noțiunile furnizate asigurând astfel sens economic
enunțurile date.
a. Banca asigură....................persoanelor care înregistrează un ....................... monetar.
b. Serviciile băncii sunt................., persoana care împrumută, denumită......., plătește o
sumă de bani ca....................
c. .........................persoanelor pot fi depozitate în conturi bancare, motivația principală
constând în .................ca sumăni de bani plătită de................

economiile, câștig, dobândă, deficit, bancă, comerciale, împrumuturi, datornic.

Soluția:

a. Banca asigură împrumuturi persoanelor care înregistrează un deficit monetar.


b. Serviciile băncii sunt comerciale, persoana care împrumută, denumită datornic, 2
c. Economiile .persoanelor pot fi depozitate în conturi bancare, motivația principală
constând în câștig, ca sumă de bani plătită de bancă.
Anexa 2.
1. Un agent economic împrumută de la bancă suma de 5 mil um pe 2 ani cu 25%
dobândă. Determinați suma plătită băncii ca dobândă.
2. O bancă atrage 300 mil um de la populație pe 1 an cu 15% dobândă; sumele sunt
aordate ca împrumuturi tot pe 1 an dar cu 20% dobândă. Dacă profitul bancar
reprezintă 30% din câștigul băncii atunci determinați mărimea cheltuielilor de
funcționare ale băncii.

Soluții:
𝟐𝟓 𝟐
1. 𝑫 = 𝑪(𝟏 + 𝒅,)𝒏 − 𝑪 = 𝟓 𝒎𝒊𝒍(𝟏 + ) − 𝟓𝒎𝒊𝒍 =2.812.500
𝟏𝟎𝟎
2. 𝑪𝒃 = 𝑫𝒂 − 𝑫𝒑 𝑪𝒃 = 𝑷𝒓 + 𝑪𝒇
Da= 𝐂 × 𝐝 ,
,
20
Da=300 𝑚𝑖𝑙 × = 60 𝑚𝑖𝑙
100
15
Dp= 𝐸 × 𝑑, = 300𝑚𝑖𝑙 × = 45 𝑚𝑖𝑙
100
Cb= 15 mil
70
Cf= × 15 𝑚𝑖𝑙 = 10,5 𝑚𝑖𝑙
100