Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Nationale

Liceul Teoretic Gradistea


Com. Gradistea jud. Vâlcea CP. 247250
Tel/fax : 0250/867061
Unitatea scolara: Liceul Teoretic Gradistea
Profesor:Maria Laurentiu Catalin Aviz:
Disciplina:TIC
Clasa: a XII-a
Nr. de ore pe saptamana: 1
An scolar: 2019-2020

PLANIFICARE ANUALA

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
1.
PROTECTIA MUNCII 2 2
2.
ORGANIZAREA DATELOR ÎN BAZE DE DATE 5 5
3. MEDIUL DE DEZVOLTARE A APLICAȚIILOR CU
8 8
BAZE DE DATE
4.
FORMULARE SI RAPOARTE 6 6
5. 13
DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR INFORMATICE 13
Total / An 15 ORE 19ORE 34 ORE
Ministerul Educaţiei Nationale

Liceul Teoretic Gradistea


Com. Gradistea jud. Vâlcea CP. 247250
Tel/fax : 0250/867061
Unitatea scolara: Liceul Teoretic Gradistea
Profesor:Maria Laurentiu Catalin
Disciplina:TIC
Clasa: a XII-a
Nr. de ore pe saptamana: 1
An scolar: 2018-2019
Conform programei aprobate prin Ordinul nr5099/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I (15 saptamani-15 ore)

Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
Protectia muncii • Prelucrarea regulamentului de protecţia muncii şi conduită, 2 S1-S2
specifice laboratorului de informatică
• Recapitulare și evaluare iniţială
Organizarea datelor 1.1. Identificarea unor activităţi pentru care • Tipuri de activităţi care implică necesitatea organizării 1 S3
în baze de date se impune crearea unei baze de date datelor în baze de date: cheltuieli, control inventar,
management evenimente, facturare, gestionare contacte,
urmărire active.
1.2. Identificarea datelor relevante, care • Analiza datelor ce intervin in aplicaţii practice concrete. 2 S4-S5
trebuie memorate in baza de date şi a • Relaţii existente între date.
relaţiilor dintre acestea • Redundanta datelor.
1.3. Descrierea tipurilor de date care • Tipuri de date (numerice, caracter, dată, logice). 1 S6
intervin în prelucrări sistematice ale
volumelor mari de date şi selectarea
tipurilor de date adecvate
• Evaluare sumativă 1 S7
Mediul de dezvoltare 2.1. Utilizarea funcţiunilor de baza ale • Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access. 1 S8
a aplicațiilor cu baze interfeţei Microsoft Access • Folosirea funcţiei „Ajutor" {Help).
de date • Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze
de date existente.
• Moduri de vizualizare. 1 S9
• Închiderea aplicaţiei.
2.2. Definirea structurii unei baze de date • Proiectarea unei baze de date. 2 S10-
• Crearea structurii unei tabele. S11
• Modificarea structurii unei tabele.
• Relaționarea tabelelor.
2.3. Manipularea datelor dintr-o tabelă a • Adăugarea de înregistrări într-o tabelă. 1 S12
unei baze de date • Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă.
• Modificarea înregistrărilor dintr-o tabelă. 1 S13
• Ştergerea de înregistrări dintr-o tabelă.
• Sortarea datelor. 1 S14
• Funcţii standard de prelucrare a datelor dintr-o tabelă.
2.4. Interogarea unei baze de date • Conectarea la o bază de date existentă. 1 S15
• Căutarea unor informaţii într-o tabelă, specificând criterii
de căutare.
• Căutarea într-o bază de date a unor informaţii stocate în
tabele diferite, specificând criterii de căutare.
• Tipărirea rezultatelor unei interogări.
 Evaluare sumativa